Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verken uw gevangenis. Over Marguerite Yourcenar
Description: Brugge, Van de Wiele, 2003. Een bundel essays, geïllustreerd met foto's in z/w naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Yourcenars geboorte. 128 blz. met soft cover. NIEUW ¶ "Verken uw gevangenis is een mooi vormgegeven, gevarieerde bundel essays over het leven en werk van Marguerite Yourcenar, die in 1903 in Brussel geboren werd. De titel is ontleend aan de overtuiging van de schrijfster dat de wereld en het leven een gevangenis zijn, maar dat men die dan tenminste moet verkennen. 'On n'est bien qu'ailleurs' , was al een van de favoriete uitspraken van haar vader [.] Dit boek bevat interessante biografische essays. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht hoe 'Vlaams' Yourcenar is. [.] Yourcenar sprak geen Vlaams, ook geen Nederlands, maar schreef in haar autobiografische werk regelmatig over haar Vlaamse wortels. In Les Yeux ouverts (1980) zegt ze bijvoorbeeld iets van zichzelf te herkennen in 'la lente fougue flamande', het trage Vlaamse elan, dat haar uit haar jeugd is bijgebleven." - NRC Handelsblad Met bijdragen van Annick Benoit-Dusausoy, Guy Fontaine, Bérengère Deprez, Sabine Hillen, Vic Nachtergaele, Luc Rasson, Filip Rogiers e.a.

Keywords: new books|literatuur

Price: EUR 12.00 = appr. US$ 13.04 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 3146