Tweedehands Boekhuis - Antiquariaat Vanhove
Muntstraat 16, B-3000 Leuven, Belgium            Email: antiq.vanhove@telenet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5/02188: C.I.L.T. - A Language-Teaching Bibliography.
5/24017: J.J. - Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles; petit guide illustré.
5/48958: P.D.C. (DR.) - Socialisme en godsdienst. Persbrochure, 1.
5/48707: [DAMIAAN] V.C.J.S. - Pater Damiaan de Veuster, apostel der melaatschen van Molokaï, en de congregatie waartoe hij behoorde.
Me1/0098: MÂLE, É. - L'art religieux du XIIe siècle en France: étude sur les origines de l'iconographie du Moyen Âge.
5/35027: DIE APOSTOLISCHEN VÄTER. - Die Apostolischen Väter aus dem Griechischen übersetzt. Bibliothek der Kirchenväter. (White binding)
5/41448: MÂLE, E. - De religieuze kunst, van de XIIe tot de XVIIIe eeuw. (Inleiding van F. Van der Meer). .
1/03663: MÂLE, É. - L'art religieux du XIIIe siècle en France: étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration. (en deux tomes) Livre de poche.
1/03662: MÂLE, É. - L'art religieux du XIIIe siècle en France: étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration. Livre de poche.
Ba2/047: MÂLE, É. - L'art religieux du XIIIe siècle en France: étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration.
1/04336: AAFJES, B. - In den beginne & Maria Sibylla Merian; gevolgd door De dichter van de poëzie, essay van Karel Jonckheere.
1/02274: AAFJES, B.; JONCKHEERE, K. - In den beginne & Maria Sibylla Merian; gevolgd door De dichter van de poëzie; essay van Karel Jonckheere.
1/01571: AAFJES, B. - Arenlezer achter de maaiers. Salamander, 366
1/02698: AAFJES, B. - De dichter van de sarcophaag, en andere opstellen.
1/01567: AAFJES, B. - De rechter onder de magnolia.
1/03398: AAFJES, B. - Een voetreis naar Rome. Literair Moment.
1/01542: AALDERS, G.J.D. - Het Romeinse Imperium en het Nieuwe Testament.
D/0233: AALDERS, C. - Spiritualiteit: over geestelijk leven vroeger en nu.
E/0174: AALDERS, W. - Wet, tragedie, evangelie: een andere benadering van het boek Job.
5/49314: VAN DER AALST, T. - Het land van Heusden en Altena: in de ban van het water.
CB/021: AARTUN, K. - Die Partikeln des Ugaritischen. (2 vols) Alter Orient und Altes Testament, 021,1-2.
1/00079: L'ABATE, L. - Handbook of Developmental Family Psychology and Psychopathology. Wiley Series on Personality Processes.
1/00078: L'ABATE, L. - A Theory of Personality Development. Wiley Series on Personality Processes.
5/24039: JOSEFF (ABBÉ). - Vie de Sainte Ève, recluse de Saint-Martin à Liège.
5/27477: GRÉGOIRE (ABBÉ). - Souvenir du couronnement et aperçu sur l'histoire du culte de Notre-Dame de Bonne-Espérance.
I/0007: NICOLE DE LA CROIX (ABBÉ) - Géographie moderne, précédée d'un petit traité sur la sphère et du globe … Tome premier (Europe).
I/0006: NICOLE DE LA CROIX (ABBÉ). - Géographie moderne, précédée d'un petit traité sur la sphère et du globe … Tome premier (Europe).
1/05012: ABBES, J.K. - De moord op de moedergodin: seks en geweld in de religie.
5/37790: [NAPOLEON] ABBOTT, J.S.C. - The History of Napoleon Bonaparte. (2 vols with 27 maps and 251 illustrations)
1/03207: ABBOTT, W.M. (ED.) - The Documents of Vatican II: all Sixteen Official Texts …
5/03758: [READER'S DIGEST] ABBOTT, A.T., EA. - De fascinerende wereld van oceanen en eilanden.
1/03208: ABBOTT, W.M. (ED.) - The Documents of Vatican II: all Sixteen Official Texts …
L/0457: VAN DEN ABEELE, R. (RED.) - Sint-Martens-Latem: schetsen uit 1150 jaar geschiedenis, 824-1974.
L/0126: VAN DEN ABEELE, A. - Geschiedenis der stad Deinze.
L/0124: VAN DEN ABEELE, H. - Geschiedkundige studiën aangaande de gemeente St.-Martens-Laathem, aan bosch en Leie.
Ba5/058: VAN DEN ABEELE, B. - Dissertations musicales.
Ba1/137: VAN DEN ABEELE, R.; LAMPENS, D. - Albijn Van den Abeele: de stamvader van de Latemse kunstenaars. Monografieën over Vlaamse kunst.
1/01544: VAN DEN ABEELE, A.; VAN LEIRSBERGHE, P. - Brugge. Steden van België.
L/0017: ABEELS, G. - Brussel-aan-zee.
Me3/0027: ABEL, L.; WINCKLER, H. (HRSG) - Keilschrifttexte zum gebrauch bei Vorlesungen.
5/30866: ABEL, O. (ED). - Le pardon: briser la dette et l'oubli. Série Morales, 4.
5/44669: ABEL, A. (RED.) - Indië, geschiedenis en cultuur.
1/04306: ABEL, A. - Le Coran. Collections Lebègue & nationale, 103.
5/06806: ABEL, A. - La Chine et l'Extrême Orient.
Me2/0013: ABEL, A. (RED.) - Beschavingsgeschiedenis van de Islam.
Me2/0012: ABEL, A. (RED.) - Beschavingsgeschiedenis van de Islam.
1/00114: ABELE, J. - Harmonie tussen wetenschap en christendom. Credo-reeks, 20.
4/3137: ABENDROTH, W. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
5/41518: ABI ACAR, A. - Manger cette pâque: entretiens avec le prêtre Younane.
1/05317: ABICHT, L. - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden.
1/03440: ABICHT, L. - Oorlogskinderen hebben grote ogen.
1/02275: ABICHT, L. - De joden van België.
5/48613: ABICHT, L. - Intelligente emotie.
5/44519: ABOUD, J. - Die Rolle des Königs und seiner Familie, nach den Texten von Ugarit. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 27.
5/49939: ABRAM, H.S. (RED.) - Grondslagen van de psychiatrie, voor de arts in het eerste echelon.
5/11086: ABS, D., EA. - Blijf niet gelaten op de wonderen wachten.
K/0099: KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE. - Lijst der in Zuid-Nederland meest gebruikelijke voornamen.
5/14599: ACHET, J.M. - Verzamelde opstellen. Nederlandsche Kunst.
5/30950: BÄCHLI, O. - Israel und die Völker: eine Studie zum Deuteronomium. Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments, 041.
1/02555: VAN ACHTER, V. - Brief aan onderwijsvernieuwers: over opvoeding en vorming in het vernieuwd secundair onderwijs.
1/04390: ACHTERHUIS, H. - Het rijk van de schaarste: van Hobbes tot Foucault.
K/0101: VAN ACKER, K. - Overzicht der staatsinstellingen van België. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
1/02364: VAN ACKER, J. - Antwerpen, van Romeins veer tot wereldhaven.
Zk/0037: VAN ACKER, A. - Puntdichten en grafschriften.
1/00127: VAN ACKERE, J. - Eeuwige muziek: een inwijding in de meesterwerken der orkestliteratuur.
Ba2/082: VAN ACKERE, J.E. - Renaissance, Barok en Rococo in Europa.
L0628: VAN ACKERE, J. - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.
Ke1/060: VAN ACKERE, J. - Zingend steen: wandelingen in en om Italië's historische gebouwen.
Ba5/250: VAN ACKERE, J. - L'Âge d'or de la musique française (1870-1950). Art et savoir.
Ba5/168: VAN ACKERE, J. - Eeuwige muziek: een inwijding in de meesterwerken der orkestliteratuur.
Ba5/111: VAN ACKERE, J. - De intieme vormen der muziek: de kamermuziek en het lied.
Ba5/112: VAN ACKERE, J. - Eeuwige muziek: een inwijding in de meesterwerken der orkestliteratuur.
Ba5/110: VAN ACKERE, J. - Inwijding in de meesterwerken van het klavier.
1/02591: VAN ACKERE, J. - L'Âge d'or de la musique française (1870-1950). Art et savoir.
1/03702: VAN ACKERE, J.E. - Renaissance, Barok en Rococo in Europa.
Me2/0017: VAN ACKERE, J. - Belgique baroque & classique (1600-1789): architecture, art monumental. Histoire de l'architecture en Belgique.
1/03713: JÄCKLE, R. - Gegen den Mythos, ganzheitliche Medizin.
1/04410: ADAIR, J. - Developing Leaders: the Ten Key Principles.
1/00037: ADAM, K. - Het wezen van het katholicisme.
1/03441: ADAM, F. - Waterman.
1/03439: ADAM, G. - Een blanke boom in het donkere woud.
5/42299: ADAM, A. - Sinn und Gestalt der Sakramente. Pastorale Handreichungen, 16.
5/46588: ADAM, K. - Der Christus des Glaubens: Vorlesungen über die kirchliche Christologie.
5/47139: ADAM, K. - Het wezen van het katholicisme.
Zk/0057: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes.
Zk/0058: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
1/00215: ADAMS, D.K., (A.O.) - Learning Theory, Personality Theory, and Clinical Research: the Kentucky Symposium.
1/04029: ADHÉMAR, J.; CACHIN, F. - Edgar Degas: gravures et monotypes. Introduction de J. Rewald.
1/04335: ADLER, A. - J'ai vu finir le monde ancien. Pluriel.
E/0351: ADLER, A. - Am Stillen Herd …: "Foyer" in Romanen des 19. Jahrhunderts. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften: philos.-hist. Kla
5/02581: ADLER, B., EA. - Analytikum: Methoden der analytischen Chemie und ihre theoretischen Grundlagen (134 Bildern/97 Tabellen).
5/R0091: ADLER, A. - De zin des levens.
C/0052: ADLER, N. - Taufe und Handauflegung: eine exegetisch-theologische Untersuchung von Apg 8,14-17. Neutestamentliche Abhandlungen, XIX, 3.
Ba9/174: ADLER, A. - Menschenkenntnis. Fischer Bücherei, 726.
1/00911: ADOLFS, R. - Is er dan niets meer heilig? Over de voortdurende verandering in onze cultuur.
Zo2/121: ADOLPH, W. - Erich Klausener.
Ba4/369: ADORNO, T.W. - Gesellschaftstheorie und Kulturkritik.
Ba4/368: ADORNO, T.W. - Stichworte: Kritische Modelle, 2.
1/01131: ADRIAENS-PANNIER, A. (E.A.) - Musée d'Art Moderne, Bruxelles. Musea nostra, 04.
1/01130: ADRIAENS-PANNIER, A. (E.A.) - Museum voor Moderne Kunst, Brussel. Musea nostra, 04.
5/42652: ADRIAENSEN, E., SEGERS, G. - De Collegiale kerk van de H. Katharina te Hoogstraeten.
5/42653: ADRIAENSEN, E., SEGERS, G. - De Collegiale kerk van de H. Katharina te Hoogstraeten.
5/44953: ADRIAENSSENS, P. - Mijn kind is bang (en ik ook): opvoeden tot weerbaarheid.
5/42009: AEBISCHER, P. - Les versions norroises du "Voyage de Charlemagne en Orient": leurs sources. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège –
1/04048: AEBLI, H. - Didactique psychologique: application à la didactique de la psychologie de Jean Piaget. Actualités pédagogiques et psychologiques.
6/0443: VAN AERDE, R. - Voor wie anders.
1/02840: AERTS, L.; STEEN, M. (RED.) - Met een naam en een gezicht: christelijke visies op God.
5/40191: AERTS, W. (ED). - De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te Antwerpen, 1965.-1983, 1984-1989.
5/41631: AERTS, J.F. - De katakomben van Rome.
F/0381: AERTS, J.J. - Verwondering en rekenschap: opstellen over Nederlandse letterkunde. Symbolae, ser.A, 07.
4/3317: AERTS, J., EA. (EDS). - Moderne encyclopedie der wereldliteratuur.
L0124: [VAN DE WOESTIJNE] AERTZ, J. - Stijlgeheimen van Karel Van de Woestijne.
I/0005: ÉSOPE. (AESOPUS). - Fables d'Ésope, mises en français, avec le sens moral en quatre vers. Ornée de 193 fig. en taille-duruce. (2 tomes)
H/0033: AFANASJEW, G. - Moses ist an allem schuld: Irrtümer der Bibel.
Zo1/145: AGEORGES, J. - Une famille française au XIXe siècle (les Pagès et les Bordes-Pagès): contribution à l'étude des moeurs bourgeoises.
1/03592: HÄGERMANN, D. - Karel de Grote: een biografie.
1/02507: D'AGOSTINO, B. - Les merveilles du monde: Grèce.
1/02081: AGUILAR, M. - Astrologie du XXIe siècle ou dialogue avec l'âme.
Me1/0036: AHARONI, Y.; AVI-YONAH, M. - The Macmillan Bible Atlas.
5/41469: AHARONI, Y. - The Land of the Bible: a Historical Geography.
5/44896: AHARONI, Y. - Excavations at Tel Beer-Sheba: preliminary report on the first season, 1969.
5/18089: AHLBRECHT, A. - Tod und Unsterblichkeit in der evangelischen Theologie der Gegenwart. Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien, X.
1/00901: KÄHLER, M. - Jesus und das Alte Testament. Biblische Studien, 45.
5/46093: KÄHLER, H. - Het Romeinse Rijk. Kunst der wereld.
Me3/0068: BÄHR, H.W. (HRSG.) - Die Stimme des Menschen: Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt, 1939-1945.
P111: [SPRANGER] BÄHR, H.W., EA. (EDS). - Erziehung zur Menschlichkeit; die Bildung im Umbruch der Zeit: Festschrift für Eduard Spranger.
5/08280: [ROUSSEAU] AHRBECK, R. - Jean-Jacques Rousseau.
Ba1/104: AIGRAIN, R. - Archéologie chrétienne. Bibliothèque catholique des sciences religieuses.
5/37446K: AIGRAIN, R. - Les universités catholiques.
5/46699: AIGRAIN, R. - L'hagiographie: ses sources - ses méthodes - son histoire.
5/05451: AIKMAN, L. - We, The People: The Story of the United States Capitol, its Past and its Promise.
5/38960: AIMÉ-GIRON, N. - Textes araméens d'Égypte.
5/26413: AISCHYLOS. - Agamemnon; Les Choéphores; Les Eumènides. Texte & trad. P. Mazon.
5/26551: AISCHYLOS. - Agamemnon; Les Choéphores; Les Eumènides. Texte & trad. P. Mazon.
5/26553: AISCHYLOS. - Agamemnon; Les Choéphores; Les Eumènides. Texte & trad. P. Mazon.
B/0045: AISTLEITNER, J. - Untersuchungen zur Grammatik des Ugaritischen.
