De Tweede Lezer
Ploegsebaan 96, b-2930 Brasschaat, België. Tel. & fax : +32 (0)3 663 21 93 | Mobiel : +32 (0)479 29 18 56            Email: de.lezer@scarlet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
006943: KETTERER KUNST 458 - Kunst nach 1945 - Contamporary Art II
006947: KETTERER KUNST 468 - Klassische Moderne I
006946: KETTERER KUNST 459 - Klassische Moderne I
006942: KETTERER KUNST 457 - Klassische Moderne II
006944: KETTERER KUNST 460 - Contamporary Art II
006945: KETTERER KUNST 461 - Kunst nach 1945 I
008038: N.A. - Antwerpen Herwonnen Stad. Synthesenota Globaal Structuurplan Antwerpen
004248: N.A. - Huldebetoon aan Frans Van Kuyck
007237: N.A. - Die Werke des Verlages E.A. Seemann
007199: N.A. - Le Musée Egyptien
007245: N.A. - Antoon van Dijck. Herinnering aan de Feesten den de Tentoonstelling zijner werken te Antwerpen, Augustus-Oktober 1899
003439: N.A. - De strijd der Vlaamsche studenten aan de Katholieke Universiteit te Leuven mei 1924-maart1925
007032: N.A. - Point de croix nouveau dessins 4me série
007968: N.A. - Beatrijs
003810: N.A. - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur deel 4na Stad Gent
003992: N.A. - Le grand livre de la chasse et de la nature
005003: N.A. - Rubensjaar 1977 - Herinneringsalbum
006115: N.A. - Sitting Bull de 'Indiaanse Napoleon'
006736: N.A. - Verzameling van Keukenrecepten der Conservenfabrieken Marie Thumas
007206: N.A. - 150 jaar Koninkrijk België 1830-1980 Programma Nederland
003204: N.A. - Vissersvaartuigen van de Vlaamse kust. Tentoonstelling van een reeks modellen uit de verzameling van Maurice Seghers
005921: N.A. - Musei Vaticani
004499: N.A. - Liturgisch gebedenboek voor studenten
003698: N.A. - Reglement voor het opmaken der definitieve inventarissen van de Belgische monumenten en landschappen
006118: N.A. - Au Royaume des Animaux et des Plantes. Faunaflor
003935: N.A. - Hedendaagse architectuur in historische omgevingen. De situatie in België
002115: N.A. - Surrealism in Art
002114: N.A. - The Surrealists
003882: N.A. - Gemeentebulletijn 30 april 1896 tot 30 december 1897
006995: N.A. - Bilderteil aus dem offiziellen Ausstellungskatalog der grossen Deutschen Kunstausstellung 1939 im Haus der Deutschen Kunst zu München
005539: N.A. - Missien in Chna en Congo
003388: N.A. - Antwerpen de provincie vroeger en nu
006816: BAKRY. H.S.K. E.A. - 5000 Ans d'Art Egyptien
003387: N.A. - Antwerpen-Transvaal
007031: N.A. - Motifs pour broderies. 4me série
006221: N.A. - Zevenjarige feesten ter ere O.L.V. Virga Jesse. 150ste verjaring der overbrenging van het sacrament van mirakel. Luisterrijke omgang
006222: N.A. - Tentoonstelling A. Ost ten huize 'Rockox'
008018: N.A. - Catalogue Général 1er octobre 1930
007532: N.A. - Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capittale du Royaume 1939
007908: N.A. - Antiqua Maastricht
006213: N.A. - Abbaye St-Maurice et St-Maur Clervaux-Luxembourg
007024: N.A. - Broderies yougoslaves - IIme Série
003320: N.A. - Geschiedenis van het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouw van 't Gaverland
006399: N.A. - Onze School. Maandblad voor de Ouders. Z.M. Koning Albert I.
007514: N.A. - Landelijk wonen
003207: N.A. - Affiches 'Belle Epoque' keuze uit de verzameling van het museum Vleeshuis
007494: N.A. - Bijdrage tot de geschiedenis van Boechout
006116: N.A. - De Atlantische legers - Les armées Atlantiques
008211: N.A. - Romantiek en Realisme
006234: N.A. - 100 Views of Oxford
008012: N.A. - De Bestuurders 1751-1935
003386: N.A. - La Catastrophe d'Anvers 6 septembre 1889
002187: N.A. - Sainte Ursule et se Compagnes Vierges et Martyres
001247: N.A. - Les avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands affichés à Bruxelles pendant l'occupation du 1er Janvier au 29 février 1916
001327: N.A. - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaardag van P.P.Rubens' geboorte 1577-1927
001402: N.A. - Korte geschiedenis van Sint-Andrieskerk 1529-1929
001584: N.A. - Beknopte gids der Stad Mechelen. Malines à vol d'oiseau
001602: N.A. - Nice-Marseille en autocar P.L.M.
001603: N.A. - La Vallée du Rhône et ses villes d'art
001623: N.A. - Adventure in service
003241: N.A. - Nationale Bank van België Antwerpen. Een gebouw - een eeuw
001648: N.A. - 5000 jaar Egyptische kunst
003587: N.A. - Aan en om de Vlaamsche Universiteit
002084: N.A. - Koninklijk Muzeum van Schoone Kunsten te Antwerpen. Beschrijvende Catalogus: I.-Oude Meesters, II.-Moderne Meesters
007022: N.A. - Historische Tentoonstelling Amsterdam 1925
006836: N.A. - Isographieën systeem W. van Meurs. Volledig geïllustreerde catalogus
003822: N.A. - Le Printemps des génies
007034: N.A. - Samplers. Borduurwerk van alfabetten en merklappen
006206: N.A. - Temple Expiatoire de la Sainte Famille Barcelone
005183: N.A. - Allemagne 1947. Enquête dans les quatre zones d'occupation par une délégation des syndicats universitaires 17 juin-13 juillet 1947
005184: N.A. - Constitution de la République Démocratique Allemande
004376: N.A. - Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edellieden, den eersten eenen dronckaert, den tweeden eenen hoereerder, ende den derden eenen speelder (1658)
007299: SOEKMONO E.A. - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java
004559: N.A. - De Heilige Schrift (4 delen)
001800: N.A. - St.-Jakobskerk te Antwerpen. Beknopte gids voor het bezichtigen der kerk en hare kunstschatten
007185: N.A. - Hedendaagse Vlaamse Tekenkunst - 150 jaar Koninkrijk België
007967: N.A. - Karel en de Elegast
007471: N.A. - Uittreksels uit de topografische kaart
005538: N.A. - Het St.-Josephsblad. Weekblad voor de H. Familiën, Katholieke Vereenigingen en Huisgezinnen onder de hooge bescherming van den Bisschop van Roermond
001824: N.A. - Album der lichtteekeningen
006443: N.A. - How to get all you want when travelling in Italy
006675: N.A. - De Koning en zijn Volk
003183: N.A. - Hulde aan Kanunnik Augustin Mansion
003630: N.A. - Instruction sur la culture, la conservation, les usages et les avantages de la pomme de terre
007994: N.A. - Vases d'art étain repoussé. Le Cygne
001831: N.A. - Britain at Antwerp
003579: N.A. - A propos des 'Réformes de Structure'
003583: N.A. - Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen
002362: N.A. - Ons Erfdeel. Notre patrimoine 2de jg.nr.3
007042: N.A. - Le front allemand du Travail. Nature - But - Voies
005950: N.A. - Tentoonstelling Henri Pirenne
005111: N.A. - Uitreiking Provinciale Culturele Prijzen 1974
005110: N.A. - Images de Maredsous
007356: N.A. - Beelden uit ons verleden. Een reeks platen met commentaar getrokken uit de geschiedenis van Vlaanderen (deel 11)
003366: N.A. - De Waerachtige ende een seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven iaren metten duvel woende ende verkeerde
006119: N.A. - Faunaflor - Aquatic
007071: N.A. - Jordaens. Een grootmeester van de Barok
007306: N.A. - Stad Gent 46e Salon Catalogus - Ville de Gand 46e Salon Catalogue
004937: N.A. - Prijslijst der Nederlandse uitgaven - najaar 1954
004007: N.A. - Plechtige Uitreiking der Getuigschriften
007023: N.A. - Das neue Kreuzstichbuch
005540: N.A. - Missien in Chna en Congo
007357: N.A. - Beelden uit ons verleden. Een reeks platen met commentaar getrokken uit de geschiedenis van Vlaanderen (deel 10)
008048: N.A. - De Belgische economie in 1962
002090: N.A. - Gids voor de Bezoekers van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw
002096: N.A. - Het Steen Rubenskasteel Elewijt
002603: N.A. - Open brieven van de Vlaamsche Frontpartij in het jaar 1917 en Vertoogschriften van het Vlaamsche Frontverbond
007976: N.A. - Een abel spel van Lanseloet van Denemarken
005962: N.A. - Volksgezondheidsleer ten dienste der verplegers en verpleegsters van het Roode-Kruis van België
003184: N.A. - La catastrophe minière du Many à fait 26 veuves et 34 Orphelius. De mijnramp van Le Many heeft 26 weduwen en 34 wezen gamaakt.
002324: N.A. - Streven jaargang 1971-'72 - 25ste jg.
004986: N.A. - Lijst van benamingen van ambtenaren en personen bij de opgenbare besturen in dienst of bekend
006186: N.A. - A manual for drivers in Germany
004930: N.A. - Almanak van de Union Philanthropique voor het jaar 1917
004700: N.A. - La situation économique de la Belgique et du Congo Belge
006415: N.A. - Christie's. Important Pictures by Old Masters
003883: N.A. - De Socialistische Pers en Koning Leopold III
006261: N.A. - Nouveau Guide Parisien donnant la Nomenclature tres exacte des rues, passages, boulevards, quais etc.
005981: N.A. - Wie is die... auteurs van Singel 262 fotografisch, biografisch & bibliografisch
004586: N.A. - Kunst in Zuid-Afrika. Culturele aspiraties van een jong land
006793: N.A. - Gecombineerde Operaties 1940-1942. Vereend zullen Wij Zegevieren
003277: N.A. - Manifest van Jeugdfront. Aan de jeugd van Vlaanderen
005684: N.A. - En Belgique le Journal Parlé à vingt ans 1926-1946
006413: N.A. - Christie's. Art Nouveau and Victorian Ceramics Pot-Lids and Fairings
005850: N.A. - Het Boek in Vlaanderen 1941. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen en van de Vereeniging van Letterkundigen
003828: N.A. - Museum 'Het Rembrandthuis' Catalogus van etsen en tekeningen door Rembrandt
007087: N.A. - Rembrandt 48 Reproductions
003073: N.A. - De waerachtige ende een seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven jaren met den duvel woende en verkeerde
003940: N.A. - Jaarboek Architectuur Vlaanderen 1996-1997. Annales de l'Architecture en Flandre. Flanders Architectural Yearbook
006414: N.A. - Christie's. Fine Wines and Collectors' Pieces
006735: N.A. - De nagerechten vervaardigd met Imperial Produkten. Handboek met gemakkelijke en goedkope recepten
007025: N.A. - Point de croix nouveau dessins 4me série
006279: N.A. - Borgerhouts Kunstenaars 1805-1880
003412: N.A. - 150 jaar België - Momenten uit de fotografie
006994: N.A. - Contrast. Belgische kunst van heden - Art contemporain belgie - Contemporary belgian art - Belgische Kunst heute
008011: N.A. - Kunstenaars uit Gent. 1e Reeks
003889: N.A. - et maintenant?
