Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Historie van de verdrukking en gevangenis van syne heyligheyd Pius VII Paus van Roomen onder de regeering van Napoleon. Vervolgt tot den 15 Augustus 1814 sedert zyne wederkomst in Roomen den 24 Mey zelve jaer
Description: Loven F. Michel 1815 8, vi, 390 pp, gegrav. front., titelvignet. Halfleder uit 19de eeuw (wat sletig) Niet in STCV

Keywords:

Price: EUR 120.00 = appr. US$ 130.42 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 34096