Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Van kinetoscoop tot café-ciné. De eerste jaren van de film in België 1894-1908
Description: Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000. 480 pp, ill. in z/w. Soft cover ¶ Elke dag dringen nieuwe uitvindingen op vlak van de media door in de samenleving. Dit boek analyseert hoe een buitenlandse technische uitvinding, met name het medium film, een eeuw geleden (1894-1908) in België een eigen structuur, het bioscoopwezen, heeft kunnen ontwikkelen. Hiervoor wordt een sociaal-culturele invalshoek gehanteerd, die de filmexploitant maatschappelijk situeert en de filmvertoning in een culturele context plaatst. In een eerste deel staan de eerste Belgische ondernemers-industriëlen centraal, die Edisons kinetoscoop, Lumières cinematograaf en Gautiers zoögraaf voor de eeuwwisseling hebben gecommercialiseerd. Niet zij, maar voornamelijk binnen- en buitenlandse variété- en kermisartiesten, blijken succesvol. In een tweede deel (1898-1908) wordt nagegaan of deze tot de eerste ontwikkelingsfasen van het bioscoopwezen behoren: van de kermistent naar de variété-zaal. In het afsluitende gedeelte (1905-1908) komen de eerste bioscoophouders aan bod met hun affiniteiten in de variété- en kermiswereld, in de internationale zakenwereld, en in het café- en brouwerijwezen, hetgeen het bestaan van de talrijke café-cinés verklaart. Een koninklijk besluit (1908) regelt de vestiging van bioscopen en is een impliciete erkenning van de nieuwe structuur. In de serie: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 18

Keywords: film

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 12965