Boeken Valentijn
Miksebaan 327 2930 Brasschaat Belgium +32 470 20 10 32            Email: warren.gillis@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8: AARTSMA, N. - Michiel De Ruyter 1607-1676. Een Heldenleven in Plichtsvervulling voor het Vaderland
42: BACKX, RUMOLDUS - CXXV Sermoonen van den seer eerw. heer Rumoldus Backx, Licentiaet in de H. Godtheyt, Canonick en Plebaen van de Cathedrale Kerck binnen Antwerpen, op de Thien Geboden, Waer in alle die Geboden worden uyt-geleyt met een besondere Geleertheyt en nettigheyt, ten hoogsten dienstigh voor alle Geloovige.
46: BACKX, RUMOLDUS - Sermoonen van den Seer Eerw. Heer Rumoldus Backx (...) Waer in met wel-sprekende geleertheyt gehandelt wort van de nootsaeckelijckheyt der Bekeeringh, waer in de waere Bekeeringh gelegen is, welck de middelen zyn om die te bekomen, en welck haere kenteeckens. Dienstigh voor alle Geloovige, en wel besonderlijck voor Predikanten, Bight-vaders, en Penitenten.
43: BACKX, RUMOLDUS - Sermoonen van den Seer Eerw. Heer Rumoldus Backx, (...) op de Feestdaghen oft Heylighdaghen van het Jaer, waer in het Catholyck Gheloof bevestight wort; de dolingen, die daer aen strydigh zyn, weder leydt: de Christelycke Leeringh op-gheheldert: De quaede Zeden verbetert, en de goede bevoordert. Seer dienstigh en Profytigh voor alle Geloovige van welc Staet, Ampt oft Conditie die zyn.
45: BACKX, RUMOLDUS - Sermoonen van den Seer Eerw. Heer Rumoldus Backx (...)Op eder Sondagh van het geheele Iaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voor gestelt: seer dienstigh en profijtigh voor alle Gheloovige van wat Staet, Ampt oft Conditie die zyn.
54: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande avec 8 cartes et 17 plans de villes
53: BAEDEKER, KARL - Le Sud-Est de la France du Jura ? la M?diterran?e et y compris la Corse. Manuel du Voyageur, avec 14 cartes, 13 plans de villes et 1 panorama.
44: BOSSUET, JACQUES BENIGNE - L'Apocalypse avec une Explication par Messire Jacques Benigne Bossuet, Evèque de Meaux, Conseiller du Roi en ses Conseils, ci devant Précepteur de Monseigneur le Dauphin; Premier Aumônier de Madame la Dauphine.
48: BRACHOT, ISY - L'Art belge. Revue d'Art et de Critique. Revue Franco-belge du Mouvement Artistique.
32: BROMBERG, PAUL - Het Hollandsch Interieur
21: BURY - Modeles de Menuiserie choisis parmi ce que Paris offre de plus nouveau, de plus remarquable et de meilleur gout; Accompagnes des details et developpemens qui doivent en faciliter l
56: CASTEELS, MAURICE - Die Sachlichkeit in der Modernen Kunst
30: DE CLERCQ, REN? - Het beste uit de gedichten van Ren? de Clercq
55: CONTY - Bords du Rhin, de B?le ? Cologne. Alsace, Lorraine, Duch? de Bade, Hesse, Palatinat, Prusse rh?nane.
12: DUMONT, G.H. - Leopold III, Koning der Belgen
23: ECKSTEIN, HANS - Die sch?ne Wohnung. Beispiele neuzeitlicher Deutscher Wohnr?ume.
7: ENDRES, FRANZ CARL - Die T?rkei
15: FENTON, ALEXANDER - Scottisch Country Life
59: FISCHEL, OSKAR - Dante und die K?nstler
41: FLEURY, CLAUDE - Kort Begryp der kerkelyke Historie door den Heer Fleury, Priester, prior van Argenteuil en Biegtvader des Konings van Vrankryk Louis XV. Inhoudende alle de merkweerdigste Geschiedenissen, betrekkelyk tot de Kerke, sedert des zelfs Instelling. Met de grootste nauwkeurigheyd opgesteld uyt de laetste en volmaektste fransche Uytgave van Nimes in 't jaer 1780.
