Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, koning van Vrankryk, ..., zeer plaisant en vermaekelyk om lezen.
Description: Antwerpen weduwe Vinck en zoon z.d. In-4, 36 pp. Met houtsnede op de titel en drukkersmerk op de laatste pagina. Blauwe kartonnage zie: Van Heurck. De Vlaamsche volksboeken, p. 68 - Les livres populaires flamands, p. 56

Keywords: volksboek

Price: EUR 300.00 = appr. US$ 326.05 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 6319