003888: N.A. - Les Demeures Historiques de Belgique accessibles aux visiteurs
003677: N.A. - Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. (62e jaargang, 1961)
007073: N.A. - 11e Biënnale Middelheim Antwerpen 6 juni-3 okt.'71
007119: N.A. - Belgium's chief exports
007075: N.A. - 10e Biënnale Middelheim Antwerpen 6 juni-3 okt.'71
002392: AAFJES, BERTUS - Wie reist, leeft dubbel. De mooiste reisverhalen
001217: STUURMAN-AALBERS, JANNY - STUURMAN, REINOLD - BLAAUW, ARDA - VAN HOUTEN, MARGITH - Kunst- en antiekveiling 1991 (deel 16)
005156: AALDERS, PROF.DR. G.J.D. - CRAEYBECKX, PROF.DR. J. - DE JONGSTE, DRS. J.A.F. - VAN DE KIEFT, PROF.DR. C. - PREVENIER, PROF.DR. W. - SCHAPER, PROF.DR. B.W. - SCHÖFFER, PROF.DR. I. (REDACTIE) - Tijdschrift voor geschiedenis 1969
007365: C.J.AARTS (SAMENSTELLING) - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het P.C. Hooft jaar 1981. Nu met kronieken van het Letterkundig leven in Nederland en Vlaanderen door Frans de Rover en Marc Reynebeau.
000939: ABDOLAH, KADER - De koffer
007904: ABEL, ARMAND (REDACTIE) - Beschavingsgeschiedenis van de Islam
003428: ABICHT, LUDO - BARNARD, BENNO - DESMET, YVES - PLOUVIER, BART - VAN ISTENDAEL, GEERT E.V.A. - Hersens op z'n Vlaams. Bekende Vlamingen over het Vlaanderen van morgen
006720: ABICHT, LUDO - De joden van Antwerpen
007856: ABICHT, LUDO - Oorlogskinderen hebben grote ogen
006801: ABRAHAMS, ISRAEL - Joods leven in de Middeleeuwen
003129: ABSALIS, KEVIN - Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
006027: ACHTERBERG, GERRIT - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten
008409: ACHTERBERG, GERRIT - Briefwisseling met Gerrit Kamphuis
001117: ACHTERBERG, GERRIT - Kleine kaballistiek voor kinderen
008410: ACHTERBERG, GERRIT - Osmose
008123: ACHTERBERG, GERRIT - Osmose
003875: VAN ACKER, ACHIEL - Herinneringen. Kinderjaren
006799: VAN ACKER, ACHIEL - Herinneringen. Jeugd in Oorlogstijd
003894: VAN ACKER, DR.K. - Zeen diagnosen
004262: VAN ACKERE, J. - Dichrterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire
005261: ACKERMANS, GIAN - Herders en huurlingen. Bischoppen en priesters in de Republiek (1663-1705)
007931: ACKROYD, PETER - Mary Lamb
002995: ADELAAR, DICK - RODING, MICHIEL - HERZBERGH, JUDITH - KESSELS, JOSEPH - Herman Gordijn
007211: LUBSEN-ADMIRAAL, STELLA M. - CROUWEL, JOOST - Cyprus & aphrodite
001267: ADRIAENSENS, ROB - Sooi van 't Zwaantje
001107: ADRIAENSENS, ROB - Ontmoetingen
003866: ADRIAENSSENS, PETER - Van hieraf mag je gaan. Over het opvoeden van tieners
001004: ADULED, ERIC - Toen de bakens niet verzet werden
008099: VAN AERSCHOT, BERT - Endymion en Selene
003731: VAN AERSCHOT, BERT - De Priesteres
006827: AERTS, KAREL - Ontmoeting met Mozart
003389: AERTS, WILLEM (SAMENSTELLING) - De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen
007039: AERTS, BERT - DE MAN, JOS - Advokaat in nacht en nevel '40-'45
006204: AERTS, DIRK - VANHAMME, M. - JACOBS, ROEL - Brussel, een halte op de weg naar Compostela
006322: AERTS, W. - CANTRYN, M. - ELEN, P. - OOST, T. - Scharnier. Kathedraal van Antwerpen
003801: AERTS, WILLEM - DE CEULAER, ROELAND - GRIETEN, STEFAAN - Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen
004970: AERTS, BERT - DE MAN, JOS - Advokaat in nacht en nevel '40-'45
003802: AERTS, WILLEM - Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout
002519: AERTZEN, GUSTAAF - JENNEN, GEORGES - JONCKHEERE, KAREL - SCHEELMANS, NICK - DOM, WIM - VAN CAMP, GASTON - Alice Nahon. Gedenkboek over de onthulling van haar beeld op 25 april 1990
007972: AESCHYLUS - Eumeniden
007966: AESCHYLUS - Offerplengers
006772: AESCHYLUS - Prometheus geboeid
000766: AIGRET, C. & FRANÇOIS, V. - Flore élémentaire des cryptogames
006008: AJTMATOV, TSJINGIZ - Dzjamilja
005543: AKALAY, LOTFI - De nachten van Azed
007704: VAN AKEN, PIET - De verraders
003391: VAN AKEN, PIET - Grut - De mooie zomer van 40
005033: VAN AKEN, PIET - CLAES, ERNEST - CLAUS, HUGO - WALRAVENS, JAN - DAISNE, JOHAN E.V.A. - De laatste oorlog. Novellen over 40-45
006745: ALBDIOUNI, NAIMA - Voyeur
007622: ALBE - Annunciata
001142: ALBE - Kersthallel
001803: ALBE - Magnificat. Mariabundel
002290: ALBE - Vanden Rike Der Ghelieven
005639: ALBE - Magnificat. Mariabundel
003513: JAPPE ALBERTS, PROF.DR.W. - De graven en hertogen van Gelre op reis (13de-15de eeuw)
005786: ALBERTZ, HEINRICH - Die Reise. Vier Tage und siebzig Jahre
006847: ALBINSKI, DR. M. - Antisemitisme - In ons ? -
008309: ALDER, J.C. - Bouw je eigen sterrekijker. De constructie van lenzenkijkers en spiegeltelescopen voor amateurs
007274: ALDUS - 'Allemaal flauwekul' en andere typografische notities
000295: ALER, DR.J.M.M. - Vroege Duitse Letterkunde van het Heldenlied tot de Barok
008067: ALESJKOVSKI, JOEZ - De spermadonor
003005: ALEXANDER, C.H.O'D - Alexander on Chess
000520: ALLARD, ROGER - De La Fresnaye, R.
001175: ALLEN, DARINA - Ierse seizoenen. Een jaar op de kookschool Ballymaloe
002351: ALLICA, GREER - Het kleine meditatie boek
003643: ALLILUYEVA, SVETLANA - Vingt lettres à un ami
006145: ALSTEIN - Mikel Janev of de vervreemding
004903: ALSTEIN, ASTER BERKHOF, FRANS CLAES, ROGER DILLEMANS, RIK GEIVERS, CLEM SCHOUWENAARS, ROGER STANDAERT, ROBERT VANDEPUTTE, LEOPOLD VERMEIREN EN ELS WITTE. - Bad Or-Well '84
007421: ALSTEIN - Een stel voorname heren en andere verhalen
005855: ALSTEIN - Axel Chanis het verhaal van een jeugdliefde
006191: AMEIJE, MARCEL - FRINGS, ROGER - Voorbije dagen... momentopnamen uit de mobilisatie, den blitzkrieg en het krijgsgevangenschap
006190: AMEIJE, MARCEL - FRINGS, ROGER - Voorbije dagen... momentopnamen uit de mobilisatie, den blitzkrieg en het krijgsgevangenschap
001852: VAN AMERONGEN, MARTIN - Tien krullen op een kale kop
007161: MARTIN VAN AMERONGEN, Z.K.H. PRINS BERNHARD, BOUDEWIJN BÜCH, TON VAN DUINHOVEN, BETTY VAN GARREL, F. HARMSEN VAN BEEK, TOON HERMANS, HENK HOFLAND, MENSJE VAN KEULEN, GERRIT KOMRIJ, ADRIAAN MORRIËN, JAN MULDER, CEES NOOTEBOOM, HENK ROMIJN MEIJER, E.A. - Hans van der Kroef gezien door de ogen van
008343: AMMANITI, NICOLE - Het laatste oudejaar van de mensheid
007582: AMTER, E. - De nieuwe mensch
006555: AMTER, A. - Menschen in botsing
006553: AMTER, A. - Huis te koop
006554: AMTER, A. - Nieuwjaar
007188: ANADOLU, GÜNAYDIN - Tradities van Turkije
007759: ANBEEK, TON - Sisyfus verliefd
004816: ANBEEK, TON - Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945-1960
003328: ANCIAUX, VIC - Sjouwer tussen de sjouwers
003313: ANCIAUX, BERT - De vergeten vernieuwing
007524: ANCIAUX, BERT - Kinderen van de hoop. Uitnodiging aan de durvers
005570: ANCIAUX, BERT - De vergeten vernieuwing
007523: ANCIAUX, VIC - De Hardheid van hun beste Glimlach
001918: VAN ANDEL, MARK - De fontanel
007259: ANDERSEN, LISELOTTE - Barok en Rococo
003104: ANDREA, PAT - DE BOER, HERMAN PIETER - Nederlands gebarenboekje
007195: ANDREE, ROLF - GRAF, DIETER - HECKMANNS, FRIEDRICH W. - RILCKE, HELMUT - STORCK, GERHARD - Kunstmuseum Düsseldorf Ausgewählte Werke
007919: ANDRIES, MARC - Kijk mijn maskers
005336: ANDRIES, MARC - Thuis
003047: ANDRIESSE, C.D. - Een boudoir op Terschelling
008185: ANDRIESSEN, ERIK - Het verhaal van Leeuwendaal
002469: ANGERMANN, ERICH - Die Vereinigten Staaten von Amerika
003595: ANIFANTAKIS, HARRY - TYLER, JEAN - Jezelf vergeten
004511: ANONIEM - Ars Sacra Antiqua
000821: ANONIEM - Erotiek in beeld. Heterosexualiteit.
001546: ANONIEM - Uitgezochte verhalen en vermakelijke geschiedenissen
001688: ANONIEM - In de leer bij Joris van Severen
000061: ANONIEM - Den openbaeren schryver - L'écrivain public
007114: ANONYME - L'attitude de Léopold III de 1936 à la Libération
007280: VAN ANROOIJ, WIM E.A. - Al 'tAntwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd
002475: ANSPRENGER, FRANZ - Auflösung der Kolonialreiche
006780: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een schizofrene jongen
000922: ANTHIERENS, JEF - De bidsprinkhaan
001008: ANTHIERENS, JOHAN - Vaarwel, mijn 1995
001137: ANTHIERENS, JOHAN - Onder anderen
002253: ANTHIERENS, JOHAN - Tricolore tranen. Boudewijn en het augustusverdriet
007391: ANTHIERENS, JOHAN - De flauwgevallen priester op mijn tong. Vijftien op prijs gestelde Ooggetuige-kronieken
005731: ANTHIERENS, JOHAN - De flauwgevallen priester op mijn tong. Vijftien op prijs gestelde Ooggetuige-kronieken
001698: ANTHONISSEN, ROB.DR. - Zuidafrikaansche poëzie
000903: ANTOINE, JACQUES - De koe en de krijgsgevangene en andere 'ware verhalen'
007255: ANTON, FERDINAND - DOCKSTADER, FREDERICK J. - Het Oude Amerika
007253: ANTON, FERDINAND - DOCKSTADER, FREDERICK J. - Het Oude Amerika
007975: ANTONISSEN, DR. ROB. - Lyriek der Nederlanden. Van Rokoko naar Romantiek
007974: ANTONISSEN, DR. ROB. - Lyriek der Nederlanden. Van de 'Rhetorike' naar de Renaissance
006073: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Ketterpaus & Cie.
