Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen
Description: Amsterdam D.J. Changuion en P. den Hengst 1783 2 vols. in-folio (37,5 x 26,5 cm), [29 + 1 blanco], [37 + 1 blanco ff. Geļllustreerd met titelvignet en met 91 (op 103) gegraveerde platen b.t. op dubbele blz. Er ontbreken 12 platen waarvan 5 in vol. 1 en 7 in vol. 2, twee gravures los in vol. 2., enkele marginale roestvlekjes. Half kalfslederen banden uit de tijd, rug met ribben en met goudstempeling. Scharnieren lichtjes gewreven, kapitalen gewreven en bovenste kapitaal van vol.2 gerestaureerd ¶ Eerste editie van deze Amsterdamse stadszichten door de artiest en kunsthandelaar Pierre Fouquet Jr. (1729-1800). De tekst is gebaseerd op de "Geschiedenis van Amsterdam" van Wagenaar met enkele vermeerderingen voor de jaren 1765-1783. Oorspronkelijk werden de platen afzonderlijk uitgegeven; de eerste reeks van 10 stadszichten door Paul van Liender en Simon Fokke verscheen in 1760-1761; de tweede in 1764-1768 met stadszichten van Caspar Philips Jacobsz. Maar andere graveurs namen deel aan deze publicatie zoals C. Bogerts en J. van der Schley. Een tweede editie van dit werk verscheen in 1805 bij E. Maaskamp. Nijhoff/Van Hattum 11. Vijf exx in STCN. "De Atlas van Fouquet is ongetwijfeld de fraaiste serie afbeeldingen die van Amsterdam bestaan... Hoewel zijn prenten bijna alle op de traditionele wijze genoemd zijn naar de torens, de poorten, de kerken en de andere grote gebouwen die er op zijn voorgesteld, zijn zij echter zo op te vatten, dat zij het stadsgedeelte weergeven, dat het genoemde gebouw omgeeft. Op die wijze verschaft de Atlas van Fouquet een wandeling door de straten en langs de grachten van het Amsterdam der XVIIIe eeuw..." (Cat. Oud-Amsterdam, F. Muller, 1912)

Keywords: old books|Illustrated books

Price: EUR 3000.00 = appr. US$ 3260.54 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 12917