Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Oeffening en regte behandeling aangaande het bebouwen der moes-tuynen; onderwijzende de Regte Culture van alle de moes-planten welke tot de dkeuken behooren, als meede om zommige serselve in een vroeger tijd te konnen hebben ...
Description: Leyden Joh. du Vivie 1718 In-4, [4] ff, 128 pp. Met gegraveerd titelvignet. Bijgebonden: Register van alle soorten van Peeren en Appelen, met aanwijsing op welke tijd dat yder in haar soort volkoomen, en te regt ryp sijn. Leiden, du Vivie, 1717. [4] ff, 64 pp. Gegraveerd titelvignet. Gebonden in vol perkamenten band uit de tijd

Keywords: botany

Price: EUR 950.00 = appr. US$ 1032.50 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 9003