005437: APPERMONT, LUC - Het best uit Luc
004299: ARBO, SEBASTIAN JUAN - Cervantes
006790: ARENDS, H. (REDACTIE) - Archelogische encyclopedie
003392: ARENTS, PROSPER - Het geheimzinnig kastje
001640: ARENTS, PROSPER - De Vlaamsche schrijvers in vertaling 1830-1931
004835: ARIÈS, PHILIPPE - De ontdekking van het kind. Sociale Geschiedenis van School & Gezin
004836: ARIÈS, PHILIPPE - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken
001709: ARIÈS, PHILIPPE - De ontdekking van het kind. Sociale Geschiedenis van School & Gezin
006768: ARISTOPHANES - De Vrede
007102: ARISTOPHANES - De vrouwen aan de macht. Een komedie
003340: ARIUS, CLAUS - Liköre - hausgemacht
000599: VAN ARKEL - ZEGWAARD, DR.J. - Herinneringen van een huisarts
004391: ARMSTRONG, JOHAN - De filosofie van de schoonheid
003861: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God
004392: ARMSTRONG, JOHAN - De filosofie van de liefde
001984: ARNAU, FRANK - De gesloten cirkel
003674: ARNOULD, MAURICE-A. - BRUWIER, M. - DHONDT, J. - ROUSSEAU, F. - VERCAUTEREN, F. - De plaatselijke geschiedschrijving. Wenken voor de vorsers
003675: ARNOULD, MAURICE-A. - FICHEFET, J. - PEETERS, K.C. E.A. - De plaatselijke geschiedschrijving. Leidraad voor de auteurs (aanvullingen 1)
007772: ARNOUTS, YELLA - Vader. Een lamento
004680: ARON, ROBERT ETC... - Leopold III of de onmogelijke keuze februari 1934 - juli 1940
000844: ARON, ROBERT ETC... - Le christianisme entre les poissons et le verseau
004473: ARON, ROBERT ETC... - Leopold III of de onmogelijke keuze februari 1934 - juli 1940
008220: ARRAS, JEF - HOUTMAN, ERIC - ROMBOUTS, ROBERT - VAN IMPE, LUC - VAN MEER, HERMAN - Museum Stellingwerff-Waerdenhof
008160: ARROWSMITH, WILLIAM - Seattle's toespraak
000991: ARTUS - Eén oplossing : De socialistische maatschappij
006249: VAN ASBROECK, J. - DELEN, A.J.J. - VAN GEERTRUYEN, J. - Vade-mecum de la province d'Anvers
007934: VAN ASSCHE, HILDA - BAEYENS, RICHARD - COCKX-INDESTEGE, ELLY - Vlaamse Bibliofiele uitgaven 1830-1980. Nederlandse letterkunde in België
002288: VAN ASSCHE, PIET - Het Doode Land
006265: ASSCHER, S. - Diamant wonderlijk kristal
001906: ASSCHER, MAARTEN - Julia en het balkon
005270: ATGET, EUGÈNE - Atget, Eugène
005624: ATWOOD, MARGARET - De tent
005808: AUBOYER, JEANNINE - GOEPPER, ROGER - De Oosterse Wereld. India en Zuidoost-Azië, China, Korea en Japan
003117: AUBRY, FRANÇOISE - BASTIN, CHRISTINE - EVRARD, JACQUES - Horta architect van de Art Nouveau
003119: AUBRY, FRANÇOISE - BASTIN, CHRISTINE - EVRARD, JACQUES - Het Brussel van Horta
005841: BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG - Sexualkunde-Atlas. Biologische Informationen zur Sexualität des Menschen
000529: AUGIER, EMILE & SANDEAU, JULES - Le gendre de M.Poirier
002345: AUGUSTIN, ELISABETH - Het patroon
000613: SINT AUGUSTINUS - Verhandelingen over het evangelie volgens Sint Jan. Deel I & II.
007723: AUGUSTINUS, AURELIUS - Augustinus het leven van een zondaar
000637: AUSSEUR, ETIENNE - La menuiserie d'art
007702: AUSTER, PAUL - Schimmen
007703: AUSTER, PAUL - De gesloten kamer
007181: AUSTER, PAUL - Onzichtbaar
008264: AUSTER, PAUL - Maanpaleis
008265: AUSTER, PAUL - Op reis in het scriptorium
008266: AUSTER, PAUL - Broze stad
001663: VAN AUTENBOER, EUGEEN - TUMMERS, LOUIS - L'industrie des cartes à jouer de Turnhout 1826-1976
007606: VAN AUTENBOER, EUGEEN - De Schuttersgilden in de Antwerpse kempen
000588: ZONDER AUTEUR - Riks wonderbaar wedervaren
000726: SANS AUTEUR - Souvenir du Cimetière de Gênes
005099: DIVERSE AUTEURS - Amsterdam Venetië een culturele ontmoeting tussen twee steden 1990-1991. Amsterdam Venezia Un incortro culturale fra due citta 1990-1991
004181: DIVERSE AUTEURS - Kultuurleven 6de jg. nr. 4
007671: DIVERSE AUTEURS - Tefaf Maastricht 1998
007785: DIVERSE AUTEURS - Vlaamse Meesters uit de Zeventiende Eeuw. Prado en Spaans particulier bezit
007711: DIVERSE AUTEURS - Van Gansen-gedenkboek 1842-1942
004031: DIVERSE AUTEURS - Twee jaar geleide Landbouw- en Voedingsoeconomie in België 1940-1942
008136: DIVERSE AUTEURS - Kultuurleven 9de jg. nr. 4
005700: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen. Veertig Vlamingen en hun geliefde kunstwerk
007369: DIVERSE AUTEURS - Mogolminiaturen/Miniatures mogholes
006023: DIVERSE AUTEURS - Op het kruispunt
004710: DIVERSE AUTEURS - Antwerps Huiszilver uit de 17e en 18e eeuw / Zilver uit de gouden eeuw van Antwerpen
007896: DIVERSE AUTEURS - Algemene zettechniek: apparatuur - techniek - kwaliteit
007900: DIVERSE AUTEURS - Negen maanden samen. De band met het kind dat groeit
006215: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. Jaarboek XXXII
007903: DIVERSE AUTEURS - Het voorlaatste van de grote Hollandse oorlogsscheepsmodellen. Geschiedenis en Restauratie
006069: DIVERSE AUTEURS - Te elfder ure 26. Kunstgeschiedenis wetenschap of kritiek
006696: DIVERSE AUTEURS - Veertig jaar Belgische politiek. Liber amicorum aangeboden aan Minister van Staat A.E. De Schryver ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag
007663: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis 5 - jaarboek 1976 - Religieus Leven
000611: DIVERSE AUTEURS - Jan van Eyck en zijn oeuvre
000692: DIVERSE AUTEURS - G3 Katholieke Actie in Leger en Luchtmacht
001304: DIVERSE AUTEURS - Palet serie I. XVe en XVIe eeuw
005010: DIVERSE AUTEURS - Drie generaties politiemannen - suikerbakkers - piloten - ambtenaren - fietsenmakers - leraars - circusartiesten
003962: DIVERSE AUTEURS - SIMOENS, LEO (SAMENSTELLING) - Vlaamsche dichters bidden
007625: DIVERSE AUTEURS - Kultuurleven 25ste jg. nr. 3
008002: DIVERSE AUTEURS - Waasland-dossier. Grote ring rond Antwerpen
007473: DIVERSE AUTEURS. (LODE BAEKELMANS) - Lode Baekelmans 1901-1926
007474: DIVERSE AUTEURS - Natuur in uw glas. Vlaamse bieren en folklore
006059: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie XXXI. Bulletin de la Commission Royale de Toponymie & Dialectologie XXXI
008252: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Eerste deel. Aflevering 3
008253: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Eerste deel. Aflevering 4
006546: DIVERSE AUTEURS - Hart en geest van Vlaanderen
007579: DIVERSE AUTEURS - De Kroniek van de Dag 1959
007664: DIVERSE AUTEURS - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen - Jaarboek 1989
006547: DIVERSE AUTEURS - Naar Vlaanderens Doodenveld (2de vervolg 1925-26). De 6e Bedevaart
002080: DIVERSE AUTEURS - RUYSLINCK, WARD - De kleuren van de schrijver. Een hommage aan Ward Ruyslinck
008040: DIVERSE AUTEURS - Vade-mecum doorheen de provincie Antwerpen
006957: DIVERSE AUTEURS - Het Red Star Museum, Antwerpen
006599: DIVERSE AUTEURS - Met de Dulle Griet op stap
007490: DIVERSE AUTEURS - De Kijkuit. Merksems Heemkundig tijdschrift
007236: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Jubelpark - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire Parc du Cinquantenaire
003111: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Eerste deel. Aflevering 2
006837: DIVERSE AUTEURS - Sanguis Christi. Het spel van het Heilig Bloed van Brugge in beeld
005849: DIVERSE AUTEURS - In de plooien van de tijd
007630: DIVERSE AUTEURS - Tweede Triënnale - Brugge
007969: DIVERSE AUTEURS - Heemkring Ekeren - Jaarboek 2 - 4 t/m 15
004263: DIVERSE AUTEURS - Album Professor Fernand Van Goethem
003128: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Eerste deel, aflevering 3
008045: DIVERSE AUTEURS - Leven langs de Schelde. Antwerpen in de 16e en 17e eeuw
007739: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana. Jaarboek 1982
007303: DIVERSE AUTEURS - Tokyo Project
008126: AUWERA, FERNAND - Schrijven of schieten
007758: AUWERA, FERNAND - De nachten van Andreas Richter
004924: AUWERA, FERNAND - Huilen met de pet op
006612: VAN DER AUWERA, SIM - De kwade hand
000096: AUWERA, FERNAND - Indirect bewijs
003730: AUWERA, FERNAND - De Toren van Babel is geen puinhoop
006353: AVEDON, RICHARD - VERSACE, GIANNI - Collezione donna primavera estate 1993 - Gianni Versace by Richard Avedon
003217: AVERMAETE, ROGER - Straten hebben een gelaat net als mensen
000612: AVERMAETE, ROGER - La fin d'un monde
000833: AVERMAETE, ROGER - Henri Puvrez
001046: AVERMAETE, ROGER - Panthéon narquois de l'école flamande
001338: AVERMAETE, ROGER - Un siècle de mécénat Anversois.
