MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33702: W., A.-J - Nuttige uitvindingen ten dienste van Handel en Nijverheid
34440: N/A. - Ministerie van Nederlandse Cultuur, Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur. Deel 2: Provincie Brabant / Arrondissement Nijvel
34441: N/A. - Ministerie van Nederlandse Cultuur, Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur. Deel 2n : Vlaams Brabant / Halle - Vilvoorde
41523: C.E.P.I. - Forces et faiblesses des entreprises familiales.
63641: X - Verkoop 'zwart goed' abdij Grimbergen
19890129: N/A. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement Ieper. Kanton Ieper. 11n1.
19620069: S.J. - Jezuïeten. Jaarboek 1962-1963 van de Sociëteit van Jezus
19630067: S.J. - Jezuïeten. Jaarboek 1963-1964 van de Sociëteit van Jezus
201407062305: X - Schema directeur d'amenagement et d'urbanisme de la region de Paris 1965 (4 volumes)
19890138: N/A. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Antwerpen. Stad Mechelen. 9n
19890128: N/A. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent. Kantons Destelbergen en Oosterzele. 12n2.
63636: X - L'Abbaye Norbertine de Tongerlo. Images du passé et du présent
63635: X - L'Abbaye de Tongerlo. Aperçu chronologique
63630: X - Vlaanderens Glorie
63629: X - De pleziervaart op het bevaarbare waterwegennet van het koninkrijk [België]
63628: X - Jozef II in de Académie Impériale et Royale van Brussel in het 18de eeuwse Europa
63626: X - Verzameling van waardevolle vakrecepten. 3de druk
63620: X - Devocionario Romano
63619: X - DRESDEN: One of the darkest days in World History (DVD)
201509101004: - Vijftigjarig bestaan De Belgische Phenix (verzekeringen/assurances)
201711222357: - Vijftigste verjaardag van de inwijding van de Beneden-Congo-Spoorweg (Matadi - Leopoldstad) 1898-1948
19890139: N/A. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen. Kanton Mechelen. 13n2
201711152338: - Europalia Arts Festival 6/10/2015 - 31/1/2016
201710201258: - La Bibliothèque de Poésie: La Poésie Romantique (I) - La Poésie Romantique (II) Victor Hugo - La Poésie Populaire
63637: X - Een abdij van Norbertijnen in Tongerlo
63640: X - L'Abbaye de Bonne-Espérance
20060022: VAN DER AA MANU / WALSCHAP GERARD - Gerard Walschap. Kritisch werk 1922-1926.
201704062351: VAN DER AA MANU, E.A. - Kunstpromotor Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967) en de Avant-Garde
45613: AAFJES BERTUS - In den beginne.
19870148: AALBERS J., PRAK M. (REDACTIE) - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden
19870161: AARSBERGEN AART, E.A. - Kroniek van Nederland
60930: AARTS C.J. - Elsschot in Koksijde en Kroatië
38732: ABBOTT CHARLES F. - Choosing a lawyer wisely.
201702252354: ABDI NURA - Tranen in het zand (vertaling van Tränen im Sand - 2003)
201603091457: ABDOLAH KADER - De meisjes en de partizanen.
19740060: ABDUL HAK, SELIM ET AL. UNESCO - AN ILLUSTRATED INVENTORY OF FAMOUS DISMEMBERED WORKS OF ART. EUROPEAN PAINTING. With a section on dismembered tombs in France.
201403180104: VAN DEN ABEELE ANDRIES - Brugge mort
30423: VAN DEN ABEELE M. - L'Enseignement agricole au Congo belge
30434: VAN DEN ABEELE M. - Bulletin agricole du Congo Belge. Landbouwkundig Tijdschrift voor Belgisch-Congo. Vol. XXXIV - N. 1-2
19350036: VAN DEN ABEELE HUGO - Het ontstaan der zijdenijverheid in de stad Deinze (1847-1862).
201508121445: VAN DEN ABEELE ANDRIES - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.
19400058: VAN DEN ABEELE HUGO (BESTUURSLID VAN DEN KUNST- EN OUDHEIDKUNDIGEN KRING, DEINZE) - Het Kanaal van Schipdonk
201410101426: VAN DEN ABEELE ANDRIES - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.
19690077: VAN DEN ABEELE ANDRIES - Emiel Van den Abeele - een vechter
19830067: VAN DEN ABEELE ANDRIES - Negentiende-eeuwse ondernemers te Brugge - Georges en William Chantrell. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, jg 37, nr 146, oktober 1983, pp. 241-268.
19910230: VAN DEN ABEELE ANDRIES - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.
19910202: VAN DEN ABEELE ANDRIES - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.
32401: ABEL ARMAND - Beschavingsgeschiedenis van de Islam
19740139: ABEL WILHELM - Crises agraires en Europe ( XIIIe - XXe siècle) (traduction de Agrarkrisen und Agrarkonjunktur - 1966)
19740161: ABEL WILHELM - Crises agraires en Europe ( XIIIe - XXe siècle) (traduction de Agrarkrisen und Agrarkonjunktur - 1966)
44504: ABELOOS VICTOR - Beesten in den Dierentuin te Antwerpen geschetst door Victor Abeloos.
19680013: ABENDROTH WOLFGANG - KPD-Verbot oder mit Kommunisten leben?
20000176: ABERNETHY DAVID B. - The dynamics of global dominance. European overseas empires 1415-1980.
201605071922: ABICHT LUDO - De joden van Antwerpen
30308: ABICHT LUDO - Streven December 1997
19810092: ABICHT MONIKA - Verdomme, 't is weer 'n meid. Vrouwen en werk in België, Nederland en de Verenigde Staten.
19970160: ABICHT LUDO - De herinnering is een vorm van hoop. Vlaanderen in de postmoderniteit
41606: ABICHT, BAECK, BAUER, BEHEYDT, VANDEN BERGHE, BOUCKAERT, CLAEYS, DEVREEZE, HEREMANS, MERTENS, DE MEULEMEESTER, VAN DE PERRE, PONETTE, RENSON, DE ROOVER, RUYS, SENELLE, STORME, VANHEESWIJCK, VANHEMELRYCK - Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit.
201708121438: ABICHT LUDO - Intelligente emotie
99990119: VAN ABKOUDE CHR. - De Vlegeljaren van Pietje Bell
25207: VAN ABKOUDE CHR. - Hollandsche jongens
25212: VAN ABKOUDE CHR. - Nieuwe avonturen van Pietje Bell
32115: ABRAMS MALCOLM, BERNSTEIN HARRIET - Der Zukunftskatalog. Über 250 Produkte die sie noch vor den Jahr 2000 kaufen können
19730065: ABS ROBERT - Emile Vandervelde
201712140028: ABSILLIS KEVIN - Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
19760001: ACCOCE P. & RENTCHNICK P. - Ces malades qui nous gouvernent
201403170019: ACHEBE CHINUA, E.A. - Afrika indruk. Afrikaanse verhalen samengesteld en ingeleid door Jan Kees Van de Werk
201803192352: ACHEBE CHINUA - Een wereld valt uiteen (vertaling van Things Fall Apart - 1958)
201512280003: ACHTERHUIS HANS PROF. DR - Het rijk van de schaarste van Thomas Hobbes tot Michel Foucault
41623: VAN ACKERE J. - Eeuwige Muziek. Een inwijding in de meesterwerken der orkestliteratuur.
41624: VAN ACKERE J. - De intieme vormen der muziek. De kamermuziek en het lied.
43447: VAN ACKERE J. - Igor Stravinsky.
43448: VAN ACKERE J. - Claude Debussy.
19690094: VAN ACKERE J.E. PROF. - Renaissance, Barok en Rococo in Europa
19850136: VAN ACKERE JULES - van Bach tot De Jong
19470054: VAN ACKERE J. - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire
37718: ACKERMAN DIANE - Reis door het rijk der liefde. Cultuurgeschiedenis van de hartstocht
38902: ADAM AD. - Si j'étais roi. Opéra en 3 actes. Partition pour piano seul.
19750125: ADAM ANTOINE, REVEL JEAN-FRANÇOIS, EN ANDEREN [PROUST] - Proust - Genie en wereld
20020001: ADAMS S. EDITOR - De complete geschiedenis van de 20ste eeuw
37913: ADAPTATION FRANÇAISE DE PAUL BRAUCA - Les désirs impudiques de Lady Béatrice.
19980103: ADDA JACQUES - La mondialisation de l'économie. 1. Genèse.
19905: ADEC - Art Price Indicator International. Annuaire des cotes moyennes 99
19630063: ADHEMAR JEAN - La gravure originale au XVIIIe siècle
38531: ADKINS LESLEY & ROY - Egypte ontraadseld. De bezeten archeoloog Champellion en zijn speurtocht naar de betekenis van de hiërogliefen.
19960073: ADMINISTRATIE VAN HET KADASTER - Evolutie van de kadastrale inkomens 1970-1996. Evolution des Revenus Cadastraux 1970-1996.
19750057: ADRIAENS H., AMERIJCKX, AMOROS RICA, BAUGNIET, BOURS, CALEWAERT, CARDYN, CHRISTIAANSE, CLAEYS BOUUAERT, COLLIN, DELVA, FONTANEAU, KERLAN, LINARD, MAST, MOUREAU, PARISIS, RENS, SCHOENTJES-MERCHIERS, SCHREUDER, VAN ROLLEGHEM, PITLO, E.A. - Liber Amicorum- - Professor Baron Jean Van Houtte (2 delen = volledig)
19900132: ADRIAENS MANU - Van u, prins, geen kwaad. Brief aan Filip.
20030008: ADRIAENS MANU - Blijven kijken! Vijftig jaar televisie in Vlaanderen
201712011526: ADRIAENS MANU, MARY TONY (WOORD VOORAF) - Blijven kijken! Vijftig jaar televisie in Vlaanderen
19860151: ADRIAENSEN LFW - De Mechelse hoedenmanufactuur Van den Nieuwenhuysen (1704-1826), in: HKOM, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, boekdeel 90/1, 1987, pp. 177-209)
43632: ADRIAENSENS ROB - Ontmoetingen.
19990023: ADRIAENSSEN AGNES - Marie-José, Laatste Koningin van Italië.
20000177: ADRIAENSSENS PETER - Van hieraf mag je gaan. Over het opvoeden van tieners
201507311242: ADRIAN JEAN - Les pioniers français de la science alimentaire. Leur vie, leurs découvertes
201709281741: ADRIANI ENGELS M.J., WALLAGH G.H., [TOONDER MAARTEN], [VAN REEN PETER] - Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945.
19960114: ADRIANSENS K., BOGAERT A., VAN LOOY PH., DE SCHEPPER H. - Het wijnalfabet
19380008: AEBY JULES DR - Dangerous goods - Marchandises dangereuses - Gefährliche Waren
19870173: AERTS WILLEM - Beschermd Cultuurpatrimonium in de Provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout
201801031511: AERTS BERT / DE MAN JOS - Advokaat in nacht en nevel `40-`45. Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de nazi's door Bert Aerts verteld aan Jos De Man.
43805: AERTS J.F., VANGENECHTEN K. - Nederlandsch-Latijnsch Lexicon
19930060: AERTS ERIK, HENAU BRIGITTE, JANSSENS PAUL, VAN UYTVEN RAYMOND (EDITORS) - Studia historica oeconomica: liber alumnorum & liber amicorum Herman van der Wee
19930064: AERTS W. (EDIT.) - LA CATHEDRALE NOTRE-DAME D' ANVERS
60111: AERTS L. PR - Het Meesterstuk der Gebroeders van Eyck
30516: AERTS BERT, DE MAN JOS - Advokaat in nacht en nevel 40-45. Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de Nazi's
19830084: [AFRICA]. MACGAFFEY, BINKLEY, SARA BERRY, OKOTH-OGONDE, ANGÉLIQUE HAUGERUD, MARGARET HALL, DAVID PROCHASKA, KWAME ARHIN, FILIP DE BOECK, AND OTHERS - Africa. Journal of the International African Institute (IAI).
