De Tweede Lezer
Ploegsebaan 96, b-2930 Brasschaat, België. Tel. & fax : +32 (0)3 663 21 93 | Mobiel : +32 (0)479 29 18 56            Email: de.lezer@scarlet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
004248: N.A. - Huldebetoon aan Frans Van Kuyck
003439: N.A. - De strijd der Vlaamsche studenten aan de Katholieke Universiteit te Leuven mei 1924-maart1925
003810: N.A. - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur deel 4na Stad Gent
003992: N.A. - Le grand livre de la chasse et de la nature
005003: N.A. - Rubensjaar 1977 - Herinneringsalbum
006115: N.A. - Sitting Bull de 'Indiaanse Napoleon'
004727: N.A. - AKVS schriften
003204: N.A. - Vissersvaartuigen van de Vlaamse kust. Tentoonstelling van een reeks modellen uit de verzameling van Maurice Seghers
005921: N.A. - Musei Vaticani
004499: N.A. - Liturgisch gebedenboek voor studenten
003698: N.A. - Reglement voor het opmaken der definitieve inventarissen van de Belgische monumenten en landschappen
006118: N.A. - Au Royaume des Animaux et des Plantes. Faunaflor
003935: N.A. - Hedendaagse architectuur in historische omgevingen. De situatie in België
002115: N.A. - Surrealism in Art
002114: N.A. - The Surrealists
003882: N.A. - Gemeentebulletijn 30 april 1896 tot 30 december 1897
005539: N.A. - Missien in Chna en Congo
003388: N.A. - Antwerpen de provincie vroeger en nu
003387: N.A. - Antwerpen-Transvaal
006221: N.A. - Zevenjarige feesten ter ere O.L.V. Virga Jesse. 150ste verjaring der overbrenging van het sacrament van mirakel. Luisterrijke omgang
006222: N.A. - Tentoonstelling A. Ost ten huize 'Rockox'
006213: N.A. - Abbaye St-Maurice et St-Maur Clervaux-Luxembourg
003320: N.A. - Geschiedenis van het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouw van 't Gaverland
006399: N.A. - Onze School. Maandblad voor de Ouders. Z.M. Koning Albert I.
003207: N.A. - Affiches 'Belle Epoque' keuze uit de verzameling van het museum Vleeshuis
006116: N.A. - De Atlantische legers - Les armées Atlantiques
006234: N.A. - 100 Views of Oxford
003386: N.A. - La Catastrophe d'Anvers 6 septembre 1889
002187: N.A. - Sainte Ursule et se Compagnes Vierges et Martyres
001247: N.A. - Les avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands affichés à Bruxelles pendant l'occupation du 1er Janvier au 29 février 1916
001327: N.A. - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaardag van P.P.Rubens' geboorte 1577-1927
001402: N.A. - Korte geschiedenis van Sint-Andrieskerk 1529-1929
001584: N.A. - Beknopte gids der Stad Mechelen. Malines à vol d'oiseau
001602: N.A. - Nice-Marseille en autocar P.L.M.
001603: N.A. - La Vallée du Rhône et ses villes d'art
001623: N.A. - Adventure in service
003241: N.A. - Nationale Bank van België Antwerpen. Een gebouw - een eeuw
001648: N.A. - 5000 jaar Egyptische kunst
003587: N.A. - Aan en om de Vlaamsche Universiteit
002084: N.A. - Koninklijk Muzeum van Schoone Kunsten te Antwerpen. Beschrijvende Catalogus: I.-Oude Meesters, II.-Moderne Meesters
003822: N.A. - Le Printemps des génies
006206: N.A. - Temple Expiatoire de la Sainte Famille Barcelone
005183: N.A. - Allemagne 1947. Enquête dans les quatre zones d'occupation par une délégation des syndicats universitaires 17 juin-13 juillet 1947
005184: N.A. - Constitution de la République Démocratique Allemande
004376: N.A. - Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edellieden, den eersten eenen dronckaert, den tweeden eenen hoereerder, ende den derden eenen speelder (1658)
004559: N.A. - De Heilige Schrift (4 delen)
001800: N.A. - St.-Jakobskerk te Antwerpen. Beknopte gids voor het bezichtigen der kerk en hare kunstschatten
005538: N.A. - Het St.-Josephsblad. Weekblad voor de H. Familiën, Katholieke Vereenigingen en Huisgezinnen onder de hooge bescherming van den Bisschop van Roermond
001824: N.A. - Album der lichtteekeningen
006443: N.A. - How to get all you want when travelling in Italy
006675: N.A. - De Koning en zijn Volk
003183: N.A. - Hulde aan Kanunnik Augustin Mansion
003630: N.A. - Instruction sur la culture, la conservation, les usages et les avantages de la pomme de terre
001831: N.A. - Britain at Antwerp
003579: N.A. - A propos des 'Réformes de Structure'
003583: N.A. - Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen
002362: N.A. - Ons Erfdeel. Notre patrimoine 2de jg.nr.3
005950: N.A. - Tentoonstelling Henri Pirenne
005111: N.A. - Uitreiking Provinciale Culturele Prijzen 1974
005110: N.A. - Images de Maredsous
003366: N.A. - De Waerachtige ende een seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven iaren metten duvel woende ende verkeerde
006119: N.A. - Faunaflor - Aquatic
004937: N.A. - Prijslijst der Nederlandse uitgaven - najaar 1954
004007: N.A. - Plechtige Uitreiking der Getuigschriften
005540: N.A. - Missien in Chna en Congo
002090: N.A. - Gids voor de Bezoekers van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw
002096: N.A. - Het Steen Rubenskasteel Elewijt
002603: N.A. - Open brieven van de Vlaamsche Frontpartij in het jaar 1917 en Vertoogschriften van het Vlaamsche Frontverbond
005962: N.A. - Volksgezondheidsleer ten dienste der verplegers en verpleegsters van het Roode-Kruis van België
003184: N.A. - La catastrophe minière du Many à fait 26 veuves et 34 Orphelius. De mijnramp van Le Many heeft 26 weduwen en 34 wezen gamaakt.
002324: N.A. - Streven jaargang 1971-'72 - 25ste jg.
004986: N.A. - Lijst van benamingen van ambtenaren en personen bij de opgenbare besturen in dienst of bekend
006186: N.A. - A manual for drivers in Germany
004930: N.A. - Almanak van de Union Philanthropique voor het jaar 1917
004700: N.A. - La situation économique de la Belgique et du Congo Belge
006415: N.A. - Christie's. Important Pictures by Old Masters
003883: N.A. - De Socialistische Pers en Koning Leopold III
006261: N.A. - Nouveau Guide Parisien donnant la Nomenclature tres exacte des rues, passages, boulevards, quais etc.
005981: N.A. - Wie is die... auteurs van Singel 262 fotografisch, biografisch & bibliografisch
004586: N.A. - Kunst in Zuid-Afrika. Culturele aspiraties van een jong land
003277: N.A. - Manifest van Jeugdfront. Aan de jeugd van Vlaanderen
005684: N.A. - En Belgique le Journal Parlé à vingt ans 1926-1946
006413: N.A. - Christie's. Art Nouveau and Victorian Ceramics Pot-Lids and Fairings
005850: N.A. - Het Boek in Vlaanderen 1941. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen en van de Vereeniging van Letterkundigen
003828: N.A. - Museum 'Het Rembrandthuis' Catalogus van etsen en tekeningen door Rembrandt
003073: N.A. - De waerachtige ende een seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven jaren met den duvel woende en verkeerde
003940: N.A. - Jaarboek Architectuur Vlaanderen 1996-1997. Annales de l'Architecture en Flandre. Flanders Architectural Yearbook
006414: N.A. - Christie's. Fine Wines and Collectors' Pieces
006279: N.A. - Borgerhouts Kunstenaars 1805-1880
003412: N.A. - 150 jaar België - Momenten uit de fotografie
003889: N.A. - et maintenant?
003888: N.A. - Les Demeures Historiques de Belgique accessibles aux visiteurs
003677: N.A. - Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. (62e jaargang, 1961)
002392: AAFJES, BERTUS - Wie reist, leeft dubbel. De mooiste reisverhalen
001217: STUURMAN-AALBERS, JANNY - STUURMAN, REINOLD - BLAAUW, ARDA - VAN HOUTEN, MARGITH - Kunst- en antiekveiling 1991 (deel 16)
005156: AALDERS, PROF.DR. G.J.D. - CRAEYBECKX, PROF.DR. J. - DE JONGSTE, DRS. J.A.F. - VAN DE KIEFT, PROF.DR. C. - PREVENIER, PROF.DR. W. - SCHAPER, PROF.DR. B.W. - SCHÖFFER, PROF.DR. I. (REDACTIE) - Tijdschrift voor geschiedenis 1969
000939: ABDOLAH, KADER - De koffer
003428: ABICHT, LUDO - BARNARD, BENNO - DESMET, YVES - PLOUVIER, BART - VAN ISTENDAEL, GEERT E.V.A. - Hersens op z'n Vlaams. Bekende Vlamingen over het Vlaanderen van morgen
006720: ABICHT, LUDO - De joden van Antwerpen
003129: ABSALIS, KEVIN - Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
006027: ACHTERBERG, GERRIT - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten
001117: ACHTERBERG, GERRIT - Kleine kaballistiek voor kinderen
003875: VAN ACKER, ACHIEL - Herinneringen. Kinderjaren
003894: VAN ACKER, DR.K. - Zeen diagnosen
004262: VAN ACKERE, J. - Dichrterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire
005261: ACKERMANS, GIAN - Herders en huurlingen. Bischoppen en priesters in de Republiek (1663-1705)
002995: ADELAAR, DICK - RODING, MICHIEL - HERZBERGH, JUDITH - KESSELS, JOSEPH - Herman Gordijn
001267: ADRIAENSENS, ROB - Sooi van 't Zwaantje
001107: ADRIAENSENS, ROB - Ontmoetingen
003866: ADRIAENSSENS, PETER - Van hieraf mag je gaan. Over het opvoeden van tieners
001004: ADULED, ERIC - Toen de bakens niet verzet werden
006199: AELVOET, H. - Honderd vijfentwintig jaar verfransing in de agglomeratie en het arrondissement Brussel (1830-1955)
003731: VAN AERSCHOT, BERT - De Priesteres
003389: AERTS, WILLEM (SAMENSTELLING) - De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen
006322: AERTS, W. - CANTRYN, M. - ELEN, P. - OOST, T. - Scharnier. Kathedraal van Antwerpen
003801: AERTS, WILLEM - DE CEULAER, ROELAND - GRIETEN, STEFAAN - Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen
004970: AERTS, BERT - DE MAN, JOS - Advokaat in nacht en nevel '40-'45
006204: AERTS, DIRK - VANHAMME, M. - JACOBS, ROEL - Brussel, een halte op de weg naar Compostela
003802: AERTS, WILLEM - Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout
002519: AERTZEN, GUSTAAF - JENNEN, GEORGES - JONCKHEERE, KAREL - SCHEELMANS, NICK - DOM, WIM - VAN CAMP, GASTON - Alice Nahon. Gedenkboek over de onthulling van haar beeld op 25 april 1990
000766: AIGRET, C. & FRANÇOIS, V. - Flore élémentaire des cryptogames
006008: AJTMATOV, TSJINGIZ - Dzjamilja
005543: AKALAY, LOTFI - De nachten van Azed
003391: VAN AKEN, PIET - Grut - De mooie zomer van 40
005033: VAN AKEN, PIET - CLAES, ERNEST - CLAUS, HUGO - WALRAVENS, JAN - DAISNE, JOHAN E.V.A. - De laatste oorlog. Novellen over 40-45
001142: ALBE - Kersthallel
001803: ALBE - Magnificat. Mariabundel
002290: ALBE - Vanden Rike Der Ghelieven
005639: ALBE - Magnificat. Mariabundel
003513: JAPPE ALBERTS, PROF.DR.W. - De graven en hertogen van Gelre op reis (13de-15de eeuw)
005786: ALBERTZ, HEINRICH - Die Reise. Vier Tage und siebzig Jahre
000295: ALER, DR.J.M.M. - Vroege Duitse Letterkunde van het Heldenlied tot de Barok
003005: ALEXANDER, C.H.O'D - Alexander on Chess
000520: ALLARD, ROGER - De La Fresnaye, R.