001867: AVERMAETE, ROGER - Uitstraling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
002643: AVERMAETE, ROGER - Félix Labisse - Antoine Poncet
007986: AWOUTERS, MIA - TILMANS, JACQUES - MEURANT, ANNE - Koninklijke instrumenten - Instruments Royaux
007980: AYER, A.J. - Russell
006380: AZOUGH, NAÏMA - DIBBETS, HISKE - HEKSTER, KYSIA - GLASTRA VAN LOON, KAREL (REDACTIE) - Het Patatpantheon. De groepscultuur van een nieuwe generatie
001527: BAAL, FREDERIC - Reinhoud
005583: BAAL, INGRID - De weg van de jonge wolf
007584: BAARD, H.P. - Frans Hals en het Haarlemse Groepportret in het Gemeentemuseum 1528-1737
007142: BAARD, H.P. - Frans Hals Schuttersmaaltijd der officieren van de Sint Jorisdoelen anno 1616
002587: BABEL, HENRY - Les Quatre Hommes qui ont fait Genève. De Calvin à Bèze et de Rousseau à Dunant
007403: VAN BABYLON, DIRK - De Brabantse Decamerone. De goede week
004198: BACH, ANNA MAGDALENA - De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach echtgenoote van Johan Sebastian Bach
003816: BACHMANN, INGE - Simultaan
003817: BACHMANN, INGE - Het geval Franza. Requiem voor Fanny Goldmann
003819: BACHMANN, INGE - Frankfurter colleges. Problemen van de hedendaagse literatuur
004823: DE BACKER, F. - VAN WEMMEL, A. - Nieuwe Tijden
002258: DE BACKER, FRANZ - Bio-bibliografie
002259: DE BACKER, FRANZ - Longinus
007178: DE BACKER, LISETTE EN MARCEL - Spectraal - Kunst - Kijkboek III
007261: BACKERS, MAGNUS - DÖLLING, REGINE - De opkomst van het Avondland
007577: BADINTER, ELISABETH - De een is de ander. De relaties tussen mannen en vrouwen
002897: BADINTER, ELISABETH - XY. Over de mannelijke identiteit
001183: BADOUX, VINCENT & SLAVIN, KATHLEEN - Jasper Johns. Prints from the Leo Castelli Collection
000375: BAEKELMANS, LODE - Het Rad van Avontuur
003806: BAEKELMANS, LODE - De dolaar en de weidse stad
000479: BAEKELMANS, LODE (E.A.) - Menschen
000474: BAEKELMANS, LODE - De ongerepte heide. Zomerverhaal
000475: BAEKELMANS, LODE - Mijnheer Snepvangers
000477: BAEKELMANS, LODE - Het gemoedelijk leven
000481: BAEKELMANS, LODE - Tille
000482: BAEKELMANS, LODE - Dwaze tronies
000484: BAEKELMANS, LODE - Carabas
001940: BAEKELMANS, J. - Carrières de Montauban et de Croix-Rouge
002948: BAEKELMANS, LODE - In den ouden spiegel
005154: BAEKELMANS, LODE - De dolaar en de weidse stad
000986: BAEKEN, ROBERT - Verzuchtingen
006898: DE BAERE, DR.C. - De Judastragedie in de Nederlandsche Letterkunde
006899: DE BAERE, DR.C. - De Judasfiguur in de Legende en Folklore
000720: DE BAERE, DR.C. - Onze Vlaamsche reuskens
006832: DE BAERE, BART - DEWACHTER, LILIANE - Zoersel '90. Domein Kasteel van Halle
006913: BAETE, BOB - VERBRAEKEN, PAUL - De Buildrager aan de Suikerrui
005201: BAETEN, EDWARD - Foksystemen met beroemde rassen. Aan de hand van 46 stambomen
005200: BAETEN, EDWARD - Van start tot finish
006805: BAEYENS, DRS.H. - Het burgerhuis van de 17de en de 18de eeuw in Brabant.
007168: BAFCOP, MARC E.A. - De menslijke figuur in de kunst 1910-1960
006365: BAIE, EUGÈNE - Le siècle des Gueux (Histoire de la sensibilité flamande sous le Renaissance) tome 5: Le Trésor des Races II. Maîtrises d'art et les deux Verbes
004695: BAILEY, LEE - Lee Bailey's Country Weekends. Recipes for Good Food and Easy Living
006976: BAILEY, ALICE A. - Esoterische genezing
006632: BAILLIEUL, BEATRIX - LALEMAN, MARIE CHRISTINE - RAVESCHOOT, PATRICK - VANDENHOUTE, JOHAN - De Sint-Pietersabdij te Gent I. Historisch en archeologisch onderzoek
006390: BAILLON, ANDRÉ - Het neefje van Mll. Autorité
003797: BAILLY, G.H. - Het bouwkundig erfgoed en de monumentenzorg
003157: BAINVILLE, JACQUES - Napoléon
004221: BAKELS, H. - Luther's leven voor leeken verteld
002078: BAKER, TOM - The Boy Who Kicked Pigs
007422: BAKER, NICHOLSON - Kamertemperatuur
004603: BAKKER, NEL - Het jaar van de honger 1944-1945
007506: BAKX, HANS W. - Midas' tranen. Een anekdote
005340: BAKX, PHONS - De gedachtenverdrijver. De historie van de mondharp
005251: BALAU, RAYMONS - Densities (Downtown Aalst)
004587: BALDEWYNS, ALBERT - HERMAN-LEMOIRE, ANDRÉ - De kanonnen van Walcheren. Antwerpen moet bevrijd worden !
002584: BALDWIN, JAMES - Geen naam op de straten
002586: BALDWIN, JAMES - Niemand kent mijn naam
002583: BALDWIN, JAMES - Als Beale Street kon praten
005514: BALI, FATIMA - Mijn leven in Borgerokko
007891: BALLARD, J.G. - Het keizerrijk van de zon
007083: BALLEGEER, JAN PIET - El Greco 1541-1614
001256: BALTHAZAR, HERMAN & STENGERS, JEAN - La dynastie et la culture en Belgique
007334: BALTHAZAR, HERMAN - DE WEERDT, DENISE - GELDOLF, WIM - GOTOVITCH, JOSÉ - HAUPT, GEORGES - OUKHOW, MICHEL - SCHMOOK, GER - VAN DE CASTEELE, EDGARD - WILLEKENS, EMIEL - Bijdragen tot het Camille Huysmansonderzoek - Etudes de la personnalité de Camille Huysmans
001303: BALTUS, ADO - Exposition de Bruxelles 1958. L'architecture, jes jardins et l'éclairage
004617: DE BALZAC, HONORÉ - Un ménage de garçon
000837: DE BALZAC, HONORÉ - Het huis 'De Kaatsende Kat'
006092: DE BALZAC, HONORÉ - La Rabouilleuse
002023: BAO, SANDRA - Argentina, Uruguay & Paraguay (includes Chilean Patagonia)
007593: BARBARIN, GEORGES - Le secret de la grande pyramide ou la fin du monde adamique
005925: BARBERY, MURIEL - L'élégence du hérisson
006691: BARBUSSE, HENRI - Een Soldaat was een Kuil aan 't graven
004241: BARGER, H.H. - LINDEBOOM, J. - EEKHOF, A. - CRAMER, J.A. - BRONSFELD, A.W. - PIJPER, F. - PONT, J.W. - VAN LEEUWEN, J.A.C. - VOS, K. - VAN NES, H.M. - RUST, J.A. - BEERENS, J.F. - Maarten Luther in zijn leven en werken van 1483-1525
006389: BARKER, NICOLA - De zomergast
006124: BARLACH, ERNST - BECHER, JOHANNES R. - HARDEKOPF, FERDINAND - BENN, GOTTFRIED - DÖBLIN, ALFRED - EINSTEIN, CARL - EDSCHMID, KASIMIR - VON HODDIS, JAKOB - LAKSER-SCHÜLLER, ELSE - HEYM, GEORG - KOKOSCHKA, OSKAR - MANN, HEINRICH - LOERKE, OSKAR ... - Van 's burgers punthoofd vliegt de hoed. Duitse expressionistische verhalen
004014: BARNARD, BENNO - Het meer in mij
004097: BARNARD, BENNO - DRYDEN, JOHN - All for love
006320: BARNARD, BENNO - VAN PAEMEL, MONIKA - RONDAS, JEAN-PIERRE - VERMEIREN, KOEN - WEVERBERGH, JULIEN E.A. - Dietsche Warande & Belfort. Hoe bestaat het ? Literatuur in Vlaanderen
003994: BARNARD, BENNO - Gedichten in melk geschreven
002707: BARNARD, BENNO - Tijdverdrijf voor enkle fijne luiden
005268: BARNES, JULIAN - Iets aan te geven? Berichten uit Frankrijk
008246: VAN BARNEVELD, KEES - DEKKERS, GER - Curiosa in Nederlandse musea - dans les musées des pays-bas - in Niederländischen Museen - in Dutch museums
006980: VAN BARNEVELD, KEES - DEKKERS, GER - Curiosa in Nederlandse musea - dans les musées des pays-bas - in Niederländischen Museen - in Dutch museums
003405: BARNICOAT, JOHN - A concise history of Posters
003632: BAROUCH, DOMINIK - Manuel stratégique du repas d'affaires
006985: BARRÉ, MICHEL - Célestin Freinet, een pedagoog voor onze tijd
000526: BARRÈS, MAURICE - L'abdication du poète
007124: BARRETT, G.W. - Het oude China
006873: BARRETTO, LUIS FILIPE - Portugal na abertura do mundo. Portugal en de opening van de wereld.
004652: DE BARRIÈRE, S. (CARCO, FRANCIS) - Blümelein 35. Confidences du Lieutenant S. de Barrière Officier de Renseignements receuillies par Francis Carco
007885: BARTELS, BRUNO - De repatriëring
004268: BARTELSMAN, JAN - Nederlandse Café Interieurs. Een fotografische ontdekkingsreis langs Nederlandse cafés
005182: BARTH, KARL - De Duitschers en wij
006712: BARTMANN, HEINRICH - Erneuerung des Kölner Rathauses
002900: BARTSTRA, DR.J.S. SR. - Geschiedenis van het moderne imperialisme
000791: BASQUIN, ROLAND & BOLLE-REDAT, RENÉ - Notre dame du Haut Ronchamp
007860: BASSE, MAURITS - De Vlaamsche Beweing van 1905 tot 1930 (2 delen)
004012: VAN BASTELAERE, DIRK - Hartswedervaren
004796: BASTET, F.L. - Heksendans
005672: BATAILLE, LOUIS - Bataille's kleine kerkgeschiedenis voor onzen Tijd en onze Jeugd omgewerkt
002257: BATSELÉ, GÉRARD - GADENNE, NOBERT - GRENIER, MARTINE - STEVENS, DANIEL - Dubrunfaut. Un homme, une oeuvre
002661: VAN BATTEL, KOEN - Eenige woorden tot de menschen met gezond verstand en van goeden wil
006654: BAUDELAIRE, CHARLES - De bloemen van het kwaad
004781: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal
000031: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal
007117: BAUDELAIRE, CHARLES - La Belgique toute nue
007499: BAUDEZ, L. S.J. - Burgemeester in moeilijke tijden. Philippe J. Vermoelen maire van Antwerpen 1814-1817
006271: BAUDOUIN, FRANS - Het Rubenshuis. Beknopte gids
005586: BAUDOUIN, FRANS - Maria Segers
007001: BAUDOUIN, P. (REDACTIE) - Scaldis Tentoonstelling oude kunst en cultuur, hedendaagse kunst, economie
007731: BAUDOUIN, FRANS - D'HULST, ROGER-A. - Rubens en zijn tijd. Tekeningen uit Belgische verzamelingen
006997: BAUDOUIN, PIET E.A. - De gedekte tafel vroeger en nu
007076: BAUDOUIN, PIET E.A. - 125 Fotografie - Het Sterckshof 1965
003902: BAUER, MARIUS - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten
002291: BAUER, RAOUL - DE VISSCHER, JACQUES - VANDEVONDELE, HUGO - VAN DEN AUWEELE, DIRK - De twaalfde eeuw. Een breuklijn in onze beschaving
005715: BAUMAN, JANINA - Winter in de morgen. Een jeugd in Warschau
006121: MEIERHOFER/BAUMBERGER - Bloemen uit de bergen
003608: BAUMSTARK, REINHOLD - Philips ii Koning van Spanje
001227: DE BAUW, KRIS - Het Zoerselbos. Inventarisatieresultaten en richtlijnen voor het beheer
007060: BAUWENS, JAN - TERLOUW, PIET - EBELING, H.C. (SAMENSTELLING) - Dossier 1940-1945. Degrelle, Brussel - Rusland - Madrid
003377: BAYAR, MARIS - Vrouwelijke elegieën
004784: BAYARD, EMILE - L'Art de reconnaître les styles Le style Renaissance
006656: BEARD, MARY - Pompeii. Het dagelijks leven in een Romeinse stad
003862: BEAVEN, DONALD W. - BROOKS, STATTFORD E. - The Nail in Clinical Diagnosis
004967: BECARREN, GUIDO - Bewogen en beproefde jeugd in het Derde Rijk
001417: BECK, MARTIN - Klabak in Antwerpen
005288: BECK, REINHART - Wörterbuch der Zeitgeschichte seit 1945