99991106: AFRIKA FOCUS - Afrika Focus. Driemaandelijks tijdschrift van Afrika-BRUG. Afrika Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent. [voortzetting van AVRUG Bulletin]
39601: AGATHA - Licht en Donker in een Meisjesleven naar het Hoogduitsch van Clare Crom.
20030051: AGNESE GIORGIO, RE MAURIZIO - Ancient Egypt. Art and Archaeology.
19880168: AGULHON MAURICE - Histoire vagabonde. 1 : Ethnologie et politique dans la France contemporaine.
19920131: AGULHON MAURICE, BONTE PIERRE - Marianne. Les visages de la République.
201803260008: AGULHON MAURICE (PRÉFACE) SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION DE 1848 ET DES RÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE - Le XIXe siècle et la Révolution française
201601031758: AHRENS, HANNS D. - Demontage. Nachkriegspolitik der Alliierten.
19500001: AINSWORTH-DAVIS J.C. - Essentials of Urology
43021: VAN AKEN PIET - Grut/ De mooie zomer van 40.
19790166: VAN AKEN PIET - Dood getij
19810108: VAN AKEN PIET - De blinde spiegel
19830113: VAN AKEN PIET - De Goddemaers
19620144: VAN AKEN PIET - De verraders
19440055: VAN AKEN PIET - Het hart en de klok - Roman met een nawoord van Paul Van Aken
19540065: VAN AKEN PIET - Klinkaart
20040176: VAN AKEN, E.A. - Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, 22ste jg, nummer 84. Ruwe stene ... gave letters
19590099: VAN AKEN PIET - De nikkers
19920016: AKHARBACH LATIFA & RERHAYE NARJIS - Femmes et media. Collection Marocaines Citoyennes de Demain
43033: ALAIN-FOURNIER (PS. HENRI-ALBAN FOURNIER) - Le Grand Meaulnes.
19130030: ALAIN-FOURNIER (PS. HENRI FOURNIER) - De grote Meaulnes (vertaling van Le Grand Meaulnes - 1913)
19930271: ALAVOINE BERNARD, ASSOULINE PIERRE, E.A., SIMENON GEORGES - Simenon, l'homme, l'univers, la création
19500052: ALAZARD JEAN, [INGRES] - Ingres et l'ingrisme
19870176: ALBERIGS LEI, TILLIE HARRIE, RIJVERS WIM - Wim Rijvers
19726: ALBERT PIERRE - La Presse
32420: ALBERTS DR. A. - Johan Rudolf Thorbecke. Kopstukken uit de geschiedenis
19680046: ALBERTS JAPPE PROF DR W., VAN DER STEUR A.G. - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis
19760073: ALBERTS A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV, 1638-1715
19720119: ALBERTS W.J. PROF. DR - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. Deel 1 (tot 1632) + Deel 2 (vanaf 1632 tot 1918).
19420042: ALBRECHT KARL I. - Der verratene Sozialismus. Zehn Jahre als hoher Staatsbeamter in der Sowjetunion. Mit 110 Abbildungen
19780209: ALDCROFT DEREK A. - The European Economy 1914-1980
46003: ALDRED CYRIL - Old Kingdom Art in Ancient Egypt.
46025: ALDRED CYRIL - New Kingdom Art in Ancient Egypt during the eighteenth dynasty 1590 to 1315 B.C.
46031: ALDRED CYRIL - Middle Kingdom Art in Ancient Egypt 2300-1590 B.C.
19890291: ALECHINSKY PIERRE, PETIT JUDITH - Pierre Alechinsky à la maison de Balzac. Craintes et trouvaille
19770064: ALEM JEAN-PIERRE - L'Espionnage à travers les ages
201403301932: ALEM JEAN-PIERRE - Le Liban
35413: ALEXANDER CENTURIO DR. N. - De Profetiën van Nostradamus
19930001: ALEXANDER A. - Media Economics, Theory and Practice
19980087: ALEXANDER SABINE - De negentiende eeuw. Een betwiste erfenis.
20050062: ALEXANDER ANNE - Nasser. His Life and Times.
19880156: ALEXANDER WILLIAM, MASON GEORGE HENRY - China: Beeld van het dagelijks leven in de 18de eeuw
19760111: ALEXANDRE PIERRE - Le climat au Moyen Age en Belgique et dans les régions voisines (Rhénanie, Nord de la France)
19360067: ALFAU FELIPE - Locos. Een gebarenkomedie.
19770019: ALFRINK BERT - Fietsen als sport en ontspanning, voor de renner en de trimmer
19620001: ALGISI L. - Jean XXIII.
19980224: ALI TARIQ, WATKINS SUSAN - 1968: Marching in the streets
40805: ALLAER EMMANUEL, ALIDOR (DESSINS) - Touche pas à mon roi.
20070081: ALLAH - De Koran
34704: ALLAIRE JEAN-CLAUDE & FRANÇOISE - Le Réunion (préface de Michel Debré)
19990190: ALLEN TIM, SEATON JEAN (EDITORS) - The media of conflict. War reporting and representations of ethnic violence
43340: ALLEN C., BERG A. - Les problèmes de l'homosexualité.
19920147: ALLEN PHILLIP - Atlas der Atlassen - De kaartenmakers en hun wereldbeeld
201404151645: ALLENDE ISABEL - Het Huis met de Geesten - La Casa de los Espíritus
19700064: ALLICANTE PEDRO - Ernesto ""Che"" Guevara. De roman van een rebel.
32413: ALLIGHAN GARRY - Zuid-Afrika. Een nationaal drama met voorspel
62706: ALLSOP KENNETH - Hard Travelin': The Hobo and his History
19720025: ALMEIDA GUIDO ANTÔNIO DE - - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phänomenologie E. Husserls
39527: ALONSO HERNANDEZ J.L., HERMANS H.L.M., METZELIN M., OOSTENDORP H.T. - Spaanse Letterkunde.
43558: ALTDORFER F. - Implementation scenarios for new energy technologies in Belgium. National report of the International Energy Agency Systems Analysis Project. Kingdom of Belgium, Prime Minister's Office.
45003: VON ALTEN DR. W. - Max Slevogt.
41406: ALVAREZ WALTER C. - Nervousness, indigestion and pain.
201605101851: ALZIEU TEDDY - Constantine - Mémoire en Images
23506: AMALAURE, JEAN - L’Affaire katangaise. Etiologie insolite d’une aventure transcontinentale
25107: AMBRIERE FRANCIS - Les guides Blues. Touring club Italien. Italie en un volume
39303: AMBROSE STEPHEN E. - Band of Brothers. Van Normandië tot Hitlers Adelaarsnest. De Easy-compagnie, 506de Regiment, 101ste Luchtlandingsdivisie.
19940209: AMBROSE STEPHEN E. - D-Day 6 juni 1944 (nederlandstalig)
20020191: AMELINK AGNES - De gereformeerden
19050034: AMERICAN STEREOSCOPIC COMPANY, NEW YORK - AMERICAN STEREOSCOPIC COMPANY, NEW YORK: 39 stereoscopic photographs on standard gray mounts.
19850143: EL-AMIN MUSTAFA - Al-Islam. Christianity & Freemasonry
19840180: AMIS MARTIN - Geld. Afscheidsbrief van een zelfmoordenaar (vertaling van Money - 1984)
20000105: AMMERLAAN GABY (GEHEEL BIJGEWERKT DOOR -) - Kalendarium. Wereldgeschiedenis in jaartallen.
19350055: VAN AMMERS-KÜLLER JO - Heeren, Knechten en Vrouwen. De Geschiedenis van een Amsterdamsche Regenten-Familie in de jaren 1778 tot 1813. De Sans-Culotten 1792-1795.
201512151635: AMNESTY INTERNATIONAL - Jaarboek 93 - januari 1992 tot 31 december 1992
201803141257: AMODE MARTIN - TURKIJE. Grote reis-encyclopedie van Europa.
201709211027: AMORY CLEVELAND, BRADLEE FREDERIC (EDS) - Vanity Fair. Selections from America's most memorable magazine. A cavalcade of the 1920s and 1930s.
201709141458: AMOUROUX HENRI - La grande histoire des Français après l'occupation: 9. Les règlements de comptes (Septembre 1944 - Janvier 1945) + 10. La page n'est pas encore tournée (Janvier - Octobre 1945)
19790152: AMOUROUX HENRI - La grande histoire des Français sous l'occupation: 4: Le peuple réveillé (juin 1940 - Avril 1942), 6: L'impitoyable guerre civile (Décembre 1942 - Décembre 1943), 10: La page n'est pas encore tournée (Janvier - Octobre 1945)
19610001: AMOUROUX HENRI - La vie des français sous l'occupation.
19610064: AMOUROUX HENRI - La vie des français sous l'occupation.
19600032: AMP - Internationale Lijst der Bijzonderste Dagbladen en Periodieken
19660025: AMSTELL MARGARET - A Start to Coin Collecting English Coins- Elizabeth II to Charles II
43431: ANCIAUX VIC - Brussel. Stuk van ons.
44301: ANCIAUX LT. KOL. LÉON - Mercator en zijn tijd. Lezing ter gelegenheid van het Mercatorjaar. Overdruk uit Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Jubileumnummer Nr. 15 - 1962.
201803310140: ANCKAER LEOPOLD E.P. - MISSIONARIS VAN SCHEUT, DOCTOR IN DE MISSIOLOGIE - De evangelizatiemetode van de Missionarissen van Scheut in Kongo (1888-1907)
32709: VAN ANDERS A. - Rapport van de secretaris-vogel. Verhalen
34310: ANDERSEN H. CHR. - De nachtegaal van de keizer en andere sprookjes
34311: ANDERSEN H. CHR. - De kleine zeemeermin en andere sprookjes
34312: ANDERSEN H. CHR. - Het meisje met de zwavelstokjes en andere sprookjes
34313: ANDERSEN H. CHR. - De sneeuwkoningin en andere sprookjes
19600049: ANDERSEN H.C. - Sprookjes en vertellingen
19890325: ANDERSEN, HÅKON WITH & COLLETT, JOHN PETER - Anchor and balance. Det norske Veritas, 1864-1989
19810027: ANDERSON FRANK J. - Riches of Stone - Ornamental, Precious and Semiprecious Stones
201803280141: ANDERSON M. S. - Europe in the Eighteenth Century, 1713-1783
19930101: ANDRE P., DE JAMBLINNE DE MEUX A., DEVILLEZ F., GATHY P., LUST N., RONDEUX J. - De Belgische bossen. Uitgegeven door de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag 1893-1993
16190002: ANDREAE JOHANN VALENTIN, VAN RIJKENBORGH J. - Christianopolis. Verklaring van zeven hoofdstukken van Reipublicae Christianopolitanae descriptio door Johann Valentin Andreae. (2de herziene druk)
42604: ANDREAE ILLA - Elseviers Groot Dranken Boek. Internationaal handboek van de sterke drank.
31920: ANDREAS PETER, DAVIES ROSE LLOYD - Das verheimlichte Wissen. Tempelgeheimnisse, verschollene Evangelien und das unbekante Leben Jesu
201701312349: ANDREAS-FRIEDRICH RUTH - Er woonden mensen in Berlijn. Dagboek-aantekeningen 1938-1945
19460098: ANDREAS-FRIEDRICH RUTH - Er woonden mensen in Berlijn. Dagboek-aantekeningen 1938-1945
33418: ANDRES STEFAN - Novellen und Erzählungen
35928: ANDREWS JOHN H. - The extraterrestrials and their reality
43717: ANDREWS VIRGINIA - Als er doornen zijn.