5/44715: AITKEN, K.T. - The Aqhat Narrative: a Study of the Narrative Structure and Composition of an Ugaritic Tale. Journal of Semitic Studies: monograph, 13.
1/04436: VAN AKEN, P. - Klinkaart. (met illustraties door J.J. de Grave)
5/42815: VAN AKEN, I. - Toptennis. Met instructiefoto's van Vitas Gerulaitis.
5/50384: ATHANASIUS AKEXANDRINUS. - Opera omnia quae extant. (4 tomi) Patrologia cursus completus, Series graeca, 25-28.
6/2613: VAN DEN AKKER, M. - Het echte goud.
3/0062: AKSYONOV, V. - The Burn.
1/05025: AKURGAL, E. - Die Kunst Anatoliens: von Homer bis Alexander.
F/0052: AKURGAL, E. - Urartu medeniyeti; urartäische Kunst. (Extrait d'Anatolia, 1959).
Ba3/011: AKURGAL, E.; HIRMER, M. - Die Kunst der Hethiter.
5/23830: [ALACOQUE] ALACOQUE, M.-M. - Vie et oeuvres de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque.
G/0179: [RUUSBROED] ALAERTS, J. (UITG.) - Jan Van Ruusbroec, 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus, met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten.
1/02586: ALAIN, O.; ALAIN, M.-C.; SCHACK, H. - L'Oevre d'orgue de Jean-Sébastien Bach. + Guide de l'intégrale.
5/44067: ALAIN. - Les arts et les dieux. Bibliothèque de la Pléiade, 129.
5/44069: ALAIN. - Propos. Bibliothèque de la Pléiade, 116.
1/05267: ALAIN. - Éléments de philosophie. Folio: essays.
Ba4/535: ALAIN. - Éléménts de philosophie. Folio: essais.
CB/025: ALAND, B. JUCKEL, A. - Das Neue Testament in syrischer Überlieferung. I: Die Grossen Katholischen Briefe. Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung, 07.
L0561: ALBACH, B. - Langs kermissen en hoven ontstaan: een kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17e eeuw.
L0559: ALBACH, B. - Duizend jaar toneel in Nederland.
L1452: ALBE. - Miniaturen.
5/40634: ALBE. - Verzamelde gedichten. De Gulden Veder.
5/45604: ALBE. - Miniaturen van Sint-Maria-Oudenhove.
5/41493: ALBECK, C. - Einführung in die Mischna. Studia judaica, 06.
5/11083: [VONDEL] ALBERDINCK THIJM, J.A. - Portretten van Joost van den Vondel.
5/27268: ALBERDINCK THIJM, J.C. (ED). - Broere's dithrambe op het allerheiligste, toegelicht door J.C. Alberdingk Thijm.
Zk/0044: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide gedichten. Met portret.
L1197: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - De vroolijke historie van Ph. Van Marnix, heer van Ste Aldegonde, en zijne vrienden: eene zedeschets …
L1495: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken. Deel IV: Kunst en oudheidkunde. 1: "Hoofdstukken over de heilige linie" en "Over de kompozitie in de kunst".
L1380: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Spiegel van Nederlandsche letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. 1-2.
5/41175: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814), voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland.
5/41093: ALBERDINGK THYM, P.P.M. - Spiegel van Nederlandsche letteren bijzonder bestemd voor Belgische scholen.
5/46332: ALBERIGO, G. - Cardinalato e collegialità: studi sull'ecclesiologia tra l'XI e il XIV secolo. Testi e ricerche di scienze religiose, 05.
1/03619: ALBERIGS, L.M. - Jan Stekelenburg.
5/45801: ALBERS, P. - Geschiedenis van het herstel van de hiërarchie in de Nederlanden. (2 vols)
Ke1/118: ALBERS, P. - Geschiedenis van het herstel der hiërarchie in de Nederlanden. (2 volumes)
5/36126: ALBERT, M. - Capitalisme contra capitalisme.
J/0300: ALBERT, P.; TERROU, F. - Histoire de la presse. Que sais-je? 368.
J/0296: ALBERT, P. - La presse. Que sais-je? 414.
5/46247: ALBERT, H. - Theorie en kritiek: opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen. Teksten wetenschapsfilosofie.
1/01862: ALBERTS, R.C. - The Good Provider: H.J. Heinz and his 57 Varieties.
5/27682: ALBERTS, W.J., FEHRMANN, C.N., DE JONGE, A. - Geïllustreerde geschiedenis van Nederland van de oudste tijden tot na de Tweede Wereldoorlog.
5/44376: ALBERTS, A. - Johan Rudolf Thorbecke. Kopstukken uit de geschiedenis, 20.
1/02172: ALBERTS, W.J.; JANSEN, H.P.H. - Welvaart in wording: sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
5/29020: ALBERTS, W.J., HULSHOFF, A.L. - Het Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.
1/05013: VAN ALBOOM, R. - De Verbeulemansing van Brussel.
1/04839: VON ALBRECHT, M. - Römische Poesie: Texte und Interpretationen.
1/02310: ALBRIGHT, W.F. - Oude volken en culturen in het Heilige Land.
5/47766: ALBRIGHT, W.F. - L'archéologie de la Palestine.
5/42958: ALBROW, M. - Bureaucratie: een begripsanalyse. Keur der sociologie.
5/32985: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. - Trouwe vermaning. In hedendaags Nederlands vertaald en van een inleiding voorzien.
5/46263: ALDINGTON, R. - Lawrence l'imposteur.
1/01895: ALDRED, C. - Egyptian Art in the Days of the Pharaohs, 3100-320 BC. The World of Art Library.
C/0131: ALDRED, C. - Egypt: To the End of the Old Kingdom. Library of the Early Civilizations.
5/45503: ALDRED, C. - The Development of Ancient Egyptian Art, from 3200 to 1315 B.C. (in 1 vol. with many ills.)
Ba2/007: ALDRED, C. - Jewels of the Pharaohs: Egyptian Jewelry of the Dynastic Period.
5/48297: ALEN, A.; MEERSSCHAUT, F. - Grondwet, staatshervorming, rechten en vrijheden.
5/47512: D'ALES, A. - Le dogme d'Éphèse.
1/01904: ALEXANDER, K. (RED.) - De hemel op aarde? De gelovige burger in een multiculturele democratie.
1/01822: ALEXANDER, K. (E.A.) (RED.) - Brug of breuk? Dialoog tussen moslims en christenen.
5/38068: ALEXANDER, P. - Die Welt der Bibel: Nachschlagewerk zur Bibel, Informationen in Wort und Bild.
J/0095: ALEXANDER, J.J.G.; KAUFFMANN, C.M. - English Illuminated Manuscripts 700-1500. Exibition Catalogue.
1/02452: ALEXANDER, E.; HOGENDOORN, W. (REDS) - Scenarium: Nederlandse reeks voor theaterwetenschap. Deel 2: Opstellen ter nagedachtenis van Dr. W. Ph. Pos.
1/02451: ALEXANDER, E.; HOGENDOORN, W. (REDS) - Scenarium: Nederlandse reeks voor theaterwetenschap. Deel 1.
1/02453: ALEXANDER, E.; HOGENDOORN, W. (REDS) - Scenarium: Nederlandse reeks voor theaterwetenschap. Deel 7: Van tooneel tot tejater.
4/1628: ALEXANDER, I. (ED). - Well Evaluation Developments, Continental Europe 1982.
5/48294: ALEXANDER, I. (RED.) - Well Evaluation Developments: Continental Europe, 1982.
5/37810: ALEXANDRE, P. - Plaidoyer impossible pour un vieux président abandonné par les siens.
5/46561: ALEXANDRE, P. - Le duel: de Gaulle - Pompidou.
5/48209: ALEXANDRE, B. - Le horsain: vivre et survivre en Pays de Caux. Terre humaine.
5/17547: [RORTY] ALEXANDRESCU, S. (ED). - Richard Rorty. Wijsgerige Monografieën.
D/0255: ATHANASIUS ALEXANDRINUS. - Vie et conduite de Notre Père Saint Antoine. Spiritualité orientale, 28.
5/39163: CYRILLUS ALEXANDRINUS. - Kyrilliana, spicilegia edita sancti Cyrilli Alexandrini XV recurrente saeculo: études variées à l'occasion du XVe centenaire de Saint Cyrille d'Alexandrie (444-1944).
5/40814: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Le protreptique. Texte grec, introduction, traduction et notes de C. Mondésert. Sources Chrétiennes, 002.
5/40815: ATHANASIUS ALEXANDRINUS. - Contre les païens. Texte grec, introduction, traduction et notes par P.T. Camelot. Sources Chrétiennes, 048bis.
5/40918: ATHANASIUS ALEXANDRINUS. - Apologie à l'Empereur Constance, apologie pour sa fuite. Introduction, texte critique, traduction et notes de J.-M. Symusiak. Sources Chrétiennes, 056.
5/16003: ALEXIS, PATRIARCH OF MOSCOW. - The Russian Orthodox Church: Organization, Situation, Activity.
D/0157: ALEXIS, F. - La barbarie africaine et les missions catholiques dans l'Afrique Équatoriale, contenant particulièrement les actes des martyrs nègres de l'Ouganda.
J/0349: ALFAGEME DEL BUSTO, A. - Colecciion de incunables Alfageme-Fontanals.
5/22269: ALFANDARI, A. - Cours pratique de Neo et Dictionnaire Français-Neo et Neo-Français avec un Guide de Conversation Français-Anglais-Neo.
E/0363: ALFÖLDY, G. - Sir Ronald Syme, 'Die römische Revolution' und die deutsche Althistorie. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften: philos.-hist. Kla
E/0353: ALFÖLDY, G. - Die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft des Römischen Kaiserreiches. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften: philos.-hist. Kla
5/11652: ALFRINK, B.J., DE FRAINE, J. - Deel III, Josue, Rechters, Ruth. De Boeken van het Oude Testament.
5/05983: ALFRINK, B.J. - Deel III, Boek 1: Josue. De Boeken van het Oude Testament.
Me2/0022: ALFRINK, B. - Het passieverhaal der vier evangelisten. Met bijhorende synopsis.
5/26469: ALGEMEEN. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift, nieuwe reeks 2 (1947-48).
5/26473: ALGEMEEN. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift, nieuwe reeks 6 (1951-52).
5/26470: ALGEMEEN. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift, nieuwe reeks 3 (1948-49).
5/26471: ALGEMEEN. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift, nieuwe reeks 4 (1949-50)
5/26472: ALGEMEEN. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift, nieuwe reeks 5 (1950-51) enkel aflev. 3-4, 17-18.
5/26477: ALGEMEEN. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift, nieuwe reeks 10 (1955-56) enlek aflev. 1-4.
5/26476: ALGEMEEN. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift, nieuwe reeks 9 (1954-55)
5/30329: ALGEMEEN. - Algemeen Maçonniek Tijdschrift, nieuwe reeks 6 (1951-52) 8.11-19.21-22; 7 (1952-53) 2.5.7-9.12-16.18-19.21.
C/0249: ALGERMISSEN, K. (HRSG) - Bernward und Godehard von Hildesheim: ihr Leben und Wirken.
D/0065: ALGERMISSEN, K. - Germanentum und Christentum: ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Frömmigkeit.
1/01302: DANTE ALIGHIERI. - Die göttliche Komödie. Jubiläums-Ausgabe zur 600. Wiederkehr seines Todestages.
5/36190: DANTE ALIGHIERI. - De monarchie en andere politieke teksten.
1/03887: DANTE ALIGHIERI - Divina commedia. 1: Inferno. 2: Purgatorio. 3: Paradiso. Italiaanse tekst met een Nederlandse vertaling door F. Bremer en … aantekeningen van W. Kuenen. (3 volumes)
G/0015: ALINGTON, C.A. - Things Ancient and Modern.
5/28554: ALKIM, U.B. - Anatolie, I: Des origines à la fin du IIe millénaire av. J.-C. & II: Début du Ier millénaire av. J.C. - Fin de l'époque romaine. Archaeologica Mundi.
5/23150: D'ALLAIS, D.V. - Grammaire methodique contenant en abregé les principes de cet art et les regles les plus necessaires de la langue Françoise…
Ba4/191: ALLAN, D.J. - Aristote le philosophe.
5/44614: ALLARD, P. - Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles.
5/44615: ALLARD, P. - Histoire des persécutions pendant la première moitié du troisième siècle (Septime Sévère, Maximin, Dèce).
5/44616: ALLARD, P. - Histoire des persécutions du troisième siècle (Gallus, Valérien, Aurélien).
5/45508: ALLARD, P. - Les esclaves chrétiens, depuis les premiers temps de l'Église jusqu'à la fin de la domination romaine en occident.
1/02082: ALLEGRO, J. - Verdwenen goden.
5/30461: ALLEN, W.C. - A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to S. Matthew. International Critical Commentary.
5/48139: ALLIÈRES, J. - La formation de la langue française. Que sais-je ? 1907.
1/01366: ALLILOEJEWA, S. - Twintig brieven aan een vriend.
5/45472: VON ALLMEN, J.J. (E.A.) - Vocabulaire biblique.
5/29570: ALLO, E.-B. - Saint Paul, Premier épître aux Corinthiens. Études Bibliques.
5/29571: ALLO, E.-B. - Saint Paul, Première épître aux Corinthiens. Études Bibliques.
5/45817: ALLOSSERY, P. - Onze West-Vlaamsche zendelingen: proef van erelijst. (2 volumes / volledig)
5/48815: ALLOSSERY, P. - Onze West-Vlaamsche zendelingen: proef van eerelijst. Boekdeel 2: (Broeders; kloosterzusters; leeken; aanvullingen en tabellen).
5/45892: ALMAGRO, M. - Ampurias: histoire de la cité et guide des fouilles.
5/44605: ALMIRA DE SAINT CLET, J. - Saint Norbert, soldat de lumière: fondateur de l'Ordre de Prémontré, archevêque de Magdebourg.
1/01078: ALONSO HERNÀNDEZ, J.L.; (E.A.) - Spaanse letterkunde. Aula, 697.
1/04089: ALPAERTS, F. - Muzieklezen en zingen: volledige studie der 7 sleutels in 5 delen … (delen 1, 2 en 3)
1/03153: ALPAERTS, F. - Muzieklezen en zingen. (deel 1+2)
Ba3/004: ALPATOW, M.W. - Die Dresdner Galerie: alte Meister.
P167: COLLECTIF D'ALPHABÉTISATION. - Initiation à l'approche logique et au calcul.
P168: COLLECTIF D'ALPHABÉTISATION. - Parler, lire, écrire, lutter, vivre.
5/49038: VAN ALPHEN, J.; ARIS, A. (REDS) - Oosterse geneeskunde: een geïllustreerde gids van de Aziatische geneeswijzen.
L2004: VAN ALPHEN, H. - Dichtwerken. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt door J.I.D. Nepveu. Met aanhangsel. (3 delen in 2 banden / volledig)
P139: ALT, R. - Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte.
5/31249: ALT, A. - Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel. (2 vols.)