005116: BECKER, JUREK - HAVEL, VÁCLAV - HEYM, STEFAN - KRISTOF, AGOTA - WEIL, JIRÍ E.V.A. - Literatuur uit Midden-Europa
000771: BECKMAN, THEA - Wij zijn wergwerpkinderen
000256: BEDEL, MAURICE - Le mariage des couleurs
000257: BEDEL, MAURICE - Monsieur le Professeur Jubier
000258: BEDEL, MAURICE - Philippine
003400: BÉDIER, JOSEPH - De roman van Tristan en Isolde
004291: OP DE BEECK, HANS - Hans op de Beeck, a selection of workts 1996-2001
004257: OP DE BEECK, L - In het klooster van Korsendonk
005691: OP DE BEECK, JOHAN (REDACTIE) - Omroepen in de woestijn. De BRT discussie
007358: BEECKMAN, NATHALIE - Belgica. De eerste overwintering in Antartica 1897-1899
005954: BEEDHAM, BRIAN - The crisis of communism
003658: VAN BEEK, GEERT - De tekens van het meisje Cynthia
005695: BEEKMAN, J.H. BZN - De hoenderwereld. Geïllustreerd handboekje
004877: BEELEN, STAF - DE POORTER, LAURENT - HAEYAERT, PHILIPPE - VANDENBROEKE, CHRIS - Geschiedenis van de Vlaamse Ontvoogding
003950: VAN BEERS, JAN - Gedichten
007364: VAN BEERS, JAN - Gedichten. Eeuwfeestuitgave 1821-1921
001250: BEERTEN, LUC - De put. Een stomme film
008403: BEETHOVEN - Les Cahiers de Conversation de Beethoven (1819-1827)
008133: BEGHEYN, PAUL - DE MAERE, JAAK E.A. - Streven - Na de golfoorlog - Filosofie in Nederland - Toekomst van het socialisme
004116: BEHEYDT, LUDO (REDACTIE) - Voorzetten 33. Taal en Omroep
003566: BEHN, FRIEDIRCH - Römertum und Völkerwanderung. Mitteleuropa zwischen Augustus und Karl dem Grossen
004372: BEKAERT, PIET - Ooidonk 94. Beelden binnen en buiten het kasteel Ooidonk
005205: BEKAERT, GEERT - Charles Vandenhove 1985-1995
000314: BEKKERING, HARRY - Veroverde traditie
000808: BEKKERS, LUDO & STEGEMAN, ELLY - Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen
003498: BEKKERS, LUDO & STEGEMAN, ELLY - Pintores contemporáneos en los países Bajos y Flandes
001590: VAN BEKKUM, W. - Manggaraische kunst
007292: DE BELDER, JOZEF L. - Museum Mevrouw J.Dhondt-Dhaenens
007705: DE BELDER, JOZEF. - Museum Mevrouw J. Dhondt-Dhaenens
004965: DE BELDER, JOS - Het lamlendig Vlaams verweer in België van 1885 tot 1940
004938: DE BELDER, J.E. - Franck Mortelmans of de betekenis en de noodzaak van het gevoel en van de constanten in het kunstwerk
002390: DE BELDER, J.L. - Verzamelde gedichten (1938-1974)
006420: VAN BELGIË, LAURENT - NORIN, LUC - De hond als gids in de kunst en in de stad
005044: BELIËN, PAUL - Een troon in Brussel
007151: BELJON, J.J. - Twaalf omgevingen
000033: BELLOW, SAUL - Herzog
003395: BELPAIRE, M.E. - Kunst- en levensbeelden
001938: BELPAIRE, M.E. - Beethoven. Een kunst- en levensbeeld
006237: BELPAIRE, M.E. - Constance Teichmann als Franciscanesse
006685: VAN DEN BEMT, F. - Belgique - België - Belgien - Belgium - Bélgica
005408: COHN-BENDIT, DANIEL - SCHMID, THOMAS - Thuisland Balylon. De uitdaging van de multuculturele democratie
006090: BENIMA, CORNS - Platonische liefde
003151: BENNETT, ALAN - Thuis schrijven
005584: BENNETT, IAN - Book of American Antiques
007780: BENOIT, PIERRE - Koenigsmark
004898: BENOIT, PETER - De Schelde 14 October 1917
003637: BENOIT, PIERRE - Le lac salé
006823: BENOIT, PETER (POLS, M. ANDRÉ) - Peter Benoit's leertijd. Honderd brieven aan zijn ouders uit de jaren 1851-1862
003628: DE BENS, ELS - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944)
003812: KNOL TEN BENSEL, HANS - Merkant. Markante feiten uit de automerkengeschiedenis
003455: BENVEGNIN, LUCIEN - CAPT, EMILE - PIGUET, GUSTAVE - Traité de vinification
004901: DE BÉRANGER, P.J. - Musique des chansons de P.J. de Béranger contenant les airs anciens et modernes les plus usités
004492: BERANOVÁ, JANA - MERCKS, KEES - Moderne Tsjechische literatuur
000009: BERBEROVA, NINA - La Résurrection de Mozart. Suivi du catalogue 1978-1988
007809: BERBEROVA, NINA - De begeleidster
001261: BERCKX, PAUL - Geo Sempels
003970: VAN DEN BERG, LOUISA - Wroeten
002787: VAN DEN BERG, JOOP (SAMENSTELLING) - De keerzijde van de medaille. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs 1945-1950
006686: VAN DEN BERG, JOOP (SAMENSTELLING) - Indië-Indonesië in honderd gedichten
005348: VAN DEN BERGE, CLAUDE - Aztlan. Inscripties
005546: VAN DE BERGE, CLAUDE - De gestalte in het berkenbos
005720: VAN DE BERGE, CLAUDE - Indirid of De samenspraak met de engel
003530: VAN DE BERGE, CLAUDE - Aztlan. Inscripties.
006520: VAN BERGEN, ANNEGREET - De lessen van burn-out. Hoe word je er beter van. Een persoonlijk verhaal
005959: BERGER, PIETER L. - BERGER, BRIGITTE - Sociologie een biografische opzet
003606: CYRANO DE BERGERAC, S. - Maanreis of opstijging tot en bereizing van der maan
006210: VAN DEN BERGH, GASTON - Beiaardrecitals - Mechelen 1977
005564: VAN DEN BERGH, HANS - VAN ELSLANDER, ANTONIN - VAN PAEMEL, MONIKA - VAN DER VEGT, JAN (SAMENSTELLING) - Kritisch akkoord 1982
008400: VAN DEN BERGHE, BRUNO H. - De Chrysostomustragedie en de standvastigheid van twee heiligen
004893: BERGHMANS, JAN - Ieder dorp heeft zijn wankele wijfjes
002712: BERGHMANS, JAN - Lieve Rozalie
003839: BERGHMANS, JAN - De zaak mens
003721: BERGHMANS, JAN - Ieder dorp heeft zijn wankele wijfjes
004659: BERGHMANS, JAN - Hoe groen was mijn gal
002748: BERGMAN, INGMAR - Scènes uit een huwelijk
002747: BERGMAN, INGMAR - Herfstsonate
006374: BERGMAN, THOMAS - Ons kind de eerste 300 dagen
004806: BERGMAN, INGMAR - Het slangeëi - Het uur van de wolf - Een passie - Beroering - Schreeuw zonder antwoord
002746: BERGMAN, INGMAR - Van aangezicht tot aangezicht
002745: BERGMAN, INGMAR - Dans van de marionetten
002744: BERGMAN, INGMAR - Het slangeëi - Het uur van de wolf - Een passie - Beroering - Schreeuw zonder antwoord
008421: BERGMAN, INGMAR - Het slangeëi - Het uur van de wolf - Een passie - Beroering - Schreeuw zonder antwoord
006375: BERGMAN, THOMAS - Zien met je vingers
006379: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België
003024: BERK, MARJAN - BLOEM, MARION, HEMMERECHTS, KRISTIEN - KROONENBERG, YVONNE E.A. - Zoeter dan honing. Veertien korte verhalen van vrouwen over wraak
004513: BERK, GAIT L. - De Punter
001528: BERK, NOUROULLAH - La peinture Turque
001878: BERK, MARJAN - De zelfvergrootster
000846: BERKHOF, ASTER - Dagboek van een missionaris
002990: VAN ROOIJ-BERLAGE, M. - Tapijten
006481: BERLIOZ, JACQUES - Moines et religieux au Moyen Age.
006880: BERNAERTS, F. - De vrouw in verschillende beschavingen
000917: BERNAGE, GEORGES - 7 juin-19août 1944 La bataille de Normandie
005208: BERNAL, JOHN DESMOND - Science in History. Volume 2 The Scientific and Industrial Revolutions
005209: BERNAL, JOHN DESMOND - Science in History. Volume 4 The Social Sciences: Conclusion
000651: BERNARD, CHARLES - Opsomer
007205: BERNARD, CHARLES - Catalogue des tableaux, pastels, dessins, eaux-fortes composant l'atelier du feu Charles Mertens
003820: BERNARD, J.F. - Talleyrand. Diplomat - Staatsmann - Opportunist
004969: BERNARDS, J.A. - BOUMAN, L.N. - Fysiologie van de mens
005260: BERNLEF, J. - DENDERMOND, MAX - DEN DOOLAARD, A. - HAASSE, HELLA S. - KOSSMANN, ALFRED - RUEBSAMEN, HELGA - Van zes een jaar. Zes verhalen van zes auteurs over zes jaren
000235: BERNLEF, J. - BERNHARDSSON, CARL OLOF - LANGESTRAAT, BOB - De pyromaan
000192: BERNLEF, J. - Vallende ster
002887: BERNLEF, J. - Ga jij de klas maar uit !
001954: BERNLEF, J. - Vallende ster
003842: BERNSTEIN, EDUARD - De voorwaardern tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie
002849: BERNSTEIN, LEONARD - West Side Story
003573: BERTIN, EDDY C. - Droom mij dood
003740: BERTIVEN - Vorm en vent
005194: BESCHLOSS, MICHAEL R. - TALBOTT, STROBE - Op het hoogste niveau. Busch, Gorbatsjov en het einde van de Koude Oorlog
005499: VAN BESIEN, WOUTER - Beter. Hoe groene verandering een groot verschil maakt
002071: BESSEMANS, DR.A. - De Biologisch Geslachtelijke Voorlichting der Jeugd
004788: BESSIÈRES, ALBERT - Alexis Carrel (1873-1944)
006992: BETTE, DIDIER - DA SILVA, CHARLY - KEMPENEERS, ALEXANDER - STEIGAN, PAL - VAN DUPPEN, DIRK - GOUNET, THOMAS - Ecologie en Marxisme
006876: BETTEN, ROBERT - Die Rose, ihre Anzucht und Pflege. Praktisches Handbuch für Rosenfreunde
008385: DE BEUL, DANIEL - Zei-spreuken (deel 1)
002264: DE BEUL, DANIEL - Adam en Eva in zei en andere Volksspreuken
008304: BEURSKENS, HUUB - De leguaan
002929: BEURSKENS, HUUB - De stroman
002936: BEVAN, ROB & WRIGHT, TIM - Unleash your creativity
001031: BEVERSLUIS, MARTIEN - Chimera's. Een dramatisch gedicht
000915: BEX, MAURICE - Manet
008064: BEZACIER, LOUIS - Asie du sud-est. Tome II - Le Viêt-Nam. Premier fascicule: De la préhistoire à la fin de l'occupation Chinoise
005742: BICKEL, WALTER - KRAMER, RENÉ (REDACTIE) - Wild en gevogelte in de internationale keuken
003739: BIDDELOO, DIRK - Het dorp
001192: BIERENBROODSPOT, GERTI - Om Edittha. Vroege labyrinthen
006031: BIERMAN, WOLF - HUYSE, LUC - VAN LAEKEN, WILLIAM - SCHAEVERS, MARK - REYNEBEAU, MARC - De Nieuwe Maand. Terug naar de jaren zestig. Bijdrage tot de herdenkingsrace
004750: BIESHEUVEL, J.M.A. - Slechte mensen
004749: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het nut van de wereld
007007: BIESHEUVEL, J.M.A. - VROMAN, LEO - GRUNBERG, ARNON E.V.A. - Hollands Maandblad 768
000325: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen
000582: BIESHEUVEL, J.M.A. - MINCO, MARGA - BOMANS, GODFRIED - WOLKERS, JAN - Storm op zee - De glazen brug - Dagboek van Rotummerplaat - Groeten van Rotummerplaat
001389: BIESHEUVEL, J.M.A. - Konijn
007707: BIESHEUVEL, J.M.A. - De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen
005193: BIEWENGA, AD - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vertigingskolonie 1680-1730
006623: BIJLSMA, K. - KOK, P. - Siersmeden. Een serie voorbeelden met toelichting voor smeden, tevens leidraad bij het zelf ontwerpen en maken van siersmeedwerk
001542: BILDERDIJK, WILLEM - Bilderdijk's treurspel Willem van Holland
003261: BILLIARD, ROBERT - La Collaboration Industrielle et Ouvrière avec l'Occupant.