001175: ALLEN, DARINA - Ierse seizoenen. Een jaar op de kookschool Ballymaloe
002351: ALLICA, GREER - Het kleine meditatie boek
003643: ALLILUYEVA, SVETLANA - Vingt lettres à un ami
006145: ALSTEIN - Mikel Janev of de vervreemding
004903: ALSTEIN, ASTER BERKHOF, FRANS CLAES, ROGER DILLEMANS, RIK GEIVERS, CLEM SCHOUWENAARS, ROGER STANDAERT, ROBERT VANDEPUTTE, LEOPOLD VERMEIREN EN ELS WITTE. - Bad Or-Well '84
005855: ALSTEIN - Axel Chanis het verhaal van een jeugdliefde
006191: AMEIJE, MARCEL - FRINGS, ROGER - Voorbije dagen... momentopnamen uit de mobilisatie, den blitzkrieg en het krijgsgevangenschap
006190: AMEIJE, MARCEL - FRINGS, ROGER - Voorbije dagen... momentopnamen uit de mobilisatie, den blitzkrieg en het krijgsgevangenschap
001852: VAN AMERONGEN, MARTIN - Tien krullen op een kale kop
006555: AMTER, A. - Menschen in botsing
006553: AMTER, A. - Huis te koop
006554: AMTER, A. - Nieuwjaar
004816: ANBEEK, TON - Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945-1960
003328: ANCIAUX, VIC - Sjouwer tussen de sjouwers
003313: ANCIAUX, BERT - De vergeten vernieuwing
005570: ANCIAUX, BERT - De vergeten vernieuwing
001918: VAN ANDEL, MARK - De fontanel
003104: ANDREA, PAT - DE BOER, HERMAN PIETER - Nederlands gebarenboekje
005336: ANDRIES, MARC - Thuis
003047: ANDRIESSE, C.D. - Een boudoir op Terschelling
002469: ANGERMANN, ERICH - Die Vereinigten Staaten von Amerika
003595: ANIFANTAKIS, HARRY - TYLER, JEAN - Jezelf vergeten
004511: ANONIEM - Ars Sacra Antiqua
000821: ANONIEM - Erotiek in beeld. Heterosexualiteit.
001546: ANONIEM - Uitgezochte verhalen en vermakelijke geschiedenissen
001688: ANONIEM - In de leer bij Joris van Severen
000061: ANONIEM - Den openbaeren schryver - L'écrivain public
002475: ANSPRENGER, FRANZ - Auflösung der Kolonialreiche
000922: ANTHIERENS, JEF - De bidsprinkhaan
001008: ANTHIERENS, JOHAN - Vaarwel, mijn 1995
001137: ANTHIERENS, JOHAN - Onder anderen
002253: ANTHIERENS, JOHAN - Tricolore tranen. Boudewijn en het augustusverdriet
005731: ANTHIERENS, JOHAN - De flauwgevallen priester op mijn tong. Vijftien op prijs gestelde Ooggetuige-kronieken
001698: ANTHONISSEN, ROB.DR. - Zuidafrikaansche poëzie
001699: ANTHONISSEN, ROB.DR. - Lyriek van Henriette Roland Holst-Van der Schalk
000903: ANTOINE, JACQUES - De koe en de krijgsgevangene en andere 'ware verhalen'
006073: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Ketterpaus & Cie.
005437: APPERMONT, LUC - Het best uit Luc
004299: ARBO, SEBASTIAN JUAN - Cervantes
003392: ARENTS, PROSPER - Het geheimzinnig kastje
001640: ARENTS, PROSPER - De Vlaamsche schrijvers in vertaling 1830-1931
004835: ARIÈS, PHILIPPE - De ontdekking van het kind. Sociale Geschiedenis van School & Gezin
004836: ARIÈS, PHILIPPE - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken
001709: ARIÈS, PHILIPPE - De ontdekking van het kind. Sociale Geschiedenis van School & Gezin
003340: ARIUS, CLAUS - Liköre - hausgemacht
000599: VAN ARKEL - ZEGWAARD, DR.J. - Herinneringen van een huisarts
004391: ARMSTRONG, JOHAN - De filosofie van de schoonheid
003861: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God
004392: ARMSTRONG, JOHAN - De filosofie van de liefde
001984: ARNAU, FRANK - De gesloten cirkel
003674: ARNOULD, MAURICE-A. - BRUWIER, M. - DHONDT, J. - ROUSSEAU, F. - VERCAUTEREN, F. - De plaatselijke geschiedschrijving. Wenken voor de vorsers
003675: ARNOULD, MAURICE-A. - FICHEFET, J. - PEETERS, K.C. E.A. - De plaatselijke geschiedschrijving. Leidraad voor de auteurs (aanvullingen 1)
004680: ARON, ROBERT ETC... - Leopold III of de onmogelijke keuze februari 1934 - juli 1940
000844: ARON, ROBERT ETC... - Le christianisme entre les poissons et le verseau
004473: ARON, ROBERT ETC... - Leopold III of de onmogelijke keuze februari 1934 - juli 1940
000991: ARTUS - Eén oplossing : De socialistische maatschappij
006249: VAN ASBROECK, J. - DELEN, A.J.J. - VAN GEERTRUYEN, J. - Vade-mecum de la province d'Anvers
002288: VAN ASSCHE, PIET - Het Doode Land
006265: ASSCHER, S. - Diamant wonderlijk kristal
001906: ASSCHER, MAARTEN - Julia en het balkon
005270: ATGET, EUGÈNE - Atget, Eugène
005624: ATWOOD, MARGARET - De tent
005808: AUBOYER, JEANNINE - GOEPPER, ROGER - De Oosterse Wereld. India en Zuidoost-Azië, China, Korea en Japan
003117: AUBRY, FRANÇOISE - BASTIN, CHRISTINE - EVRARD, JACQUES - Horta architect van de Art Nouveau
003119: AUBRY, FRANÇOISE - BASTIN, CHRISTINE - EVRARD, JACQUES - Het Brussel van Horta
005841: BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG - Sexualkunde-Atlas. Biologische Informationen zur Sexualität des Menschen
000529: AUGIER, EMILE & SANDEAU, JULES - Le gendre de M.Poirier
002345: AUGUSTIN, ELISABETH - Het patroon
000613: SINT AUGUSTINUS - Verhandelingen over het evangelie volgens Sint Jan. Deel I & II.
000637: AUSSEUR, ETIENNE - La menuiserie d'art
001663: VAN AUTENBOER, EUGEEN - TUMMERS, LOUIS - L'industrie des cartes à jouer de Turnhout 1826-1976
000588: ZONDER AUTEUR - Riks wonderbaar wedervaren
000726: SANS AUTEUR - Souvenir du Cimetière de Gênes
005099: DIVERSE AUTEURS - Amsterdam Venetië een culturele ontmoeting tussen twee steden 1990-1991. Amsterdam Venezia Un incortro culturale fra due citta 1990-1991
004181: DIVERSE AUTEURS - Kultuurleven 6de jg. nr. 4
004180: DIVERSE AUTEURS - Kultuurleven 9de jg. nr. 5
004031: DIVERSE AUTEURS - Twee jaar geleide Landbouw- en Voedingsoeconomie in België 1940-1942
005700: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen. Veertig Vlamingen en hun geliefde kunstwerk
006023: DIVERSE AUTEURS - Op het kruispunt
004710: DIVERSE AUTEURS - Antwerps Huiszilver uit de 17e en 18e eeuw / Zilver uit de gouden eeuw van Antwerpen
006215: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. Jaarboek XXXII
006069: DIVERSE AUTEURS - Te elfder ure 26. Kunstgeschiedenis wetenschap of kritiek
006696: DIVERSE AUTEURS - Veertig jaar Belgische politiek. Liber amicorum aangeboden aan Minister van Staat A.E. De Schryver ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag
000611: DIVERSE AUTEURS - Jan van Eyck en zijn oeuvre
000692: DIVERSE AUTEURS - G3 Katholieke Actie in Leger en Luchtmacht
001304: DIVERSE AUTEURS - Palet serie I. XVe en XVIe eeuw
001306: DIVERSE AUTEURS - Palet serie III. XIXe en XXe eeuw
005010: DIVERSE AUTEURS - Drie generaties politiemannen - suikerbakkers - piloten - ambtenaren - fietsenmakers - leraars - circusartiesten
003962: DIVERSE AUTEURS - SIMOENS, LEO (SAMENSTELLING) - Vlaamsche dichters bidden
006059: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie XXXI. Bulletin de la Commission Royale de Toponymie & Dialectologie XXXI
006546: DIVERSE AUTEURS - Hart en geest van Vlaanderen
006547: DIVERSE AUTEURS - Naar Vlaanderens Doodenveld (2de vervolg 1925-26). De 6e Bedevaart
002080: DIVERSE AUTEURS - RUYSLINCK, WARD - De kleuren van de schrijver. Een hommage aan Ward Ruyslinck
006599: DIVERSE AUTEURS - Met de Dulle Griet op stap
003111: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Eerste deel. Aflevering 2
003110: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Eerste deel. Aflevering 2
003109: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Eerste deel. Aflevering 1
005849: DIVERSE AUTEURS - In de plooien van de tijd
004263: DIVERSE AUTEURS - Album Professor Fernand Van Goethem
003128: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Eerste deel, aflevering 3
004924: AUWERA, FERNAND - Huilen met de pet op
006612: VAN DER AUWERA, SIM - De kwade hand
000096: AUWERA, FERNAND - Indirect bewijs
003730: AUWERA, FERNAND - De Toren van Babel is geen puinhoop
006353: AVEDON, RICHARD - VERSACE, GIANNI - Collezione donna primavera estate 1993 - Gianni Versace by Richard Avedon
003217: AVERMAETE, ROGER - Straten hebben een gelaat net als mensen
000612: AVERMAETE, ROGER - La fin d'un monde
000833: AVERMAETE, ROGER - Henri Puvrez
001046: AVERMAETE, ROGER - Panthéon narquois de l'école flamande
001338: AVERMAETE, ROGER - Un siècle de mécénat Anversois.
