Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Lust en Leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw
Description: Zwolle, Waanders, 2001. 504 pp, met ill. in kleur en z/w, gebonden onder stofwikkel ¶ Fraai verzorgde uitgave, gericht op een ieder die, professioneel of uit liefhebberij, in oude kinderboeken geļnteresseerd is. Het boek geeft een overzicht van Nederlandse jeugdliteratuur in de 19e eeuw. Hierin komen niet alleen gewone leesboeken aan de orde, maar ook vroege prentenboeken, sprookjes, ABC-boekjes, kinder- en bakerrijmpjes, jeugdtijdschriften, liedjes, christelijke jeugdliteratuur, buitenlandse invloeden. Ook worden enige hoofdstukken aan belangrijke auteurs uit die tijd besteed, zoals J.P.Heye, J. Goeverneur e.a. Alles is eerst op onderwerp en daarbinnen chronologisch gerangschikt. Achterin staan een lijst van afkortingen en literatuur, een Engelse samenvatting, een register van personen en titels en een fotoverantwoording. Prachtig uitgevoerd naslagwerk, gedrukt in twee kolommen met zwart-witfoto's op iedere pagina

Keywords: imprimerie

Price: EUR 24.00 = appr. US$ 26.08 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 31959