Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Secreet-Boeck Waer in vele diversche Secreten, ende heerlicke Consten, in veelderleye verschepden materien, wt seker Latijnsche, Fransoysche, Hoochduytsche, ende Nederlandtsche Authoren, te samen ende by een ghebracht zijn : Waer van den meestendeel der voorschreven Authoren namen daer by gheciteert worden
Description: Dordrecht Abraham Canin 1601 In-12, voorrede + 419 pp + register. Gegraveerd titelvignet. Uit de titelpagina is een ex-libris weggeknipt. Gotische letters. Roestvlek op p. 37 bovenaan. Handgeschreven ex-libris op schutblad. Perkamenten bandje uit de tijd Carolus Battus ca. 1540-1617, vluchtte uit Vlaanderen naar Dordrecht. De eerste editie van dit werk dateert uit 1600

Keywords: old books|Culinaire boeken|medicine|magic

Price: EUR 1500.00 = appr. US$ 1630.27 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 6321