001867: AVERMAETE, ROGER - Uitstraling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
002643: AVERMAETE, ROGER - Félix Labisse - Antoine Poncet
006380: AZOUGH, NAÏMA - DIBBETS, HISKE - HEKSTER, KYSIA - GLASTRA VAN LOON, KAREL (REDACTIE) - Het Patatpantheon. De groepscultuur van een nieuwe generatie
001527: BAAL, FREDERIC - Reinhoud
005583: BAAL, INGRID - De weg van de jonge wolf
005444: BABEL, I.E - Verhalen
002587: BABEL, HENRY - Les Quatre Hommes qui ont fait Genève. De Calvin à Bèze et de Rousseau à Dunant
004198: BACH, ANNA MAGDALENA - De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach echtgenoote van Johan Sebastian Bach
003816: BACHMANN, INGE - Simultaan
003817: BACHMANN, INGE - Het geval Franza. Requiem voor Fanny Goldmann
003819: BACHMANN, INGE - Frankfurter colleges. Problemen van de hedendaagse literatuur
004823: DE BACKER, F. - VAN WEMMEL, A. - Nieuwe Tijden
002258: DE BACKER, FRANZ - Bio-bibliografie
002259: DE BACKER, FRANZ - Longinus
002897: BADINTER, ELISABETH - XY. Over de mannelijke identiteit
001183: BADOUX, VINCENT & SLAVIN, KATHLEEN - Jasper Johns. Prints from the Leo Castelli Collection
000375: BAEKELMANS, LODE - Het Rad van Avontuur
003806: BAEKELMANS, LODE - De dolaar en de weidse stad
000479: BAEKELMANS, LODE (E.A.) - Menschen
000474: BAEKELMANS, LODE - De ongerepte heide. Zomerverhaal
000475: BAEKELMANS, LODE - Mijnheer Snepvangers
000477: BAEKELMANS, LODE - Het gemoedelijk leven
000481: BAEKELMANS, LODE - Tille
000482: BAEKELMANS, LODE - Dwaze tronies
000484: BAEKELMANS, LODE - Carabas
001940: BAEKELMANS, J. - Carrières de Montauban et de Croix-Rouge
002948: BAEKELMANS, LODE - In den ouden spiegel
005154: BAEKELMANS, LODE - De dolaar en de weidse stad
000986: BAEKEN, ROBERT - Verzuchtingen
000720: DE BAERE, DR.C. - Onze Vlaamsche reuskens
004188: BAES, WALTER - Groot tornooi van Brugge 1392-1974
005201: BAETEN, EDWARD - Foksystemen met beroemde rassen. Aan de hand van 46 stambomen
005200: BAETEN, EDWARD - Van start tot finish
006365: BAIE, EUGÈNE - Le siècle des Gueux (Histoire de la sensibilité flamande sous le Renaissance) tome 5: Le Trésor des Races II. Maîtrises d'art et les deux Verbes
004695: BAILEY, LEE - Lee Bailey's Country Weekends. Recipes for Good Food and Easy Living
006632: BAILLIEUL, BEATRIX - LALEMAN, MARIE CHRISTINE - RAVESCHOOT, PATRICK - VANDENHOUTE, JOHAN - De Sint-Pietersabdij te Gent I. Historisch en archeologisch onderzoek
006390: BAILLON, ANDRÉ - Het neefje van Mll. Autorité
003797: BAILLY, G.H. - Het bouwkundig erfgoed en de monumentenzorg
003157: BAINVILLE, JACQUES - Napoléon
004221: BAKELS, H. - Luther's leven voor leeken verteld
002078: BAKER, TOM - The Boy Who Kicked Pigs
004603: BAKKER, NEL - Het jaar van de honger 1944-1945
005340: BAKX, PHONS - De gedachtenverdrijver. De historie van de mondharp
005251: BALAU, RAYMONS - Densities (Downtown Aalst)
004587: BALDEWYNS, ALBERT - HERMAN-LEMOIRE, ANDRÉ - De kanonnen van Walcheren. Antwerpen moet bevrijd worden !
002584: BALDWIN, JAMES - Geen naam op de straten
002586: BALDWIN, JAMES - Niemand kent mijn naam
002583: BALDWIN, JAMES - Als Beale Street kon praten
002585: BALDWIN, JAMES - Een ander land
005514: BALI, FATIMA - Mijn leven in Borgerokko
001256: BALTHAZAR, HERMAN & STENGERS, JEAN - La dynastie et la culture en Belgique
001303: BALTUS, ADO - Exposition de Bruxelles 1958. L'architecture, jes jardins et l'éclairage
004617: DE BALZAC, HONORÉ - Un ménage de garçon
000528: DE BALZAC, HONORÉ - Mercadet
000837: DE BALZAC, HONORÉ - Het huis 'De Kaatsende Kat'
006092: DE BALZAC, HONORÉ - La Rabouilleuse
002023: BAO, SANDRA - Argentina, Uruguay & Paraguay (includes Chilean Patagonia)
005925: BARBERY, MURIEL - L'élégence du hérisson
006691: BARBUSSE, HENRI - Een Soldaat was een Kuil aan 't graven
004241: BARGER, H.H. - LINDEBOOM, J. - EEKHOF, A. - CRAMER, J.A. - BRONSFELD, A.W. - PIJPER, F. - PONT, J.W. - VAN LEEUWEN, J.A.C. - VOS, K. - VAN NES, H.M. - RUST, J.A. - BEERENS, J.F. - Maarten Luther in zijn leven en werken van 1483-1525
006389: BARKER, NICOLA - De zomergast
006124: BARLACH, ERNST - BECHER, JOHANNES R. - HARDEKOPF, FERDINAND - BENN, GOTTFRIED - DÖBLIN, ALFRED - EINSTEIN, CARL - EDSCHMID, KASIMIR - VON HODDIS, JAKOB - LAKSER-SCHÜLLER, ELSE - HEYM, GEORG - KOKOSCHKA, OSKAR - MANN, HEINRICH - LOERKE, OSKAR ... - Van 's burgers punthoofd vliegt de hoed. Duitse expressionistische verhalen
004014: BARNARD, BENNO - Het meer in mij
004097: BARNARD, BENNO - DRYDEN, JOHN - All for love
006320: BARNARD, BENNO - VAN PAEMEL, MONIKA - RONDAS, JEAN-PIERRE - VERMEIREN, KOEN - WEVERBERGH, JULIEN E.A. - Dietsche Warande & Belfort. Hoe bestaat het ? Literatuur in Vlaanderen
003994: BARNARD, BENNO - Gedichten in melk geschreven
002707: BARNARD, BENNO - Tijdverdrijf voor enkle fijne luiden
005268: BARNES, JULIAN - Iets aan te geven? Berichten uit Frankrijk
003405: BARNICOAT, JOHN - A concise history of Posters
003632: BAROUCH, DOMINIK - Manuel stratégique du repas d'affaires
000526: BARRÈS, MAURICE - L'abdication du poète
006710: BARRIE, JAMES, SIR - Tommy's jeugd
004652: DE BARRIÈRE, S. (CARCO, FRANCIS) - Blümelein 35. Confidences du Lieutenant S. de Barrière Officier de Renseignements receuillies par Francis Carco
004268: BARTELSMAN, JAN - Nederlandse Café Interieurs. Een fotografische ontdekkingsreis langs Nederlandse cafés
005182: BARTH, KARL - De Duitschers en wij
006712: BARTMANN, HEINRICH - Erneuerung des Kölner Rathauses
002900: BARTSTRA, DR.J.S. SR. - Geschiedenis van het moderne imperialisme
000791: BASQUIN, ROLAND & BOLLE-REDAT, RENÉ - Notre dame du Haut Ronchamp
004012: VAN BASTELAERE, DIRK - Hartswedervaren
004796: BASTET, F.L. - Heksendans
005672: BATAILLE, LOUIS - Bataille's kleine kerkgeschiedenis voor onzen Tijd en onze Jeugd omgewerkt
002257: BATSELÉ, GÉRARD - GADENNE, NOBERT - GRENIER, MARTINE - STEVENS, DANIEL - Dubrunfaut. Un homme, une oeuvre
002661: VAN BATTEL, KOEN - Eenige woorden tot de menschen met gezond verstand en van goeden wil
006654: BAUDELAIRE, CHARLES - De bloemen van het kwaad
004781: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal
000031: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal
006271: BAUDOUIN, FRANS - Het Rubenshuis. Beknopte gids
005586: BAUDOUIN, FRANS - Maria Segers
003902: BAUER, MARIUS - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten
002291: BAUER, RAOUL - DE VISSCHER, JACQUES - VANDEVONDELE, HUGO - VAN DEN AUWEELE, DIRK - De twaalfde eeuw. Een breuklijn in onze beschaving
005715: BAUMAN, JANINA - Winter in de morgen. Een jeugd in Warschau
006121: MEIERHOFER/BAUMBERGER - Bloemen uit de bergen
003608: BAUMSTARK, REINHOLD - Philips ii Koning van Spanje
001227: DE BAUW, KRIS - Het Zoerselbos. Inventarisatieresultaten en richtlijnen voor het beheer
003377: BAYAR, MARIS - Vrouwelijke elegieën
004784: BAYARD, EMILE - L'Art de reconnaître les styles Le style Renaissance
006656: BEARD, MARY - Pompeii. Het dagelijks leven in een Romeinse stad
003862: BEAVEN, DONALD W. - BROOKS, STATTFORD E. - The Nail in Clinical Diagnosis
004967: BECARREN, GUIDO - Bewogen en beproefde jeugd in het Derde Rijk
001417: BECK, MARTIN - Klabak in Antwerpen
005288: BECK, REINHART - Wörterbuch der Zeitgeschichte seit 1945
005116: BECKER, JUREK - HAVEL, VÁCLAV - HEYM, STEFAN - KRISTOF, AGOTA - WEIL, JIRÍ E.V.A. - Literatuur uit Midden-Europa
005854: BECKERS, WALTER - Abstract
000771: BECKMAN, THEA - Wij zijn wergwerpkinderen
000256: BEDEL, MAURICE - Le mariage des couleurs
000257: BEDEL, MAURICE - Monsieur le Professeur Jubier
000258: BEDEL, MAURICE - Philippine
003400: BÉDIER, JOSEPH - De roman van Tristan en Isolde
004291: OP DE BEECK, HANS - Hans op de Beeck, a selection of workts 1996-2001
004257: OP DE BEECK, L - In het klooster van Korsendonk
005691: OP DE BEECK, JOHAN (REDACTIE) - Omroepen in de woestijn. De BRT discussie
005954: BEEDHAM, BRIAN - The crisis of communism
003658: VAN BEEK, GEERT - De tekens van het meisje Cynthia
005695: BEEKMAN, J.H. BZN - De hoenderwereld. Geïllustreerd handboekje
004877: BEELEN, STAF - DE POORTER, LAURENT - HAEYAERT, PHILIPPE - VANDENBROEKE, CHRIS - Geschiedenis van de Vlaamse Ontvoogding
003950: VAN BEERS, JAN - Gedichten
001416: VAN BEERS, JAN - Gedichten
001250: BEERTEN, LUC - De put. Een stomme film
004116: BEHEYDT, LUDO (REDACTIE) - Voorzetten 33. Taal en Omroep
003566: BEHN, FRIEDIRCH - Römertum und Völkerwanderung. Mitteleuropa zwischen Augustus und Karl dem Grossen
004372: BEKAERT, PIET - Ooidonk 94. Beelden binnen en buiten het kasteel Ooidonk
005205: BEKAERT, GEERT - Charles Vandenhove 1985-1995
000314: BEKKERING, HARRY - Veroverde traditie
000808: BEKKERS, LUDO & STEGEMAN, ELLY - Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen
003498: BEKKERS, LUDO & STEGEMAN, ELLY - Pintores contemporáneos en los países Bajos y Flandes
001590: VAN BEKKUM, W. - Manggaraische kunst
004965: DE BELDER, JOS - Het lamlendig Vlaams verweer in België van 1885 tot 1940
004938: DE BELDER, J.E. - Franck Mortelmans of de betekenis en de noodzaak van het gevoel en van de constanten in het kunstwerk
002390: DE BELDER, J.L. - Verzamelde gedichten (1938-1974)
006420: VAN BELGIË, LAURENT - NORIN, LUC - De hond als gids in de kunst en in de stad
005044: BELIËN, PAUL - Een troon in Brussel
000033: BELLOW, SAUL - Herzog
003395: BELPAIRE, M.E. - Kunst- en levensbeelden
001938: BELPAIRE, M.E. - Beethoven. Een kunst- en levensbeeld
006237: BELPAIRE, M.E. - Constance Teichmann als Franciscanesse
006685: VAN DEN BEMT, F. - Belgique - België - Belgien - Belgium - Bélgica
005408: COHN-BENDIT, DANIEL - SCHMID, THOMAS - Thuisland Balylon. De uitdaging van de multuculturele democratie
006090: BENIMA, CORNS - Platonische liefde
003151: BENNETT, ALAN - Thuis schrijven
005584: BENNETT, IAN - Book of American Antiques
004898: BENOIT, PETER - De Schelde 14 October 1917
003637: BENOIT, PIERRE - Le lac salé
003628: DE BENS, ELS - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944)
003812: KNOL TEN BENSEL, HANS - Merkant. Markante feiten uit de automerkengeschiedenis
003455: BENVEGNIN, LUCIEN - CAPT, EMILE - PIGUET, GUSTAVE - Traité de vinification
004901: DE BÉRANGER, P.J. - Musique des chansons de P.J. de Béranger contenant les airs anciens et modernes les plus usités
004492: BERANOVÁ, JANA - MERCKS, KEES - Moderne Tsjechische literatuur
000009: BERBEROVA, NINA - La Résurrection de Mozart. Suivi du catalogue 1978-1988
001261: BERCKX, PAUL - Geo Sempels
003970: VAN DEN BERG, LOUISA - Wroeten
006686: VAN DEN BERG, JOOP (SAMENSTELLING) - Indië-Indonesië in honderd gedichten
005348: VAN DEN BERGE, CLAUDE - Aztlan. Inscripties
005546: VAN DE BERGE, CLAUDE - De gestalte in het berkenbos
005720: VAN DE BERGE, CLAUDE - Indirid of De samenspraak met de engel
003530: VAN DE BERGE, CLAUDE - Aztlan. Inscripties.