201711250037: ANDREWS RICHARD, SCHELLENBERGER PAUL - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
38215: ANDRIES MARC - De Poolse Connectie.
19930047: ANDRIES POOL & AERTS WILLEM EDITS - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography.
19930181: ANDRIES POOL & AERTS WILLEM EDITS - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography.
19900220: ANDRIES POOL - American Photographs 1940-1990
20050186: ANDRIES POOL, RUYS CHRISTOPH, E.A. - Belgische fotografen 1840-2005
201705091813: ANGELI CLAUDE, MESNIER STÉPHANIE - Fort Chirac
19790017: ANGELUCCI ENZO & CUCARI ATTILIO - Encyclovisuelle des navires. 1000 embarcations du monde entier des pirogues primitives aux porte-avions géants
19550068: ANGLESEY, MARQUESS OF (EDITOR) - The Capel Letters Being the Correspondence of Lady Caroline Capel and Her Daughters with the Dowager Countess of Uxbridge from Brussels and Switzerland 1814-1817
19980206: D'ANGREMOND KEES, HUISMAN PIETER, E.A. - Watertovenaars. Delftse ideeën voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat.
201804082143: ANSCHUTZ PHILIP F. (INTRODUCTION), ROBERTS-JONES PHILIPPE PROF. - Painters of the American West. Selections from the Anschutz Collection.
25835: ANSPACH ISABELLE & CHABERT NOËLLE & ROBERT-JONES PHILIPPE - Ossip Zadkine
46821: ANSTADT MILO - Scheuren in de heksenketel. Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan.
19720059: ANTHES JOCHEN U.A. - Mitbestimmung
201507131513: ANTHIERENS JOHAN - Tricolore Tranen, Boudewijn en het augustus verdriet
201510301849: ANTHIERENS JOHAN, DUYNSLAEGHER PATRICK - Een vrouw tussen hond en wolf van André Delvaux
19870102: J. ANTHIERENS,, H. DE SCHAMPELEIRE, H. GIJSELS, J. WILLEMS EN C-J TOORNVLIET - De VlaamSSche Kronijken
19900142: ANTHIERENS JOHAN EN HOFHOUDING - Brief aan een postzegel. Kritisch Koningsboek.
19860150: ANTHIERENS JOHAN - Het Belgische domdenken. Smaadschrift.
40109: ANTONIOU JIM - Toen & NU Steden. De grote steden van de wereld herleven in levensechte doorkijkreconstructies. Zoals ze nu zijn - zoals ze vroeger waren.
30902: ANTONIS ERIC - Boeken over film te verkrijgen in de Centrale Openbare Bibliotheek van Antwerpen
19990109: ANTWERPEN - Antwerpen. Terugblik op een eeuw. 15 oude postkaarten (reprint)
201801032145: ANTWERPEN KOEKENSTAD - Antwerpse week van de pateekes en Antwerpse week van de chocolade
19610080: ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS - Waarde der Onroerende Goederen. Evolutie en huidig peil (1910-1960)
19860077: DE ANTWERPSE MORGEN - De Antwerpse Morgen van 10 december 1986
19770081: ANZELEWSKY FEDJA, MENDE MATTHIAS, EECKHOUT PAUL - ALBRECHT DÜRER IN DE NEDERLANDEN. ZIJN REIS (1520 - 1521) EN INVLOED
19930: AO REEKS - AO-reeks. Verscheidene titels. Didactische reeks
19630015: APELDOORN C.G.L. DR - Sprekend verleden. Krantenlectuur 1795-1961
19720066: VAN APELDOORN L.J. - Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht
19800181: APPELFELD AHARON - Badenheim 1939 (vertaling van Badenheim 1939 - 1980)
33415: APPLETON SIR EDWARD - Science and the Nation. The BBC Reith Lectures for 1956
40803: APT JAY, HELFERT MICHAEL, WILKINSON JUSTIN, RESSMEYER ROGER (ED.) - Orbit. NASA Astronauts Photograph the Earth.
201602210128: ARBAN DOMINIQUE, ETIEMBLE, MADAULE JACQUES, PASCAL PIERRE, ROBERT MARTHE, TROYAT HENRI, E.A. - Dostojewski [zoekhulp: Dostojevski]
19720141: ARBAN DOMINIQUE, TROYAT HENRI, E.A. - Dostojewski [Dostojevski] [old book number 19720056]
201711221110: ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE - Het HUIS in woorden - Deel I: Exterieur
19990073: D'ARCY FRANK - The Story of Irish Emigration
201608221118: ARDAEN BERNHARD - Tijdbom Dexia: de inside story
33403: ARDREY ROBERT - The social contract. A personal inquiry into the evolutionary sources of order and disorder
19840170: AREND GUY FRANZ, MCAULIFFE (PRÉFACE), VON MANTEUFFEL (PRÉFACE) - La Bataille pour Bastogne. ""Le Trou dans le Beignet"". Récit chronologique de la Bataille pour Bastogne avec quelques réflexions.
19790115: AREND GEOFFREY - Air world's great airports: La Guardia 1939-1979:
19810119: AREND GEOFFREY - Great airports: Kennedy International. A Picture History. Idlewild to JFK.
36530: ARENDS, DESANTI, DUMONT, TOURE, ETC - Le dossier Afrique
19620071: ARENDS - Archeologische encyclopedie
19850232: ARENT POL - Tot gerieff van India. Geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740
19700148: VON ARETIN KARL OTMAR - The Papacy and the Modern World
19990105: D'ARGENCOURT LOUISE, DIEDEREN ROGER - European Paintings of the 19th Century (2-vol. set): Volume One: Aligny-Hunt, Volume Two: Ingres-Wonder
19960024: ARGULLOL RAFAEL E.A. - Loewe 1846-1996
201701132204: ARIENS KAPPERS, E.H. - S. Jessurun de Mesquita.
19880212: ARIÈS PH., DUBY GEORGES, CHARTIER ROGER (RED.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 3: Van de Renaissance tot de Verlichting
33521: ARIES PHILIPPE - L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime
19890278: ARIGONI CARLA, SCHLATTER CHRISTIAN, MAN RAY - MAN RAY, 360 degrés de libertés
37811: VAN ARKEL HENK, AKTIE STROHALM - Het gelijk van het genoeg. Hoe de geldstroom van arm naar rijk een milieuvriendelijke economie onmogelijk maakt.
20020124: ARMSTRONG KAREN - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.
201405221532: ARMSTRONG KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam (vert. van A history of God)
201602122145: ARMSTRONG KAREN - Mohammed - Een westerse poging tot begrip van de islam (vertaling van Muhammad
19880154: ARNAUD CLAUDE - Chamfort. Biografie, gevolgd door zeventig niet eerder gepubliceerde of nooit herdrukte maximes, anekdotes, uitspraken en dialogen.
46725: ARNAUD FRANÇOISE, PRÉFACE DE FLUCHERE HENRI, CHRONOLOGIE DE RICATTE ROBERT ET LUCE, BIBLIOGRAPHIE DE BOTTIN JEAN - Jean Giono. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier du 19 mars au 7 mai 1977.
19810164: ARNDT WERNER - Ostpreussen, Westpreussen, Pommern, Schlesien, Sudetenland 1944/1945. Bild-Dokumentation der Flucht und Vertreibung aus dem deutschen Ostgebieten.?
34105: ARNEODO, ARGOUL, BACRY, ELEZGARAY, MUZY - Ondelettes, multifractales et turbulences de l'ADN aux croissances cristallines
62704: ARNO PETER - Sizzling Platter
20050194: ARNOLD GUY - Africa. A modern history
19640042: ARNOULD MAURICE-A., E.A. - l'Impôt dans le cadre de la ville et de l'état. De belasting in het raam van stad en staat. Colloque international / Internationaal colloquium Spa 6-9-IX-1964. Actes / Handelingen
33303: ARON RAYMOND - Plaidoyer pour l'Europe décadente
19540001: ARON RAYMOND - Histoire de Vichy
19960235: ARON ELAINE N. - Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
201602020117: ARON ROBERT - Leopold III ou le choix impossible
46719: ARON PAUL, PRÉFACE DE JUIN HERBERT - Albert Ayguesparse. la mémoire et l'histoire. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier.
20080099: ARON PAUL, GOTOVITCH JOSÉ (RÉDACTION) - Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique
33405: ARONOWITZ STANLEY - Science as Power. Discourse and ideology in modern society
30118: ARONSON THEO - Royal Subjects
19680067: ARONSON THEO - De Coburgs van België. Geschiedenis van een vorstenhuis.
19950001: ARONSON L. - Het HTML-boek, Leidraad voor het maken van grafische, interactieve world wide web-pagina's.
19850259: ARREN PAUL - Van kasteel naar kasteel (11 delen = volledig)
19790026: ARSAN EMMANUELLE - Van top tot teen
19380059: ARTAUD ANTONIN - Het theater van de wreedheid (vertaling van Le théâtre et son double - 1938)
19950181: ARTHUR - Ta mère, la TOTALE
19600122: ARTIGUE PIERRE - Qui sont les leaders congolais ?
201507162249: ARTIS-HISTORIA, HENRY BERNARD - 50 jaar Artis-Historia 1948-1998
19900024: ARTS HERWIG - De lange reis naar binnen
19730138: ASAERT G. - De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394 - 1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen.
19520091: VAN ASBROECK J., DELEN A.J.J., VAN GEETRUYEN J., COLFS PETER (ILLUSTRATIES) - Vade-mecum doorheen de provincie Antwerpen
19630128: ASCHERSON NEAL - De Koning nv - De biografie van Leopold II (vertaling van: The King Incorporated, Leopold II in the age of trusts - 1963)
19630082: ASCHERSON NEAL - De Koning nv - De biografie van Leopold II (vertaling van: The King Incorporated, Leopold II in the age of trusts - 1963)
40030: ASHCRAFT NORMAN, SCHEFLEN ALBERT E. - Mens en territorium. De vorming en afbraak van intermenselijke grenzen.
40801: ASHMORE HARRY S., DODGE JOHN V. - Encyclopaedia Britannica World Atlas. World Distributions and World Political Geography. Political-Physical Maps, Geographical Summaries, Geographical Comparisons, Glossary og Geographical Terms. Index to Political-Physical Maps.
19960229: ASMA FIRMIN - Pen of penis bij Marnix Gijsen
44021: ASPE PIETER - De Midas Moorden.
46211: ASPE PIETER - De kinderen van Chronos. Thriller.
30618: VAN ASSCHE HILDA, BAEYENS RICHARD - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977
19640034: ASSOCIATION DES VETERANS DE L'ETAT INDEPENDANT DU CONGO ET DES VETERANS DU CONGO BELGE - Revue Belgo-Congolaise Illustrée, N° 1, janvier 1964
19660053: ASSOCIATION DES VETERANS DE L'ETAT INDEPENDANT DU CONGO ET DES VETERANS DU CONGO BELGE - Revue Belgo-Congolaise Illustrée, N° 3, juillet 1966. En couverture le Colonel médecin A. Thomas
20070095: ASSOULINE PIERRE - Het portret (vertaling van Le Portrait - 2007)
20080064: ASTERIA EXPEDITIONS - Expeditie voor kleinschalige ontwikkelingshulp naar Katanga
77601: ASTON MICK; TAYLOR TIM - Gids van de archeologie. Sporen uit een ver verleden.
