Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De rederijkerskamers in Nederland. Hun invloed op letterkundig, politiek & zedelijk gebied
Description: Gent A. Siffer 1900 2 vol. in-8. 297 + 312 blz. Uitgeverskaftjes. Uitgegeven op last der Academie door Fr. de Potter & Fl. van Duyse.

Keywords:

Price: EUR 80.00 = appr. US$ 86.95 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 4876