Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Afbeeldinge van de verscheyde vergrootinge van Amsterdam met der zelver voornaemste gebouwen etc.
Description: Amsterdam ca. 1665 In-8° oblong, 14 x 19 cm, gegraveerde titel met het wapenschild van de stad en 82 platen (waarvan 3 uitslaande), gegraveerd door Jan Veenhuysen of S. Webbers met plannen van Amsterdam op verschillende jaartallen, één algemeen zicht van de stad en zichten van plaatsen, gebouwen, kerken, markten, torens en poorten. (roestvlekkig). Titel en legendes in het Nederlands en het Frans. Gebonden in oude vol perkamenten band, met vlekken

Keywords: Illustrated books

Price: EUR 2650.00 = appr. US$ 2880.14 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 10914