30020: ATALA RENÉ - Le dernier des Abencérages
20070127: ATKINSON RICK - The Day of Battle. The War in Sicily and Italy, 1943-1944
20060068: AUBERT-LECOULTRE BÉATRICE [FRANÇOIS BOCION] - François Bocion. Au Seuil De l'Impressionnisme
20050139: AUBOUIN MICHEL, TEYSSIER ARNAUD, TULARD JEAN, SARKOZY NICOLAS (AVANT-PROPOS) - Histoire et dictionnaire de la police du moyen age à nos jours
19520027: AUBRY OCTAVE (DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE) - La Révolution française
19610016: AUBRY OCTAVE (DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE) - Napoléon
19610078: AUBRY OCTAVE (DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE) - Le roi de Rome
19980199: VAN DEN AUDENAERDE THYS, VAN HOECKE SONY, GROOTAERS JAN-LODEWIJK - Africa Museum Tervuren 1898-1998
201410061727: VAN AUDENHAEGHEN LEO [LINDEN LEO] - Barones de Vaughan, De liefde van Leopold II
19830032: VAN AUDENHOVE MARCEL - Histoire des finances communales - Troisième partie - De la grande crise des années trente à la Deuxième Guerre mondiale
19920: AUGE CLAUDE & PAUL - Nouveau petit Larousse Illustré
99991058: AUGE CLAUDE - Le Larousse pour tous. 2 tomes. 8925 gravures. 170 tableaux. 104 cartes.
19360062: AUGE PAUL - Grand Mémento Encyclopédique Larousse (2 vols = complet!)
201602151251: AUGUSTIJN C., VANDEN BRANDEN J.-P., DEGROOTE G., DRESDEN S., DUMONT G.-H., GERLO A., LAUREYSSENS W., NAUWELAERTS M.A., VLOEMANS A., WATERBOLK E.H. - Erasmus
19910084: AUNG SAN SUU KYI - Vrij van angst en andere geschriften
20100019: AUSTEN JANE, WINTERS BEN H. - Sense & Sensibility & Zeemonsters
201711282124: AUZIAS DOMINIQUE, THIRION CAROLINE - République démocratique du Congo. 2015 Petit Futé (country guide) Edition française
20050205: AVALLONE R., LOTTICI M., MOLLE R.? - Cassino War Memorial: Le Immagini della Battaglia / The images of the battle / Die Bilder der Schlacht / Les Images de la Bataille / Obraz bitwy? [Monte Cassino]
20000132: AVENEL ALAIN, CAHAGNE JEAN-MARIE, LE MAHO JACQUES - Notre-Dame-de-Gravenchon : deux mille ans d'histoire
44351: AVERMAETE ROGER - Rubens
19780052: AVRIL FRANÇOIS - Manuscript Painting at the Court of France. The Fourteenth Century [1310-1380].
99991107: AVRUG BULLETIN - AVRUG Bulletin. Driemaandelijks tijdschrift van de Afrika-vereniging van de Rijksuniversiteit te Gent. [nadien voortgezet als Afrika Focus]
19730017: AXELSON ERIC - Congo to Cape. Early Portuguese Explorers
19820141: AYENSU EDWARD S. - Het oerwoud
20000158: AYER A.J. - Hume
20050163: AYER A.J. - Hume
40614: AYME MARCEL - La Jument Verte. Précédé d'un cahier d'études dû à Jean Rousselot: la vie de village en France.
19900055: AYRIS PAUL - Cranmer Primate of all England (inscribed by the Archbishop of Canterbury)
19910226: AZEVEDO MARIO - Historical Dictionary of Mozambique [African Historical Dictionaries, No 47]
201803260326: AZOUVI FRANÇOIS - Le mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire
19570011: BABEUR HENRI - Le Prix de la paix
34118: BAC FERDINAND - Napoléon III Inconnu
19680035: BACCARNE ROBERT - De klok luidde voort ... [roman voor de jeugd over de Boerenkrijg]
20000181: BACCI RENATO - Volterra. Art, Excursions, Museums
34008: BACH JOHANN SEBASTIAN - Die Matthäus passion. Ingeleid door L. Van Strien. Verlucht met tekeningen naar Albrecht Dürer.
47710: DE BACKER-VAN OCKEN RIKA - De groene jaren zeventig.
41805: BACKES MAGNUS, DÖLLING REGINE - De opkomst van het Avondland.
19900042: BACKHOUSE JANET - The Bedford Hours
19890313: BACQUE JAMES - Other Losses: An Investigation into the Mass Deaths of German Prisoners at the Hands of the French and Americans after World War II
19970224: BACQUE JAMES - Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950
19830026: BADIAN SEYDOU - Congo - Terre généreuse, forêt féconde [Congo Brazzaville]
44121: BADINTER ELISABETH - De een is de ander. De relatie tussen mannen en vrouwen.
19880076: BADINTER ELISABETH & ROBERT - Markies de Condorcet 1743-1794 - Een intellectueel in de politiek (vert. van Condorcet, un intellectuel en politique; chez Fayard)
19880094: BADINTER ELISABETH & ROBERT - Condorcet, un intellectuel en politique
19890113: BADINTER ELISABETH, COLLIN FRANÇOISE, E.A. - Les femmes au temps de la Révolution française. Vrouwen in de Franse Revolutie.
43214: BAECK LOUIS - De wereld is ons dorp. Ontwikkelingssamenwerking in een nieuw perspectief. Met een voorwoord van prof. Dr. J. Tinbergen.
19850042: BAECK LOUIS - Macht en tegenmacht - Een socio-politieke visie op de wereld
37217: BAEKELMANS LODE - Mijnheer Snepvangers
19840156: BAELDE M., E.A. - Willem van Oranje. Een staatsman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
19830167: BAELE JOHAN, DE HERDT RENÉ - Vrij gedacht in ijzer : een essay over de architektuur in het industriële tijdperk 1779-1913
19601: VAN BAELEN JACQUES - Nog eens 'Het geval Walschap'
44605: BAENTSCH B. - David. Roi d'Israël. Avant-propos et traduction de Jacques Marty.
46925: DE BAERE C., VERBOVEN J. - Proza van Jac. Van Looy.
20090050: BAETE HANS, E.A. - Miradal. Erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud
19970287: BAETEN GUY, SPITHOVEN ANDRÉ, ALBRECHTS LOUIS - Mobiliteit. Landschap van macht en onmacht
201604010104: BAETEN SVEN - De overheid als ondernemer (oorspronkelijke titel van de thesis: Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming : een herijkte rol van de openbare dienst)
19870215: BAETENS R., DE VOS A., KONINCKX C., LEDERER A., SMET R., VERLINDEN C. - Nautische en hydrografische kennis in België en Zaïre. Historische bijdragen.
19900106: BAETENS R., DE VOS A. - Antwerpens maritiem verleden. Beelden over mens en haven.
19820128: BAETENS ROLAND PROF - Schoten. De geschiedenis van een tweeluik.
19820185: BAETENS ROLAND PROF - Schoten. De geschiedenis van een tweeluik.
19890261: BAETENS R. & BLONDE B. (EDITORS) - Nouvelles approches concernant la culture de l'habitat - New approaches to living patterns. Acta Colloque International, Université d""Anvers (UFSIA), 24-25/10/1989.
30910: BAEYENS PROF. J. - Les sols de l'Afrique Centrale, spécialement du Congo Belge
38706: BAGANSKI BODO, SHARAMON SHALILA - Reiki. Universale Lebensenergie.
19660070: BAGLEY J.J. AND ROWLEY P.B. - A Documentary History of England Vol 1 (1066- 1540)
36217: BAHR HANS WALTER - Stemmen buiten de tijd. Brieven en tijdschriften uit dertig landen 1939-1945
30335: BAIGENT MICHAEL, LEIGH RICHARD & LINCOLN HENRY - The Holy Blood & The Holy Grail
34513: BAIGENT MICHAEL, LEIGH RICHARD - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid
41414: BAIGENT MICHAEL, LEIGH RICHARD, LINCOLN HENRY - Het Heilige Bloed en De Heilige Graal.
19890133: BAIGENT MICHAEL, LEIGH RICHARD - The Temple and the Lodge
19510050: BAILEY ALICE A. - De onvoltooide autobiografie (vertaling van The Unfinished Autobiography)
19760070: BAILLY G.H. - Het bouwkundig erfgoed en de monumentenzorg
19950094: BAINES DUDLEY - Emigration from Europe 1815-1930 (New Studies in Economic and Social History)
19900210: BAIR DEIRDRE - Simone de Beauvoir - Biografie
32303: BAIR DEIRDRE - Anaïs Nin. Biografie
19920087: BAIVERLIN HENRI, COLLE MARCELLA, DELCROIX GÉRARD, PIRARD THÉO, VAN SANTBERGEN RENÉ, LAURENT RENÉ - Document d'Archives relatifs à Liège. Dossier pédagogique destiné à l'enseignement de l'histoire
19910015: BAKER ROGER - Marilyn Monroe - Photographs selected from the files of UPI/Bettmann.
46602: BAKER ERNEST A. - Cassell's French-Einglish; English-French Dictionary
20010133: DE BAKKER EVA - Te koop [old book number 20010081A]
35417: BAKKER RUDOLF - Hoe komt het dat ik nog leef. Jeugdherinneringen.
201604071838: BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K. - Verboden toegang. Verkenning rond het menselijk territorium (vertaling van No Trespassing, Explorations in Human Territoriality - 1973)
75633: BAKKER RUDOLF - Hoe komt het dat ik nog leef
201404100016: BAKOENIN, LEHNING ARTHUR (INLEIDING) - Bakoenin's Biecht (vertaling van Ispowjed M.A. Bakoenina - )
23505: BAL WILLY - Le royaume du Congo au Xe et XVIe siècles. Documents d’histoire.
19880140: BAL NIC - Zij droegen de rode vlag De legendarische leiders van de socialistische strijd
19910231: DE BAL LUTGART, SMANS MARLEEN - Zes diepe borden. Dochters van arbeiders vertellen.
19840001: BAL NIC - Mijn wankele wereld - Vier jaar in het socialistisch verzet
19890271: BALARD MICHEL (DIR.) - Etat et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance
199705050831: BALBAERT ROGER - Leven en werk van pastoor Alfons Vandenhoudt
19770034: BALDEWYNS [OF BALDEWIJNS], ALBERT & ANDRÉ HERMAN-LEMOINE - De kanonnen van Walcheren. Antwerpen moet bevrijd worden! (vertaling van Les batteries de Walcheren - 1974)
36408: VAN BALEN W.J. - Venezuela (met introductie van H. Riemens)
19400004: VAN BALEN W.J. MR - Pioniers. De ontdekking van de wereld. 2 delen
19990198: BALENCIE JEAN-MARC, DE LA GRANGE ARNAUD - Mondes rebelles. Guerres civiles et violences politiques (edition revue et augmentée - 1999)
40710: BALIS JAN - Van diverse pluimage. Tien eeuwen vogelboeken. Tentoonstellingscatalogus Antwerpen Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde / April - Mei 1968.
19870225: BALIS ARNOUT E.A. - De Vlaamse Schilderkunst in het Kunsthistorisches Museum te Wenen
43608: BALLANTYNE JOHN - Bedside Manners. An anthology of medical wit and wisdom.
19930021: BALLE JEAN-LUC & GOFFIN JACQUES & VERBEIREN GEORGES - Een eeuw kantoormachines 1873-1973: het kantoormateriaal van het Museum van de Boekdrukkunst
201405232353: BALLIAUW JAN - Brullende muis: De opstand van België tegen Amerika
201502131622: BALSAMO MAURIZIO - Sigmund Freud - Biografie
19900165: BALTHAZAR HERMAN, STENGERS JEAN, LOMBAERDE PIET, RANIERI LIANE, STYNEN HERMAN, E.A. - Dynastie en cultuur
201804030033: BALTHAZAR HERMAN (INTRO), LUYTE? DIRK, DE WEVER BRUNO, CONWAY MARTIN, MORELLI ANNE, SCHOLLIERS PETER, E.A. - België, een maatschappij in crisis en oorlog. 1940. Belgique une société en crise, un pays en guerre, Actes du Colloque tenu à Bruxelles du 22 au 26 octobre 1990
33127: DE BALZAC HONORÉ - Une Ténébreuse Affaire (1841). Un épisode sous la terreur (1842). Scènes de la vie politique.
