Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wercken der genees-konste, bestaende in den Schat der Gesontheyt, schat der ongesontheyt, heel-konste, mitsgaders eenige tractaten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die ten deele na des Autheurs overlijden, te deele uyt sijn Latijsnsche wercken overgeset, en nu eerst daer by gevoegt zijn
Description: Amsterdam Jan Jacobsz Schipper 1664-63 In-4°, 5 delen in één band, 252, [16], 127, [1], 328, 48, [8] 278, [4] pp. Drukkersmerk in houtsnede op de titel. Met gegraveerde titel en gravures in tekst en anatomische gravures waarvan enkele op volle pagina. Bevat: Schat der Geschontheyt (2 dln.) + Schat der Ongesontheydt, ofte genees-konste van de sieckten (2 dln.) + Lof der genees-konste + Heel-Konste ofte derde deel van de genees-konste, om de uytwendige gebreken te heelen. Tekst in twee kolommen, soms onderstrepingen in potlood. Tussen pp. 120 en 121 van het laatste deel vier extra platen van twee geslaagde operaties, met telkens voor en na, waarbij spectaculaire gezwellen weggesneden werden. Legende in het Latijn. Moderne half lederen rug met goudopdruk, in de stijl van de tijd ¶ Krivatsy, 1189

Keywords: medicine

Price: EUR 1450.00 = appr. US$ 1575.93 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 10402