006520: VAN BERGEN, ANNEGREET - De lessen van burn-out. Hoe word je er beter van. Een persoonlijk verhaal
005959: BERGER, PIETER L. - BERGER, BRIGITTE - Sociologie een biografische opzet
003606: CYRANO DE BERGERAC, S. - Maanreis of opstijging tot en bereizing van der maan
006210: VAN DEN BERGH, GASTON - Beiaardrecitals - Mechelen 1977
005564: VAN DEN BERGH, HANS - VAN ELSLANDER, ANTONIN - VAN PAEMEL, MONIKA - VAN DER VEGT, JAN (SAMENSTELLING) - Kritisch akkoord 1982
004893: BERGHMANS, JAN - Ieder dorp heeft zijn wankele wijfjes
002712: BERGHMANS, JAN - Lieve Rozalie
003839: BERGHMANS, JAN - De zaak mens
003721: BERGHMANS, JAN - Ieder dorp heeft zijn wankele wijfjes
004659: BERGHMANS, JAN - Hoe groen was mijn gal
002748: BERGMAN, INGMAR - Scènes uit een huwelijk
002747: BERGMAN, INGMAR - Herfstsonate
006374: BERGMAN, THOMAS - Ons kind de eerste 300 dagen
004806: BERGMAN, INGMAR - Het slangeëi - Het uur van de wolf - Een passie - Beroering - Schreeuw zonder antwoord
002746: BERGMAN, INGMAR - Van aangezicht tot aangezicht
002745: BERGMAN, INGMAR - Dans van de marionetten
002744: BERGMAN, INGMAR - Het slangeëi - Het uur van de wolf - Een passie - Beroering - Schreeuw zonder antwoord
006375: BERGMAN, THOMAS - Zien met je vingers
006379: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België
003024: BERK, MARJAN - BLOEM, MARION, HEMMERECHTS, KRISTIEN - KROONENBERG, YVONNE E.A. - Zoeter dan honing. Veertien korte verhalen van vrouwen over wraak
004513: BERK, GAIT L. - De Punter
001528: BERK, NOUROULLAH - La peinture Turque
001878: BERK, MARJAN - De zelfvergrootster
000846: BERKHOF, ASTER - Dagboek van een missionaris
002990: VAN ROOIJ-BERLAGE, M. - Tapijten
006481: BERLIOZ, JACQUES - Moines et religieux au Moyen Age.
000917: BERNAGE, GEORGES - 7 juin-19août 1944 La bataille de Normandie
005208: BERNAL, JOHN DESMOND - Science in History. Volume 2 The Scientific and Industrial Revolutions
005209: BERNAL, JOHN DESMOND - Science in History. Volume 4 The Social Sciences: Conclusion
000651: BERNARD, CHARLES - Opsomer
003820: BERNARD, J.F. - Talleyrand. Diplomat - Staatsmann - Opportunist
004969: BERNARDS, J.A. - BOUMAN, L.N. - Fysiologie van de mens
005260: BERNLEF, J. - DENDERMOND, MAX - DEN DOOLAARD, A. - HAASSE, HELLA S. - KOSSMANN, ALFRED - RUEBSAMEN, HELGA - Van zes een jaar. Zes verhalen van zes auteurs over zes jaren
000235: BERNLEF, J. - BERNHARDSSON, CARL OLOF - LANGESTRAAT, BOB - De pyromaan
000192: BERNLEF, J. - Vallende ster
002887: BERNLEF, J. - Ga jij de klas maar uit !
001954: BERNLEF, J. - Vallende ster
003842: BERNSTEIN, EDUARD - De voorwaardern tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie
002849: BERNSTEIN, LEONARD - West Side Story
003573: BERTIN, EDDY C. - Droom mij dood
003740: BERTIVEN - Vorm en vent
005194: BESCHLOSS, MICHAEL R. - TALBOTT, STROBE - Op het hoogste niveau. Busch, Gorbatsjov en het einde van de Koude Oorlog
005499: VAN BESIEN, WOUTER - Beter. Hoe groene verandering een groot verschil maakt
002071: BESSEMANS, DR.A. - De Biologisch Geslachtelijke Voorlichting der Jeugd
004788: BESSIÈRES, ALBERT - Alexis Carrel (1873-1944)
002264: DE BEUL, DANIEL - Adam en Eva in zei en andere Volksspreuken
002929: BEURSKENS, HUUB - De stroman
002936: BEVAN, ROB & WRIGHT, TIM - Unleash your creativity
001031: BEVERSLUIS, MARTIEN - Chimera's. Een dramatisch gedicht
000915: BEX, MAURICE - Manet
005742: BICKEL, WALTER - KRAMER, RENÉ (REDACTIE) - Wild en gevogelte in de internationale keuken
003739: BIDDELOO, DIRK - Het dorp
001192: BIERENBROODSPOT, GERTI - Om Edittha. Vroege labyrinthen
006031: BIERMAN, WOLF - HUYSE, LUC - VAN LAEKEN, WILLIAM - SCHAEVERS, MARK - REYNEBEAU, MARC - De Nieuwe Maand. Terug naar de jaren zestig. Bijdrage tot de herdenkingsrace
004750: BIESHEUVEL, J.M.A. - Slechte mensen
004749: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het nut van de wereld
000325: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen
000582: BIESHEUVEL, J.M.A. - MINCO, MARGA - BOMANS, GODFRIED - WOLKERS, JAN - Storm op zee - De glazen brug - Dagboek van Rotummerplaat - Groeten van Rotummerplaat
001389: BIESHEUVEL, J.M.A. - Konijn
005193: BIEWENGA, AD - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vertigingskolonie 1680-1730
006623: BIJLSMA, K. - KOK, P. - Siersmeden. Een serie voorbeelden met toelichting voor smeden, tevens leidraad bij het zelf ontwerpen en maken van siersmeedwerk
001542: BILDERDIJK, WILLEM - Bilderdijk's treurspel Willem van Holland
003261: BILLIARD, ROBERT - La Collaboration Industrielle et Ouvrière avec l'Occupant.
003270: BILLIET, DANIEL - DE KOCKERE, GEERT - MERVEILLE, CHRISTIAN - DREESEN, JAAK - NORAC CARL - MEOYAERT, BART - FRANCK, ED - BARBÉ, ANDRÉ... - De klokken luiden witte vlokken
002919: DUMONT - DE VRIENDT - VANDER OUDERA - BILMEYER - VAN RIEL - A la mémoire de Monsieur François Baeckelmans architecte
005255: VAN BILSEN, A.J.J. - Vers l'indépendance du Congo et du Ruanda-Urundi. Réflexions sur les devoirs et l'avenir de la Belgique en Afrique Centrale
004687: VAN BILSEN, JEF - Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie
003355: BIRD, RICHARD - De tuin op tafel. Genieten van een moestuin
004896: BISCOMPTE, HENRI - Pedagogische aanbevelingen ten behoeve van het kleuter-, lager en buitengewoon Onderwijs
000964: BISMARCK - Gedanken und Erinnerungen
002165: BISSCHOP, E.V. - Dagelyksche hulp voor Belgen in England
002516: BLACK, KEDA - Mon cours de cuisine. Les Basiques
005459: BLACKBURN, JULIA - De oude Goya
005371: VAN BLADEL, LOUIS - Materie, macht & minne. Verzamelde opstellen
006247: BLAISSE, MARK - Aboe Nidal bestaat niet
000676: BLAISSE, MARK - Aboe Nidal bestaat niet
005598: BLANCHARD, KEN - BOWLES, SHELDON - Gung ho ! Een overtuigende methode om uw medewerkers te inspireren
005597: BLANCHARD, KENNETH - ZIGARMI, PATRICIA - ZIGARMI, DREA - Situationeel leiderschap II en de One Minute Manager
003760: BLANCHOD, FRED DR. - Les moeurs étranges de l'Afrique noire
005591: BLANCQUAERT, LIEVE - Voorbij de grens. De wonderlijke tocht van 10 mensen over hun handicap heen
003895: BLANPAIN, ROGER - De syndikale vrijheid in België
006662: DE BLEECKERE, SYLVAIN (REDACTIE) - Het huis van de filosofie. Handboek Hedendaagse Wijsgerige Stromingen
002160: BLES, NOUD - Bevrijdingsvuur
002597: DE BLESER, WILLY - Parijs-Tours
000536: BLOCKMANS, DR.FR. - 1302 - Voor en Na. Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis
001912: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes
005203: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes
002373: BLOEM, MARION - Vaders van betekenis
003998: BLOEM, REIN - Roman
001913: BLOEM, MARION - Rio
004646: BLOEMEN, YOLANDA - RUTGER KOPLAND E.A. - De verloren zaak
001933: BLOKKER, JAN - Afscheid van televisieland
004526: BLOKKER, JAN - BLOKKER, JAN JR. - BLOKKER, BAS - Het vooroudergevoel. De Vaderlandse Geschiedenis
006048: VAN BLOKLAND, SIMON E.A. (REDACTIE) - Alfred Ost in Nederland
005692: BLOM, ROBERT J. - NUGTEREN, TRUDY - LEUPEN, HERBERT - 3x1=1 Gedichten
005337: BLOMMAERT, JAN - VERSCHUEREN, JEF - Antiracisme
001271: BLOMME, PIET - WILLEMSEN, A.W. - SIMONS, LUDO - Toespraken bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Ludo Simons
006483: BLUCHE, FRANÇOIS - L'Ancien Régime. Institutions et société
000992: BLUM, LEON - Om socialist te zijn
005795: BLUM, ANDRÉ - Les origines du papier de l'imprimerie et de la gravure
004226: BLUNCK, HANS FRIEDRICH - Der Wanderer
004030: BOCCACCIO, GIOVANNI - The Decameron or Ten Day's Entertainment
003524: DE BOCK, EUG. - Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamse Romantiek
001092: BOCK, EMIL - De Apocalypse. De tekene des tijds in de Openbaring van Johannes
001339: DE BOCK, EUGÈNE - De Nederlanden. Overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunst, de bouwkunst en de letterkunde van de oudste beschaving tot 1830
003108: DE BOCK, EUG. - Hendrik Conscience. Zijn persoon en zijn werk.