33128: DE BALZAC HONORÉ - Béatrix (1839). Scènes de la vie privée
34102: DE BALZAC HONORÉ - Beatrix (1839)(translated by Beth Archer)
34120: DE BALZAC HONORÉ - A daughter of Eve (Une fille d'Eve - 1838) and Letters of two brides (Mémoires de deux jeunes mariées - 1841) translated by Scott with a preface de Saintsbury
37222: DE BALZAC HONORÉ ( INTRO PAR EMILE FAGUET) - Père Goriot (1834)
37313: DE BALZAC HONORÉ - Le lys dans la vallée. Tome I
37314: DE BALZAC HONORÉ - Le lys dans la vallée. Tome II
38108: DE BALZAC HONORÉ - Jésus-Christ en Flandre (1831). (illustrations de Fernand Vanhamme)
201602242310: DE BALZAC HONORÉ - Vader Goriot (vertaling van Le Père Goriot - 1834-1835)
30003: DE BALZAC HONORÉ - Madame de la Chanterie ou L'envers de l'histoire contemporaine
19430037: DE BALZAC HONORÉ - Napoléon et son Epoque
201705091744: DE BALZAC HONORÉ - Le Colonel Chabert (1832)
19810129: DE BALZAC HONORÉ, DORÉ GUSTAVE - De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré De Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen
201803071648: BALZAC - Le père Goriot (1834)
37607: DE BALZAC H. / LE SAGE / ROUSSEAU J.J. / BEAUMARCHAIS - La grenadière. Le chef-d'oeuvre inconnu. Jésus-Christ en Flandre. / Les premières aventures de Gil Blas de Santillane / Les rêveries du promeneur solitaire / Le mariage de Figaro ou la folle journée
38228: DE BALZAC HONORÉ - La femme de trente ans (1834). Introduction, notices et notes de S. De Sacy.
75508: DE BALZAC HONORÉ - ILLUSIONS PERDUES (1837)
41011: BANCROFT JOHN - Clinics in endocrinology and metabolism. Diseases of sex and sexuality. Volume 11/Number 3. November 1982
47120: BANDLER RICHARD - Using your brain - for a change.
38845: BANG LEE JOO - The ancient art of Hwarang Do. Vol. 3
63725: BANK-UNIE - BANK-UNIE
63719: BANK DER KEMPEN - Bank der Kempen
33306: BANNING W., BIERENS DE HAAN J.D. - Europese geest. Inhouden en vormen van het cultuurleven der Europese wereld
19490029: VAN BANNING J.P.D. MR - Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmédy door België.
19740113: BANNING W. DR. PROF. - Karl Marx
23612: BANTON MICHAEL, ET AUTRES - Recherches en matière de relations raciales. Deuxième recueil d’articles extraits de la Revue internationale des sciences sociales.
42923: BANVILLE JOHN - The Sea
19680049: BAR-ZOHAR MICHEL - Histoire secrète de la guerre d'Israël.
20110029: BARAITRE INGRID - Franklin Roosevelt: Wereldleider in oorlog en vrede. Biografie
20080108: BARAITRE INGRID - Eisenhouwer en zijn generaals
44430: BARAVELLI G.C. - Politique des travaux publics du régime fasciste.
43051: BARBAULT ANDRÉ - Dat bent u, Maagd
16800001: BARBER RICHARD (EDIT.) - Brief lives by John Aubrey. A selection based upon existing contemporary portraits. (10th printing)
201601290206: BARBER BENJAMIN R. - De infantiele consument. Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt. (vertaling van Consumed - 2007)
34524: BARBERO ALESSANDRO - Het mooie leven en de oorlogen van anderen. Of de avonturen van Mr. Pyle, gentleman en spion in Europa. Historische roman.
34515: BARBERO ALESSANDRO - Het mooie leven en de oorlogen van anderen. Of de avonturen van Mr. Pyle, gentleman en spion in Europa. Historische roman.
30808: BARBIER RINA - Dansen. Plezier en beroep
47005: BARBORKA GEOFFREY A. - The story of human evolution.
99990107: BARBOUR GEORGE B. - Het veldwerk van Teilhard de Chardin
45526: BARBUSSE HENRI - Staline. Un monde nouveau vu a travers un homme.
20080092: BARBUT FRÉDÉRIQUE, NOURRY RICHARD - La Route des abbayes en Normandie.
19720105: BARCLAY GLEN ST. J. - Neo-nationalisme
201511250110: BARDET GASTON - Problèmes d´Urbanisme.
201511250124: BARDET GASTON - Le nouvel urbanisme
201511242348: BARDET GASTON - Pierre sur Pierre. Construction du nouvel urbanisme.
201403302116: BARDET GASTON - l'Urbanisme
201403112103: BARENDSE R.J. - Epos van het Brits imperium
36326: BARILLE ELISABETH - Lijfelijkheid
19850044: BARITZ LOREN - Backfire - Vietnam - The myths that made us fight, the illusions that helped us lose, the legacy that haunts us today
19950081: BARKAN, ELAZAR (EDITOR); BUSH, RONALD (EDITOR) - Prehistories of the Future: The Primitivist Project and the Culture of Modernism
19750093: BARKAS JANET - Het groene geloof. Een geschiedenis van het vegetarisme. (vert. van The Vegetable Passion - 1975)
32712: BARKER PAT - Dochter van de eeuw. Roman (vertaald door Jodé Bruurmijn)
19780186: BARKER RONNIE - Gentleman's Relish
201801120042: BARNABY WENDY - De biologische oorlogsvoering (vertaling van The Plague Makers - 1997)
19870137: BARNARD BENNO - Uitgesteld paradijs
41418: BARNES BRODA O., GALTON LAWRENCE - Hypothryroidism: The Unsuspected Illness.
20050157: BARNES JONATHAN - Aristoteles
19490061: BARNES MARGARET CAMPBELL - Een enkel uur van klatergoud. De tragedie van Anna Boleyn. (vert. van Brief Gaudy Hour: A Novel of Anne Boleyn - 1949)
41901: BARNETT LINCOLN, RED. TIME-LIFE - De Wereld waarin wij Leven. De geschiedenis van onze aarde.
42835: BARNETT LINCOLN - The universe and Dr. Einstein. With a foreword by Albert Einstein.
19120026: BARNICH GEORGES DR - Het klerikaal Regiem in België. Organisatie van de Katholieke Partij. Sociale wetgeving en inrichtingen. (vertaling van Le régime clérical en Belgique. L'organisation du parti catholique. La législation social et les oeuvres - 1912)
31617: BARON VIDA C. M.D. - Metamedicine. Power and Medicine; The 21st Century Way
201407062231: BARON HAUSSMANN - Mémoires du Baron Haussmann, 2 tomes (= complet!)
45201: BARR ALFRED H. JR., KOCHNITZKY LÉON - Maitres de l'Art Moderne. Le Musée de l'Art Moderne New York.
19660090: BARRACLOUGH GEOFFREY PROF. - Kenmerken van eigentijdse geschiedenis
39007: BARRAQUE, BAUER, BOURGEOIS, GAVOTY, GOLEA, ... - Mozart. Genie en wereld.
19790074: BARRAULT JEAN-LOUIS, DE FONTENAY ELISABETH, E.A. - Voltaire. Diderot. Cahiers Renaud Barrault.
19910183: BARRE-DESPOND ARLETTE, TISE SUZANNE - Jourdain : Frantz 1847-1935; Francis 1876-1958; Frantz-Philippe 1906-1990
201701141125: BARREAU JOËLLE, BOIS JEAN-PIERRE, DELAPLANCHE JÉRÔME, DI MATTEO COLETTE, E.A. - L'oeuvre révélé de Joseph Parrocel : Peintures murales aux Invalides
19800162: BARRET P., GURGAND J.-N. - Ils voyageaient la France. Vie et traditions des Compagnons du Tour de France au XIXe siècle.
34612: BARREZ DIRK - Ik wil niet sterven aan de Xxste eeuw. Over leven in de 21ste eeuw.
201509151753: BARREZ ALBERT, OPGETEKEND DOOR JAN HEUVELMANS - Operatie zieke koe. De liquidatie van Karel van Noppen
46301: BARRINGTON JOHN S. - Anthropometry and Anatomy for artists.
19700154: BARRUÉ JEAN - Anarchisme nu (vert. van L'Anarchisme aujourd'hui)
201704180032: BARRY JOSEPH - George Sand ou le scandale de la liberté (traduction de Infamous Woman: The life of George Sand)
19800159: BARRY F. (?) - L'Abbaye d'Aulne
19430047: BARSIS - They're all yours, Uncle Sam !
39402: BARSKAIA ANNA - La Peinture Française. Musée de l'Hermitage Léningrad. Seconde moitié du XIXe - début du XXe siècle.
19600093: DE BARSY EUGÈNE, DEL MARMOL CHARLEY BARON, DE SPOT JAN, OLEFFE ANDRÉ, E.A. [BANKCOMMISSIE] - Bankcommissie 1935-1960. Jubileumboek.
20040152: BART VAN DER HERTEN - VAN DER WEE HERMAN (WOORD VOORAF) - België onder stoom. Transport en communicatie tijdens de 19de eeuw.
34607: BART, BERANOVA, DE BOER, BORGART, DENDERMONDE, DONK, DE GROEN, HOFMAN, VAN HOUTEN, PEYPERS, VINKENOOG, DE WIT - In Vlaanderen. Hoe dichterbij hoe beter. Nederlandse schrijvers over Vlaanderen.
39529: BARTELINK G.J.M. - Klassieke Letterkunde.
201712221734: BARTELS DION - Palm Invest - Het begin, het grote geld, justitie, advocaten, de ontvoering en de rechtszaak
39614: BARTHELEMY CÉCILE, GEORGES MOUSTAKI - Georges Moustaki. Choix de chansons, discographie, portraits.
20040060: BARTHELEMY CLÉMENT, RENSON ANDRÉ, SCHENA ARCHANGELO - Les canaux du Centre. Une histoire, un style.
201408061731: BARTHELEMY JEAN - Dix ans de rénovation en Wallonie. Pour un autre urbanisme.
19790159: BARTHOLOMEW CHARLES - Mechanisch speelgoed
19700144: BARTIER JOHN, ROUZET ANNE (ICONOGRAFIE) - Karel de Stoute
201702152342: BARTLETT ROBERT (RED.) - Middeleeuws panorama
19910128: BARTON ANTHONY, PETIT-CASTELLI CLAUDE - La Saga des Barton
43450: BARUCH BERNARD M. - Baruch. My own story.
19870185: BARUCH F., HULST WIM, WALDA DICK, RUTGERS SEBALD - Aan de grenzen voorbij. De betrekkingen tussen Nederland en de USSR (1917-1987). [old book number 19870151A]
201603171800: DE BAS F. - Het kadaster in Nederlandsch-Indië. Uit: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1884
20010064: BASELITZ GEORG (INTERVIEW WITH -) - Arts & Cultures 2001/2. Antiquity, Africa, Oceania, Asia, Americas
31423: BASSI ALBERTO, MULAZZANI MARCO - The flying machines of Corradino d'Ascanio
47014: BASSO THOMAS - Panic proof investing: lessons in profitable investing from a market wizard.
20050069: VAN BASTELAAR KAROL - De Jules Verne Gids. Een Portret van de Schrijver, Onbekende en verrassende aspecten van zijn werk, Meer dan 150 voorspellingen besproken
201403262010: BASTIAENS JAN, E.A. - De Kempense Heuvelrug. Een cuesta tussen Kleine Nete en Aa
201604040008: BASTIAENSEN JEAN, CAIMO KRISTA, CIJFFERS-ROVERS BRENDA, HOPSTAKEN JOSS, VAN LANI STEFAN - Monumenten van zielzorg: Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850.
