Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Cort begryp van het leven ende mirakelen van den H. Veronus, beleyder; patroon der stad ende vryheyd van Lembeke: alwaer hy gestorven is, ende rust een groot deel synder reliquien, welken heyligen besonderlyk aenroepen word, tegen de hoofd-pyn, kortsen &c., en andere besondere siektens
Description: Brussel by Antonius d'Ours 1792 Klein in-8, [6] ff, 68 pp, met een portret van de heilige Veronus ten voeten uit. Watervlekken. Gebrocheerd in oorspronkelijk papieren kaftje Zeer zeldzaam, aanwezig in de KBR en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Keywords: devotie

Price: EUR 120.00 = appr. US$ 130.42 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 10859