003270: BILLIET, DANIEL - DE KOCKERE, GEERT - MERVEILLE, CHRISTIAN - DREESEN, JAAK - NORAC CARL - MEOYAERT, BART - FRANCK, ED - BARBÉ, ANDRÉ... - De klokken luiden witte vlokken
002919: DUMONT - DE VRIENDT - VANDER OUDERA - BILMEYER - VAN RIEL - A la mémoire de Monsieur François Baeckelmans architecte
005255: VAN BILSEN, A.J.J. - Vers l'indépendance du Congo et du Ruanda-Urundi. Réflexions sur les devoirs et l'avenir de la Belgique en Afrique Centrale
004687: VAN BILSEN, JEF - Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie
007826: BINOER, JORAM - Ik, mijn eigen vijand
003355: BIRD, RICHARD - De tuin op tafel. Genieten van een moestuin
007167: BISCHOF, WERNER - REINKE, SIEGFRIED - GASSER, ELSA F. - Mutter und Kind
004896: BISCOMPTE, HENRI - Pedagogische aanbevelingen ten behoeve van het kleuter-, lager en buitengewoon Onderwijs
000964: BISMARCK - Gedanken und Erinnerungen
002165: BISSCHOP, E.V. - Dagelyksche hulp voor Belgen in England
008342: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. - Catalogus van de Brugse Stadsgezichten. Schilderijen XVIIe-XXe eeuw
002516: BLACK, KEDA - Mon cours de cuisine. Les Basiques
005371: VAN BLADEL, LOUIS - Materie, macht & minne. Verzamelde opstellen
006247: BLAISSE, MARK - Aboe Nidal bestaat niet
000676: BLAISSE, MARK - Aboe Nidal bestaat niet
005598: BLANCHARD, KEN - BOWLES, SHELDON - Gung ho ! Een overtuigende methode om uw medewerkers te inspireren
005597: BLANCHARD, KENNETH - ZIGARMI, PATRICIA - ZIGARMI, DREA - Situationeel leiderschap II en de One Minute Manager
003760: BLANCHOD, FRED DR. - Les moeurs étranges de l'Afrique noire
006900: BLANCQUAERT, DR. SC. T. - De Aardkorst. Vorming en Vervorming Eenige aanvankelijke begrippen van Aardkunde
005591: BLANCQUAERT, LIEVE - Voorbij de grens. De wonderlijke tocht van 10 mensen over hun handicap heen
008261: BLANKENSTEIN, JAN - Kinky Amsterdam. Een ontdekkingsreis naar erotische fantasieën
003895: BLANPAIN, ROGER - De syndikale vrijheid in België
006662: DE BLEECKERE, SYLVAIN (REDACTIE) - Het huis van de filosofie. Handboek Hedendaagse Wijsgerige Stromingen
002160: BLES, NOUD - Bevrijdingsvuur
002597: DE BLESER, WILLY - Parijs-Tours
007680: DE BLESER, WILLY - Janezoe van Mensjarana
000536: BLOCKMANS, DR.FR. - 1302 - Voor en Na. Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis
007103: BLOCKMANS, WIM - PREVENIER, WALTER - In de ban van Bourgondië
001912: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes
005203: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes
002373: BLOEM, MARION - Vaders van betekenis
003998: BLOEM, REIN - Roman
001913: BLOEM, MARION - Rio
004646: BLOEMEN, YOLANDA - RUTGER KOPLAND E.A. - De verloren zaak
001933: BLOKKER, JAN - Afscheid van televisieland
004526: BLOKKER, JAN - BLOKKER, JAN JR. - BLOKKER, BAS - Het vooroudergevoel. De Vaderlandse Geschiedenis
006048: VAN BLOKLAND, SIMON E.A. (REDACTIE) - Alfred Ost in Nederland
005692: BLOM, ROBERT J. - NUGTEREN, TRUDY - LEUPEN, HERBERT - 3x1=1 Gedichten
005337: BLOMMAERT, JAN - VERSCHUEREN, JEF - Antiracisme
008240: BLOMMAERT, ALOIS - 't Eenzame Graf
001271: BLOMME, PIET - WILLEMSEN, A.W. - SIMONS, LUDO - Toespraken bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Ludo Simons
006483: BLUCHE, FRANÇOIS - L'Ancien Régime. Institutions et société
000992: BLUM, LEON - Om socialist te zijn
005795: BLUM, ANDRÉ - Les origines du papier de l'imprimerie et de la gravure
004226: BLUNCK, HANS FRIEDRICH - Der Wanderer
004030: BOCCACCIO, GIOVANNI - The Decameron or Ten Day's Entertainment
007360: BOCCARA, JACQUELINE - BLONDEEL, BERNARD - Tapisseries de la Renaissance Tapestry
003524: DE BOCK, EUG. - Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamse Romantiek
001339: DE BOCK, EUGÈNE - De Nederlanden. Overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunst, de bouwkunst en de letterkunde van de oudste beschaving tot 1830
003108: DE BOCK, EUG. - Hendrik Conscience. Zijn persoon en zijn werk.
003127: DE BOCK, EUG. - Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamsche romantiek.
001779: BODARD, SUZETTE - Bouillon sons folklore, son musée et son peintre Pierre Clouet
001780: BODARD, SUZETTE E.A. - Les Cahiers Ardennais - Vingtième anniversaire
000646: BODART, ROGER - Leon Devos
000652: BODART, ROGER - Albert Crommelynck
008180: BODDAERT, JORIS - Willem Verbon een halve eeuw beeldhouwer in Rotterdam
002294: BODIFÉE, GERARD - Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven
004493: BODIFÉE, GERARD - Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven
001381: BODIFEE, GERARD - Reflecties
003830: BODIFEE, GERARD - God en het gesteente. Waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen
003831: BODIFEE, GERARD - Weg uit de leegte. De spirituele nood van Europa
002295: BODIFÉE, GERARD - Aandacht en aanwezigheid. Over creativiteit in een onvoltooide wereld
005296: BODIFÉE, GERARD - Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initieatief
004978: BODIFEE, GERARD - God en het gesteente. Waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen
007388: BODLAENDER, DR.M.L. (SAMENSTELLING) - Politeia. Grote mannen over staat en maatschappij (2delen)
005882: DE BODT, SASKIA - HELLEMANS, FRANK - Taverne du passage. Nederlandse schilders en schrijvers in België
002057: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914
007777: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk Minnespel en Petrusken's einde
001210: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De gouden oogst
006857: BOELAERT, E. M.S.C. - Lianja. Het nationaal epos der Mongo
002885: BOENDERS, FRANS - DEHAENE, JEAN-LUC - MINNEBO, HUBERT - Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven
001313: BOENDERS, FRANS - DEHAENE, JEAN-LUC - MINNEBO, HUBERT - Europa Minnebo
002459: BOENDERS, FRANS - LENING, ARTHUR - AVRICH, PAUL - CARROLL, JOHN - CONSTANDSE, ANTON - OUKHOW, MICHEL - WARD, COLIN - De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme
004923: BOENDERS, FRANS - Kunst in het garnizoen. Canada tussen mythe en werkelijkheid
003362: BOENDERS, FRANS - LE BOT, MARC - Rustin
003840: BOENDERS, FRANS - Subliem en bijna niets. Een Japans Dagboek
000543: BOENIN, IWAN - De Zaak Kornet Jelagin
001181: DE BOER, PAUL - Het koninklijke paleis Noordeinde historisch gezien
003105: DE BOER, HERMAN PIETER - Het hebben van een zoontje
005573: BOERS, WALTER - Eén Volk, Eén Lied. Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
007729: BOERSTOEL, JAN - Iemand moet het doen
000014: BOERSTOEL, JAN - Veel werk
000015: BOERSTOEL, JAN - Veel werk
002181: BOESMANS, ANNICK - Bieren en pintelieren
006670: BOET, COR - WORMER, JOOST E.V.A. - Van bron tot boek. Apparaat voor de geschiedschrijving van het cummunisme in Nederland
005326: BOEY, KOEN - In vrijheid goed leven. Een proeve van fundamentele ethiek
006911: BOEY, M. - Dr. J. Persijn. Zijn Leven - Zijn Werk
005803: BOEYNAEMS, DR. P. - Nederlansche bibliographie van de Vlaamsche Geneesheeren 1919-1934
003598: VAN DEN BOGAARD, THEO - Mijn rust is heen, mijn hart is zwaar
007026: BOGAARDS, PAUL (REDACTIE) - Het bestiale in Van Dale
006426: BOGAERT, RAYMOND - Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen
003367: BOGAERTS, THEO - De mislukte bedevaart
000796: BOGAERTS, FÉLIX - Esquisse d'une histoire des arts en Belgique depuis 1640 à 1840 (volume 1)
005056: BOGAERTS, PAUL - De slalom soft
002184: BOGAERTS, MARTINA - Paspoort van de molen van Aartselaar
006557: BOGLER, P. THEODOR - Maria Laach. Vergangenheit uns Gegenwart der Abtei am Laacher See
000034: BOIMWOL, ROCHL - BERGER, LILI - ROSENFARB, CHAVA - RASKIN, MIRJAM... - Papieren schatten
004009: DE BOIS, BERT - Navond
005517: BOLAÑO, ROBERTO - Het lichtende kwaad
004296: BOLDINGH, G. JZN. - Electrische verlichting der woning
002229: VAN BOLEN, CARL - Geschiedenis der Erotiek
007700: BÖLL, HEINRICH - Eng is de poort
007989: BÖLL, HEINRICH EN NEGEN ANDERE AUTEURS - De begrafenis vindt om vier uur plaats
005913: BÖLL, HEINRICH - Was soll aus dem Jungen bloss werden? Oder: Irgendwas mit Büchern
001838: BÖLL, HEINRICH - Niet alleen in de kersttijd. Drie kerstsatiren
005926: BÖLL, HEINRICH - Die verlorene Ehre der Katharina Blum
003484: BOLLAERT, RITA - DERUDDER, MARC - Tieners zit stil op school. Omgaan met ADHD
006798: BOLLEN, RITA - MOULAERT, FRANK - Racisten hebben ongelijk
005417: BOLTER, J. DAVID - De mens van Turing. Westerse cultuur in het tijdperk van de computer
004196: DE BOM, EMMANUEL (REDACTIE) - Vlaanderen, o welig huis. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien
001816: BOMANS, GODFRIED - Beminde gelovigen
001950: BOMANS, GODFRIED E.A. - De Haarlemse Heiliglanden
004403: BOMANS, GODFRIED - Kopstukken
006868: BOMBEKE, ROGER - Schilders van het Leieland
008241: DE BONARVILLE, JEAN - Het Leven van Napoleon Keizer van Frankrijk
003281: DE BONDT, FERDINAND (TEN GELEIDE) - Het gemeenschapspact; Een modern België
005284: BONENFANT, PAUL - Philippe-le-Bon
005663: BONI, ARMAND - Herder zanger en koning
000924: BONI, ARMAND - Ernest Van der Hallen (1898-1948), een silhouet
005685: BONKE, HANS - Vallende schoorstenen verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam
001537: BONNEURE, FERNAND - Brugge beschreven. Hoe een stad in teksten verschijnt
007781: BONNIER, GASTON - LAYENS, GEORGES DE - Nouvelle flore du nord de la France et de la Belgique pour la détermination facile des plantes
004594: DE BONO, EMILIO GEN. - La Guerra come e dove l'ho vista e combattuta io
004202: BONSET, JAC. (SAMENSTELLING) - Vademecum voor den klavierspeler. Leidraad bij het piano-onderwijs
005420: BONTE, HANS (REDACTIE) - Het VLD-alternatief. Gewikt en gewogen
001430: DE BOO, DRS.J.A. - Heraldiek
001662: VAN DEN BOOGAARD, OSCAR - LANDVREUGD, HERMINE - SALAMON, SILVAIN - SCHOLTEN, JAAP - De Achttiende Deur
007465: VAN DEN BOOGAARD, OSCAR - Een bed vol schuim
005455: DE BOOM, GHISLAINE - Charles-Quint prince des Pays-Bas
004217: VAN DER BOOM, DR. A. - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600
006453: DE REVISOR. BOOMSMA, GRAA - FRANSSENS, JEAN-PAUL - VROMAN, LEO - BRODSKY, JOSEPH - BACHMANN, INGEBORG - Proza - Literatuur
006755: BOON, LOUIS PAUL - HUMBEECK, KRIS - Album Louis Paul Boon. Een leven in woord en beeld. Met een chronologie van Boons leven en werk door Kris Humbeeck
001616: BOON, LOUIS PAUL - De verloren zaak
004151: BOON, LOUIS PAUL - Het vroege werk. (De voorstad groeit - Abel Gholaerts - Vergeten straat - Mijn kleine oorlog(
004515: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike`s Obscene Jeugd. Een pornografisch verhaal voorafgegaan door een proefschrift `in en om het kutodelisch verschijnsel` waarmee student Steivekleut promoveerde.