1/05276: ALT, R. - Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte. Band 1: Von der Urgesellschaft bis zum Vorabend der bürgerlichen Revolution.
B/0324: ALTHAUS, P. - Das sogenannte Kerygma und der historische Jesus. Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, 48.
5/36236: ALTHUSSER, L. - Philosophie et philosophie spontanée des savants.
5/40704: [ELIADE] ALTIZER, T.J.J. - Mircea Eliade and the dialectic of the sacred.
5/13173: ALTNER, G. - Die Überlebenskrise in der Gegenwart: Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie.
5/20259: ALVAREZ GARCIA, M. - L'integration Latino-Américaine: origines, evolution, perspectives.
F/0341: GÁLVEZ, A. - Comentarios al Cantar de los cantares. (3 parts in one vol.)
Ba1/105: AMANN, E. - L'église des premiers siècles. Bibliothèque catholique des sciences religieuses.
5/44725: AMBROISE, G. - Les moines du Moyen Age: leur influence intellectuelle et politique en France.
1/02897: AMBROSE, K. - Classical Dances and Costumes of India.
A/0197: [TILLICH] AMELUNG, E. - Die Gestalt der Liebe: Paul Tillichs Theologie der Kultur. Studien zur evangelischen Ethik, 9.
Zo2/194: AMIOT, F. - Ls idées maîtresses de Saint Paul. Lectio divina, 24.
5/41630: AMIT, Y. - The Book of Judges. The Art of Editing. . The Biblical Encyclopaedia Library, 6.
G/0126: AMITAI, J. (ED.) - Biblical Archaeology Today. Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, April 1984.
J/0224: AMMAN, J. - Kartenspielbuch - Charta lusoria. (Reprint Ausg. 1588/1880). Alter Illustratoren in Facsimile-Reproduction.
5/43944: [RUUSBROEC] AMPE, A. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec. A: Schepping en christologie. B: Genadeleer. (2 vols) Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, 12.
5/43945: [RUUSBROEC] AMPE, A. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec. A: Schepping en christologie. Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, 12.
5/43946: [RUUSBROEC] AMPE, A. - De grondlijnen van Ruusbroec's Drieëenheidsleer als onderbouw van den zieleopgang. Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, 11.
5/11204: AMPÈRE, J.-J. - Histoire littéraire de la France avant Charlemagne. (2 Vols) + Histoire littéraire de la France sous Charlemagne.
5/48291: AMY, L. (DIR.) - Les industries, leurs productions, leurs nuisances. 3: L'Incendie.
5/31255: ANALECTA. - Analecta Bollandiana, LXVII-LXVIII: Mélanges Paul Peeters.
Ba9/018: ANASTASI, A. - Psychological Testing.
Ba9/235: ANASTASI, A. - Toegepaste psychologie. (2 volumes)
5/44583: ANATI, E. - Har Karkom: Montagna sacra nel deserto dell'Esodo. 1: Le scoperte archaeologiche. 2: Il Monte Sinai nel contesto dell'Esodo. Di fronte e attraverso, 135.
5/44753: ANATRELLA, T. - Non à la société dépressive.
1/02543: ANBEEK, T.; FONTIJN, J. - Ik heb al een boek: het analyseren van jeugdboeken, lectuur en literatuur.
5/47129: ANCELET-HUSTACHE, J. - De heilige Elisabeth van Hongarije.
5/50344: ANCELET-HUSTACHE, J. - Les Soeurs des Prisons. Les grands ordres monastiques et instituts religieux, 16.
Ba9/035: ANCELIN-SCHÜTZENBERGER, A. - Le corps et le groupe: les nouvelles thérapies de groupe …
Me2/0003: PLINIUS (MAIOR).; PLINE L'ANCIEN. - Histoire naturelle de Pline. Traduite en françois, avec le texte latin … accompagnée de notes … et d'observations …
5/46001: ANCKAER, L. - De evangelizatiemethode van de Missionarissen van Scheut in Kongo (1888-1907). Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.
Ba9/155: ANCONA, L. (E.A.) - La motivation. Symposium … Florence 1958. Bibliothèque scientifique internationale.
5/47740: ANDERSEN, H.C. - Prentenboek zonder prenten.
5/49685: ANDERSON, T. - In het hol van de leeuw.
Ba9/024: ANDERSON, H.G.; ANDERSON, G.L. - Manuel des techniques projectives en psychologie clinique.
5/49190: ANDERSON, B.W. - Identification des pierres précieuses.
5/22283: ANDERSON, S.D. (ED). - The Database of the International Q Project: Q 11:2b-4.
5/45806: ANDERSSON, I. - Schwedische Geschichte, von den Anfängen bis zur Gegenwart.
B/0243: D'ANDIGNÉ, A. - Un apôtre de la charité, Armand de Melun, 1807-1877.
Ba1/212: D'ANDILLY, A. (TRAD.) - Les vies des saint Pères des déserts, et de quelques saintes, écrites par des Pères de l'Église & autres auteurs ecclésiatiques.
D/0135: ANDRAE, W. - Das wiedererstandene Assur.
5/42491: ANDRÉ, J. - Prince du Nord: Vie de Saint Norbert, fondateur des Prémontrés, archevêque de Magdenbourg.
5/16419: [FRESCOS] ANDRÉ-MICHEL, R. - Avignon, les fresques du palais des papes: Le procès des Visconti. (24 planches hors texte)
5/36182: ANDREAE, B. - The Art of Rome.
B/0329: ANDRÉAS-SALOMÉ, L. - Lettre ouverte à Freud.
5/20740: ANDREE, T., STEEGMAN, P. (EDS). - Religieuze socialisatie: een uitdaging voor onderzoek.
5/15655: DE ANDRES, G. - Proceso inquisitorial del padre Sibüenza.
5/34067: ANDRESEN, C. - Einführung in die christliche Archäologie. Die Kirche in ihrer Geschichte, 1/B (1. Teil).
5/11670: ANDRIESSEN, P., LENGLET, A. - De Brief aan de Hebreeën, vertaald en toegelicht. Het Nieuwe Testament Vertaald en Toegelicht.
A/0191: ANDRIESSEN, H.C.I. - Volwassenheid in perspectief: inleiding tot de psychologie van de volwassen levensloop.
Ba5/017: ANDRIESSEN, P. - Carel Hacquart (1640-1701): en biografische bijdrage: het werk. Verhandelingen van de Koninklijke Academie … : Schone kunsten, XXXVI, 26.
Ba9/086: ANDRIESSEN, H.C.I. - Groei en grens in de volwassenheid: inleiding in de psychologie van de volwassen levensloop.
5/37527K: ANDRIEU, M. - Les Ordines Romani du haut moyen âge (VIIIe-Xe siècle). Tome III: Les textes (Ordines XIV-XXXIV). Spicilegium Sacrum Lovaniense, 024.
5/45154: HÄNEL, D.J. - Die Religion der Heiligkeit.
1/04136: ANGILLIS, A.; VANDAMME, CH. - Législation des chemins publics dits vicinaux; ou Recueil des lois, ordonnances et règlements, émanés sur cette matière depuis 1505 jusqu'à nos jours …
5/45371: LÄNGLE, A. (HRSG.) - Wege zum Sinn: Logotherapie als Orientierungshilfe. Für Viktor E. Frankl. Serie Piper, 387.
5/45311: ANIANTE, A. - Marco Polo.
1/02089: VON DÄNIKEN, E. - Aussaat und Kosmos: Spuren und Pläne ausserirdischer Intelligenzen.
5/19581: VON DÄNIKEN, E. - Présence des extraterrestres.
J/0033: D'ANJOU, R. - Livre du Cuer d'Amours Espris: een hoofse roman van René d'Anjou. Inleiding en toelichting van Franz Unterkircher.
5/14530: ANNEN, F. - Heil für die Heiden: zur Bedeutung und Geschichte der Tradition vom bessenen Gerasener (Mk 5,1-20 parr).
L1125: ANNOOT, R.; GYSELEN, G.; SCHEPENS, L. - Guido Gezelle in West-Vlaanderen 1830-1980.
5/47333: ANONYMOUS. - Geschiedenis van den H.V. Augustinus, ordestichter, bisschop van Hippo en doorluchtige kerkleeraar. Door een pater Augustijn.
5/47930: ANONYMOUS. - Anciens pays et assemblées d'états / Standen en landen, 19(1960).
L/0486: ANONYMOUS. - Quartier des Arts, 1967 - 1972: cinq années d'efforts.
A/0319: ANONYMOUS. - 1895-1970, Compagnie Maritime Belge.
L1372: ANONYMOUS. - Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1964.
5/46408: ANONYMOUS. - Hommage à Paul Coremans, 1908-1965. Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bulletin 8(1965), extrait.
5/46407: ANONYMOUS. - Miscellanea in memoriam Paul Coremans, 1908-1965. Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bulletin 15(1975).
5/39543: ANONYMOUS. - Kontich: huisvesting en stedebouw.
5/39545: ANONYMOUS. - Pajottenland, landschap en monument.
L1373: ANONYMOUS. - Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1963.
1/02256: ANONYMOUS. - Wöterbuch der deutsche Rechtschreibung, für Schule, Beruf und Haus.
1/04907: ANONYMOUS. - Dictionnaire Merlin et Gerin de la technique de la commutation et des transformateurs.
Zo1/156: ANONYMOUS. - Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1962. (2e serie, 35)
Me2/0206: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1969-1970.
D/0320: ANONYMOUS. - Dr. Leonard Willems (1864-1938). Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 1.
D/0322: ANONYMOUS. - L'art au pays des Hittites, 6000 à 600 av.J.C.: collections des Musées de Turquie.
D/0323: ANONYMOUS. - Gedenkboek 1865-1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België.
D/0326-: ANONYMOUS. - Schätze aus dem Irak, von der Frühzeit bis zum Islam. Eine Ausstellung im Wallraf-Richartz-Museum zu Köln, 1964.
L1338: ANONYMOUS. - 75me Anniversaire de Maurice Maeterlinck. Brochure-programme de l'I.N.R.
E/0050: ANONYMOUS. - Ikonen in de Begijnhofkerk te Sint-Truiden: een ontmoeting tussen oosterse en westerse Christenheid.
Me2/0170: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1933.
1/00159: ANONYMOUS. - L'art en Belgique, 1880-1950: hommage à Luc et Paul Haesaerts. Exposition Bruxelles 1978.
1/00297: ANONYMOUS. - Europe in de Seventeenth Century. Catalogue, 177.
5/38421L: ANONYMOUS. - Les fêtes jubilaires de Saint-Servais: 1876-1926, 1902-1927.
1/00341: ANONYMOUS. - Trésors artistiques des collections impériales / Japanse kunstschatten uit de keizerlijke verzameling. Exposition / Tentoonstelling; London, Bruxelles, Köln; 1971.
L/0531: ANONYMOUS. - Les omnibus Wallons, ou Recueil des locutions vicieuses les plus répandues dans les provinces Wallonnes.
1/00970: ANONYMOUS. - Zojuist verschenen: historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
1/00974: ANONYMOUS. - Les poètes du XVIe siècle: Marot, du Bellay, Ronsard, Belleau, du Bartas, d'Aubigné. Les grands écrivains de France illustrés.
LT/077: ANONYMOUS. - Beeringen 1907-1957. (fotoboek / tekst N/F)
5/49674: ANONYMOUS. - Argentine: dossier d'un génocide. Textes-Flammarion.
1/01127: ANONYMOUS. - Brussel op de Zenne.
1/01199: ANONYMOUS. - Encyclopedie van het vervoer. Eerste band (tot +/- 1800).
5/48103: ANONYMOUS. - BZZLLETIN 84 : François Haverschmidt, Piet Paaltjes, 1835-1894.
5/48102: ANONYMOUS. - BZZLLETIN 119: Jan Wolkers.
5/50258: ANONYMOUS. - Venise et ses environs: guide pratique pour les étrangers.
5/50257: ANONYMOUS. - Joe English: leven en werken.
5/47335: [RUUSBROEC] ANONYMOUS. - Jan van Ruusbroec, leven, werken. Onder red. v.h. Ruusbroec-Genootschap Antwerpen.
C/0359: ANONYMOUS. - Malaria et chininum.
5/45351: ANONYMOUS. - Marguerite Bervoets (1914-1944): une héroine.
1/01494: ANONYMOUS. - Kopij en boek: enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
5/47634: ANONYMOUS. - Sabena revue 44(1979)1: Brussels 1000; Bruxelles/Brussel 979-1979.
5/47360: ANONYMOUS. - Province de Liège. Arrondissement de Liège. Ville de Liège. Le patrimoine monumental de la Belgique, 3.
5/47361: ANONYMOUS. - Province de Brabant. Arrondissement de Nivelles. Le patrimoine monumental de la Belgique, 2.
C/0311: ANONYMOUS. - Mélanges Joseph de Ghellinck, s.j.. 1: Antiquité. 2:Moyen Age, époques moderne et contemporaine. (2 volumes) Museum Lessianum: section historique, 13-14.
5/45542: ANONYMOUS. - Saint Vaast; histoire de sa mission, suivie d'une notice sur S. Omer et S. Bertin.
E/0329: ANONYMOUS. - Gedenkboek van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding van Antwerpen. Uitgegeven als 100e nummer van hare Verhandelingen …
5/50273: ANONYMOUS. - Naamkunde: mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam. 9(1977)1-4. (in twee afleveringen)
L/0547: ANONYMOUS. - VIIe Congrès international de Navigation: guide-programme; Bruxelles 1898.
Ba1/019: ANONYMOUS. - Nederland en de missiën.
L1478: ANONYMOUS. - Nederduitsche letterkunde. 1: Prozastukken.
J/0119: ANONYMOUS. - L'estampe en Belgique, de Bruegel à Ensor. Exposition à la Bibliothèque Royale de Belgique, 1959.
J/0120: ANONYMOUS. - Cinquantenaire de la Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique. Exposition à la Bibliothèque Albert I, 1960.
LT/067: ANONYMOUS. - Antwerpen's straatjes en steegjes.
DB/024: ANONYMOUS. - De glaskunst in Wallonië, van 1802 tot heden.
1/03597: ANONYMOUS. - Laetus introitus brabatiae / VIe centenaire de la Joyeuse Entrée de Brabant / Plechtige herdenking van de Blijde Inkomst, 1356 - 1956. Standen en landen / Anciens pays et assemblées d'états, 16.
1/01963: ANONYMOUS. - Ein katholischer Katechismus.
Ba2/090: ANONYMOUS. - Neerlandia: orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond. 4(1900)-14(1910).
1/01944: ANONYMOUS. - L'Ordre de Prémontré en Belgique.
1/01923: ANONYMOUS. - Guide des merveilles naturelles de la France.
5/32747: ANONYMOUS. - Oorkondenboek van 't gasthuis en andere bijdragen uit de XIVe-XVe eeuw. Jaarboek Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring (HOK), 1962.
5/37707L: ANONYMOUS. - Vlaamsche volkskalender 1931.
E/0252: [RUUSBROEC] ANONYMOUS. - Jan van Ruusbroec, leven en werken. Onder redactie van het Ruusbroec-Genootschap Antwerpen.
