Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Vanden Tocht in Vlaenderen, de logistiek van Nieuwpoort 1600
Description: Zutphen, Walburg pers, 1986. 8°, 192 blz, geļllustreerd met originele pentekeningen en kaarten. Gebonden, met stofwikkel ¶ De slag bij Nieuwpoort dankt zijn bekendheid vermoedelijk vooral aan het ronde jaartal; Maurits' klinkende overwinning op de Spaanse troepen was eigenlijk het besluit van een al mislukte raid op Duinkerken die verder geen wezenlijke invloed op het verdere verloop van de Tachtigjarige oorlog had. Met de nauwgezetheid van een administrateur behandelt de schrijver voorbereiding en verloop van deze groots opgezette expeditie; het gaat hem vooral om de logistieke beperkingen waaraan zo'n gecompliceerde operatie van leger en vloot in die tijd gebonden was. Gesteund door talrijke kaartjes en tabellen worden die beperkingen uitstekend in beeld gebracht.

Keywords: militaire gesch.|geschiedenis

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 14124