003127: DE BOCK, EUG. - Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamsche romantiek.
001779: BODARD, SUZETTE - Bouillon sons folklore, son musée et son peintre Pierre Clouet
001780: BODARD, SUZETTE E.A. - Les Cahiers Ardennais - Vingtième anniversaire
000646: BODART, ROGER - Leon Devos
000652: BODART, ROGER - Albert Crommelynck
002294: BODIFÉE, GERARD - Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven
004493: BODIFÉE, GERARD - Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven
001381: BODIFEE, GERARD - Reflecties
003830: BODIFEE, GERARD - God en het gesteente. Waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen
003831: BODIFEE, GERARD - Weg uit de leegte. De spirituele nood van Europa
002295: BODIFÉE, GERARD - Aandacht en aanwezigheid. Over creativiteit in een onvoltooide wereld
005296: BODIFÉE, GERARD - Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initieatief
004978: BODIFEE, GERARD - God en het gesteente. Waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen
005882: DE BODT, SASKIA - HELLEMANS, FRANK - Taverne du passage. Nederlandse schilders en schrijvers in België
002057: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914
001210: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De gouden oogst
001313: BOENDERS, FRANS - DEHAENE, JEAN-LUC - MINNEBO, HUBERT - Europa Minnebo
002459: BOENDERS, FRANS - LENING, ARTHUR - AVRICH, PAUL - CARROLL, JOHN - CONSTANDSE, ANTON - OUKHOW, MICHEL - WARD, COLIN - De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme
002885: BOENDERS, FRANS - Tekens van lezen
004923: BOENDERS, FRANS - Kunst in het garnizoen. Canada tussen mythe en werkelijkheid
003362: BOENDERS, FRANS - LE BOT, MARC - Rustin
003840: BOENDERS, FRANS - Subliem en bijna niets. Een Japans Dagboek
000543: BOENIN, IWAN - De Zaak Kornet Jelagin
001181: DE BOER, PAUL - Het koninklijke paleis Noordeinde historisch gezien
003105: DE BOER, HERMAN PIETER - Het hebben van een zoontje
005573: BOERS, WALTER - Eén Volk, Eén Lied. Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
000014: BOERSTOEL, JAN - Veel werk
000015: BOERSTOEL, JAN - Veel werk
002181: BOESMANS, ANNICK - Bieren en pintelieren
006670: BOET, COR - WORMER, JOOST E.V.A. - Van bron tot boek. Apparaat voor de geschiedschrijving van het cummunisme in Nederland
005326: BOEY, KOEN - In vrijheid goed leven. Een proeve van fundamentele ethiek
005803: BOEYNAEMS, DR. P. - Nederlansche bibliographie van de Vlaamsche Geneesheeren 1919-1934
003598: VAN DEN BOGAARD, THEO - Mijn rust is heen, mijn hart is zwaar
006426: BOGAERT, RAYMOND - Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen
000796: BOGAERTS, FÉLIX - Esquisse d'une histoire des arts en Belgique depuis 1640 à 1840 (volume 1)
005056: BOGAERTS, PAUL - De slalom soft
002184: BOGAERTS, MARTINA - Paspoort van de molen van Aartselaar
003367: BOGAERTS, THEO - De mislukte bedevaart
006198: BOGAERTS, AMBR.M. O.P. - Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans spreekt te Fatima
006557: BOGLER, P. THEODOR - Maria Laach. Vergangenheit uns Gegenwart der Abtei am Laacher See
000034: BOIMWOL, ROCHL - BERGER, LILI - ROSENFARB, CHAVA - RASKIN, MIRJAM... - Papieren schatten
004009: DE BOIS, BERT - Navond
005517: BOLAÑO, ROBERTO - Het lichtende kwaad
004296: BOLDINGH, G. JZN. - Electrische verlichting der woning
002229: VAN BOLEN, CARL - Geschiedenis der Erotiek
005913: BÖLL, HEINRICH - Was soll aus dem Jungen bloss werden? Oder: Irgendwas mit Büchern
001838: BÖLL, HEINRICH - Niet alleen in de kersttijd. Drie kerstsatiren
005926: BÖLL, HEINRICH - Die verlorene Ehre der Katharina Blum
003484: BOLLAERT, RITA - DERUDDER, MARC - Tieners zit stil op school. Omgaan met ADHD
005417: BOLTER, J. DAVID - De mens van Turing. Westerse cultuur in het tijdperk van de computer
004196: DE BOM, EMMANUEL (REDACTIE) - Vlaanderen, o welig huis. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien
001816: BOMANS, GODFRIED - Beminde gelovigen
001950: BOMANS, GODFRIED E.A. - De Haarlemse Heiliglanden
004403: BOMANS, GODFRIED - Kopstukken
003281: DE BONDT, FERDINAND - Het gemeenschapspact; Een modern België
005284: BONENFANT, PAUL - Philippe-le-Bon
005663: BONI, ARMAND - Herder zanger en koning
002305: BONI, ARMAND - De 'onvoltooide' van Gent
000924: BONI, ARMAND - Ernest Van der Hallen (1898-1948), een silhouet
005685: BONKE, HANS - Vallende schoorstenen verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam
001537: BONNEURE, FERNAND - Brugge beschreven. Hoe een stad in teksten verschijnt
004594: DE BONO, EMILIO GEN. - La Guerra come e dove l'ho vista e combattuta io
004202: BONSET, JAC. (SAMENSTELLING) - Vademecum voor den klavierspeler. Leidraad bij het piano-onderwijs
005420: BONTE, HANS (REDACTIE) - Het VLD-alternatief. Gewikt en gewogen
003699: BONTRIDDER, ALBERT - Dialoog tussen licht en stilte. Hedendaagse bouwkunst in België
001430: DE BOO, DRS.J.A. - Heraldiek
001662: VAN DEN BOOGAARD, OSCAR - LANDVREUGD, HERMINE - SALAMON, SILVAIN - SCHOLTEN, JAAP - De Achttiende Deur
005455: DE BOOM, GHISLAINE - Charles-Quint prince des Pays-Bas
004217: VAN DER BOOM, DR. A. - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600
006453: DE REVISOR. BOOMSMA, GRAA - FRANSSENS, JEAN-PAUL - VROMAN, LEO - BRODSKY, JOSEPH - BACHMANN, INGEBORG - Proza - Literatuur
001616: BOON, LOUIS PAUL - De verloren zaak
004151: BOON, LOUIS PAUL - Het vroege werk. (De voorstad groeit - Abel Gholaerts - Vergeten straat - Mijn kleine oorlog(
004515: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike`s Obscene Jeugd. Een pornografisch verhaal voorafgegaan door een proefschrift `in en om het kutodelisch verschijnsel` waarmee student Steivekleut promoveerde.
006020: BOON, LOUIS PAUL - Eenzaam spelen met Pompon
000022: BOON, LOUIS PAUL (VERDOODT, FRANS) - Het zoutvat van Boontje Boon. Louis Paul Boon in radio en televisie
006098: BOON, LOUIS PAUL - Boontje's reservaat 2
006099: BOON, LOUIS PAUL - Boontje's reservaat 5. Wat verzameld dagwerk
006718: BOON, LOUIS PAUL - De atoombom en het mannetje met den bolhoed / Mijn kleine oorlog
000018: BOON, LOUIS PAUL (VERDOODT, FRANS) - 16 van Louis Paul Boon
000195: BOON, LOUIS PAUL - Gustaaf Vermeersch
000598: BOON, LOUIS PAUL - Verse boontjes
002533: BOON, LOUIS PAUL - Zondagsleven van Pomponneke
001116: BOON, LOUIS PAUL - Mijn kleine oorlog
000020: BOON, LOUIS PAUL - Zomerdagdroom (Dummy)
000017: BOON, LOUIS PAUL & ROGGEMAN, MAURICE - Proleetje en Fantast. De wonderlijke avonturen van Proleetje en Fantast. Proleetje en Fantast globetrotters
001776: BOON, LOUIS PAUL - Memoires van Boontje
003833: BOON, LOUIS PAUL - KOMRIJ, GERRIT - SCHIPPERS, K. E.V.A. - Brokkelpak. Een boek vol verhalen, gedichten, puzzels, spelletjes en wetenswaardigheden
000170: BOON, LOUIS PAUL - Het Geuzenboek
000194: BOON, LOUIS PAUL - Dorp in Vlaanderen
002428: BOON, LOUIS PAUL - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld
006506: BOON, DR. GRETA - De Belgische radio-omroep tijdens de tweede wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-1944
006097: BOON, LOUIS PAUL - Koninginnen met kronen van karton. Een reportage van Boontje over beroemde vrouwen van deze tijd
003737: BOON, JOZEF C.SS.R. - Hoe roodkapje verrees
004520: BOON, JAN - Herovering van Brussel. Prestigepolitiek
006706: BOON, LOUIS PAUL - JONCKHEERE, KAREL - DE VRIES, THEUN - BLAMAN, ANNA - KUYPERS, JULIEN - DEKKER, MAURITS - VAN VRIESLAND, VICT.E. - BOUHUIJS, MIES E.V.A. - Het zilveren boek van de W.B.-Vereniging
002233: BOONEN, JAAK PROF.DR. - Ministers Cornesse en Helleputte
002911: BOONEN, MARTIN - VAN DER CRUYSSE, TOM - Maaseik, ontstaan en groei van een grensstad
006642: BOONENBURG, K. - De Zuiderzee
002805: DE BOOSE, JOHAN - De grensganger
002809: DE BOOSE, JOHAN - Noem het middernacht
001649: BOOT, MARJAN (REDACTIE) - Glas van buiten de grenzen
004688: BORCHERT, BRUNO - Mystiek. Het verschijnsel - De Geschiedenis - De nieuwe uitdaging
000730: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder
002839: BORDEWIJK, F. (HERMANS, W.F.) - De Fruitkar
006525: BORDUI, YVONNE - Heilig vat met verdoemde repen
000732: BOREAU, VICTOR & DUCHIRON, J. - Histoire générale des temps modernes de 1455 jusqu'à nos jours
005783: BORGES, JORGE LUIS - El Aleph
006316: BORGINON, HENDRIK - Op zoek naar de weggesleepten van mei 1940
002534: VAN BORK, GERRIT JAN - TEN HOUTEN-BIEZEVELD, GONNY - Over Boon
005403: VAN BORM, J. - SIMONS, L. (REDACTIE) - Liberr Amicorum H.D.L. Vervliet
002616: BORMS, AUGUST (RAAD VAN VLAANDEREN) - Memorandum over de buitenlandsche politiek van België
004634: BORMS, AUGUST (RAAD VAN VLAANDEREN) - Trouw totterdood. Borms 1878-1978. Een huldeboek
001055: BORN, WINA - Wina Born's culinaire Memoires.