5/50024: ANONYMOUS. - De universiteit te Leuven, 1425-1975.
5/19524: ANONYMOUS. - Quelques trésors: extraits des archives Vaticanes.
5/37702L: ANONYMOUS. - Bouillon et son château: guide historique de la ville et du château de Bouillon. Avec 10 gravures hors texte.
5/37700L: ANONYMOUS. - Eerste kristenen van den nieuwen tyd!
1/03341: ANONYMOUS. - Beschermde landschappen. (In opdracht van de Minister van Nederlandse Cultuur)
5/50009: ANONYMOUS. - Diamantbeurs 75 jaar, 1904-1979.
L/0493: ANONYMOUS. - Zeventiende Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
1/04901: ANONYMOUS. - Li walon d'lidge sins ma d'tiesse.
J/0390: ANONYMOUS. - Vijf jaar aanwinsten, 1969-1973. (Tentoonstellingscatalogus)
J/0385: ANONYMOUS. - Le livre belge: revue trimestrielle / Het boek in België: tweemaandelijks tijdschrift, 1(1947-48) nr.1.
J/0351: ANONYMOUS. - De boekzaal: maandelijks bibliografisch tijdschrift. Eerste jaargang (1907).
AB/041: ANONYMOUS. - Verslag van de Commissie van Voorlichting op 14 juli 1946 door zijne Majesteit Koning Leopold III ingesteld.
Ba1/016: ANONYMOUS. - Sanguis Christi: het spel van het Heilig Bloed van Brugge in beeld.
5/50271: ANONYMOUS. - Naamkunde: mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam. 3(1971)1-4.
Me1/0001: ANONYMOUS. - Varia historica; aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
Zo2/168: ANONYMOUS. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1986-1987.
Zo2/166: ANONYMOUS. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1984-1985.
L/0494: ANONYMOUS. - Gedenkboek der Davids-feesten te Lier, 22 en 23 augustus 1897.
Zo2/155: ANONYMOUS. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1936-1937.
Me3/0122: ANONYMOUS. - Germaine Rimbout. Catalogus van tekeningen en prenten in het Prentenkabinet, voorafgegaan door een bibliografie.
Ba2/085: ANONYMOUS. - Mémoire de l'histore de l'art. Préface de Ilya Prigogine.
Zo2/102: ANONYMOUS. - Catalogus van de … medisch-historische tentoonstelling … in de Waag … te Amsterdam.
L/0505: ANONYMOUS. - Le circuit des châteaux historiques.
Zo1/158: ANONYMOUS. - Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1964. (2e serie, 37)
Zo2/165: ANONYMOUS. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1965-1966.
5/20060: ANONYMOUS. - Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers.
Zo2/010: ANONYMOUS. - Handboek der K.A.J. Kajottersuitgaven, 22.
Zo1/113: ANONYMOUS. - De Oriente: studia et libri. Orientalia christiana, nr. 61; vol.18(1930)2.
Zo1/103: ANONYMOUS. - La législmation soviétique contre la religion: traduction des documents officiels. Orientalia christiana, nr. 18; vol.5(1925)1.
Me3/0110: ANONYMOUS. - Aanwinsten der Provinciale en Gemeentelijke Musea, 1945-1967.
Me1/0002: ANONYMOUS. - Jacques Leclercq: l'homme, son oeuvre et ses amis.
Me1/0005: ANONYMOUS. - Scrinium Lovaniense: mélanges historiques Étienne Van Cauwenbergh. Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 4e s., 24.
L/0501: ANONYMOUS. - Maasmechelse dorpen tijdens WO I: het dagelijks leven.
Me3/0053: ANONYMOUS. - Le siècle de Bourgogne. Catalogue.
Me3/0049: ANONYMOUS. - Kunstschatten van Brabant. Catalogus.
Me3/0045: ANONYMOUS. - Hommage à Léon Spilliaert. Christian Fayt Art Gallery, Paris, 1981.
K/0155: ANONYMOUS. - Het monumentale erfgoed van België - Brussels hoofdstedelijk gewest. 3: Etterbeek.
Me3/0034: ANONYMOUS. - Un siècle d'Enseignement Libre / Honderd jaar Vrij Onderwijs. La Revue catholique des idées et des faits.
Me3/0032: ANONYMOUS. - Royaume de Belgique: Mémorial du centenaire de l'Ordre de Léopold, 1832-1932. (ex. 2201/4500)
Me3/0026: ANONYMOUS. - Tabulae signorum cuneiformium; in usum scholae.
Me3/0025: ANONYMOUS. - Textus cuneiformes; in usum scholae.
L/0152: ANONYMOUS. - Anderlecht, histoire, art, archéologie, folklore. Numéro spécial du Folklore Brabançon, 1930.
L/0395: ANONYMOUS. - Om en rond de Antwerpse vesten. (Tentoonstelling).
L/0383: ANONYMOUS. - Oudheid en kunst: tijdschrift van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring voor Brecht en omstreken. 13(1922) 1-4.
Me3/0016: ANONYMOUS. - Hundert Handzeichnungen alter deutscher, italienischer und niederländischer Meister. (100 Abbildungen, lose in Original-Leinenmappe)
E/0327: [RUUSBROEC] ANONYMOUS. - Jan van Ruusbroec, Thomas More, Guido Gezelle: Six Centuries Anglo-Flemish Trends of Spirituality. Guide to the exhibition.
Me3/0013: ANONYMOUS. - Gerard David, genannt Meister Gerard van Brügge, 1450?-1523. 36 Blatt.
5/11960: ANONYMOUS. - Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses...
Me2/0204: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1969-70]. ]
Me2/0203: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1968-69]. ]
Me2/0202: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1967-68. ]
Me2/0198: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1963.
Me2/0199: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1964.
Me2/0197: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1962.
Me2/0196: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1961.
Me2/0195: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1960.
Me2/0194: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1959.
Me2/0193: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1958.
Me2/0191: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1956.
Me2/0192: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1957.
Me2/0190: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1955.
Me2/0189: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1954.
Me2/0188: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1953.
Me2/0187: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1952.
Me2/0186: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1951.
Me2/0182: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1947.
Me2/0181: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1946.
Me2/0179: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1942.
Me2/0178: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1941.
Me2/0177: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1940.
Me2/0175: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1938.
Me2/0176: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1939.
Me2/0174: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1937.
Me2/0173: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1936.
Me2/0172: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1935.
Me2/0171: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1934.
L/0384: ANONYMOUS. - Oudheid en kunst: tijdschrift van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring voor Brecht en omstreken. 15(1924) 2-3.
L/0385: ANONYMOUS. - Oudheid en kunst: tijdschrift van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring voor Brecht en omstreken. 16(1925) 1-4.
L/0392: ANONYMOUS. - Het gemeentehuis van Borgerhout: een monument van Vlaamse Renaissance, 1889-1949.
Me2/0168: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1931.
Me2/0169: ANONYMOUS. - Het boek in Vlaanderen: jaarboek … 1932.
Me2/0051: ANONYMOUS. - Album E. Lousse. (vols.:1-3 / vol.4 manque)
Me2/0149: ANONYMOUS. - Middeleeuws aardewerk uit Bohemen en Moravië. Catalogus bij de tentoonstelling …
Me2/0148: ANONYMOUS. - Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, 17(1940-46).
Me2/0108: ANONYMOUS. - Gent duizend jaar kunst en cultuur. (3 volumes)
Me2/0130: ANONYMOUS - Révolution Française. Table alphabétique du Moniteur, de 1787 jusqu'à l'an 8, de la République (1799). Tome 1 et 2: Noms d'hommes. A-K / L-Z.
Me1/0076: ANONYMOUS. - Oeuvres Catholiques d'Assistance en Belgique et aux Missions / Katholieke Werken voor Bijstand in België en de Missies. Livre/Boek 2.
Ba1/015: ANONYMOUS. - Sanguis Christi: het spel van het Heilig Bloed van Brugge in beeld.
L/0375: ANONYMOUS. - Vlaanderen: volkskundig leesboek voor de lagere scholen; zesde en zevende leerjaar. Met houtsneden van J.F. Cantré. Nederlandsche volkskunde voor de lagere scholen, 9.
5/49817: ANONYMOUS. - The American War of Independence, 1775-83. A Commemorative Exhibition Organized by the Map Library … of the British Library … 1975.
Me1/0035: ANONYMOUS. - De Sumer à Babylone. Exposition, Bruxelles 1983.
5/48974: ANONYMOUS. - A New English-Chinese Dictionary.
Me1/0030: ANONYMOUS. - Livre d'or d'hommage national à Sa Majesté la Reine Élisabeth de Belgique / Gulden boek van nationale hulde aan Hare Majesteit Koningin Elisabeth van België. (Numéro extraordinaire de "L'art belge").
AB/062: ANONYMOUS. - Léopold III: album d'hommage consacré à notre roi bien-aimé / album van eerbetoon gewijd aan onze geliefde koning.
AB/065: ANONYMOUS. - De Broeders van Liefde, 1807-1876.
LT/008: ANONYMOUS. - Tienen 1635: geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw. Tentoonstelling.
Me1/0117: ANONYMOUS. - Le livre d'or du pontificat de Léon XIII.
LT/036: ANONYMOUS. - De Koninklijke Bibliotheek van België, 1934-1994.
LT/027: ANONYMOUS. - Provincie Brabant, Stad Leuven: struktuurplan. Tweede formulering van richtdoelen.
LT/022: ANONYMOUS. - Wedstrijd voor het benuttigen der beschikbare gronden ten gevolge der slechting der versterkte omheining van Antwerpen. (tekst ook in het frans)
Me1/0103: ANONYMOUS. - Chine ciel et terre: 5000 ans d'inventions et de découvertes.
Me3/0072: ANONYMOUS. - De gouden eeuw der grote steden. Tentoonstelling.
Me3/0079: ANONYMOUS. - Les champs de bataille de France. Edité par les Chemins de Fer du Nord et de l'Est.
Me3/0092: ANONYMOUS. - De fraaie frank: Belgische munten en biljetten sedert 1830.
Me3/0094: ANONYMOUS. - Archeologisch congres - Tongeren 1971: handelingen.
5/49517: ANONYMOUS. - Geschiedenis der Abdij van Westmalle van de Orde der Hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding. Bijeengebracht en uitgegeven door de monniken der abdij.
AB/031: ANONYMOUS. - Het goud der Skythen: schatten uit de Hermitage, Leningrad. (Catalogus tentoonstelling Brussel 1991.
D/0387: ANONYMOUS. - Concile oecuménique Vatican II: constitutions, décrets, déclarations, messages. Textes français et latin, tables biblique et analytique et index des sources.
Me2/0140: ANONYMOUS. - Byzantion: revue internationale des études byzantines, VIII(1933) fasc.1.
Me2/0139: ANONYMOUS. - Kunstenaars van heden. 5: (J. Vyverman, E. Wijnants, Servranckx, J. Boon, W. Kreitz, S. Nees, L. Bosmans, L. van Esbroeck, H. Thans).
LT/002: ANONYMOUS. - Richtplan voor ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de gewesten: Het Gentse, Meetjesland, Vlaamse Ardennen, Land van Waas.
5/24045: ANONYMOUS. - L'abbaye de Maredsous, guide illustré.
5/22562: ANONYMOUS. - Meesters der schilderkunst / Les maîtres de la peinture.
5/22626: [EUROPALIA, '89] ANONYMOUS. - L'homme et son image.
5/24046: ANONYMOUS. - Orval: une promenade dans les ruines et la nouvelle abbaye.
5/24063: ANONYMOUS. - Le saint sang de miracle à Bois-Seigneur-Isaac: son histoire, sa chapelle, son pélerinage.
5/24064: ANONYMOUS. - Le musée et le domaine de Mariemont, guide illustré, précédé d'une notice biographique sur Raoul Warocqué et d'un historique du domaine de Mariemont.
5/24080: ANONYMOUS. - Vallée de l'Ourthe: Laroche, Houffalize, Barvaux, Durbuy, Erezée.
5/24084: ANONYMOUS. - Gent: geïllustreerde gids.
5/24105: ANONYMOUS. - Histoire des Trappistes du Val-Saint-Marie (diocèse de Besançon) avec des notices intéressantes sur les autres monastères de la Trappe en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et sur plusieurs religieux Trappistes.
5/24176: ANONYMOUS. - Bruges, ville d'art: guide illustré, avec plan de la ville.
5/24215: ANONYMOUS. - Antwerp, World Diamond Centre. (avec supplément en français)
5/24236: ANONYMOUS. - 25 jaar Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen - Elsene: aspecten van de Europese integratie.
5/24254: ANONYMOUS. - Guide du Hainaut. (5 cartes & 104 illustrations)
5/24256: ANONYMOUS. - Le Saint-Sang de miracle, Bois-Seigneur-Isaac: son histoire, sa chapelle, son pèlerinage.
5/24265: ANONYMOUS. - Engelendale.
5/24445: ANONYMOUS. - Profiel van Mol.
5/24450: ANONYMOUS. - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, XX, 1942-1943, tweede aflevering.
5/24468: ANONYMOUS. - Gewestelijk eucharistisch congres voor "meetjesland", 1924.
5/24471: ANONYMOUS. - De kathedraal van Luik.
5/24502: ANONYMOUS. - Saint Hubert-en-Ardenne: manuel du pèlerin et du visiteur au sanctuaire de Saint Hubert-en-Ardenne.
5/24526: ANONYMOUS. - Une semaine au Pays Noir: guide officiel illustré pour les Grottes de Han.
5/24539: ANONYMOUS. - Limburg: tijdschrift voor geschiedenis, oudheidkunde en volkskunde 48(1969)-51(1972).
5/24587: ANONYMOUS. - 't Trojaanse hobbelpaard: jaarboek van het Studiecentrum voor Speelgoed en Volkskunde, I.
5/24612: ANONYMOUS. - Gedenkboek, landelijk eucharistisch congres Mechelen, 28-31 Aug. 1950.
5/24618: ANONYMOUS. - Antwerpen.
1/04412: ANONYMOUS. - Vademecum du reviseur d'entreprises: organisation de la profession et déontologie.
5/24639: ANONYMOUS. - Louvain-la-Neuve, Octobre 1972.
5/24640: ANONYMOUS. - Anvers aujourd'hui / Antwerpen vandaag / Antwerp today / Antwerpen heute.
5/24728: ANONYMOUS. - Sint-Trudo's erf: religieuze kunst uit het kerkelijk gebied van de Abdij Sint-Truiden. (tentoonstelling)
5/24839: ANONYMOUS. - Abbaye Notre-Dame du Val-Dieu: Trésors d'Art: catalogue de l'exposition.
A/0291: ANONYMOUS. - Catéchisme de l'Église Catholique.
5/25020: ANONYMOUS. - Leuven: centrum van kunst en kultuur.
5/25081: ANONYMOUS. - Geschiedenis der twee mirakuleuse kruisen van Assche: eenige aenmerkingen over het H. Kruis des Zaligmakers.
5/25084: ANONYMOUS. - Anvers.
