Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Deductie vertonende dat den Heere Johan van Weede Heere van Weede &c. Domdeken 't Utrecht, echt en recht geboren is uyt de Familie van Weede, jonger Soon van den Huyse van Amesfoord
Description: Utrecht Gerrit Muntendam 1709 In-4, 152 pp. Bijgebonden: Requesten aan de Ed. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht, by den Heerde Johan van Weede Dom-Decan &c. gepresenteert den 22 Augusti, ende 21 decomber anno 1713 ... 16 pp + Remonstrantien stucken en documenten aan de Edele Mogende Heeren staten van 's Lands Utrecht. By ende wegens den Heere Johan van Weede... Te Utrecht, by de weduwe van Muntendam, 1715. Index + 184 pp In een vol perkamenten band uit de tijd

Keywords:

Price: EUR 300.00 = appr. US$ 326.05 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 6335