002797: BORN, WINA - Wina Born's wijnboek voor feestelijk wijndrinken
003003: BOS, ALFRED - VINGERHOETS, TON - RIJVEN, STAN - ENGELSHOVEN, TOM - Popdossier 1987/1988. Kroniek van een muziekjaar
003002: BOS, ALFRED - VINGERHOETS, TON - Popdossier 1988/1989. Een jaar popmuziek in woord en beeld
006192: BOSCHVOGEL, F.R. - Waar Maas en Schelde vloeien
004177: BOSCHVOGEL, F.R. - Antoon van Dyck
004622: BOSHOUWERS, RICHARD - Sven Stolpe
002942: BOSSAERTS, DÉSIRÉ - Herinneringen aan Congo. Désiré Bossaerts, ambtenaar in Boma (1904-1907)
006294: VAN DEN BOSSCHE, NESTOR - Spokerijen in de streek van Zottebem
006290: VAN DEN BOSSCHE, LOUIS - Jeroen Bosch
004444: BOTERBERGE, ROBERT - Van zee tot badstad. Oorsprong en ontwikkeling van het toerisme in Blankenberge. (Deel1 - tot aan de Eerste Wereldoorlog)
001872: BOTJE, HARM - In de Ban van de Nijl
003019: BOTJE, HARM - Het duivelshuis
002562: BOTTINI, OLIVER - Im Sommer der Mörder
006066: BOTTOMORE, TOM - Marxistische sociologie
004127: DE BOTTON, ALAIN - De troost van de filosofie
001275: BOUAZZA, HAFID - Paravion
002336: BOUAZZA, HASSNAE (SAMENSTELLING) - Achter de sluier. Verhalen over de kracht van de Arabische vrouw
001367: BOUDENS, LUC - Vrijdag visdag
001368: BOUDENS, LUC - Het zijn lange dagen
001685: BOUDENS, ROBRECHT - Kardinaal Mercier en de Vlaamse Beweging
001366: BOUDENS, LUC - De Tiende Provincie
002752: BOUMA, HANS - Verduiveld handig
001282: BOUMAN, DR.P.J. - Revolutie der eenzamen/Spiegel van een tijdperk. Vijfstromenland/Balans der werelddelen. Een onzer dagen/'t Voorhistorische heden
005683: BOUMAN, DR.P.J. - Sociologie. Begrippen en problemen
005256: BOURDOUXHE, MADELEINE - Verzameld werk
001080: THOMAS-BOURGEOIS, CHARLES A. - Le représentation d'une Passion Flamande sour la Domination Française
005427: BOURGEOIS, PIERRE - VERHESEN, FERNAND (SELECTION) - 1945-1970 A Quarter Century of Poetry from Belgium. Un quart de siècle de poésie de Belgique
005929: BOURNE, JOHN - Amateur acting
004218: BOUTENS, P.C. - Beatrys
003013: BOUTS, AXEL - Oorlog in Kieltje
005581: BOUTS, AXEL - De glazen deur
003012: BOUTS, AXEL - Dood ijn Arles
000936: VAN BOUWEL, LUDO - Te paard door de twintigste eeuw
000784: BOUWMAN, MIES - Stukjes van Mies
001406: VAN BOXEL, PIM & VAN HEUSEN, ALFONS - Daar zeg je wat
002497: BOXER, C.R. - Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie 1600-1800
005835: VAN BOXTEL, P. (VOORWOORD) - Peer van den Molengraft zeventig jaar. Zestig jaar schilderen en portretteren
005845: BOYADJIAN, N - Le Coeur son histoire, son symbolisme, son iconographie et ses maladies
005844: BOYADJIAN, N - From Holy Pictures... to the healing Saints. Faith and the Heart
005885: BOYENS, PIET - In de voetsporen van de Latemse kunstenaars
006447: DE REVISOR. BRAAKMAN, WILLEM - VAN DER KOLK, GEERT - MAJAKOVSKI, VLADIMIR - KLEE, PAUL - TRITSMANS, MARC - Proza - Literatuur
006326: BRAAS, TON - Door het geweld van zijn verlangen. Een biografie van Matthijs Vermeulen
000035: BRAASEM, W.A. & HOORNIK, ED - De donkere lier. Godheid en schepping, mens en dier, liefde en rouw in de poëzie der primitieve volkeren
005574: DE BRABANDER, GUIDO - DICKELE, KATRIEN - Reuzen van Dwergen.
003918: DE BRABANDER, GUIDO - VERVOORT, LUC - WITLOX, FRANK - Metropolis over mensen, steden en centen
003291: VAN BRABANT, DR.J. - Sint Bavo edelman, boeteling en monnik
003252: VAN BRABANT, DR.J. - In het Begijnhof van Antwerpen op wandel en bezoek
006245: VAN BRABANT, DR.J. - Rampspoed en Restauratie. Bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting en restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen
001577: BRADLEY, M.C. & BRADLEY, E.T. - L'abbaye de Westminster
002063: BRAEKMAN, PROF.DR. WILLY L. (SAMENSTELLING)) - Cultuurhistorische caleidoscoop
002064: BRAEKMAN, PROF.DR. WILLY L. - Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand
002340: BRAILOVSKY, ANTONIO ELIO - Duivelse verleidingen. Erotische misdaadroman
002721: BRAKMAN, WILLEM - De biograaf
000308: BRAKMAN, WILLEM - Come-back
001791: BRAKMAN, WILLEM - De graaf van Den Haag
003534: BRAKMAN, WILLEM - Pop op de bank. Een autobiografie
001907: BRAKMAN, WILLEM - Pop op de bank. Een autobiografie
002980: BRAMLEY, FRED - PURCELL, ALBERT - Rusland. Het Officieele Rapport van de Britsche Vakvereenigings-Delegatie naar Rusland.
003955: BRANCATI, VITALIANO - Don Giovanni op Sicilië
000876: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R & BRANDT CORSTIUS, L. - Dali
001045: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R & BRANDT CORSTIUS, L. - René Magritte. Het mysterie van de werkelijkheid / Le mystère de la réalité
001047: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R. - Félix Labisse
001390: VANDEN BRANDEN, JEAN-PIERRE - Miscellanea Jean-Pierre Vanden Branden. Erasmus ab Anderlaco
005061: BRANDI, KARL - Reformation und Gegenreformation
004028: BRANDSMA, DR.W.L. - STUIVELING, DR.G. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Kunst en kritiek voor en uit de tijd van '80
000783: BRANDT, WILLY - Mijn weg naar Berlijn
002008: BRANDT, PAUL - Sehen und erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbestrachtung
005630: VAN DEN BRANDT, RIA (REDACTIE) (NAHON, ALLICE) - Alice Nahon 1896-1933. Kan ons lied geen hooglied wezen
004328: BRANS, MR.J. - De illusie der historische lotsverbondenheid
004627: BRANS, DR. JAN V.L. - Vlaamse schilders in dienst der koningen van Spanje
003853: BRASSINGA, ANNEKE - Adagio sostenuto
004819: BRAUDEL, FERNAND - Geschiedschrijving
006376: BRAUMAN, RONY (INTRODUCTION) - Réfugiés. Photographies de John Vink (1987-1994)
000704: BRAUN, GEORG - Oude Europese stadsgezichten
005589: BRAUNER, JUDITH - Thonet. Living & Classics
004086: BREASTED, J.H. - Geschichte Aegyptens
005363: VAN BREDERODE, DÉSANNE - Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw
006484: BREDIN, JEAN-DENIS - Sieyès. la clé de la Révolution française
004251: BREDIUS, DR. A. - Rembrandt Schilderijen
004588: BREDSCHNEYDER, FRED - Elseviers grote boek voor Operette en Musical
004871: BREEDVELD, WALTER - De Meiers
002508: BREESCH, RIET - l'enfant et la poésie
001859: DE BREFFNY, BRIAN - De synagoge in ballingschap en diaspora
001321: BREHM, A.E. - Merveilles de la nature. Les vers, les mollusques, les échinodermes, les zoophytes, les protozoaires et les animaux des grandes profondeurs.
006402: BREIDFELDT, F. - Het boek voor moeder en dochter. Volledig onderricht in alles wat eene vrouw, als huishoudster en moeder, dient te weten
005862: BRELOER, HEINRICH - KÖNIGSTEIN, HORST - FISCHER, S. - Die Manns. Ein Jahrhundertroman
000724: BREMER, FRÉDÉRIKA - Hertha ou l'histoire d'une âme
005471: BREMER, FREDERICA - Het land dat Dante zag. Inleiding tot de Middeleeuws kunst in Italië
004725: BREMS, HUGO - ZUIDERENT, AD - Zeitgenössische niederländischsprachige Lyrik
006541: BREMS, HUGO - ZUIDERENT, AD - Contemporary Poetry of the Low Countries
003993: VAN BREMT, STEFAAN - Aquitaans getijdenboek
005019: BRESSELEERS, FRANS - KANORA, HENDRIK - Huize Zuster Nathalie en Kompagnie. Het godshuis te Ekeren 1868-1968
005654: BRESSELEERS, JAN - Een vagant gestrand
001772: BRESSELEERS, FRANS - Eeuwfeest St.-Jozefparochie - Hoogboom
002958: BRETÉCHER, CLAIRE - De buik vol. De onnavolgbare logica van zwangere vrouwen
005456: BREUER, JACQUES - La Belgique Romaine
003461: DE BRÉVANS, J - La fabrication des liqueurs
006182: BREWAEYS, A. - 100 Wandelingen voor Automobilisten over Berg en Dal
005532: BRIL, MARTIN - Voordewind
003527: BRILLOUET, MARC - Hitriders
003101: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studiën en fragmenten
006060: VAN DEN BRINK, RINKE - De Internationale van de haat. Extreem-rechts in West-Europa
000815: BRINTON, CRANE - CHRISTOPHER, JOHN - WOLFF, ROBERT - Elseviers wereldgeschiedenis (3dln.)
005506: BRION, MARCEL - Braque
005537: BRIQUEMONT, GENERAAL FRANCIS - Do something general. Kroniek van Bosnië-Herzogavina
005982: BROADLEY, HUGH T. - Flemish Painting in the National Gallery of Art
006332: BRODKEY, HAROLD - Het verhaal van mijn dood. Aidsdagboek
000036: BRODKEY, HAROLD - Een verhaal op vrijwel klassieke wijze
003711: VAN DEN BROECK, WALTER - De troonopvolger
001185: VAN DEN BROECK, WALTER - Als een luchtballon. Een verhaal uit het mechanische tijdperk
001186: VAN DEN BROECK, WALTER - Als een luchtballon. Een verhaal uit het mechanische tijdperk
001187: VAN DEN BROECK, WALTER - Like a Hot-Air Balloon. A story from the mechanical age
001188: VAN DEN BROECK, WALTER - Comme un ballon. Un récit de l'ère mécanique
003724: VAN DEN BROECK, WALTER - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman
003725: VAN DEN BROECK, WALTER - Lang weekend. Feuilleton
003723: VAN DEN BROECK, WALTER - Gek leven na het bal! Het beleg van Laken 2
003572: VAN DEN BROECK, WALTER - LANOYE, TOM - CLAUS, HUGO - NOOTEBOOM, CEES E.V.A. - Ooitgebeurd
004895: VAN DEN BROECK, FRANK - Frank van den Broeck
004008: VAN DEN BROECK, DR.PIETER - CATRY, DR.A. - - Het Vlaamsche Kruis
003712: VAN DEN BROECK, WALTER - De rekening van het kind
004379: BROECKAERT, KAREL - Jellen en Mietje
004658: BROECKAERT, ARTHUR - Pieter Antoon Paeme
002672: BROECKHOVEN, DIANE - Mise en bouteille
004629: BROECKX, JAN L. - Bergrip en schoonheid van de muziek. Enkele vraagstukken van de muziekphilosophie en de muziekaesthetica
001911: BROECKX, JAN L. - Een banket voor Blauwbaard
001929: BROECKX, STEFAN - De offerdans
005390: BROECKX, JAN L. - Een banket voor Blauwbaard
003683: BROEKAERT, ARTHUR - Jan Palfijn 1650-1730. Een levensbeeld
002504: BROERSMA, KOERT EN DE SNOO, ARIE - Ufo's. Waarnemingen boven Nederland en België
005084: BROKKEN, JAN - De blinde passagiers
006495: BRONNE, CARLO - Joseph Lebeau
004333: BROOKE, JOCELYN - Aldous Huxley
002467: BROSZAT, MARTIN - Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung
004830: BROUWER, DR. J. - De Spaansche Burgeroorlog zijn oorzaken en mogelijke gevolgen
006645: DE BROUWER, J. - Het buitenpoortersboek van Geraardsbergen van 1396
006235: DE BROUWER, JOZEF - Groot-Aalst. Hofstade (deel 6)
002905: DE BROUWER, WALTER (PRODUCTIE) - Geschiedenis van de kleine man
001350: DE BROUWER, JOZEF - Geschiedenis van Lede. Het dorpsleven, het parochieleven, het volksleven
000626: BROUWERS, JACQUES & SMELT WOODLAND, LEO - Jacht in bos en veld
006563: BROUWERS, JEROEN - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood
000459: BROUWERS, JEROEN - Het verzonkene
001240: BROUWERS, JEROEN - De bierkaai. Kladboek 2
001480: BROUWERS, JEROEN - Sire, er zijn geen Belgen
003053: BROUWERS, JAAK - BRULIN, TONE - DAISNE, JOHAN - RAES, HUGO E.V.A. - Facetten van Jan Walravens
006144: BROUWERS, JEROEN (SAMENSTELLING) - Werk van nu 3
004065: BROUWERS, JEROEN - Aleen voor Vlamingen
000614: BROUWERS, JEROEN - Het hout
003480: BROUWERS, JEROEN - Vlaamse leeuwen
003834: BROUWERS, JEROEN - Stoffer & Blik. Herinnering aan een periode (1964-1970)
004457: BROUWERS, DR.L. S.J. - Dramatiek
006473: BROWN, JUDITH C. - Onkuise handelingen. Het leven van een lesbische non in Italië tijdens de renaissance
005195: BROWN, P. HUME - Scotland. Story of a Nation. A Concise History
005741: MAIER-BRUCK, FRANZ - Das Grosse Sacher Kochbuch.Die Österreichische Küche
004019: VAN BRUGGEN, NICK P.P. - Het wiel is Rond. De bal is Rond,
002851: VAN BRUGGEN, CARRY - Eva
006647: BRUIJN, ANTON - Pottersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht
003036: DE BRUIN, DR.R. - Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië 1942-1945
006397: BRUINSMA, ERNST - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953)
004752: BRULEZ, RAYMOND - Diogeentjes
002049: BRULEZ, RAYMOND - De Noord-Nederlandsche Letterkunde sinds 1914
002719: BRULEZ, RAYMOND - De laatste verzoeking van Antonius
004751: BRULEZ, RAYMOND - Het huis te Borgen - Het pakt der triumviren - De Haven - Het mirakel der rozen
000024: BRULEZ, RAYMOND - MATTHIJS, M. - PUTMAN, W. - ROELANTS, M. - ZIELENS, L. - Vlaamsche schrijvers vertellen
006047: BRUNA, DICK - Tienmaal vijf kerst- en nieuwjaarskaarten van Dick Bruna.