5/25165: ANONYMOUS. - Vallée de l'Ourthe: Laroche, Houffalize, Barvaux, Durbuy, Erezée.
5/25168: ANONYMOUS. - 's Gravensteen te Gent: gids voor de bezoeker.
5/25172: ANONYMOUS. - L'abbaye de Maredsous; guide illustré.
5/25210: ANONYMOUS. - Orval.
5/25215: ANONYMOUS. - Rochefort.
5/25320: ANONYMOUS. - Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle.
5/25328: [JEZUITICA] ANONYMOUS. - Les Jésuites en présence des deux chambres, au mois de mars 1828.
5/25508: ANONYMOUS. - Centenaire de l'École des Chartes (1821-1921) compte-rendu de la journée du 22 février 1921.
5/25640: ANONYMOUS. - Generale constituties van de Orde der Minderbroeders.
5/25686: ANONYMOUS. - Marienbild in Rheinland und Westfalen.
5/26310: ANONYMOUS. - Arondissement Sint-Niklaas. Vol. 1: Gemeenten B t/m L. Vol. 2: Gemeenten S t/m T. Bouwen Door de Eeuwen Heen in Vlaanderen, 7n.
5/26350: ANONYMOUS. - Province de Brabant, arrondissement de Nivelles. Le Patrimoine Monumental de la Belgique, 02.
5/26351: ANONYMOUS. - Province de Haunaut, arrondissement de Mons. Le Patrimoine Monumental de la Belgique, 04.
5/26352: ANONYMOUS. - Province de Namur, arrondissement de Namur 1: Namur A-M; 2: Namur N-Y. Le Patrimoine Monumental de la Belgique, 05.
5/26354: ANONYMOUS. - Province de Liège, arrondissement de Liège, 1: A-J; 2: L-V. Le Patrimoine Monumental de la Belgique, 08.
AB/028: [DESSERS] ANONYMOUS. - Liber amicorum Herman Dessers.
AB/024: ANONYMOUS. - Henri Lannoye; beeldhouwwerk 1968-1978.
A/0031: ANONYMOUS. - Gedenkboek Pater Dr. D.A. Stracke s.j., ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag (12 december 1955)…
5/26707: ANONYMOUS. - Trésors de l'ancien doyenné de Rochefort. (exibition)
5/26712: ANONYMOUS. - Wamblinus (=Wemmel) driemaandelijks tijdschrift, 1ste jg, nr 1, 1973.
5/26780: ANONYMOUS. - Entretiens avec 'Le Monde': 4. Civilisations.
1/03096: ANONYMOUS. - P. P. Rubens: l'oeuvre du maître. Ouvrage illustré de 538 gravures. Classiques de l'art.
1/03077: ANONYMOUS. - Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars. Carnegie Endowment for International Peace, 4.
L1462: ANONYMOUS. - L'École des femmes; de Molière. Études d'une Oeuvre dans le texte intégral.
L1461: ANONYMOUS. - Colloquium F.A. Snellaert.
1/03840: ANONYMOUS. - Histoire de l'art: le visage dans l'art.
5/28648: ANONYMOUS. - Orientalia Lovaniensia Periodica, 03. Orientalia Lovaniensia Periodica.
5/28649: ANONYMOUS. - Orientalia Lovaniensia Periodica, 04. Orientalia Lovaniensia Periodica.
5/28650: ANONYMOUS. - Orientalia Lovaniensia Periodica, 05. Orientalia Lovaniensia Periodica.
1/03688: ANONYMOUS. - Trésors d'art de la Chine: 5000 a.C. - 900 p.C.: nouvelles découvertes archéologiques …
L1438: ANONYMOUS. - Hendrik Persyn, Achiel Denys, Jerome Noterdaeme.
L1426: [VERHAEREN] ANONYMOUS. - Emile Verhaeren, 1855-1916. Brochure-Programme I.N.R. 1936.
1/04124: ANONYMOUS. - Yougoslavie. (avec 16 plans en noir, 32 pages de plans en couleurs et une carte routière) Les guides Nagel.
1/04051: ANONYMOUS. - Comment pratiquer les activités manuelles éducatives, à l'école maternelle et à l'école élémentaire. ( 2 tomes )
5/29792: ANONYMOUS. - Dictionnaire des Églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse, III: Sud-Ouest.
5/29793: ANONYMOUS. - Histoire générale des Églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse. (préface d'A. Chastel).
5/29874: ANONYMOUS. - Limburg in de wereldkerk, de wereldkerk in Limburg: Stelimo 25 jaar.
5/30450: ANONYMOUS. - De Achelse Kluis, 1846-1946: ontstaan, groei, leven.
5/30549: ANONYMOUS. - De kerk in het midden: een halve eeuw parochieblad.
5/31025: ANONYMOUS. - Nouveau commentaire sur l'Édit perpétuel du 12 Juillet 1611.
5/31193: ANONYMOUS. - Anima una: les Soeurs de la charité pendant la guerre 1914-1918. (Gent)
5/31534: [JEZUITICA] ANONYMOUS. - La question du reglement des biens des Jésuites: response à la position prise par le "Canadien" en avril 1889 et adoptée ensuite comme l'opinion de parti à la convention conservatrice du 29 mai 1889.
1/02993: ANONYMOUS. - Vaarwel aan Julien Kuypers, 15 augustus 1892 - 16 november 1967.
5/32070: ANONYMOUS. - Campo en Campo, 100.
1/03707: ANONYMOUS. - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller. (Catalogus)
5/32445: ANONYMOUS. - Guide du chateau des Comtes, Gand.
5/32459: ANONYMOUS. - Le chateau et le domaine de Mariemont, guide illustré.
5/32505: ANONYMOUS. - Liège et Bourgogne, exposition.
5/32615: ANONYMOUS. - Materialien zu Brechts "Leben des Galilei".
5/33142: ANONYMOUS. - Une grande et sainte figure: Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, evêque de Marseille, 1782-1861.
Ba1/103: ANONYMOUS. - La Congrégation de St-Joseph de l'Apparition. Les ordres religieux.
5/33525: ANONYMOUS. - Histoire de la vénérée Mère Saint Joseph, née Marie-Louise-Françoise Blin de Bourbon, demoiselle de Gézaincourt, 1756-1838: cofondatrice et deuxième supérieure générale de l'Institut des Soeurs de Notre Dame de Namur.
1/04532: ANONYMOUS. - De pest in de Nederlanden: medisch historische beschouwingen 650 jaar na de Zwarte Dood. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, vierde symposium geschiedenis
5/33612: [BERCHMANS] ANONYMOUS. - Bij het derde Berchmans-eeuwgetij: tentoonstelling, iconographie, bibliographie.
5/33859: ANONYMOUS. - Harnack-Ehrung: Beiträge zur Kirchengeschichte ihrem Lehrer Adolf von Harnack zu seinem siebzigsten Geburtstage (7 Mai 1921) dargebracht.
Ba2/083: ANONYMOUS. - Bulletin des musées de Belgique / Bulletin van de Musea van België, 4(1962-1963).
1/04712: ANONYMOUS. - De Romeinse katacomben te Valkenburg: een nieuw monument van christelijke Oudheid.
L1238: [VERHAEREN] ANONYMOUS. - Journal de la librairie, 41(1955)4: numéro spécial "E, Verhaeren".
5/34901: ANONYMOUS. - Voyages de Bruxelles en Mongolie et travaux des missionnaires de la Congrégation deScheutveld (lez-Bruxelles). BOUND WITH Les missionnaires Belges en Mongolie: coup d'oeil sur l'établissement du christianisme à Pékin et en Mongolie.
L1212: ANONYMOUS. - Het Salamanderboek.
5/47362: ANONYMOUS. - Province de Brabant. Arrondissement de Nivelles. Le patrimoine monumental de la Belgique, 2.
5/35905: ANONYMOUS. - Mère Marie-Stanislas Deprez de la Visitation Sainte-Marie de Celles.
5/35910: ANONYMOUS. - Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, C.I.C.M.: Constituties en algemeen directorium, goedgekeurd door het VIIe algemeen kapittel.
5/36217: ANONYMOUS. - Rapport sur la transformation de l'Université de Gand en université flamande.
5/36218: ANONYMOUS. - Les écoles catholiques de Gand: compte-rendu: l'assemblée de 22 avril 1901.
5/36653: ANONYMOUS. - Liège et Bourgogne, exposition.
1/03295: ANONYMOUS. - The Hebrew Student's Manual.
5/36668: ANONYMOUS. - "De Waarheid" uit "De Kempenaar". + Derde reeks kijkjes in "De Waarheid" uit "De Kempenaar". Nieuwe Kijkjes.
5/37059: ANONYMOUS. - La Belgique monastique / Het monnikenleven in België.
5/37197: ANONYMOUS. - Muntautomaten: verzameling Jean-Claude Baudot. (tentoonstelling)
5/37372: ANONYMOUS. - Le cinquantenaire du "Bien Püblic", 1853-1903.
5/37373: ANONYMOUS. - Onze katholieke hoogeschool.
5/37424: ANONYMOUS. - Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers. (Herausgegeben und eingeleitet von Emmanuel Jungclaussen).
5/37627L: ANONYMOUS. - Collèges de la Compagnie de Jésus (en Belgique) 1830-1930 / Colleges der Sociëteit van Jezus (in België) 1830-1930.
5/37635L: [RUUSBROEC] ANONYMOUS. - Jan van Ruusbroec, Thomas More, Guido Gezelle: zes eeuwen Vlaams-Engelse geestelijke stromingen. Gids voor de tentoonstelling.
5/37690L: [KLOK] ANONYMOUS. - Stad Lier, Zimmertoren en wonderklok.
L1157: ANONYMOUS. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent: jaarboek, 34(1984)
L1156: ANONYMOUS. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent: jaarboek, 32(1980-1981-deel 2)
L1155: ANONYMOUS. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent: jaarboek, 30(1978-1979-deel 2) Rederijkersstudiën, 14.
L1154: ANONYMOUS. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent: jaarboek, 28(1976-1977-deel 2) Rederijkersstudiën, 12.
L1153: ANONYMOUS. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent: jaarboek, 26(1975-deel 2) Rederijkersstudiën, 10.
5/38534: [ERASMUS] ANONYMOUS. - Nationale Erasmus-herdenking: handelingen / Commémoration Nationale d'Érasme: actes.
1/02788: ANONYMOUS. - Limburg 1962. Mededelingen van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, 44.
5/38943: ANONYMOUS. - 5000 ans d'art égyptien.
1/03757: ANONYMOUS. - Mechelse catechismus met uitleg en korte oefeningen op het einde van elke les. Voorgesteld door Kadinaal Mercier.
5/21992: ANONYMOUS. - Manifestation en l'honneur de M. le professeur Henri Pirenne.
L1142: ANONYMOUS. - Jozef Muls herdacht.
5/39509: ANONYMOUS. - De kathedrale basiliek St. Jan te 's-Hertogenbosch.
5/39547: ANONYMOUS. - Brasschaat, gemeente der parken.
5/39571: ANONYMOUS. - Carte des promenades de Spa et environs.
5/39669: ANONYMOUS. - Herinnering bij gelegenheid van de opening der Kliniek Sint-Jozef op 13 juni 1935 te Esschen der Gasthuiszusters van Antwerpen.
5/39684: ANONYMOUS. - 700ste verjaring van het Sint Elisabethgasthuis, akademische zitting van 3 december 1938: de overbrenging van het Antwerpsch gasthuis naar het "Alnetum" in 1238, door L.J.M. Philippen.
5/39685: ANONYMOUS. - Souvenir de l'Amblève, Album de luxe contenant 15 vues choisies.
5/39686: ANONYMOUS. - Dynamisme Wallon / Wallonia, a Region on the Move.
5/39687: ANONYMOUS. - La province de Namur.
5/40100: ANONYMOUS. - De Damen Bernadinnen van Oudenaarde.
5/40101: ANONYMOUS. - Het klooster van Leliendael: Sint Norbertus in de Nederlanden. (tentoonstelling)
5/40605: ANONYMOUS. - Geschiedkundig overzicht van het Aktivisme.
5/40606: ANONYMOUS. - Het Duitsche witboek: documenten over de laatste faze van de Duitsch-Poolsche Crisis. Getrouwe en onverkorte geautoriseerde vertaling.
5/40656: ANONYMOUS. - Hulde aan / Hommage à George Grard. (tentoonstelling/exhibition)
5/40729: ANONYMOUS. - Les salons d'architecture, IVe année, Société des Artistes Français, Société Nationale des Beaux-Arts.
5/40731: ANONYMOUS. - Les salons d'architecture, Année 1920.
5/40732: ANONYMOUS. - Les salons d'architecture, Année 1921.
5/40733: ANONYMOUS. - Les salons d'architecture, Année 1923.
5/40734: ANONYMOUS. - Les salons d'architecture, Année 1924.
5/40742: ANONYMOUS. - Les salons d'architecture, Année 1913. (spine repaired cover loose)
5/40743: ANONYMOUS. - Les salons d'architecture, Année 1914. (spine repaired cover loose)
5/40886: ANONYMOUS. - De Molse markten door de jaren heen: ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Konijnenmarkt (1884-1984).
5/40956: ANONYMOUS. - L'apocalypse syriaque de Baruch. introduction, traduction du syriaque et commentaire par P. Bogaert. (2 vols) Sources Chrétiennes, 144, 145.
5/41131: ANONYMOUS. - Huldealbum aan de Turnhoutse priesters en kloosterlingen.
5/41219: ANONYMOUS. - Le Musée Saint-Jean Berchmans à Louvain, 18-25 mai 1921: l'exposition, l'iconographie, la bibliographie.
1/04619: ANONYMOUS. - Cyriel Buysse, 1859/1932. Album samengesteld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden.
5/41330: [BEETHOVEN] ANONYMOUS. - Beethoven. Génies et réalités.
5/41338: [GEZELLE] ANONYMOUS. - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle.
5/41340: ANONYMOUS. - Erewacht van het Heilig Hart, studentenbond van St.-Truiden 1899-1949. (ex. 2/20).
5/41386: ANONYMOUS. - Deutsche Kriegsweihnacht. (Hrsg. vom Hauptkulturamt NSDAP).
5/41411: ANONYMOUS. - Echternach et ses environs: petite Suisse Luxembourgeoise. Guide avec une carte spéciale.
5/41510: ANONYMOUS. - Les avis, proclamations & nouvelles de guerre allemandes, affichés à Bruxelles pendant l'occupation du 20 août au 31 décembre 1914: un souvenir historique.
5/41602: ANONYMOUS. - Les études Bergsoniennes. Vol. 3.
5/41608: ANONYMOUS. - Padres apostólicos. Ediciòn bilingüe completa por D. Ruiz Bueno.
5/41622: [AQUINAS] ANONYMOUS. - De praktische Thomas:Thomas van Aquino: de consequenties van zijn theologie voor hedendaags gedrag.
1/03666: ANONYMOUS. - Verliefd, verloofd, getrouwd: huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië vroeger en nu.
