Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Oorsprong en vermaerdheyd der kapelle van O.L.V. van het Blinde lieden gasthuys, gezeyd Blindekens binnen Brugge ter oorzaek van de vyf-honderd-jaertigen jubilé den 15 augusty 1815
Description: Brugge Wed. De Moor en Zoon (1815) 8°, 168 pp. en titelprent in houtsnede van O.L.Vrouw van Blindekens. Kalfslederen band met 4 nerven uit de tijd ¶ Ex-libris Bibliotheca Congr. SS Remeptoris, Leodii

Keywords: Lokale geschiedenis|devotie

Price: EUR 120.00 = appr. US$ 130.42 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 34162