003748: BRUNING, DR.E. O.F.M. - De Middelnederlandse Liederen van het onlangs ontdekte Handschrift van Tongeren (omstreeks 1480)
005177: BRUNON, JEAN - MANUE, GEORGES-R. - CARLES, PIERRE - Le livre d'or de la Région Etrangère. Edition du cent cinquantième anniversaire (1831-1981)
002610: BRUNT, EMMA - Een ringetje rook
006467: BRUNT, EMMA - Jaloers - Gesprekken over jaloezie
002307: BRUNTON, PAUL - De geheime weg. Een methode tot geestelijke zelfontdekking voor de moderne wereld
005343: VAN BRUSSEL, GUST - Het terras
006564: BRUSSELMANS, HERMAN - In de knoei
006531: BRUSSELMANS, HERMAN - De koffer
000438: BRUSSELMANS, HERMAN - In de knoei
002932: BRUSSELMANS, HERMAN - Ex-schrijver (+ kaartje)
002977: BRUSSELMANS, HERMAN - Trager dan de snelheid
002976: BRUSSELMANS, HERMAN - Een dag in Gent
003175: BRUSSELMANS, HERMAN - Zijn er kanalen in Aalst? (+ kaartje)
004187: BRUSSELMANS, HERMAN - Kwantum (+ 2 kaartjes)
006377: VAN BRUSSELT, EDWIN - Papieren dromen - Papieren architectuur - Dreams of paper - Architecture on paper - Rêves en papier - Architecture sur papier
006699: BRUWIER, MARIE-CÉCILE - PETIT, KARL - CESSION-LOUPPE, JACQUELINE - TALON-NOPPE, CATHÉRINE - Cahiers de Mariemont 13/1982
006158: BRUWIER, M. (EDITÉ PAR - REDACTIE) - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis / Revue belge d' histoire contemporaine XIX, 1988, 1-2
004362: BRUWIER, MARINETTE - EECKHOUT, PAUL - BOSMANT, JULES - Gemeentelijke kunstschatten. Vijftig schilderijen
004949: DE BRUYCKER, A. - NOË, A. - Ontdek Damme - Praktische gids
004254: DE BRUYN, FRANS - De regen schuilt in ons
006030: DE BRUYN, DIANE - Een touw met duizend knopen
005757: DE BRUYN, GÜNTER - Die Finckensteins. Eine Familie in Dienste Preussens
006460: DE BRUYN, PAUL - Kennedy's rendez-vous met de dood. 8 seconden in Dallas
004610: DE BRUYNE, ARTHUR - Trouw
003310: DE BRUYNE, ARTHUR - Hendrik de Man - Cyriel Verschaeve
003318: DE BRUYNE, ARTHUR - Eamon de Valera en de Ierse republiek
004619: DE BRUYNE, ARTHUR - Hendrik de Man - Cyriel Verschaeve
004305: DE BRUYNE, ARTHUR - Ch. St. Parnell
001837: BRUYNINCKX, M. - Handpoppenspel in den huiskring
001868: BRUYNSERAEDE, MARC - Voces intimae
005213: BUCH, FRITZ OTTO - RAMLOW, GERHARD - Deutsche Seekrigesgeschichte. Fahrten und Taten in zwei Jahrhunderten
002518: BÜCH, BOUDEWIJN - Boekenpest.
001832: BÜCH, BOUDEWIJN - Eerstejaars
006724: BÜCH, BOUDEWIJN - Geestgrond
005282: BUCHAN, DAVID - Cuba the star that fell
005889: BUCHHEIM, L-G (REDAKTION) - Knaurs Lexikon Moderner Kunst
000221: BUCKINX, PIETER G. - Paul de Mont 1895-1950
000222: BUCKINX, PIETER G. - Paul Lebeau
000027: BUDDING', CEES - Als er maar geen kind in de kabel komt
000025: BUDDING', CEES - Mijn katten en ik
002413: BUDDING', CEES - Mijn katten en ik
000026: BUDDING', CEES - Tussen de bedrijven. Dagboeknotities uit 1942
001711: WALLIS BUDGE, E.A. M.A. - Egypt in the Neolithic and Erchaic Periods
003813: BÜHLER, ALFRED (EINLEITUNG) - Piangi. Formen und Verbreitung eines Reserveverfahrens zur Musterung von Textillen
005252: BUIKS, PETER E.J. - Alexis de Troqueville en de democratische revolutie. Een cultuursociologische interpretatie
000715: BUISSERET, GEORGES - L'évolution idéologique d'Emile Verhaeren
003585: VAN DEN BULCKE, J. - De Boer en het Corporatiewezen
004916: BULTINCK, BERT - Wetstratees. 'naar de burger toe'
005222: BULTMANN, RUDOLF - Jezus Christus en de mythe
001138: WEREMEUS BUNING, J.W.F. (SAMENSTELLING) - Lof van Nederland...
004200: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde
005788: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Culinaire Tierelantijnen. Bespiegelingen over het historisch belang der kookkunst
006260: BUQCELLOS - Abrégé de la Géographie de Crozat, par demandes et réponses
004250: BÜRGER, G.A. - G.A. Bürgers ausgewählte Werke (in zwei Bänden). Band I. Gedichte - Bande II. Gedichte, Uebersehungen - Prosaische Aufsäke
003582: BURGER, PROF.H. - Geestelijke nood in Vlaanderen
002846: BÜRGER, GOTTFRIED AUGUST - De Baron Van Münchhausen
003657: BURGESS, ANTHONY - Koninkrijk van het kwaad
004757: VAN DER BURGT, FLIP - Grafiek van de liefde
002481: BURKE, PETER - Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw
006149: BURKE, PETER - Helden, Schurken und Narren. Europäische Volkskultur in der frühen Neuzeit
002496: BURKE, PETER - Het beeld van een koning. De propaganda van Lodewijk XIV
002107: BUSCHMANN, P.JR. - L'Art Flamand & Hollandais
002109: BUSCHMANN, P.JR. - L'Art Flamand & Hollandais
002108: BUSCHMANN, P.JR. - L'Art Flamand & Hollandais
002106: BUSCHMANN, P.JR. - L'Art Flamand & Hollandais
002272: BUSCHMANN, P.JR. - L'Art Flamand & Hollandais
002940: BUSH, GEORGE W. - Bush in zijn eigen woorden
004699: VAN DEN BUSSCHE, W. - Kyotoscoop
006194: BUSSELS, P. AMANDUS O.C.S.O. - Sinte Lutgart schutsvrouwe van Vlaanderen (jg.2 nr.1)
002331: OLEN BUTLER, ROBERT - Geuren van een berg
003240: BUYCK, JEAN F. - Antwerpen 1900. Schilderijen en tekeningen 1880-1914
003321: BUYCK, JEAN F. - Hugo Heyrman
006140: BUYENS, FRANS - Tijd om gelukkig te zijn
003800: BUYENS, FRANS - Willem Elsschot, een burgerlijk geweten
000689: BUYENS, FRANS - Minder dood dan de anderen
005475: BUYENS, FRANS - Spiegels zonder kwik
003177: BUYENS, FRANS - Een kooi op zoek naar vogels
003178: BUYENS, FRANS - Albert van Hoogenbemt. Een peiling naar de essentie van zijn persoonlijkheid
004564: BUYLE, FRANS - Opus 8
004565: BUYLE, FRANS - Opus 8
003401: BUYLE, FRANS - Verboden zone. Klein handboek ten behoeve van litteraire valse Munters
002626: BUYLE, FRANS - Geheim akkoord
000028: BUYLE, FRANS - Opus 8
000551: BRANDTS BUYS, HANS & LÖBLER, JOOP (SAMENSTELLERS) - Klein Geuzenliedboek
005311: BUYSSE, CYRIEL - De beste verhalen van Cyriel Buysse
001036: BUYSSE, EMILE - Vlaanderen roept
004224: BUYSSE, CYRIEL - Het 'Ezelken' wat niet vergeten was
006711: BUYSSE, CYRIEL - Het 'Ezelken' wat niet vergeten was
004677: CACAN, ADELINE (COORDINATION) - L'art Colombien à travers les siècles
005090: CADBURY, DEBORAH - De verdwenen koning van Frankrijk. Revolutie, wraak en de zoektocht naar Lodewijk XVII
005707: CAENBERGHS, JAKLIEN - Het gehucht. Een Ardens verhaal
005481: CAENBERGHS, JACQUELINE - De kamers van het hart
004420: VAN CAENEGHEM, PROF. MICH. - Beursverrichting
005637: CAERS, AGNES (NAHON, ALICE) - Seuphor et Alice Nahon
001467: CAIRNS, HUNTINGTON - WALKER, JOHN - Masterpieces of paintings from the National Gallery of Art.