5/41676: ANONYMOUS. - Liedboek voor de kerken. .
5/41706: ANONYMOUS. - Griekenland en Rome: grondleggers van onze beschaving.
5/41811: ANONYMOUS. - Cisterciënsers of Trappisten te Westmalle.
1/03767: ANONYMOUS. - Le Plan Marshall chez nous.
5/42116: ANONYMOUS. - The Benedictines in Britain. British Library Series, 03.
L/0445: ANONYMOUS. - Catalogue de l'Exposition Internationale en souvenir du 475e anniversaire de l'établissement à Malines (1473-1474) du Grand Conseil …
L/0451: ANONYMOUS. - Antwerpen, gids Brabo, in kleurendruk en straataanwijzer van Groot Antwerpen.
5/42397: ANONYMOUS. - Historische bijdragen over Sint-Truiden opgedragen aan Pater Archangelus Houbaert, O.F.M.
5/42416: ANONYMOUS. - Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940: Gedenkschrift betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente.
5/42424: ANONYMOUS. - Heemkundige kring de Oost-Oudburg, Jaarboek XXVI.
L1079: ANONYMOUS. - Felix Timmermansnummer. Dietsche Warande en Belfort, (1947)5.
5/42632: ANONYMOUS. - Het begijnhof van Aarschot. Bijdragen tot de Geschiedenis van het Land van Aarschot, 1.
5/42701: ANONYMOUS. - Miscellanea Trajectensia: bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht. Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 4.
1/04618: ANONYMOUS. - Bestiaire d'Ardenne: les animaux dans l'imaginaire: des gallo-romains à nos jours.
5/42872: ANONYMOUS. - Georges Vantongerloo, 1886-1965.
L/0538: ANONYMOUS. - Le Pays Gaumais: la terre et les hommes: revue régionale. 9(1948).
5/42915: ANONYMOUS. - Wilrijk - tien eeuwen documenten: kataloog van de tentoonstelling 7-22 aug. 1965.
5/42913: ANONYMOUS. - Charte de Huy, 1066: catalogue de l'exposition consacrée aux libertés communales…, Bruxelles 1966.
5/42942: ANONYMOUS. - Eerste hulp bij geweld:handboek voor leerkrachten en begeleiders nij het leren omgaan met geweld bij kinderen en jongeren.
5/43009: ANONYMOUS. - Die Basilika in Trier. Festschrift zur Wiederbestellung 9. Dezember 1956.
5/43020: ANONYMOUS. - Flanders in the Fifteenth Century: Art and Civilization. Catalogue of the Exhibition "Masterpieces of Flemish Art: Van Eyck to Bosch"; Organized by the Detroit Institute of Arts and the City of Bruges, 1960.
5/43209: ANONYMOUS. - Dagelijks leven in bijbeltijd.
L1052: ANONYMOUS. - Guido Gezelle: zijn leven en zijne werken.
5/43408: ANONYMOUS. - Tijdgenoten over Teilhard de Chardin. Bibliotheek Teilhard de Chardin, 09.
L1046: ANONYMOUS. - Guido Gezelle herdacht.
5/43413: ANONYMOUS. - Sociale politiek in de wereldbeschouwing van Teilhard de Chardin. Bibliotheek Teilhard de Chardin, 17.
5/43510: ANONYMOUS. - Cicercule Paridaens, Mère Marie-Thérèse, Fondatrice de la Congrégation des Filles de Marie à Louvain.
L1036: ANONYMOUS. - Verslag van het Negende Colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Nijmegen 1985.
5/43563: ANONYMOUS. - Judean Desert Caves: Survey and Excavations 1960.
5/43564: ANONYMOUS. - Judean Desert Caves: Survey and Excavations 1961.
5/43571: ANONYMOUS. - Atti del convegno internazionale di studi etiopici (Roma 2-4 aprile 1959). Problemi attuali di scienza e di cultura, 48.
5/43596: ANONYMOUS. - Les fêtes jubiliaires de Saint-Servais; 1876-1926 - 1902-1927.
5/43601: ANONYMOUS. - Les Jésuites dans les Pays-Bas et la Principauté de Liège (1542-1773). Archives Générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces: Dossiers
5/43602: ANONYMOUS. - Oude en loflijcke maniere van leven, in de seraphike religie der paters capucinen van de vlaemsche provincie, 1585-1993. Tentoonstellingscatalogus Brugge 21-29 augustus 1993.
5/43605: ANONYMOUS. - Van Soemer tot Babylonië. T.g.v. de tentoonstelling, Brussel,1983.
Zo1/065: ANONYMOUS. - De Oriente: documenta, studia et libri. Orientalia christiana, nr. 95; vol.34(1934)2.
Zo1/064: ANONYMOUS. - De Oriente: documenta, studia et libri. Orientalia christiana, nr. 89; vol.32(1933).
Zo1/063: ANONYMOUS. - De Oriente: documenta, studia et libri. Orientalia christiana, nr. 78; vol.26(1932)2.
Zo1/062: ANONYMOUS. - De Oriente: documenta, studia et libri. Orientalia christiana, nr. 66; vol.20(1930)3.
Zo1/061: ANONYMOUS. - De Oriente: documenta et libri. Orientalia christiana, nr. 70; vol.22(1931)3.
Zo1/059: ANONYMOUS. - De Oriente: documenta et libri. Orientalia christiana, nr. 49; vol.13(1928)4.
Zo1/060: ANONYMOUS. - De Oriente: documenta et libri. Orientalia christiana, nr. 55; vol.16(1929)1.
Zo1/058: ANONYMOUS. - De Oriente: documenta et libri. Orientalia christiana, nr. 43; vol.11(1928)4.
Zo1/057: ANONYMOUS. - La réforme agraire en Roumanie et les optants hongrois de Transylvanie devant la Société des Nations. (2 tomes)
Zo1/056: ANONYMOUS. - La réforme agraire roumaine en Transylvanie devant la justice internationale et le Conseil de la Société des Nations: autres opinions.
Zo1/055: ANONYMOUS. - Répertoire des Communes Belges.
Zo1/050: ANONYMOUS. - High Life de Belgique, 93(1973).
5/43617: ANONYMOUS. - De Ursulinen van Gethsemani, 1841-1941: na honderd jaar gebed en arbeid.
5/43626: ANONYMOUS. - Histoire du Saint Sacrement de Miracle et de la Chapelle Expiatoire à Bruxelles, 1370-1895.
5/43632: ANONYMOUS. - Male, burcht en abdij.
5/43708: ANONYMOUS. - Omtrent Adegem. Catalogus t.g.v. de historische tentoonstelling van juli 1978.
5/43812: ANONYMOUS. - Officieele gids der wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Vlaamsche kunst, Antwerpen 1930.
AB/008: ANONYMOUS. - Documents relatifs à l'histoire des origines de la guerre. Auswärtiges Amt, 1939, N° 2.
5/43933: ANONYMOUS. - Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde: Jaarboek XXXII(1979).
5/43934: ANONYMOUS. - Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde: Jaarboek XXXIII(1980).
5/43935: ANONYMOUS. - Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde: Jaarboek met volkskundige bibliografie XXXIV(1981).
1/02926: ANONYMOUS. - Architecture Drawings.
5/44005: ANONYMOUS. - Histoire de la philosophie. 1: Orient - Antiquité - Moyen Âge. Encyclopédie de la Pléiade.
L1025: ANONYMOUS. - Interpretationen zu Heinrich Böll: Kurzgeschichten 1+2.
5/47343: ANONYMOUS. - Antwerpens gouden eeuw: kunst en kultuur ten tijde van Plantin. Catalogus.
5/44058: ANONYMOUS. - Histoire universelle. 1: Des origines à l'Islam. 2: De l'Islam à la Réforme. 3: De la Réforme à nos jours. (trois tomes) Encyclopédie de la Pléiade, 02.04.06.
5/44085: ANONYMOUS. - Histoire des littératures. 2: Littératures occidentales. Encyclopédie de la Pléiade, 03.
5/44084: ANONYMOUS. - Histoire des littératures. 1: Littératures anciennes, orientales et orales. Encyclopédie de la Pléiade, 01.
5/47358: ANONYMOUS. - Province de Liège. Arrondissement de Liège. Ville de Liège. Le patrimoine monumental de la Belgique, 3.
5/47357: ANONYMOUS. - Province de Hainaut. Arrondissemnt de Mons. Le patrimoine monumental de la Belgique, 4.
5/47356: ANONYMOUS. - Province de Hainaut. Arrondissement de Tournai (T-W). Arrondissement de Mouscron, tome 2 (A-T). Le patrimoine monumental de la Belgique, 6,2.
5/47355: ANONYMOUS. - Province de Namur. Arrondissement de Namur, tome 1(A-M), tome 2(N-Y). Le patrimoine monumental de la Belgique, 5,1-2.
5/44114: ANONYMOUS. - Africana linguistica, VI. Musée Royal d'Afrique Centrale: Annales in-8°: Sciences humaines, 088.
5/44115: ANONYMOUS. - Africana linguistica, VIII. Musée Royal d'Afrique Centrale: Annales in-8°: Sciences humaines, 101.
5/44116: ANONYMOUS. - Africana linguistica, IX. Musée Royal d'Afrique Centrale: Annales in-8°: Sciences humaines, 110.
5/44145: ANONYMOUS. - Un voyage aus Indes: lettres d'une Soeur de la Charité de Gand.
5/44146: ANONYMOUS. - Un demi-siècle d'apostolat missionnaire, 1897-1947.
5/44185: ANONYMOUS. - Personnalité africaine et catholicisme.
5/44274: ANONYMOUS. - Les dieux dans la cuisine: vingt ans de philosophie en France.
5/44320: ANONYMOUS. - Verdun, guide historique illustré.
5/444/74: ANONYMOUS. - Cinquantième anniversaire de la fondation de la Fédération Maritime d'Anvers. (1901-1951).
L1011: ANONYMOUS. - Vlamingen over Multatuli. Over Multatuli, 13.
5/44438: ANONYMOUS. - Egyptian Mythology.
5/44447: ANONYMOUS. - Handelingen van het XLIe Congres (van de) Federatie van de Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België; Mechelen 1970.
5/44473: ANONYMOUS. - Stedelijk ziekenhuis Sint-Lodewijk met kliniek en materniteit. Ter herdenking … op 27 maart 1954.
5/44479: ANONYMOUS. - Het land van Grimbergen: de uitstraling van de abdij. Gedenkboek en catalogus.
5/44481: ANONYMOUS. - La résurrection d'Orval.
5/44511: ANONYMOUS. - Souvenirs de 1859 à 1895 dédiés à M. le Professeur Soupart, ancien sénateurn à l'occasion du 85e anniversaire de sa naissance (2 Août 1810) et de son 60e anniversaire de professorat (1835 à 1895).
5/44545: ANONYMOUS. - Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk, 988-1938: gedenkboek.
5/44624: ANONYMOUS. - Kataloog van de tentoonstelling Henri Pirenne.
5/44633: ANONYMOUS. - Grande encyclopédie de la Belgique et du Congo. 1 .
5/44891: ANONYMOUS. - Excavations at Tel Jezreel 1994-1996: third report. Reprinted from "Tel Aviv" 24(1997).
5/44892: ANONYMOUS. - Excavations at Tel Jezreel 1990-1991. Reprinted from "Tel Aviv" 18(1991) and 19(1992).
5/44939: ANONYMOUS. - Aan Hugo Verriest. De Vlaamsche Vlagge, 30e jaar, 4e afl.
5/44942: ANONYMOUS. - Conrad Busken Huet. Schrijversprentenboek, 25.
5/44998: ANONYMOUS. - In memoriam Wilhelm Unger, 4.Juni 1904 - 20.Dezember 1985.
5/45007: ANONYMOUS. - Sancti Cyrillus et Methodius: Leben und Wirken.
5/45012: ANONYMOUS. - De bisschopswijding van Zijne Excellentie Mgr. Van Waeyenbergh …
5/45043: [MAGRITTE] ANONYMOUS. - René Magritte. (Exposition/Tentoonstelling Liège/Oostende 1990)
5/45045: ANONYMOUS. - Jan Steen en zijn tijdgenoten. (Jan Steen, Rubens, Frans Hals, Van de Velde, Pieter De Hoogh, Vermeer)
5/45102: ANONYMOUS. - Exposition des anciens métiers d'art Malinois, d'art religieux de la province d'Anvers et de folklore local. Catalogue définitive.
5/45106: ANONYMOUS. - Mechelen, 4 eeuwen aartsbisschoppelijke stad. Tentoonstelling 28 juli - 1 oktober 1961.
5/45107: ANONYMOUS. - Mechelen, jubelfeesten O.L.Vrouw van Hanswijk, 988-1963.
5/45116: ANONYMOUS. - Arca Lovaniensis; artes atque historiae reserans documenta: Jaarboek Vrienden Stedelijk Museum - Leuven, 01 (1972). Arca Lovaniensis, 01.
5/45133: ANONYMOUS. - Arca Lovaniensis; artes atque historiae reserans documenta: Jaarboek 12 (1983) - Werken van barmhartigheid: 650 jaar Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden, tentoonstelling. Arca Lovaniensis, 12.
5/45140: ANONYMOUS. - Ars sacra antiqua. Tentoonstelling, Leuven 1962.
5/45141: ANONYMOUS. - Oude kunst uit Leuvens privébezit. Tentoonstelling Leuven 1964.
5/45142: ANONYMOUS. - Oude kunst C.O.O. Leuven. Tentoonstelling Leuven 1970.
5/45143: ANONYMOUS. - Leuvense kunst van de XXe eeuw. Tentoonstelling Leuven 1971.
5/45144: ANONYMOUS. - Kunst van de XXe eeuw in Leuvens privébezit. Tentoonstelling Leuven 1970.
5/45146: ANONYMOUS. - Drinken in het verleden. Tentoonstelling Leuven 1973.
5/45219: ANONYMOUS. - Vie de Saint Philippe de Néri, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire à Rome. Traduite du latin des Bollandistes.
5/45323: ANONYMOUS. - Thorvaldsen's Museum.
5/45327: ANONYMOUS. - Le musée national polonais de Rapperswil.
5/45399: ANONYMOUS. - Cardinal John Henry Newman: a Study in Holiness.
5/45434: ANONYMOUS. - Code de droit canonique. Texte officiel et traduction française par la Société Internationale de Droit Canonique et de Législations Religieuses Comparées …
5/45459: ANONYMOUS. - Histoire abrégée de l'Ordre de Sainte Claire d'Assise. Édition des monastères des Clarisses Colettines à Lyon et à Tournai. (2 tomes)
5/45464: ANONYMOUS. - Kanunnik Triest, stichter van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria: zijn leven, zijn geest, zijn werken. (ex. 10/10 op Alfa-papier)
5/45638: ANONYMOUS. - Le Pape Pie XII et la guerre. Cahiers de la Nouvelle revue théologique, 1.
5/50270: ANONYMOUS. - Naamkunde: mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam. 2(1970)1-4. (in twee afleveringen)
L/0442: ANONYMOUS. - Everberg, Koninklijke fanfare "De Eendracht", 1857-1957: feestprogramma.