32236: BASTIAN TILL - Auschwitz und die 'Auschwitz-Lüge'
42841: BATAILLE GEORGES - L'érotisme.
33112: BATESON F.W. - A guide to English Literature. Second edition
35316: BATS ANN - Willy-Gate.
201404161743: BATS ANN - Willy-Gate.
36848: BATUMIKE CIKURU - Des Suisses aux côtés des exilés parlent
201705271739: BAUBÉROT JEAN - Geschiedenis van het protestantisme (vert. van Histoire du Protestantisme - 1990)
20703: BAUCHARD PHILIPPE - La presse, le film et la radio pour enfants
201504082156: BAUDELAIRE CHARLES - Les Fleurs du Mal (1857) - Texte intégral
34124: BAUDELAIRE CHARLES - Le spleen de Paris, suivi des Paradis Artificiels
201512101725: BAUDELAIRE CHARLES - De mooiste gedichten van Charles Baudelaire
201409061139: BAUDET THIERRY - De aanval op de natiestaat
19780152: BAUDET H., VAN DER MEULEN H. (REDACTIE) - Kernproblemen der economische geschiedenis
19950187: BAUDEZ L. - Het kasteel van Bornem als nationaal goed verkocht en teruggekocht tijdens de Franse Revolutie, in: Boerenkrijgtijdschrift 1798 (jg 3, nummer 2, 1995, pp. 1-10)
19580122: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Histoire économique de la Belgique 1945-1956
19440006: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Le financement des guerres. Cours professé à l'université de Louvain
19440014: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Histoire économique de la Belgique 1914-1939, Tôme 2: Evolution des principaux facteurs
19580015: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Histoire économique de la Belgique 1945-1956
19700053: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Histoire économique de la Belgique 1957-1968
40103: BAUDOT JEAN-CLAUDE - Muntautomaten. Verzameling. Passage 44 - Brussel. Van 26 november 1982 tot januari 1983.
19780220: BAUDOT JEAN-CLAUDE, EBERLE BERNT, HALKES JAN E.A. - Vlooienmarkten in Europa.
201602231609: BAUDOUIN FRANS, PEETERS K.C., E.A. - Rubens Diplomate. Exposition au Château Rubens à Elewijt. 1/7 - 15/9/1962
45537: BAUDSON FRANÇOISE - Brou. L'église et le monastère.
25016: BAUER EDDY & RÉMY - Le débarquement en Normandie
32110: BAUER EBERHART - Die Welt des Unerklärlichen. Wenn Tische Plötzlich Schweben
37804: BAUER, VAN CAENEGEM, DEFOORT, FRANCOIS, JANSSENS, DE MAESSCHALCK, VANHEMELRYCK, WILS - Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving.
37807: BAUER HENRY H. - The Enigma of Loch Ness. Making Sense of a Mystery
19940225: BAUER RAOUL - De Lage Landen. Een geschiedenis in de spiegel van Europa
19700111: BAUGEAN - Verzameling van alle soorten Oorlogsschepen en Koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen. - Naar de werkelijkheid geteekend en in koper gebragt door Baugean
19990077: BAUM ROBERT - Schrines of the Slave Trade. Diola religion and society in precolonial Senegambia.
43102: BAUMGART F. - Cantecleer Kunstgeschiedenis. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Architektuur
19630041: BÄUMLER, ERNST - Ein Jahrhundert Chemie. Mit zwei Beiträgen von Gustav Ehrhart und Volkmar Muthesius. (Hrsg. zum hundertjährigen Jubiläum der Farbwerke Hoechst AG)
45614: BAUR DR FRANK - Uit Gezelle's leven en werk.
19810170: BAUWENS JACQUES, GEVAERT PATRICK - De Panne. Uitgegeven naar aanleiding van zeventig jaar De Panne 1911-1981.
45733: BAUWENS JAN, TERLOUW PIET, EBELING H.C. - Himmler. Gestapo-Heinrich. Dossier 1940-1945.
19690001: BAUWENS J. - Hiroshima. Dossier 1939-1945
19970091: BAUWENS E.C.G. - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811
19590106: BAUWENS JAN, TERLOUW PIET, EBELING H.C. - Hitler, de korporaal-veldheer
19800067: VAN BAVEL KAREL (WESTMALLE) EN BOSCH FLORENT EN DELVAUX CAMILLE (OOSTMALLE) - CAMERA OBSCURA OP OOST- EN WESTMALLE
19800179: VAN BAVEL KAREL (WESTMALLE) EN BOSCH FLORENT EN DELVAUX CAMILLE (OOSTMALLE) - CAMERA OBSCURA OP OOST- EN WESTMALLE
36203: BAX DR. D. - Hollandse en Vlaamse Schilderkunst in Zuid-Afrika. Hollandse en Vlaamse schilderijen uit de zeventiende eeuw in Zuid-Afrikaans openbaar bezit.
19780171: BAYARD JEAN-PIERRE - Symbolisme maçonique traditionnel (3ième édition remaniée et augmentée)
43014: BAYER KARL TH. - Die Grundprobleme der astrologie.
201411151740: BAYER, SCHNEIDER KATRIN DR, SCHADE MICHAEL - BAYER: de onderneming van uitvinders. 150 jaar - duizenden innovaties - 150 verhalen
46409: BAYLE DR. FRANÇOIS - Psychologie et Ethique du National-Socialisme. Etude anthropologique des dirigeants S.S.
19720130: BAYNES KEN - Art and Society: SEX
35203: BAZEN TRIJNIE - Vormen van letters. Een introductie.
45312: BAZIN GERMAIN - Histoire de l'art de la préhistoire à nos jours
45609: BAZIN GERMAIN - Memling.
19630080: BAZIN GERMAIN, BOON K.G. (INTRO) - Le Siècle de Bruegel. La Peinture en Belgique au XVIe siècle.
20040116: BAZIN JEAN-FRANÇOIS - Histoire du Département de la Côte-d'Or
19720001: BEALE N. E.A. - Europa 2000: Perspectieven voor een aanvaardbare toekomst
47119: BEAR JOHN BJORN - The alernative guide to college degrees & non-traditional higher education.
20010130: BÉATRICE DE ANDIA, TEXIER SIMON, DÉLÉGATION À L'ACTION ARTISTIQUE DE LA VILLE DE PARIS - LES PARCS ET JARDINS DANS L'URBANISME PARISIEN XIXe - XXe siècles
19830156: BEAUDUIN EDOUARD - Mémoires d'Erasme
19480052: BEAUFORT HENRIETTE L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk.
75517: BEAUMARCHAIS - LE BARBIER DE SEVILLE - LE MARIAGE DE FIGARO - LA MERE COUPABLE
30019: BEAUMONT GERMAINE - La roue d'infortune
19813: BEAUVAL FRANÇOIS - Les grands énigmes de l'interpol
32518: DE BEAUVOIR SIMONE - Tout compte fait
42902: DE BEAUVOIR SIMONE - Mémoires d'une jeune fille rangée.
42955: DE BEAUVOIR SIMONE - La force de l'âge.
19540045: DE BEAUVOIR SIMONE - De mandarijnen (vertaling van Les mandarins, 1954)
19570112: DE BEAUVOIR SIMONE - La longue marche. Essai sur la Chine
42917: DE BEAUVOIR SIMONE - Les belles images
31302: BECK FISHER JR. B. - The world's most valuable investment strategy. Power methods to safely multiply your money
31719: BECK MELVIN - Secret Contenders. The Myth of Cold War Counterintelligence
42834: BECK STANLEY D. - The simplicity of science.
201403241724: BECK ANNELIES - Over het kanaal
40802: BECKEL LOTHAR, ZWITTKOVITS FRANZ - Europa vanuit de ruimte. Atlas met talloze spectaculaire satellietfoto's.
41001: BECKER KENNETH L., BILEZIKIAN J., BREMMER W., HUNG W., KAHN C., LORIAUX D., REBAR R., ROBERTSON G., WARTOFSKY L. + 305 CONTRIBUTORS - Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism.
19970284: BECKER HENK - De toekomst van de Verloren Generatie
17830002: BECKFORD WILLIAM - EEN DROMER OP REIS - Een Grand Tour. (vert. van Dreams, Waking Thoughts and Incidents)
46208: BECKMAN THEA - De verloren schat.
19610087: BÉCOURT DANIEL (AVOCAT À LA COUR) - Livres condamnés - Livres interdits - Régime juridique du livre - Outrages aux bonnes moeurs - Arrêtés d'interdiction
20100039: BECQUART DAMIEN (DIR.) - Le Familistère de Guise (Aisne), Un Palais social
41213: BECUWE FRANK, DE LENTDECKER LOUIS - Van Ijzerfront tot zelfbestuur.
201408181731: BEECHING JACK - The Chinese Opium Wars
39223: VAN DER BEEK HANS - De Neus. Het macabere vak van Harry Jongen.
19780135: VAN BEEK W.E.A. - Bierbrouwers in de bergen. De Kapsiki en Higi van Noord-Kameroen en Noord-Oost Nigeria.
19930070: BEELEN STAF, DE POORTER LAURENT, HAEYAERT PHILIPPE, VANDENBROEKE CHRIS - Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
25209: BEEN JOH. H. - De portier van de langepoort
40301: DE BEER SIR GAVIN - Atlas of Evolution.
75122: BEER REGINE - KZA 5148
75123: BEER REGINE - KZA 5148
20040156: BEEUSAERT KATRIEN & KAYAERT EVELIEN - Van Vereniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be Een verhaal van 75 jaar.
19940237: BEEVOR ANTONY, COOPER ARTEMIS - Parijs na de bevrijding 1944-1949 (vert. van Paris after the Liberation 1944-1949 - 1994)
20020144: BEEVOR ANTONY - Berlijn. De ondergang 1945. (vertaling van The Downfall 1945 en The Fall of Berlin 1945)
201405091659: BEEVOR ANTONY - Stalingrad (vertaling van Stalingrad - 1998)
201403110117: BEEVOR ANTONY - D-Day. Van de landing in Normandië tot de bevrijding van Parijs (vertaling van D-Day: The Battle for Normandy - 2009)
201404291826: BEEVOR ANTONY - The Battle for Spain. The Spanish Civil War 1936-1939
19980228: BEEVOR ANTONY - Stalingrad (vertaling van Stalingrad - 1998)
19930183: BEHEYDT LUDO, CROLS FRANS, DAEMS SOOI, VAN GERVEN LIEVEN, HOOGHE LIESBET, VAN IMPE HERMAN, PONETTE ERIC, DE ROOVER PETER - Tussen taal en staat. Vooruitkijken voor Vlaanderen.
43345: BEHRENDT RICHARD - De mens en zijn toekomst. Een sociologische analyse.
19530075: BEHRMAN N.S. - Duveen. La chasse aux chefs-d'oeuvre.
19540002: BEIEREN PRINS CONSTANTIJN VAN - Pius XII. Bewaker van de vrede
20010196: BEIGBEDER FRÉDÉRIC - Dernier inventaire avant liquidation
30922: BEIRNAERT A. - La technique culturale sous l'Equateur [Congo Belge]
30942: BEIRNAERT A., VANDERWEYEN R. - L'Influence du Dispositif de Plantation sur les Rendements [Congo Belge]
19760107: BEKAERT GEERT, VAN REETH BOB, VAN BROEKHOVEN EMIEL - Omtrent wonen
19930279: BEKE FRANK, DEHAENE NOËL (VOORWOORD), ROSSEAU HERMAN, JOOS LUC - Ruimtelijke ontwikkelingsstructuur Stad Gent 1993
20000215: DE BELABRE YVES, DEBAR PIERRE-LOUIS, E.A. - L'Industrie automobile française. Analyse et statistiques. Edition 2000
42804: BELCAMPO - De fantasieën van Belcampo. Liefde's verbijstering. Sprongen in de branding. Nieuwe verhalen. Verhalen.
