Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des Viants.
Description: Leiden drukkerij voorheen E.J. Brill 1903 51 blz. met illustraties. Gebrocheerd, in de uitgeverskaft. Naar den Brusselschen druk van Thomas van der Noot uit het begin der XVIe eeuw en den Antwerpschen druk van Jacob van Liesvelt uit 1543. Deel VI in de reeks 'Nederlandsche volksboeken opnieuw uitgegeven vanwege de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden'.

Keywords:

Price: EUR 18.00 = appr. US$ 19.56 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 4867