004769: CALLEWAERT, RODOLPHE - Le reçu pour solde de tout compte
004500: CALLEWAERT, L.-J. - Levensgezondheid. Brieven aan Jonge Mensen
004556: CALLEWAERT, L.-J. - Schoonmenschelijkheid (Derde reeks)
004557: CALLEWAERT, L.-J. - Schoonmenschelijkheid (Tweede reeks)
001833: CALLEWAERT, L.-J. - De sterke vrouw van Vlaanderen
004558: CALLEWAERT, L.-J. - Schoonmenschelijkheid (Eerste reeks)
004987: VAN CALSTEREN, FRANÇOIS - De bazen van het schipperskwartier
003926: VAN CALSTEREN, FRANÇOIS - De bazen van het schipperskwartier
000675: VAN CAMP, GASTON - Het slappe geslacht
003613: DU CAMP, MAXIME - Uren met Flaubert en andere herineringen
003306: VAN CAMPENHOUT, FRANS - Broederband is mijn naam. Van vriendenkring tot broederband 1961-1991
003890: CAMUS, JEAN-YVES (COORDONNATION) - Les Extrémismes en Europa
000782: CAPART, JEAN - Tout-Ankh-Amon
000817: CAPART, JEAN - Schoonheidsschatten uit Oud-Egypte
006640: CAPITEYN, ANDRÉ - DECAVELE, JOHAN - VAN COILE, CHRISTINE - VANDERLINDEN, HERMAN - Gentse torens achter rook van schoorstenen. Gent in de periode 1860-1895
005058: CAPOTE, TRUMAN - Een kerstherinnering
002170: CAPOUYA, EMILE - Wilde vaart
000519: CARCO, FRANCIS - Maurice Asselin
000524: CARCO, FRANCIS - M. De Vlaminck
004714: CARDUCCI, CARLO - Antique Italian Gold and Silver
004423: CARDYN, DR. A. - De Hedendaagsche Hongaarsche Letterkunde
000788: CARLETTI, FRANCESCO - Reis om de wereld 1594-1606
002213: CARLUCCIO, ANTONIO - Antonio Carluccio's Southern Italian Feast
001485: CARMIGGELT, SIMON - Mag 't een ietsje meer zijn?
000043: CARMIGGELT, SIMON - Drie in een
000048: CARMIGGELT, SIMON - Trio voor een hand
006653: CARMIGGELT, SIMON - VAN GELDER, HENK (SAMENSTELLER) - Dwalen door Amsterdam met S.Carmiggelt
000038: CARMIGGELT, SIMON - De rest van je leven
000044: CARMIGGELT, SIMON - Fluiten in het donker
000961: CARMIGGELT, SIMON - Het klinkt soms wel aardig
000049: CARMIGGELT, SIMON - Weet ik veel. Een bloemlezing uit een kwarteeuw stukjesschrijven
004876: CARMIGGELT, SIMON - Kleine avonturen aan de tap
001477: CARMIGNANI, MARINA - Merletti a Palazzo Davanzati. Manifatture europee dal XVI al XX secolo
002456: CARPENTER, DON - De harde regen
005095: CARR, E.H. - International relations between the two world wars 1919-1939
005747: CARR, JONATHAN - Helmut Schmidt
005449: CARRÈRE, EMMANUEL - Andere levens dan de mijne
005346: CARTENS, JAN - Een indringer
003907: CARTON, ANN - SWYNGEDOUW, MARC - BILLIET, JAAK - BEERTEN, ROELAND - Source Book of the Voters' Study in connection with the 1991 General Election
001200: CARTWRIGHT, JULIA - BALDRY, ALFRED LYS - Sir Edward Burne-Jones, Bart - Marcus Stone, R.A.
004292: CARVER, RAYMOND - Voorzichtig
000631: CASTAING, JEAN - Sens de la chasse
004951: CASTANE, FRANÇOIS - Royales Amours d'une Petite Modiste (Madame du Barry)
006667: CASTELEIN, BART - Een Man van Kleur. Bart Castelein fietst Istanbul-Kaapstad
006015: CASTELEYN, D. - FIERENS, H - ROELS, A. - SPRIET, C. - Een kijk op literatuur. Taalmozaïek creatief keuzepakket 5
000575: LENGUA CASTELLANA - Poesias Escogidas de la Lengua Castellana
003354: CASTEX, J. - DEPAULE,J.CH. - PANERAI,PH. - De rationele stad. Van bouwblok tot wooneenheid
005241: CATE, CURTIS - Berlijn 1961. Een dramatisch verslag van een keiharde confrontatie tussen Oost en West
005315: CATHERINE, LUCAS - Manyiema. De enige oorlog die België won
006459: WOLF-CATZ, HELMA - De droomgestalte
002319: CAUBERGHE, J. - Nederlandsche taalschat. I. Spreekwoorden - II. Spreekwijzen - III. Synoniemen - IV. Citaten
005946: VAN CAUWELAERT, FRANS - Verhandelingen en Voordrachten
003385: VAN CAUWENBERGH, GEORGE & DIS - Antwerpen de haven
003065: VAN CAUWENBERGH, GEORGE - Ze zijn d'er! September 1944 bevrijding van Antwerpen
002670: VAN CAUWENBERGH, GEORGE - Antwerpen
002521: VAN CAUWENBERGHE, GEORGE & VAN HEE, EDDY - Neem nou Antwerpen
001380: VAN CAUWENBERGHE, GEORGE & VAN HEE, EDDY - Neem nou Antwerpen
006258: VAN CAUWENBERGHE, GEORGE & VAN HEE, EDDY - Neem nou Antwerpen
001968: CAVALLINI, STEFANO - La cucina essenziale
005623: CEELEN, AAT - Door de liefde toegetakeld
006067: CELA, CAMILO JOSÉ - De familie van Pascual Duarte
004345: CELA, CAMILIO JOSÉ - La familia de Pascual Duaerte
004287: CELEN, VITAL - 't Pastoorken van Vossendonck en andere verhalen
004286: CELEN, VITAL - Kalverliefde en andere verhalen
001003: CELLINI, BENVENUTO - Het leven van Benvenuto Cellini
006041: CENDRARS, BLAISE - GEERAERTS, JEF (VERTALING) - Neem me mee tot aan het einde van de wereld
005818: CERAM, C.W. - Goden, graven en geleerden. Roman van de archeologie
004552: CERFAUX, MGR. L. - De levende stem van het evangelie in de begintijd van de kerk
004336: CERVANTES, MIGUEL DE - Don Quijote de la Mancha
001112: CERVANTES, MIGUEL DE SAAVEDRA - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha
004185: DE CERVANTES, MIGUEL - Don Quijote de la Mancha
004231: CERVANTES, MIGUEL DE - Don Quichote
001264: CÉSAR - Commentaires sur la guerre des Gaules I
003368: DE CEULAER, JOSÉ - Te gast bij Vlaamse auteurs (1ste reeks)
003752: CEUNEN, GERMAINE - De melodie der aarde
003358: CHAGNON, NAPOLEON A. - Yanomamö de nadagen van het paradijs
005347: CHAJTOV, NIKOLAJ - Woeste verhalen
002029: CHALLONER, H.K. - Het rad van wedergeboorte. Reïncarnatie in de praktijk
004087: CHAMPOLLION, J.-F. - Panthéon Egyptien. Collectiondes personnages mythologiques de l'Ancienne Egypte
004844: CHANDLER, RAYMOND - De vrouw in het meer
004845: CHANDLER, RAYMOND - Ik leef van moeilijkheden en andere verhalen
005696: CHANDU, JACK F. - Handboek voor geheugentraining. Memorie- en studietechniek
006129: CHANG, JUNG - Wilde zwanen. Drie dochters van China
005585: CHAPMAN, GILES - MCGOVERN, JOHN - The World's Fastest Cars. An illustrated guide to high performance production cars. Completely revised
001288: CHAPONNIÈRE, PERNETTE - De schalmei en andere kerstverhalen
000592: CHARLIER, GUSTAVE - Aspects de Lamartine (lettres inédits)
002500: CHARROUX, ROBERT - Vergeten woorden. Inwijdingen, onsterfelijkheid, reïncarnatie, apocalyps en geheimen van het Vatikaan
000667: CHARVET, LÉON - Enseignement des Arts décoratifs. Histoire, procédés, époques, styles, composition des oeuvres d'art ancien
001039: CHASTENET, PATRICK ET PHILIPPE - Simenon, album de famille
000527: DE CHATEAUBRIAND, F.-R. - René
004664: DE CHÂTEAUBRIANT, A. - La Brière
002171: CHATWIN, BRUCE - Anatomie van de rusteloosheid
000372: CHAUNU, PIERRE - La civilisation de l'Europe des lumières
005880: CHEVALIER, JEAN - GHEERBRANDT, ALAIN - Dictionnaire des Symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formers, figures, couleurs, nombres
004273: CHEVALIER, MAURICE - Mijn loopbaan mijn liedjes
002335: CHIARA, GIOVANNI - Glaucus
006715: CHIMINELLI, DR. PIERO - Het heilig jaar in de geschiedenis
004691: CHIVERS, SUSAN - WOLOSZYNSKA, SUZANNE - Gardens of the Heart
004675: CHLEPNER, B.S. - Cent ans d'Histoire Sociale de Belgique
000920: CHOMÉ, JULES - L'ascension de Mobutu. Du sergent Joseph Désiré au général Sese Seko
004059: CHOMÉ, JULES - GEERAERTS, JEF (VERTALING) - Mobutu. Of de opgang van een sergeant-hulpboekhouder tot Opperste Leider van Zaïre
003667: CHONG, DENISE - De dochters van de concubine. Portret van een verscheurde familie
004298: CHRISTIAENS, A.G. (SAMENSTELLING) - De Grote Oorlog. Novellen over 14-18
005038: CHRISTIAENS, A.G. (SAMENSTELLING) - De Grote Oorlog. Novellen over 14-18
005784: CHRISTIANS, MONIKA (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET VON...) - Texte zum Nachdenke. Unter dem Stern der Güte
002304: CHRISTOFOOR, BR. - Met Vondel ten stillen omgang. Een historische omgang door Middeleeuws Amsterdam
002807: CHURCHILL, WINSTON S. - Mémoires sur la deuxième guerre mondiale
002252: CHURCHILL, WINSTON S. - A History of the English-Speaking Peoples: Volume I -The Birth Of Britain, Volume II - The New World, Volume III -The Age of Revolution, Volume IV- The Great Democracies
004451: CHURCHILL, WINSTON S. - Discours de Guerre 1940-1942
002923: STERCKENS-CIETERS, PAULA - Prudens Van Duyse
005263: CIPOLLA, CARLO M. - Cristofano and the plague. A study in The History of Public Health in The Age of Galileo
005264: CIPOLLA, CARLO M. - Cristofano and the Plague. A Study in The History of Public Health in The Age of Galileo
001504: CLAERHOUT, ADRIAAN - Een voorouderpaal uit Yepem/Asmatgebied Nieuw-Guinea
002689: CLAERHOUT, ADRIAAN - Exotisch textiel
005071: CLAES, ERNEST - Kiki, Peter en Polly
005072: CLAES, ERNEST - Dit is de sproke van Broederke Valentijn
000513: CLAES, ERNEST - Het was Lente en andere verhalen
003743: CLAES, ERNEST - Pastoor Campens zaliger
000503: CLAES, ERNEST - De oude klok
005011: CLAES, ERNEST - Van Floere en andere dieren
006306: CLAES, LODE - Het verdrongen verleden. De collaboratie, haar rechters en geschiedschrijvers
000511: CLAES, ERNEST - De fanfare 'De Sint-Jans-Vrienden' en andere novellen
006631: CLAES, ERNEST - LEYNEN, PAUL - VERBESSELT, JAN - MEULEMANS, A. E.A. - Eigen schoon en de Brabander. Maandschrift van het geschied- en oudheidkundig genootschap van Vlaams-Brabant jg. XXXX nr.5-6

Next 1000 books from De Tweede Lezer

5/30