19740192: DE BELDER A., HUYBRECHS F. - Kunst in St-Caroluskerk te Antwerpen
19740150: DE BELDER A., HUYBRECHS F. - Kunst in St-Caroluskerk te Antwerpen
19780034: DE BELDER E.A. - Albert van Dyck
19700075: DE BELDER A., VAN ROEY J., BAUDOUIN F. - Antwerpen in Beeld.
25219: DE BELDER J.L. & BRANDES KAREL - De wonderbare avonturen van Baron von Münchhausen
19920015: BELGACOM - Jaarverslag Dienst Kijk- en Luistergeld 1992
19930002: BELGACOM - De dienst kijk- en luistergeld in het zoeklicht
19940159: BELGACOM - De radiomaritieme diensten in België: Historisch overzicht
25619: BELGIA 2000 - Toute l'histoire de Belgique. Ces Belges qui firent Bruxelles
25624: BELGIA 2000 - Toute l'histoire de Belgique. Les Jesuites Belges
19480080: LA BELGIQUE MONDAINE - La Belgique mondaine 1948. Annuaire général de la Haute Société de Belgique.
19700087: BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE - Aardolie verwezenlijkingen vooruitzichten
19750077: BELGISCHE VERENIGING VAN VROUWELIJKE JURISTEN - Ongelijkheden tussen man en vrouw in het Belgisch recht
19900001: BELGISCHE BOERENBOND - 100 jaar Boerenbond in beeld 1890-1990
63611: BELGISCHE STAAT - Burgerlijk Wetboek 2001
20000112: BELIEN HERMAN - Huis, tuin en keuken
33421: BELL DANIEL - The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting
201403112121: BELL ROBERT - De bodemloze put. Megaprojecten en manipulatie. (vertaling van Worst Practise - 1998)
45323: BELL MAURICE - Druides, Héros, Centaures de Thulé à l'Asie des Steppes.
19850234: BELL RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië 1200-1800.
19870171: BELL SIMON, CURTIS RICHARD, FIELDING HELEN - Who's Had Who in Association with Berk's Rogerage : An Historical Rogister Containing Official Lay Lines of History from the Beginning of Time to the Present Day
19760002: BELLANGER CLAUDE - Histoire générale de la Presse Française. Tôme V: de 1958 à nos jours
75521: DU BELLAY, RONSARD, LAMARTINE, VIGNY, HUGO, NERVAL, BAUDELAIRE, MALLARME, RIMBAUD, VERLAINE - Anthologie de la poésie française
19930179: VAN BELLE J., DHONDT L., PROOST MIJA, FRANCOIS L., CROKET B., COOLS F., E.A. - Boerenkrijgtijdschrift 1798. 19 nummers. Volledige jaargangen 1 t.e.m. 7 (nr 1).
36309: BELLEC F., BOSSCHER PH., ERFTEMEYER A. - Sillages Néerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
19970277: BELLENS STAF, DEMIL COLETTE - Gezond van A tot Z. De gids voor het herkennen , behandelen en voorkomen van ziekten
201702021055: BELLENS FRANS, E.A. - Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente
19890276: BELLI GIOCONDA - De bewoonde vrouw (vert. van La mujer habitada - 1989)
20010122: VAN BELLINGEN STEF - re_Touche. 250 jaar schilders van de Koninklijke Academie van de Hogeschool Gent. [old book number 20010063A]
19640097: BELLOW SAUL - Herzog (vertaling van Herzog - 1964)
19940108: BELLU RENÉ - Toutes les Renault. De 1898 à nos jours.
62906: BELONJE J. DR MR - Stenen charters
33504: BELPERRON PIERRE - La guerre de Sécession (1861-1865) Nouvelle édition revue et abrégée. Preface et Epilogue de P.S. Stock.
44242: BELTERMAN HANS - Sauzen Dressings.
19980120: BEN-ZVI ABRAHAM - Decade of Transition. Eisenhower, Kennedy, and the Origins of the American-Israeli Alliance
19680085: BENAERTS PIERRE, HAUSER HENRI, L'HUILLIER FERNAND, MAURAIN JEAN - Nationalité et nationalisme (1860-1878) - Nouvelle édition entièrement refondue
201603300008: BENAÏSSA AÏCHA, PONCHELET SOPHIE - Née en France. Histoire d'une jeune beur
201803300255: BENJAMIN WALTER - Paris, capitale du XIXe siècle (Le livre des Passages)
19940194: BENNASSAR BARTOLOMÉ, DEDIEU JEAN-PIERRE, E.A. - L'Inquisition espagnole XVe - XIXe siècles
39109: BENNET OLIVIA, BEXLEY JO, WARNOCK KITTY - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, Uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon
35225: BENNETT, BEWLEY, WARNOCK (RED.) - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon
19750060: BENNETT R. NORMAN - Africa and Europe. From Roman Times to National Independence.
19980208: BENNETT RONAN - Hart van Congo (vert. van The Catastrophist - 1998). Roman
19615: BENOIST-MECHIN - Le loup et le léopard. IBN-SEOUD ou la naissance d'un royaume
19616: BENOIST-MECHIN - Le roi saud ou l'Orient à l'heure de relèves
30723: BENOIT PIERRE (BOIS EN COULEURS DE NELLY DEGOUY) - L'Atlantide
19880119: BENOIT BRUNO - Les grandes dates de la Révolution française
201704260112: DE BENS ELS - De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers. Gisteren, vandaag en morgen
19680001: DE BENS ELS - Vlaemsch België. Het eerste Vlaamsgezinde dagblad
19730040: DE BENS ELS DR - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur 1940-1944
19730021: DE BENS ELS - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur 1940-1944
201604170151: BENSON LESLIE - Yugoslavia: A Concise History. Revised and updated edition.
19890205: BENSOUSSAN GEORGES - GENOCIDE POUR MEMOIRE. Des racines du désastre aux questions d'aujourd'hui.
201403171731: BENTEIN-STOELEN M.-R. - Middelheim. Katalogus van de verzameling.
19850178: BENTLEY RICHARD - L'érotisme dans l'art occidental
20050141: BENVINDO BRUNO - Des hommes en guerre. Les soldats belges entre ténacité et désillusion, 1914-1918
19920135: BENZONI LAURENT, CONRUYT PIERRE - Les chiffres-clés des télécommunications mondiales 1987-1992. Key-figures for the World Telecommunication Market 1987-1992.
44407: BERAUD HENRI - Dictateurs d'aujourd'hui.
19540054: VAN BERCKEL A. - De eeuwige strijd om het bestaan als beheersend faktor in de geschiedenis der mensheid en der beschaving
19950018: VAN DEN BERCKEN F. & PHILIPPI M. - Uniform Aanbestedingsreglement (UAR). Overheidsopdrachten
19890200: BERCKMANS PAUL, CHARLIER GEORGES, DAELS LUC, VERHOEVE ANTOON, DE SCHEPPER JO - Van Industrie tot Erfgoed
38917: BERCKX PAUL - Het statuut van het rijkspersoneel. Het statuut van het personeel der instellingen van openbaar nut. Het statuut van het personeel der gewezen kaders in Afrika.
19860203: BERCKX PAUL - Het Arbitragehof en de gevolgen van zijn vernietigende arresten
19900223: BERCKX PAUL - 150 jaar institutionele hervormingen in België
20716: BERELSON BERNARD & LZARSFELD PAUL F. - The effects of mass communication
45431: BERENCE FRED - Les Borgia.
19750042: BERENDSEN ANNE DR, E.A. - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen.
201504280200: BERESINER YASHA, NARBETH COLIN - The Story of Paper Money
41009: BERG G., HAMMAR M. - The modern management of the menopause. A perspective for the 21st century. The proceedings of the VII internationale congress on the menopause. Stockholm, Sweden 1993.
43337: VAN DEN BERG DR. J.H. - Wat is psychotherapie?
201511261834: VAN DEN BERG KOOS, GLERUM GERRIT - Nederland van boven : luchtfoto's uit de jaren dertig
46817: VAN DEN BERG JAN - De verhalen van La Fontaine.
34926: BERGEN JAN - Ruybroec de wonderbare
19720073: BERGEN, D. - R. BUTER, H. CORIJN & C.W. VAN VOORST VAN BEEST - Werkatlas van de wereldgeschiedenis
20060060: BERGEN ANDRÉ, HUYGHEBAERT JAN, LOMBAERDE PIET - Hoger, Higher, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen.
20060145: BERGEN ANDRÉ, HUYGHEBAERT JAN, LOMBAERDE PIET - Hoger, Higher, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen.
20010139: BERGER MAURITS - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam [old book number 20010090A]
25312: BERGER PETER L. - Sociologisch denken
19630105: BERGER ALEXANDER - Kruis achter prikkeldraad [Buchenwald]
19510015: BERGER MEYER - The Story of the New York Times 1851-1951
19950002: BERGER RENÉ - L'Origine du Futur
19920203: BERGERET-GOURBIN A.-M., COHEN F., DELOUCHUE D., IVERNEL P., MANOEUVRE L. - EUGENE BOUDIN 1824-1898 - Catalogue de l'exposition à Honfleur - Greniers à sel - Musée Eugène-Boudin 1992
20010120: BERGERON LOUIS, CHAUSSINAND-NOGARET GUY, DEVOLDER CONNY - Grands Notables du premier Empire. N° 28. Escaut (Belgique)
34615: BERGEYCK JAC. - Het orakel
201404121619: BERGEYCK J. - Het stigma
201408181542: BERGEYCK JAC. - Een tuin die niet van Eden was
201403200148: BERGEYCK JAC. - Een tuin die niet van Eden was
19870232: BERGEYCK JAC. - Het orakel
19420040: VAN DEN BERGH E. - Postele op ter Heyden
19600043: VAN DEN BERGH H. DR. MR. - Repertorium van de moderne talen - Engels/Amerikaans
19420053: VAN DEN BERGH E. - Postele op ter Heyden
33503: VAN DEN BERGHE JAN - Het intieme dagboek van een Koningshuis. Roman van een dynastie.
36308: VAN DEN BERGHE JAN - Het intieme dagboek van een Koningshuis. Roman van een Dynastie.
39218: VAN DEN BERGHE GIE - De uitbuiting van de Holocaust.
19410005: VAN DEN BERGHE VICTOR - De stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen (1866-1941)
19970158: VAN DEN BERGHE JAN - Noblesse oblige. Kroniek van de Belgische adel.
19970212: VAN DEN BERGHE JAN - Noblesse oblige. Kroniek van de Belgische adel.
19870231: VAN DEN BERGHE GIE DR - Met de dood voor ogen. Begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazi-kampen en buitenstaanders
19960177: BERGHMANS CARLO, KNAEPEN ROGER, PETEN GUY - Fier is Ginderbuiten: van arme heikeuters tot welvarende Molse Buurtschap
25205: BERGHUIS JAC. - Het monster van het Yselmeer
19820164: BERGIER JEAN-FRANÇOIS - Une histoire du sel. Avec une annexe technique par Albert Hahling, conservateur du Musée suisse du Sel, Aigle.
201403180120: BERGMAN ANDREW - Geld als water. Hollywood in de crisisjaren. (vertaling van We're in the Money - 1971)
201604292352: BERGMANN TONY - Ernest Staas, Advocaat - Schetsen en beelden (jubileumuitgave)
201610251112: BERGMANN ANTON, ADVOCAAT - Geschiedenis der stad Lier
41617: VAN BERKEL COR - Paganini.
201405201321: BERKENBAUM PHILIPPE - De Belgacomedie (vertaling van La Belgacomédie)
19960216: BERKHOF ASTER - Met Gods geweld - roman
201404221550: BERKHOF ASTER - Octopus Dei. Roman. (1992)
38219: BERKHOF ASTER - Vierde Omnibus. Een ongelijke moord voor Markus. Meester Groenevelt. De man in het midden.
