Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het wonderlyk leven van den grooten H. Patricius patriarch van Irland ... Den achtsten Druk van veel grove drukfouten verbetert
Description: Gend/Antwerpen Voor Willem van Bloemen/A.P. Colpyn zd 12, 153, 1 pp, titelvignet. Halfperkament met behoud orig. blauw kaftje Deze editie niet in STCV

Keywords:

Price: EUR 240.00 = appr. US$ 260.84 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 34160