52: GAUTHIER, JOSEPH STANY - Les maisons paysannes des vieilles Provinces de France
24: GOUWE, W.F. - Werk. Jaarboek van Nederlandsche Ambachts- & Nijverheidskunst. 1930
1: GRAMMENS, FLOR - 40 jaar Heldhaftige Uilenspiegelkamp
35: WARD HERMANS - De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld.
13: DE HOVRE, EUG. - Therese Neumann, het Levend Raadsel van Konnersreuth
57: JOLY, HUBERT - Meisterwerke der Baukunst und des Kunstgewerbes: Deutschland I, II, III, IV
9: KLEIST, PETER - Niemand gaat vrijuit... Een boek van ergernis en hoop.
18: KLINDT-JENSEN, OLE - Vikingernes Verden
22: KOLLMANN, FRANZ - Sch?nheit der Technik
11: B?TE, LUDWIG - Alte Niedersachsen-St?dte
16: MARI?N, M.E. - Oud-Belgi?
37: MASEREEL, FRANS - Landschaften und Stimmungen. 60 Holzschnitte; Die Sonne, 63 Holzschnitte; Die Idee, 83 Holzschnitte
29: DE MONT, POL - Bloemlezing uit zijn Po?zie, toegelicht door George Meir
38: NN - Constitution socialiste de la R?publique populaire d?mocratique de Cor?e
26: NN - Nederlandsche Ambachts- & Nijverheidskunst Jaarboek 1920
10: NN - Het Schip door de eeuwen heen
28: NN - La Technique des Travaux, 23. Ann?e, Septembre-Octobre, nr 9-10
33: NOORDLING - Een Duit voor Kermis
20,00: PEETERS, THEOPHIEL - Oudkempische Volksliederen en Dansen, verzameld en van begeleiding voorzien door Theophiel Peeters.
50: PENNEY, STEPHEN - Concise Navigating Directions for the River Thames, including all the Pools, Beaches, and Channels; From London Bridge to the South Foreland and Orfordness; and for the Englisch Channel to Beachy Head, also for the Ports of Dunkerque, and Calais and the Approaches to the Scheldt.
4: VAN DE PERRE, A. - De Bevaarbaarmaking der Maas en de Scheepvaart tusschen Antwerpen en den Rijn.
6: POLMANNUS, JOANNES - Breviarium Theologicum continens Definitiones, Descriptiones, et Explicationes terminorum Theologicorum
60: PONTAS, M.J. - Geestelyke Aenspraken om de zieken te onderwyzen, te troosten, en op te wekken in de verscheyde staeten van hunne ziektens., Getrokken uyt de Schriftuer ende de HH. Vaders. Zeer dienstig, niet alleenelyk voor al de gene, die gelegenheyt hebben, om de Zieken in hunne ziekte by te staen; maar ook voor alle Christenen, om hun-zelven van tyt-tot-tyt bereydt te maken tot een zalige doot. Eerste en tweede deel (samengebonden)
51: RABIER, BENJAMIN - Alphabet
49: RENCY, GEORGES - La Belgique et la Guerre (4 Volumes)
47: REUTER, IOANNES S.J. - Neo-Confessarius practice instructus seu Methodus rit? obeundi Munus Confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum aspirant, cum Appendice, sive brevi Instructione, et Methodo Dispensationes aliasque Gratias petendi, et impetratas exequendi publice proposita ? R.P. Joanne Reuter S.J. S. Theologiae in Universitate Trevirensi Doctore ac Professore publico.
40: VON SCHESSEL, JOS. VICTOR - Ekkehard, eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert
39: VON STRAUSS UND TORNEY, LULU - Der Hof am Brink, Das Meerminneke
2: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Peruviaansche Reis
19: VOORDECKERS, EDMOND - Ikonen in Belgisch particulier bezit
36: WAGENVOORT, MAURITS - Tempel en Paleis in Hindoestan

5/30