Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Costumen van de twee steden ende lande van Aelst, by haer-lieder Hoorgheden gedecreteert den 12. Mey 1618., ende in desen druck van vele Decreten en Reglementen verrykt
Description: tot Gendt, By Petrus de Goesin, 1771. In-8. Bijgebonden in dezelfde band: Costumen der stede ende poort mitsgaders den leen-hove van de Burcht van Nineve. (zelfde drukker, zelfde jaar). + Costumen der heerlickheden ende vryhede van Ronsse. (zelfde drukker, zelfde jaar). Fris exemplaar, in kalfslederen band uit de tijd, versleten hoeken

Keywords:

Price: EUR 250.00 = appr. US$ 271.71 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 6219