006020: BOON, LOUIS PAUL - Eenzaam spelen met Pompon
000022: BOON, LOUIS PAUL (VERDOODT, FRANS) - Het zoutvat van Boontje Boon. Louis Paul Boon in radio en televisie
008165: BOON, LOUIS PAUL - Menuet
008022: BOON, LOUIS PAUL - BAL, NIC - VAN EYNDE, JOS - COOLS, ANDRÉ E.V.A. - Liber Amicorum Achiel Van Acker
006718: BOON, LOUIS PAUL - De atoombom en het mannetje met den bolhoed / Mijn kleine oorlog
000018: BOON, LOUIS PAUL (VERDOODT, FRANS) - 16 van Louis Paul Boon
000195: BOON, LOUIS PAUL - Gustaaf Vermeersch
000598: BOON, LOUIS PAUL - Verse boontjes
002533: BOON, LOUIS PAUL - Zondagsleven van Pomponneke
000020: BOON, LOUIS PAUL - Zomerdagdroom (Dummy)
000017: BOON, LOUIS PAUL & ROGGEMAN, MAURICE - Proleetje en Fantast. De wonderlijke avonturen van Proleetje en Fantast. Proleetje en Fantast globetrotters
001776: BOON, LOUIS PAUL - Memoires van Boontje
008169: BOON, LOUIS PAUL - DE BOER, HERMAN PIETER - CREMER, JAN - GRIJS, PIET - JACOBS, PAUL - WAASDORP, JOOP - DE WINTER, THEUN - WOUTERS, JOYCE - Achterkanten
003833: BOON, LOUIS PAUL - KOMRIJ, GERRIT - SCHIPPERS, K. E.V.A. - Brokkelpak. Een boek vol verhalen, gedichten, puzzels, spelletjes en wetenswaardigheden
000170: BOON, LOUIS PAUL - Het Geuzenboek
006783: VAN RAPPARD-BOON - Hokusai and his school. Japanes Prints 1800-1840
000194: BOON, LOUIS PAUL - Dorp in Vlaanderen
002428: BOON, LOUIS PAUL - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld
006506: BOON, DR. GRETA - De Belgische radio-omroep tijdens de tweede wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-1944
006097: BOON, LOUIS PAUL - Koninginnen met kronen van karton. Een reportage van Boontje over beroemde vrouwen van deze tijd
003737: BOON, JOZEF C.SS.R. - Hoe roodkapje verrees
004520: BOON, JAN - Herovering van Brussel. Prestigepolitiek
006706: BOON, LOUIS PAUL - JONCKHEERE, KAREL - DE VRIES, THEUN - BLAMAN, ANNA - KUYPERS, JULIEN - DEKKER, MAURITS - VAN VRIESLAND, VICT.E. - BOUHUIJS, MIES E.V.A. - Het zilveren boek van de W.B.-Vereniging
007568: BOON, LOUIS PAUL - SEGHERS, GRETA - AUSTER, PAUL - POINTL, FRANS E.V.A. - Kreatief. Literair- en kunskritisch tijdschrift 1991-1
007489: BOONEN, MARTIN - VAN DER CRUYSSE, TOM - Maaseik, ontstaan en groei van een grensstad
002233: BOONEN, JAAK PROF.DR. - Ministers Cornesse en Helleputte
002911: BOONEN, MARTIN - VAN DER CRUYSSE, TOM - Maaseik, ontstaan en groei van een grensstad
006642: BOONENBURG, K. - De Zuiderzee
002805: DE BOOSE, JOHAN - De grensganger
002809: DE BOOSE, JOHAN - Noem het middernacht
001649: BOOT, MARJAN (REDACTIE) - Glas van buiten de grenzen
007159: BOOZ, PATRICK R. - The golden souvenir of Bali
004688: BORCHERT, BRUNO - Mystiek. Het verschijnsel - De Geschiedenis - De nieuwe uitdaging
000730: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder
002839: BORDEWIJK, F. (HERMANS, W.F.) - De Fruitkar
006525: BORDUI, YVONNE - Heilig vat met verdoemde repen
000732: BOREAU, VICTOR & DUCHIRON, J. - Histoire générale des temps modernes de 1455 jusqu'à nos jours
007556: BOREL, HENRI - De geest van China
005783: BORGES, JORGE LUIS - El Aleph
002534: VAN BORK, GERRIT JAN - TEN HOUTEN-BIEZEVELD, GONNY - Over Boon
005403: VAN BORM, J. - SIMONS, L. (REDACTIE) - Liberr Amicorum H.D.L. Vervliet
008069: BORMANS, LEO - 20 wegen naar geluk
002616: BORMS, AUGUST (RAAD VAN VLAANDEREN) - Memorandum over de buitenlandsche politiek van België
008005: BORMS, AUGUST - Dr. August Borms voor het gerecht
004634: BORMS, AUGUST (RAAD VAN VLAANDEREN) - Trouw totterdood. Borms 1878-1978. Een huldeboek
001055: BORN, WINA - Wina Born's culinaire Memoires.
002797: BORN, WINA - Wina Born's wijnboek voor feestelijk wijndrinken
007995: VAN DEN BORREN, CH. - Etudes sur le XVe siècle musical. La fin du Gothique et les débuts de l'école néérlandaise
003003: BOS, ALFRED - VINGERHOETS, TON - RIJVEN, STAN - ENGELSHOVEN, TOM - Popdossier 1987/1988. Kroniek van een muziekjaar
003002: BOS, ALFRED - VINGERHOETS, TON - Popdossier 1988/1989. Een jaar popmuziek in woord en beeld
007623: BOSCH, C.M.H. - John Bull en Europa
006192: BOSCHVOGEL, F.R. - Waar Maas en Schelde vloeien
004177: BOSCHVOGEL, F.R. - Antoon van Dyck
004622: BOSHOUWERS, RICHARD - Sven Stolpe
008015: BOSMANS, JEAN - KERFS, JOZEF - G.GEERKENS E.A. - De Reengenoten
008016: BOSMANS, JEAN - KERFS, JOZEF - G.GEERKENS E.A. - De Reengenoten
008014: BOSMANS, JEAN - WEYNS, JOZEF E.A. - De Reengenoten
002942: BOSSAERTS, DÉSIRÉ - Herinneringen aan Congo. Désiré Bossaerts, ambtenaar in Boma (1904-1907)
006294: VAN DEN BOSSCHE, NESTOR - Spokerijen in de streek van Zottebem
006290: VAN DEN BOSSCHE, LOUIS - Jeroen Bosch
007655: BOSSUYT, IGNACE - Orlando Lassus en Antwerpen 1554-1556
006762: BOT, WIM - Leve Feyenoord één
008247: DE BOT, GÉ - Trans-Siberië-Expres. Van Hoek van Holland naar Japan
001872: BOTJE, HARM - In de Ban van de Nijl
003019: BOTJE, HARM - Het duivelshuis
002562: BOTTINI, OLIVER - Im Sommer der Mörder
006066: BOTTOMORE, TOM - Marxistische sociologie
004127: DE BOTTON, ALAIN - De troost van de filosofie
008068: DE BOTTON, ALAIN - Proeven van liefde
007437: BOUAZZA, HAFID - De akker & de mantel. Over de vrouw en de islam
001275: BOUAZZA, HAFID - Paravion
002336: BOUAZZA, HASSNAE (SAMENSTELLING) - Achter de sluier. Verhalen over de kracht van de Arabische vrouw
001367: BOUDENS, LUC - Vrijdag visdag
001368: BOUDENS, LUC - Het zijn lange dagen
001685: BOUDENS, ROBRECHT - Kardinaal Mercier en de Vlaamse Beweging
001366: BOUDENS, LUC - De Tiende Provincie
007933: BOUDENS, LUC - Het Lijden Van De Jonge Werner
002752: BOUMA, HANS - Verduiveld handig
001282: BOUMAN, DR.P.J. - Revolutie der eenzamen/Spiegel van een tijdperk. Vijfstromenland/Balans der werelddelen. Een onzer dagen/'t Voorhistorische heden
005683: BOUMAN, DR.P.J. - Sociologie. Begrippen en problemen
007925: DE BOUNGNE, LEOPOLDINE - Bibliographie van Kan. Dr. Floris Prims
005256: BOURDOUXHE, MADELEINE - Verzameld werk
001080: THOMAS-BOURGEOIS, CHARLES A. - Le représentation d'une Passion Flamande sour la Domination Française
005427: BOURGEOIS, PIERRE - VERHESEN, FERNAND (SELECTION) - 1945-1970 A Quarter Century of Poetry from Belgium. Un quart de siècle de poésie de Belgique
005929: BOURNE, JOHN - Amateur acting
007638: BOUSSET, HUGO - VAN STEENVOORT, PAUL - (RYSLINCK, WARD) - De berichten uit de Heksenkring
004218: BOUTENS, P.C. - Beatrys
007913: BOUTS, AXEL - Scherven. Kroniek van de familie Adams en van de 20ste eeuw
003013: BOUTS, AXEL - Oorlog in Kieltje
005581: BOUTS, AXEL - De glazen deur
007754: BOUTS, AXEL - Rosé de Provence
003012: BOUTS, AXEL - Dood ijn Arles
007351: DE BOUVÈRE, LOUIS E.A. - Grande Loge régulière de Belgique - Reguliere Grootloge van België - Regular Grand Lode of Belgium. Almanach 1990
000936: VAN BOUWEL, LUDO - Te paard door de twintigste eeuw
000784: BOUWMAN, MIES - Stukjes van Mies
007544: BOVIN, KRIS - CELS-DECORTE, MARK - RUTGEERTS, JAN - SEGHERS, FREDDY - Naar een federale samenleving. Integraal federalisme
001406: VAN BOXEL, PIM & VAN HEUSEN, ALFONS - Daar zeg je wat
008144: BOXER, CHARLES R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654
002497: BOXER, C.R. - Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie 1600-1800
005835: VAN BOXTEL, P. (VOORWOORD) - Peer van den Molengraft zeventig jaar. Zestig jaar schilderen en portretteren
005845: BOYADJIAN, N - Le Coeur son histoire, son symbolisme, son iconographie et ses maladies
005844: BOYADJIAN, N - From Holy Pictures... to the healing Saints. Faith and the Heart
006447: DE REVISOR. BRAAKMAN, WILLEM - VAN DER KOLK, GEERT - MAJAKOVSKI, VLADIMIR - KLEE, PAUL - TRITSMANS, MARC - Proza - Literatuur
006326: BRAAS, TON - Door het geweld van zijn verlangen. Een biografie van Matthijs Vermeulen
000035: BRAASEM, W.A. & HOORNIK, ED - De donkere lier. Godheid en schepping, mens en dier, liefde en rouw in de poëzie der primitieve volkeren
005574: DE BRABANDER, GUIDO - DICKELE, KATRIEN - Reuzen van Dwergen.