5/45837: ANONYMOUS. - Bernard de Clairvaux. Préface de Thomas Merton. Commission d'Histoire de l'Ordre de Cîteaux, 3.
5/45842: ANONYMOUS. - In memoriam Monseigneur J. Sencie, 1865-1941.
AB/001: ANONYMOUS. - Rapport de la Commission d'Information instituée par S.M. le Roi Léopold III le 14 juillet 1946.
5/45974: ANONYMOUS. - Mélanges Mandonnet: études d'histoire littéraire et doctrinale du Moyen Âge. (2 tomes) Bibliothèque Thomiste, 13-14.
5/45985: ANONYMOUS. - Tables générales des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1772-1897. Académie Royale de Belgique.
1/03396: ANONYMOUS. - Kijk, Annie M. G. Schmidt: de schrijfster in beeld. Jaarboek van Querido, 37.
5/46207: ANONYMOUS. - Histoire de Saint Augustin, évêque d'Hippone et docteur de l'église, d'après ses écrits et l'édition des Bénédictins. Par un membre de la Grande Famille de Saint Augustin. (2 tomes en 1 vol.)
5/46208: ANONYMOUS. - De Algemeene Kerkvergadering van 1869. Overgezet uit de Civiltà Cattolica. (42 afleveringen + inhoudstafel, gebonden in 1 band)
5/46223: ANONYMOUS. - Vie du bienheureux Frédéric de Hallum, fondateur de l'Abbaye du Jardin de Marie, de l'Ordre de Prémontré.
5/46362: ANONYMOUS. - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1913. 2: Wetenswaardigheden met kronieken over 1912.
5/46363: ANONYMOUS. - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1914. 2: Wetenswaardigheden met kronieken over 1913.
5/46399: ANONYMOUS. - De H. Bernardus en zijn Orde vooral in Nederland.
L/0356: ANONYMOUS. - Basilique Nationale du Sacré-Coeur à Bruxelles: description du projet de Albert van Huffel … Lettre collective de nos Seigneurs les Évêques.
5/46471: ANONYMOUS. - Onze beweging. 2e reeks. (2 vols)
L/0262: ANONYMOUS. - Exposition Scaldis. Tournai, du 15 juillet au 10 septembre 1956.
5/46510: ANONYMOUS. - Rituale Metense, continens ordinem ministrandi sacramenta, aliosque ritus sacros celebrandi. Rev. Jauffret auctoritate editum.
Ba1/101: ANONYMOUS. - La Congrégation de Sainte-Chrétienne. Les ordres religieux.
Ba1/100: ANONYMOUS. - La Congrégation du T.-S. Rédempteur. Les ordres religieux.
5/46556: ANONYMOUS. - Kronijk van Arent Toe Bocop. Codex diplomaticus neerlandicus, II, 5.
5/46583: ANONYMOUS. - Aperçu historique sur l'Activisme. Ligue Nationale pour l'Unité Belge.
5/46587: ANONYMOUS. - L'Inde et son âme: écrits des grands penseurs de l'Inde contemporaine. Feuilles de l'Inde, 1.
5/46613: ANONYMOUS. - Histoire des vingt-cinq premières années du Denier de Saint Pierre depuis sa restauration dans le diocèse de Gand, 1860-1885.
5/46674: ANONYMOUS. - Staphanus G. Axters, o.p.: bibliografie, 1922-1971.
5/46683: ANONYMOUS. - Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966.
5/46691: ANONYMOUS. - Vie et esprit du Chanoine Triest, fondateur de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Jésus et de Marie, de Gand.
5/46721: ANONYMOUS. - Assemblée Générale des Oeuvres Catholiques de l'Archidiocèse de Malines; 29, 30 avril et 1 mai, 1889. Algemeene Vergadering der Katholieke Werken van het Aartsbisdom van Mechelen; 29, 30 april en 1 mei, 1889. [degelijk gebonden]
5/46899: ANONYMOUS. - Mystique et continence: travaux scientifiques du VIIe Congrès International d'Avon. Études Carmélitaines.
L/0354: ANONYMOUS. - Das Oberammergauer Passionsspiel, 1970.
L/0333: ANONYMOUS. - Le grand double almanach dit de Liège pour l'an de grâce 1938; 114me année.
L/0332: ANONYMOUS. - Le grand double almanach dit de Liège pour l'an de grâce 1937; 113me année.
L/0327: ANONYMOUS. - Algemeen reglement op de politie, de tucht en den inwendigen dienst der Nationale Gendarmerie.
L/0325: ANONYMOUS. - Gilde der Ambachten en Neringen van Loven: Jaarboek voor 1892.
L/0324: ANONYMOUS. - Gilde der Ambachten en Neringen van Loven: Jaarboek van 1889.
L/0318: ANONYMOUS. - 't Beertje: volkskundige almanak voor West-Vlaanderen, 1968.
L/0317: ANONYMOUS. - 't Beertje: volkskundige almanak voor West-Vlaanderen, 1967.
L/0305: ANONYMOUS. - Over voeding en rantsoeneering. … Met medewerking van "Het Vlaamsche Kruis".
L/0290: ANONYMOUS. - Vlaamse stam: tijdschrift voor familiegeschiedenis. 1(1965) 1.3-4.
L/0289: ANONYMOUS. - Vlaamse stam: tijdschrift voor familiegeschiedenis. 13(1977) 4-5: Kongresnummer, Rubens 1577-1977.
L/0281: ANONYMOUS. - Paasche's Spezialkarten der Westfront (Belgien und Frankreich). Blatt 4: Roye-Noyon.
L/0280: ANONYMOUS. - Paasche's Spezialkarten der Westfront (Belgien und Frankreich). Blatt 3: Arras-Amiens.
L/0275: ANONYMOUS. - Cicercule Paridaens, Mère Marie-Thérèse, fondatrice de la Congrégation des Filles de Marie à Louvain.
5/18035: ANONYMOUS. - Steyler Missions-Chronik, 1984-85. Steyler Missions-Chronik.
L/0110: ANONYMOUS. - Dossier Leuven: feiten, cijfers en beschouwingen. Werkboek …
L/0101: ANONYMOUS. - Palfijn: maandelijks tijdschrift uitgegeven door Medica, 24(1965) nrs. 5-6. (Lustrumnummer).
L/0090: ANONYMOUS. - Mechelen, stad en land: economische en sociale studie. (in bijlage: toespraak door de voorzitter van het VEV]
L/0082: ANONYMOUS. - Le diocèse de Tournai sous l'occupation allemande. Par les professeurs du Séminaire de Tournai.
L/0065: ANONYMOUS. - Struktuurplan Groot-Leuven: Beneden-Kessel / Blauwput , 08-09/4.
L/0051: ANONYMOUS. - Programme officiel du cortège représentant l'Entrée des Rhétoriciens venant prendre part au Landjuweel de 1561; 14, 16 et 21 Aout 1892.
L/0043: ANONYMOUS. - De J.F. Kennedy-tunnel te Antwerpen.
L/0042: ANONYMOUS. - Stad Antwerpen; Gedenkboek der Plechtige Feesten ter gelegenheid van den 100sten Verjaardag van Hendrik Conscience en der Blijde Intrede van H.H M.M. Koning Albert en Koningin Elisabeth, 11-18 Oogst 1912.
L/0024: ANONYMOUS. - Aandenken aan het bezoek van Z.M. Koning Leopold III aan de stad Tielt, op zaterdag 30 Oktober 1937.
L/0019: ANONYMOUS. - Fêtes du Cinquantième Anniversaire de l'Union des Ingénieurs sortis des Écoles Spéciales de Louvain, 1872-1922.
L/0015: ANONYMOUS. - Annuaire d'histoire Liégeoise. N° 8 (= fasc. 3 du tome II).
L/0014: ANONYMOUS. - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. XVIe jaarboek, 1940.
5/50383: ANONYMOUS. - Sint-Janshospitaal Brugge 1188/1976. Enkel deel 1. (Tentoonstelling).
KT/025: ANONYMOUS. - Antwerpen in de XVIIIde eeuw: instellingen - economie - cultuur. (ex. 333/600) Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, 3.
KT/022: ANONYMOUS. - Thuis op de Oude Markt: 150 jaar Jozefieten te Leuven: H.-Drievuldigheidscollege.
KT/018: ANONYMOUS. - Guldenmond: blijde boodschappen uitgegeven door Den Gulden Engel.
KT/017: ANONYMOUS. - La collection Chevalier Florent van Ertborn au Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers.
Ke1/216: ANONYMOUS. - Van Dale's handwoordenboek der Nederlandsche taal.
Ke1/197: ANONYMOUS. - Ons erfdeel: algemeen-Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift. 45(2002).
Ke1/190: ANONYMOUS. - Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, 80(1933).
Ke1/189: ANONYMOUS. - Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, 73(1926).
Ke1/188: ANONYMOUS. - Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, 71(1922-23).
Ke1/187: ANONYMOUS. - Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, 70(1922).
Ke1/186: ANONYMOUS. - Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, 68(1921).
Ke1/185: ANONYMOUS. - Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, 65(1911).
Ke1/184: ANONYMOUS. - Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, 63(1909).
Ke1/183: ANONYMOUS. - Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, 62(1908).
Ke1/174: ANONYMOUS. - Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer … (2 volumes) Universiteit te Leuven: publicaties op het gebied der geschiedenis en der philol
Ke1/173: ANONYMOUS. - Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer … (vol. 2 only !) Universiteit te Leuven: publicaties op het gebied der geschiedenis en der philol
1/03613: ANONYMOUS. - Kunstwerken uit de eeuw van Rubens in Antwerpse kerken en kloosters. Tentoonstelling.
K/0112: ANONYMOUS. - Dokumente zur Interpunktion europäischer Sprachen.
K/0085: ANONYMOUS. - The Paintings in de Chapel-bridge at Lucerne.
K/0083: ANONYMOUS. - Mr Willem Bilderdijk.
K/0057: ANONYMOUS. - Rouwnummer H.M. Astrid, Koningin der Belgen. (zeer veel foto's) Patria magazine, 3(1935)7.
5/48417: ANONYMOUS. - Le Carmel de Mons, 1607-1957.
J/0326: ANONYMOUS. - Index librorum prohibitorum. Anno 1938.
J/0322: ANONYMOUS. - Bibliothèque Royale de Belgique: centenaire de l'ouverture au public, 21 mai 1839.
J/0292: ANONYMOUS. - Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Monsieur Gaspar-Joseph de Servais; dont la vente se fera … dans la maison de Messieurs Du Trieu … à Malines, le 3 Octobre 1808 …
J/0290: ANONYMOUS. - Catalogue de la bibliothèque de M. Louis Mallard, dont la vente aura lieu à Dijon, le Vendredi 22 Mars 1903 et jours suivants …
J/0287: ANONYMOUS. - Algemene catalogus De Nederlandsche Boekhandel.
J/0271: ANONYMOUS. - Souvenir de Ferdinand Larcier, imprimeur-éditeur à Bruxelles …
J/0270: ANONYMOUS. - Il libro d'arte in Italia / La livre d'art en Italie / Het kunstboek in Italië. Esposizione, Bruxelles 1980.
J/0269: ANONYMOUS. - 1856-1981, 125 jaar Centrale Boek en Papier.
J/0245: ANONYMOUS. - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique, des origines à nos jours. Cinquième partie.
J/0234: ANONYMOUS. - Catalogue de la Bibliothèque Centrale du Ministère des Finances et des Travaux Publics.
J/0232: ANONYMOUS. - Die Österreichische Nationalbibliothek: Geschichte - Bestände - Aufgaben. Biblos-Schriften, 50.
J/0191: ANONYMOUS. - Association Libre des Compositeurs et Imprimeurs Typographiques de Bruxelles, LXVe anniversaire: Compte-rendu des fêtes et réceptions …
J/0178: ANONYMOUS. - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden, 1851-1951.
J/0173: ANONYMOUS. - Verzameling kostbare werken: ontstaan en ontwikkeling van een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek.
J/0172: ANONYMOUS. - Manuscrits et livres imprimés concernant l'histoire des Pays-Bas, 1475-1600. Catalogue d'exposition par la Bibliothèque Nationale d'Autriche.
J/0171: ANONYMOUS. - Trésors des bibliothèques d'Écosse. Catalogue d'exposition.
J/0170: ANONYMOUS. - La miniature flamande: le mécenat de Philippe de Bon. Catalogue d'exposition.
J/0168: ANONYMOUS. - Les richesses de la bibliophilie belge. Exposition par la Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique.
J/0167: ANONYMOUS. - Extrait de quinze années d'acquisitions.
J/0165: ANONYMOUS. - Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas. Catalogue d'exposition.
J/0160: ANONYMOUS. - Biblioteca Centrala Universitara Cluj-Napoca, catalogul incunabulelor.
J/0155: ANONYMOUS. - Jubileumcatalogus van de N.V. Standaard-Boekhandel, uitgegeven ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, 1924-1949.
J/0153: ANONYMOUS. - Album commémoratif du cent cinquantième anniversaire des Établ. Brepols s.a. à Turnhout, 1796-1947.
J/0151: ANONYMOUS. - Bibliothèque Royale de Belgique: centenaire de l'ouverture au public, 21 mai 1839.
J/0146: ANONYMOUS. - Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen, hoofdlokaal: catalogus, 20e uitgaaf.
J/0145: ANONYMOUS. - Stanley Morison et la tradition typographique. Exposition 1966.
J/0137: ANONYMOUS. - Bibliothèque Royale: Mémorial 1559-1969.
J/0132: ANONYMOUS. - Pretiosa neerlandica:schatten uit de Nederlandse Taal- en Letterkunde in de Gentse Universiteit.
J/0127: ANONYMOUS. - Autographen aus allen Gebieten. Auktion 1973. Ktalog 601.
J/0123: ANONYMOUS. - Dirk Martens, 1473-1973. Tentoonstelling Aalst 1973.
J/0088: ANONYMOUS. - De Vlaamse miniatuur: het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475. Tentoonstellingscatalogus.
J/0089: ANONYMOUS. - De rijkdom van de Schotse bibliotheken. Tentoonstellingscatalogus.
J/0090: ANONYMOUS. - De rijkdom van de Schotse bibliotheken. Tentoonstellingscatalogus.
J/0112: ANONYMOUS. - Handboek van de moderne drukletterseries.
J/0111: ANONYMOUS. - Charles Van Hulthem, 1764-1832. Exposition Bruxelles 1964.
J/0110: ANONYMOUS. - Autographen und Urkunden: 19. Jahrhundert, zweite Hälfte. Lagerkatalog 600.
J/0096: ANONYMOUS. - Victorian Children's Books, selected from the Library of the Victoria and Albert Museum London. Exibition catalogue.
J/0093: ANONYMOUS. - Le livre illustré en Occident, du Haut Moyen Age à nos jours. Catalogue d'exposition.
J/0092: ANONYMOUS. - Het geïllustreerde boek in het Westen, van de Vroege Middeleeuwen tot heden. Tentoonstellingscatalogus.
J/0087: ANONYMOUS. - Noordnederlandse miniaturen: de gouden eeuw der boekverluchting in de Noordelijke Nederlanden. Catalogus.
J/0080: ANONYMOUS. - Japanse kalligrafie / Calligraphie japonaise. Tentoonstellingscatalogus / catalogue d'exposition.
J/0079: ANONYMOUS. - Het hedendaagse Roemeense boek. Tentoonstelling.
J/0074: ANONYMOUS. - Jaar in jaar uit: dertig jaar Manteauboeken, 1938-1968: een bundel documenten. (in map)
J/0073: ANONYMOUS. - 100 jaar Kok: een begrip in boeken.
J/0072: ANONYMOUS. - Livres et manuscrits, XIIIe-XVIe siècles. (Catalogue de vente, 57)
J/0069: ANONYMOUS. - Oude drukken uit de Nederlanden: boeken uit de collectie Arenberg, thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald. Tentoonstellingscatalogus Den Haag / Brussel 1960.
J/0054: ANONYMOUS. - Exposition de reliures. I: Du XIIe siècle à la fin du XVIe. II: Du XVIIe siècle à la fin du XIXe. (2 vols)
J/0051: ANONYMOUS. - Exposition du livre et de la gravure en Belgique, du XVe siècle à nos jours; Milan et Rome 1948.
J/0050: ANONYMOUS. - Reflets de la bibliophilie en Belgique. Exposition.
J/0038: ANONYMOUS. - Fêtes données en 1920 à Anvers et à Tours à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Chr. Plantin, discours et séances.
J/0036: ANONYMOUS. - Inauguration de la Bibliothèque Royale Albert Ier par S.M. le Roi, le 17 février 1969.
J/0035: ANONYMOUS. - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus tentoonstelling in de Kon. Bibliotheek Albert I.
J/0028: ANONYMOUS. - Casterman, deux cents ans d'édition et d'imprimerie, 1780-1980.
J/0027: ANONYMOUS. - Gutenberg-Jahrbuch, 1962.
J/0026: ANONYMOUS. - Mededeelingen van de Stedelijke Hoofdbibliotheek, Antwerpen. 1(1928)-5(1932)1.
J/0023: ANONYMOUS. - Le livre et l'éstampe (Revue). I(1934)1-4.
J/0021: ANONYMOUS. - Sept études publiées à l'occasion du quatrième centenaire du célèbre imprimeur anversois Christophe Plantin, éditées par le Musée du Livre Bruxelles.
J/0011: ANONYMOUS. - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique, des origines à nos jours. Sixième et dernière partie.
H/0107: ANONYMOUS. - Le libéralisme et la constitution belge; (Gand, 1864). + Qu'est-ce-que le libéralisme qui prétend règner à lui seul en Belgique? (Bruxelles, 1863). + La franc-maçonnerie dan s'état; (Bruxelles, 1859).
H/0104: ANONYMOUS. - M'orienter, me garder, me former: vers le mariage et la maternité.
H/0066: ANONYMOUS. - L'Europe gothique, XIIe XIV siècles. Douzième exposition du Conseil de l'Europe; Musée du Louvre, 1968.
H/0013: ANONYMOUS. - Métier de roi; Léopold I, Léopold II, Albert I, Léopold III. ("un choix … de textes extraits tant de pièces officielles que des lettres royales") Présence de l'histoire.
GT/012: ANONYMOUS. - Beschryvinge van het zeven honderdjaerig jubilé van den heyligen Macarius, bezonderen patroon tegen de peste, het welk geviert zal worden binnen de stad van Gend, hoofdstad van Vlaenderen, te beginnen met den 30. Mey … (veel ills op 15 meestal uitslaande kopergravures)
G/0284: ANONYMOUS. - Thot: tijdschrift voor vrijmetselaren, 7(1956): leerlings-nummer 2-5, meester-nummer 1-3.
G/0283: ANONYMOUS. - Thot: tijdschrift voor vrijmetselaren, 1(1949)1.
G/0145: ANONYMOUS. - Religieuze thematiek in de Belgische kunst, 1875-1985. Tentoonstellingscatalogus.
G/0125: ANONYMOUS. - Thomas a Kempis en de Moderne Devotie: tentoonstellingscatalogus.
G/0123: ANONYMOUS. - Maiastra: renaissance de l'Occident ?
G/0079: ANONYMOUS. - Acta et statuta synodi dioecesanae Namurcensis, anni 1867.
G/0013: ANONYMOUS. - Mélanges Charles de Harlez: Recueil de travaux d'érudition offert à Mgr. Charles de Harlez à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de son professorat à l'Université de Louvain, 1871-1896.
G/0005: ANONYMOUS. - De vrouw in het rijk van de farao's. (Tentoonstelling Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel 1985-86).
G/0003: ANONYMOUS. - Ramses le Grand. Exposition Galeries Nationales du Grand Palais, Paris 1975.
FT/037: ANONYMOUS. - Histoire de Saint Thérèse, d'après les Bollandistes … (2 tomes)
FT/047: ANONYMOUS. - Le nouveau Lavater, physionomiste, cranologiste, physiologiste et phrénologiste.
FB/046: ANONYMOUS. - Vlaams Economisch Verbond, 1926-1976.
FB/041: ANONYMOUS. - Tentoonstelling De Vijf: Jan Cantré, Jozef Cantré, Frans Masereel, Joris Minne, Henri Van Straten.
F/0351: ANONYMOUS. - Kunst in de metro.
F/0348: ANONYMOUS. - Jan Steen en zijn tijdgenoten. (Jan Steen, Rubens, Frans Hals, Van de Velde, Pieter De Hoogh, Vermeer)
F/0333: ANONYMOUS. - Kunst voor de eeuwigheid: Egyptische schilderingen en tekeningen uit de nationale verzamelingen van België en Nederland.
F/0329: ANONYMOUS. - Vélins du Muséum: peintures sur vélin de la collection du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Catalogue d'exposition.
F/0235: ANONYMOUS. - De blijde intrede van Abt Eucherius Knaepen te Sint Truiden (1791). Mededelingen van het Centrum voor Studie van de Boerenkrijg, 100.
F/0224: ANONYMOUS. - Horae Monasticae. XXXIII bijdragen van monniken uit Noord en Zuid bij de ruïnes van de aartsabdij Monte Cassino, hoopvol het eeuwfeest gedenkend van den zaligen aartsvader Benedictus. Deel 1: Fulgens radiatur. (ex. 463/750)
F/0181: ANONYMOUS. - Masada: Survey and Excavations 1955-1956.
F/0175: ANONYMOUS. - Beeld van genade. Feestgave voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch …
DB/041: ANONYMOUS. - Union Minière du Haut Katanga, 1906-1956.
DB/039: ANONYMOUS. - 100 jaar Boerenbond in beeld, 1890-1990.
CT/020: ANONYMOUS. - Histoire de l'art contemporain: la peinture.
CB/047: ANONYMOUS. - Het Archief van den Raad van Vlaanderen. Uitgegeven door den Nationalen Band voor de Belgische Eenheid.
CB/046: ANONYMOUS. - Rapport de la Commission d'Information instituée par S.M. le Roi Léopold III, le 14 juillet 1946.
CB/045: ANONYMOUS. - Verslag van de Commissie van Voorlichting op 14 juli 1946 door Zijne Majesteit Koning Leopold III ingesteld.
CB/023: ANONYMOUS. - Anaphorae Syriacae, quotquot in codicibus adhuc repertae sunt. Cura Pont. Inst. Studiorum Orientalium, editae et latine versae. Vol. I, Fasc. 1-3. Vol. II: Fasc. 1-2.
CB/009: ANONYMOUS. - Etre des vrais "frères mineurs"; voilà ce que poursuivent - depuis quatre siècles - les Capucins, 1528-1928.
CB/008: ANONYMOUS. - Trouwe ware "minderen" zijn, betrachten in alles - reeds vier eeuwen door - de Capucienen, 1528-1928.
C/0063: ANONYMOUS. - De kunst in Belgisch Congo en in Ruanda-Urundi; Vatikaanse tentoonstelling, 1950.
C/0043: ANONYMOUS. - Sint Bernardus van Clairvaux. Gedenkboek door monniken van de Noord- en Zuidnederlandse Cisterciënser abdijen samengesteld bij het achtste eeuwfeest van Sint Bernardus' dood, 20 augustus 1153-1953.
C/0022: ANONYMOUS. - Generale Constituties van de Orde van de H. Clara.
C/0009: ANONYMOUS. - Das Lob Gottes im Rheinland: Mittelalterliche Handschriften und alte Drucke zur Geschichte von Liturgie und Volksfrömmigkeit im Erzbistum Köln. Ausstellung Köln 2002.
Ba9/049: ANONYMOUS. - Psychanalyse et sociologie comme méthodes d'étude des phénomènes historiques et culturels. Études de sociologie de la littérature.
L/0227: ANONYMOUS. - Brussel millennium: mijn stad Brussel / Bruxelles millenaire: ma ville Bruxelles.
L/0226: ANONYMOUS. - Le Luxembourg.
L/0212: ANONYMOUS. - 500 jaar kunst te Leuven. Retrospectieve tentoonstelling, Museum Vander Kelen-Mertens, 1961.
Ba9/011: ANONYMOUS. - Miscellanea psychologica Albert Michotte.
Ba5/202: ANONYMOUS. - Mozart-Gedenkstätten inSalzburg, mit einem Verzeichnis der in Mozarts Geburtshaus ausgestellten Gegenstände.
Ba5/189: ANONYMOUS. - Muziek in België: hedendaagse Belgische componisten.
Ba5/159: ANONYMOUS. - Recueil de chants patriotiques, pour les écoles / Verzameling vaderlandsche schoolzangen.
Ba5/153: ANONYMOUS. - Festival van Vlaanderen, 1986: algemeen programmaboek.
Ba5/154: ANONYMOUS. - Festival van Vlaanderen, 1987: algemeen programmaboek.
Ba5/152: ANONYMOUS. - Festival van Vlaanderen, 1985: algemeen programmaboek.
Ba5/151: ANONYMOUS. - Festival van Vlaanderen, 1984: algemeen programmaboek.
Ba5/150: ANONYMOUS. - Festival van Vlaanderen, 1983: algemeen programmaboek.
Ba5/149: ANONYMOUS. - Festival van Vlaanderen, 1982: algemeen programmaboek.
Ba5/144: ANONYMOUS. - La maison de Beethoven à Bonn et ses collections. Avec illustrations et facsimilés.
Ba5/140: ANONYMOUS. - Blätter der Erinnerung an die fünfzigjährige Dauer der Niederrheinischen Musikfeste. Mit 2 gefalteten Faksimile.
Ba5/109: ANONYMOUS. - Cours intuitif d'harmonie et d'accompagnement …
Ba5/104: ANONYMOUS. - De muziek en tijd van Philippus de Monte (Mechelen 1521 - Praag 1603). Festival van Vlaanderen, Mechelen & Brussel-Leuven, 1976.
Ba5/096: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. 26(1934).
Ba5/095: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. (1938).
Ba5/043: ANONYMOUS. - Revue belge de musicologie / Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap. 1(1947)-12(1958).
Ba5/041: ANONYMOUS. - Het Vlaamse lied. (1960).
Ba5/042: ANONYMOUS. - Het Vlaamse lied. (1966).
Ba5/040: ANONYMOUS. - Het Vlaamse lied. (1959).
Ba5/036: ANONYMOUS. - Het Vlaamse lied. (1954).
Ba5/037: ANONYMOUS. - Het Vlaamse lied. (1956).
Ba5/035: ANONYMOUS. - Het Vlaamse lied. (1953).
Ba5/032: ANONYMOUS. - Het Vlaamse lied. (1947).
Ba5/031: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. (1946).
Ba5/030: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. (1945).
Ba5/029: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. (1944).
Ba5/027: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. (1942).
Ba5/028: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. (1943).
Ba5/025: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. (1936).
Ba5/026: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. (1941).
Ba5/024: ANONYMOUS. - Het Vlaamsche lied. 25(1933).
5/47339: ANONYMOUS. - Procès-verbaux des séances du Conseil Provincial d'Anvers, session extraordinaire du 25 Février 1908 et session ordinaire de 1908: partie non-officielle.
5/47341: ANONYMOUS. - 't Zwaantje: volksalmanak voor het Land van Heist, 1(1950).
Ba4/445: ANONYMOUS. - La liberté: approches scientifiques et théologique. Cahiers d'études biologiques, 11-12.
Ba4/324: ANONYMOUS. - Histoire de la philosophie et métaphysique: Aristote, Saint Augustin, Saint Thomas, Hegel. Recherches de philosophie, 1.
L/0239: ANONYMOUS. - Stedenspiegel. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum 1964.
L/0236: ANONYMOUS. - Geschiedenis van het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouw van 't Gaverland; Melsele (Waes).
1/03211: ANONYMOUS. - An Outline of American History.
Ba4/162: ANONYMOUS. - Essais sur Kierkegaard, Pétrarque, Goethe: religion et philosophie, musique et poësie, dessins. Courrier des îles, 4.
5/48101: ANONYMOUS. - BZZLLETIN 98: Jeroen Brouwers.
Ba2/049: ANONYMOUS. - Saint-Léonard-de-Noblat: un culte, une ille, un canton. Cahier de l'inventaire, 13.
Ba2/040: ANONYMOUS. - Le Congo Belge en images: histoire, habitants, moeurs, civilisation, portraits des explorateurs, types, paysages, …
Ba2/038: ANONYMOUS. - Union Minière du Haut Katanga, 1906-1956.
1/05309: ANONYMOUS. - Hedendaagse Belgische medailleurs: catalogus.
Ba2/031: ANONYMOUS. - Neerlandia: maandschrift van het Algemeen Nederlandsch Verbond; (1899) . - [Samen met]: Transvaal (weekblad); 1(1899-1900) nr. 1-33; [alles wat ooit verscheen !]
Ba2/033: ANONYMOUS. - L'Album de la Guerre: histoire photographique et documentaire reconstituée chronologiquement à l'aide de clichés et de dessins publiés par "L'Illustration" de 1914 à 1920. (2 volumes)
Ba2/037: ANONYMOUS. - Banque du Congo Belge, 1909-1959.
Ba2/030: ANONYMOUS. - De Spectator: weekeindblad van "De Nieuwe Standaard". 1e Jaargang (1945), nr.7 (25 Maart) - nr. 47 (30 Dec.).
K/0158: ANONYMOUS. - L'ile et l'abbaye de Lérins: récits et description.
Ba2/022: ANONYMOUS. - Tentoonstelling gewijd aan het diamantvak en aanverwante vakken, ingericht door de Belgische Juweliers Vereeniging, 1920 / Exposition consacrée à l'industrie …
Ba2/021: ANONYMOUS. - Geschiedenis en uitstraling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. 3e eeuwfeest, 1963. Tentoonstelling.
Ba2/016: ANONYMOUS. - Démographie de la Belgique, de 1921 à 1939.

Next 1000 books from Tweedehands Boekhuis - Antiquariaat Vanhove

12/15