003918: DE BRABANDER, GUIDO - VERVOORT, LUC - WITLOX, FRANK - Metropolis over mensen, steden en centen
003252: VAN BRABANT, DR.J. - In het Begijnhof van Antwerpen op wandel en bezoek
006245: VAN BRABANT, DR.J. - Rampspoed en Restauratie. Bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting en restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen
008328: VAN BRABANT, DR.J. - Rampspoed en Restauratie. Bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting en restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen
007276: BRACHES, ERNST - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen...
001577: BRADLEY, M.C. & BRADLEY, E.T. - L'abbaye de Westminster
002063: BRAEKMAN, PROF.DR. WILLY L. (SAMENSTELLING)) - Cultuurhistorische caleidoscoop
002064: BRAEKMAN, PROF.DR. WILLY L. - Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand
002340: BRAILOVSKY, ANTONIO ELIO - Duivelse verleidingen. Erotische misdaadroman
008053: BRAKMAN, WILLEM - Heer op kamer
002721: BRAKMAN, WILLEM - De biograaf
000308: BRAKMAN, WILLEM - Come-back
001791: BRAKMAN, WILLEM - De graaf van Den Haag
003534: BRAKMAN, WILLEM - Pop op de bank. Een autobiografie
001907: BRAKMAN, WILLEM - Pop op de bank. Een autobiografie
007289: BRAL, JAN - Tekeningen van René de Lannoy
002980: BRAMLEY, FRED - PURCELL, ALBERT - Rusland. Het Officieele Rapport van de Britsche Vakvereenigings-Delegatie naar Rusland.
003955: BRANCATI, VITALIANO - Don Giovanni op Sicilië
008001: VAN DEN BRANDE, RIK - Duffel Nu 1900-1985. Duffel: die van over de brug
000876: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R & BRANDT CORSTIUS, L. - Dali
001045: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R & BRANDT CORSTIUS, L. - René Magritte. Het mysterie van de werkelijkheid / Le mystère de la réalité
001047: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R. - Félix Labisse
001390: VANDEN BRANDEN, JEAN-PIERRE - Miscellanea Jean-Pierre Vanden Branden. Erasmus ab Anderlaco
005061: BRANDI, KARL - Reformation und Gegenreformation
004028: BRANDSMA, DR.W.L. - STUIVELING, DR.G. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Kunst en kritiek voor en uit de tijd van '80
000783: BRANDT, WILLY - Mijn weg naar Berlijn
002008: BRANDT, PAUL - Sehen und erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbestrachtung
005630: VAN DEN BRANDT, RIA (REDACTIE) (NAHON, ALLICE) - Alice Nahon 1896-1933. Kan ons lied geen hooglied wezen
004328: BRANS, MR.J. - De illusie der historische lotsverbondenheid
004627: BRANS, DR. JAN V.L. - Vlaamse schilders in dienst der koningen van Spanje
007052: BRANS, JAN - Het Dietsche Bewustzijn in Zuid-Nederland. Bijdrage tot de Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden
007512: BRASSENS, GEORGES - Texte 2
007392: BRASSINE, JAN - Beersel 1991. Onze vijf gemeenten op de drempel van de 20ste eeuw. Lot - Dworp - Beersel - Huizingen - Alsemberg
004819: BRAUDEL, FERNAND - Geschiedschrijving
006376: BRAUMAN, RONY (INTRODUCTION) - Réfugiés. Photographies de John Vink (1987-1994)
000704: BRAUN, GEORG - Oude Europese stadsgezichten
005589: BRAUNER, JUDITH - Thonet. Living & Classics
004086: BREASTED, J.H. - Geschichte Aegyptens
007481: TRUYENS-BREDAEL, C.L. - Het spinnen als handwerk. Geschiedenis - Folklore - Techniek
008338: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten
005363: VAN BREDERODE, DÉSANNE - Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw
006484: BREDIN, JEAN-DENIS - Sieyès. la clé de la Révolution française
004251: BREDIUS, DR. A. - Rembrandt Schilderijen
004588: BREDSCHNEYDER, FRED - Elseviers grote boek voor Operette en Musical
004871: BREEDVELD, WALTER - De Meiers
002508: BREESCH, RIET - l'enfant et la poésie
001859: DE BREFFNY, BRIAN - De synagoge in ballingschap en diaspora
001321: BREHM, A.E. - Merveilles de la nature. Les vers, les mollusques, les échinodermes, les zoophytes, les protozoaires et les animaux des grandes profondeurs.
006965: BREL, JACQUES - Oeuvre intégral
005862: BRELOER, HEINRICH - KÖNIGSTEIN, HORST - FISCHER, S. - Die Manns. Ein Jahrhundertroman
000724: BREMER, FRÉDÉRIKA - Hertha ou l'histoire d'une âme
008308: BREMS, HUGO - ROGGEMAN, WILLEM M. - VAN AKEN, PAUL - GIRALDO, WALTER - HANDTPOORTER, FERNAND - DE STERCK, MARITA - 1986 Oostvlaamse Literaire Monografieën
004725: BREMS, HUGO - ZUIDERENT, AD - Zeitgenössische niederländischsprachige Lyrik
006541: BREMS, HUGO - ZUIDERENT, AD - Contemporary Poetry of the Low Countries
007014: BREMS, HUGO - SPILLEBEEN, WILLY - Gedichten 2003
003993: VAN BREMT, STEFAAN - Aquitaans getijdenboek
007342: BREPOELS, JAAK - HUYSE, LUC - SCHAEVERS, MARK - VANDENBROUCKE, FRANK - Eeuwige dilemma's. Honderd jaar socialistische partij
005019: BRESSELEERS, FRANS - KANORA, HENDRIK - Huize Zuster Nathalie en Kompagnie. Het godshuis te Ekeren 1868-1968
001772: BRESSELEERS, FRANS - Eeuwfeest St.-Jozefparochie - Hoogboom
002958: BRETÉCHER, CLAIRE - De buik vol. De onnavolgbare logica van zwangere vrouwen
006182: BREWAEYS, A. - 100 Wandelingen voor Automobilisten over Berg en Dal
007774: O'BRIEN, EDNA - Tijden en getijden
007766: O'BRIEN, EDNA - Tijden en getijden
005532: BRIL, MARTIN - Voordewind
003527: BRILLOUET, MARC - Hitriders
003101: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studiën en fragmenten
006060: VAN DEN BRINK, RINKE - De Internationale van de haat. Extreem-rechts in West-Europa
008141: BRINTON, CRANE - CHRISTOPHER, JOHN - WOLFF, ROBERT - Erfenis der Eeuwen. Geschiedenis en beschaving van het Westen.1. Prehistorie tot en met middeleeuwen - 2. Renaissance tot Bismarck - 3. Bismarck tot heden.
000815: BRINTON, CRANE - CHRISTOPHER, JOHN - WOLFF, ROBERT - Elseviers wereldgeschiedenis (3dln.)
005506: BRION, MARCEL - Braque
005537: BRIQUEMONT, GENERAAL FRANCIS - Do something general. Kroniek van Bosnië-Herzogavina
007631: BRITTEN, BENJAMIN - OWEN, WILFRED - War Requiem
005982: BROADLEY, HUGH T. - Flemish Painting in the National Gallery of Art
006332: BRODKEY, HAROLD - Het verhaal van mijn dood. Aidsdagboek
000036: BRODKEY, HAROLD - Een verhaal op vrijwel klassieke wijze
007745: BRODKEY, HAROLD - Een verhaal op vrijwel klassieke wijze
007505: VAN DEN BROECK, WALTER - Als een luchtballon. Een verhaal uit het mechanische tijdperk
003711: VAN DEN BROECK, WALTER - De troonopvolger
007991: VAN DEN BROECK, WALTER - Het Wemelbed
001185: VAN DEN BROECK, WALTER - Als een luchtballon. Een verhaal uit het mechanische tijdperk
001187: VAN DEN BROECK, WALTER - Like a Hot-Air Balloon. A story from the mechanical age
001188: VAN DEN BROECK, WALTER - Comme un ballon. Un récit de l'ère mécanique
003724: VAN DEN BROECK, WALTER - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman
007784: VAN DEN BROECK, WALTER - Aangewaaid. Sterke verhalen
003725: VAN DEN BROECK, WALTER - Lang weekend. Feuilleton
003723: VAN DEN BROECK, WALTER - Gek leven na het bal! Het beleg van Laken 2
007783: VAN DEN BROECK, WALTER - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman
004895: VAN DEN BROECK, FRANK - Frank van den Broeck
004008: VAN DEN BROECK, DR.PIETER - CATRY, DR.A. - - Het Vlaamsche Kruis
003712: VAN DEN BROECK, WALTER - De rekening van het kind
004379: BROECKAERT, KAREL - Jellen en Mietje
007270: BROECKAERT, WILFRIED (DOKTER) - Pumpernickel en Humor Vitaminen
004658: BROECKAERT, ARTHUR - Pieter Antoon Paeme
002672: BROECKHOVEN, DIANE - Mise en bouteille
004629: BROECKX, JAN L. - Bergrip en schoonheid van de muziek. Enkele vraagstukken van de muziekphilosophie en de muziekaesthetica
001911: BROECKX, JAN L. - Een banket voor Blauwbaard
001929: BROECKX, STEFAN - De offerdans
005390: BROECKX, JAN L. - Een banket voor Blauwbaard
003683: BROEKAERT, ARTHUR - Jan Palfijn 1650-1730. Een levensbeeld
002504: BROERSMA, KOERT EN DE SNOO, ARIE - Ufo's. Waarnemingen boven Nederland en België
005084: BROKKEN, JAN - De blinde passagiers
007929: BRONGERS, J.A. - ABCDarium voor de boekensneuper. Rondgang door de boekenwereld
006495: BRONNE, CARLO - Joseph Lebeau
004333: BROOKE, JOCELYN - Aldous Huxley
007699: BROPHY, BRIGID - Onder de huid
002467: BROSZAT, MARTIN - Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung
007126: BROUNS, THEO - AUGUSTEYNEN, A. - FRATER ARNOLD - Theo Brauns
007000: BROUNS, P.M. O.S.CR. (INLEIDING - SAMENSTELLING) - Jacob van Lennep en Bosboom-Toussaint
004830: BROUWER, DR. J. - De Spaansche Burgeroorlog zijn oorzaken en mogelijke gevolgen
006645: DE BROUWER, J. - Het buitenpoortersboek van Geraardsbergen van 1396
006235: DE BROUWER, JOZEF - Groot-Aalst. Hofstade (deel 6)
002905: DE BROUWER, WALTER (PRODUCTIE) - Geschiedenis van de kleine man
006760: DE BROUWER, WALTER (PRODUCTIE) - Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie
001350: DE BROUWER, JOZEF - Geschiedenis van Lede. Het dorpsleven, het parochieleven, het volksleven
007378: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers
000626: BROUWERS, JACQUES & SMELT WOODLAND, LEO - Jacht in bos en veld
006563: BROUWERS, JEROEN - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood

Next 1000 books from De Tweede Lezer

9/25