19620032: BERKHOF ASTER - Dagboek van een missionaris (1962)
19880142: BERKHOF ASTER - Mandra Gorres (1988)
19990140: BERKHOF ASTER - Beminde schurken (1999)
19990141: BERKHOF ASTER - Beminde schurken (1999)
46615: BERKHOF ASTER - Octopus Dei. Roman. (1992)
19650037: BERL EMMANUEL - Le 9 Thermidor
19570105: BERLIN - Berlin. Planungsgrundlagen für den städtebaulichen Ideenwettbewerb ""Hauptstadt Berlin"". Denkschrift bearbeitet vom Senator für Bau- und Wohnungswesen, Abteilung Landes- und Stadtplanung, Berlin.?
30803: BERNAERTS, SABENA - SABENA Archivalia 7 februari/février 2004
201408041545: BERNAL J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap. Delen 1 & 2
19650061: BERNAL J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces 4. VII. De sociale wetenschappen in verleden en heden. VIII. Conclusies. De sociale wetenschappen in de geschiedenis. De sociale wetenschappen na de eerste Wereldoorlog.
19650099: BERNAL J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces 1 en 2. I. Ontstaan en karakter van de w. II. De w. in de oudheid. III. De w. in de eeuwen des geloofs. IV. De geboorte van de moderne w. V. Wetenschap en industrie.
19730069: BERNARD, HENRI - Le Duc de Wellington et la Belgique
19940040: BERNARD BRUNO E.A. - Loterijen in Europa: vijf eeuwen geschiedenis.
19420029: BERNARD C.P. P. - De Goddelijke deugden
201803042258: BERNAULT FLORENCE - Démocraties ambiguës en Afrique centrale: Congo-Brazzaville, Gabon: 1940-1965
20040089: BERNET ANNE, GOBRY YVAN, BORDONOVE GEORGES, ROLLAND ALICE - Les Templiers: coupables ou innocents?
44249: BERNHEIM DR. J. - Dokters koken beter. Kookboek voor smulpapen die gezond willen blijven.
25406: BERNLEF J. - Hersenschimmen
60910: BERNLEF - Hersenschimmen
19660153: BERNOLLES JACQUES - Permanence de la Parure et du Masque Africains.
201507241937: BERNSTEIN CARL, WOODWARD BOB - All the President's Men
201703120041: BERNSTEIN CARL & WOODWARD BOB - Alleman van Nixon's staf (vertaling van All the President's men) ingeleid door W.L. Brugsma
19920040: BERNT STUBBE OSTERGAARD (EDIT.) - The media in Western Europe - The Euromedia Handbook
19970042: BERNT STUBBE OSTERGAARD (EDIT.) - The media in Western Europe - The Euromedia Handbook - Second Edition
38126: BERSANI J. - La Grande Histoire des Littératures. Les Littératures Occidentales. 1. Héritages et Courants.
38127: BERSANI J. - La Grande Histoire des Littératures. Les Littératures Occidentales. 2. Les Littératures de Langue Française.
99990102: DE BERSAQUES J. PROF. (AFDELING HUIDZIEKTEN UZ GENT) - Een visuele geschiedenis van dermatologie en mycologie. De kunst van het kijken.
19590096: BERTAUT JULES - Balzac (in de reeks Genie en Wereld)
201711181651: BERTEN IGNACE, LUNEAU RENÉ (SOUS LA DIRECTION DE -) - Les rendez-vous de Saint-Domingue (1492-1992)
47131: BERTHAUT H., GEORGIN CH. - Histoire illustrée de la Litérature Latine.
44603: BERTHOLET ALFRED - Histoire de la civilisation d'Israël. Traduction Française par Jacques Marty.
99991075: BERTHOLLET - Levend gevangen
31015: BERTI LUCIANO - Les Offices et le Couleur de Vasari
19820133: DE BERTIER DE SAUVIGNY G. - La France et Les Français Vus Par Les Voyageurs Americains. 1814-1848 Tomes 1 et 2
45401: BERTIN LÉON - Petit Atlas des Poissons. I. Poissons Marins.
45402: BERTIN LÉON - Petit Atlas des Poissons. II. Poissons Marins.
19690132: BERTONATI EMILIO - Neue Sachlichkeit in Deutschland
43045: BERTRAND LOUIS - Augustinus.
39626: BERTWITTE - Te gekke cheques voor vader.
47036: BESANT ANNIE - The spiritual life.
34806: BESSEMS M. DOCTEUR - Quelques données statistiques sur l'Epidémie de Choléra qui a regné à Anvers pendant les années 1848 et 1849
19880237: BESSIS SOPHIE, BELHASSEN SOUHAYR - Bourguiba. A la conquête d'un destin 1901-1957
32320: BESSON PATRICK - Dara. Roman
20040120: BESSON PHILIPPE - Breekbare dagen (vertaling van Les Jours Fragiles - 2004)
19820076: BEST GEOFFREY - War and Society in Revolutionary Europe, 1770-1870
19730053: BETERAMS F.G.C. - The High Society belgo-luxembourgeoise (avec celle des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815)
201608211350: BETERAMS F.G.C. - The High Society belgo-luxembourgeoise (avec celle des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815)
19710072: BETH P. LOREN - The Development of the American Constitution 1877-1917
20080043: BETHOUART BRUNO (SOUS LA DIRECTION DE -) - Histoire de Montreuil-sur-Mer
45714: BETJEMAN JOHN - John Piper.
19350039: VAN BEUGHEM A.-E. DR - Johan Michel Dautzenberg (1808-1869). Schets van zijn strijd op taal- en letterkundig gebied
19900217: BEUKENKAMP W., HESSELINK H.G. - Tramweg Stichting 1965-1990. Een uit de hand gelopen hobby ...
19620083: DE BEULE OSCAR PR. (DR IN DE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN) - Moerzeke, religieus-sociale monografie van een plattelandsgemeente
201506111803: DE BEULE NADYA - Het Belgisch Trotskisme 1925-1940
201803270325: DE BEULE NADYA - Het Belgisch Trotskisme 1925-1940
19960043: BEUMERS ERNA & HESMERG ERIK (FOTOGRAFIE) - Africa meets Africa - Collectie Afrika Museum voor Volkenkunde Rotterdam
19690062: DE BEUS P. - Overzicht van het burgerlijk recht. 6de uitgave
19870067: BEUSEKAMP WILLEM, SCHOONBROOD JOHN - De overval van Elsevier op Kluwer
19670026: BEUSELINCK J. INTRO - Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen
201404022333: BEVAN EDWYN - Het Pan-Germaansche Programma : de petitie der zes vereenigingen en het manifest der intellectueelen / met een inleiding van Edwyn Bevan
20010052: BEX FLORENT - L'Art en Belgique depuis 1975.
44342: BEYENS BARON - La Belgique pendant la Guerre.
19990159: VAN BEYLEN JULES - De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland. Met bouwbeschrijving voor een model van een knots
19630139: BEYS JORGE, GENDEBIEN PAUL-HENRY, VERHAEGEN BENOÎT - Congo 1963. Les Dossiers du CRISP
20060021: BEYST VEERLE - Handelen naar geweten? Een analyse van het verband tussen milieubesef en milieuvriendelijk gedrag in Vlaanderen. Stativaria 39 maart 2006
35425: BEZEMER F. - De Gangliën-Psyche. Inleiding tot de studie der occulte wetenschappen.
19880158: BEZEMER J.W. - Een geschiedenis van Rusland Van Rurik tot Brezjnev
19934: DE BEZIGE BIJ - Het vrije woord Jubileumfestival van de Bezige Bij. 1944-1994. Tachtig schrijvers op het Leidseplein in het weekend van 9 tot 11 december 1994
201804111252: BHABHA HOMI K. - The location of Culture
31308: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA A.C. - Bhagavad-Gita as it is. Complete edition with the original Sanskrit text, Roman transliteration, English equivalents, translation and elaborate purports
45452: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA - De wetenschap der zelfrealisatie.
19760020: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA - De grote klassieken uit India. De Bhagavad-Gita zoals ze is
19820045: BIANCHI SERGE - La Révolution culturelle de l'an II, Élites et peuple 1789-1799
19990083: BIASI PIERRE-MARC ET DOUPLITZKY KARINE - La saga du papier [histoire du papier]
19500089: BIDERMANAS IZIS - Paris des Rêves: 75 photographies d'Izis Bidermanas
99991035: DE BIE DR - Bestrijding der tuberculose
19900081: DE BIE MARK - DE COBURGER. Leopold I, een monoloog als zelfportret
19790136: DE BIE D. - Prinselijk speelgoed voor een privaat koninkrijk [fonograaf, grammofoon, muziekdozen, orgels, ...]
32104: BIEDERMANN HANS - Die Welt des Unerklärlichen. Rätselhafte Vergangenheit
32105: BIEDERMANN HANS - Die Welt des Unerklärlichen. Geschichter aus einer andern Welt
32106: BIEDERMANN HANS - Die Welt des Unerklärlichen. Das undenkbare Denken
32107: BIEDERMANN HANS - Die Welt des Unerklärlichen. Verloren und Wiedergefunden
32108: BIEDERMANN HANS - Die Welt des Unerklärlichen. Mysteriöse Fabeltiere und Geisterhafte Wesen
32109: BIEDERMANN HANS - Die Welt des Unerklärlichen. Glaube kann Berge versetzen
36123: BIERACH DR. ALFRED J. - Het gezicht, de spiegel van de ziel. Verbeter uw mensenkennis.
35427: BIERENS DE HAAN DR. J.D. - De weg tot het inzicht. Een inleiding in de Wijsbegeerte.
45617: BIERENS DE HAAN DR J.D. - Het rijk van den geest.
45623: BIERENS DE HAAN DR J.D. - Wereldorde en geestesleven.
45908: BIERENS DE HAAN DR J.D. - De Verborgen Harmonie. Studies.
45919: BIERENS DE HAAN DR J.D. - De strijd tusschen idealisme en naturalisme in de 19e eeuw.
35420: BIERENS DE HAAN DR. J.D. - Schopenhauer
45010: BIERMANN DR. GEORG - Lovis Dorinth.
19660125: VAN BIERVLIET T.A. - Het Stevenisme in Vlaanderen
44212: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens
99990118: BIJDEKERKE J. - Miel en zijn makkers
33822: [BIJDRAGEN VAN VERSCHEIDENE AUTEURS] - Sous le signe de la croix. Pages de gloire
19940210: BIJL GUILLAUME - GUILLAUME Bijl. Openluchtwerken - Sculptures en plein air - Open-air works.
63609: BIJL MARTINE - Anton Pieck en de wonderbaarlijke geschiedenis van de Efteling verteld door -
19430012: BILDERDIJK W. - Dichterlijke Zelfbeschrijving van Bilderdijk - Een keuze uit zijn korte gedichten
20060151: BILE SERGE - Noirs dans les camps nazis
19980181: BILLEN CLAIRE, CANONNE XAVIER, DUVOSQUEL JEAN-MARIE (ONDER LEIDING VAN -) - Henegouwen. Duizend jaar kunst en geschiedenis.
19920166: BILLEN CLAIRE, VANRIE ANDRÉ (EDIT.), HOOKE DELLA, LAUDELOUT H., CORVOL ANDRÉE, HANNES J., ARNOULD PAUL, DE MOREAU DE GERBEHAYE, TACK G., VERBOVEN HILDE, TALLIER PIERRE-ALAIN - Bronnen voor de Bosgeschiedenis in België. Les sources de l'Histoire forestière de la Belgique
19870018: BILLINGS MALCOLM - The Cross and the Crescent : A History of the Crusades
19930018: VAN BILSEN JEF - Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie
19930144: VAN BILSEN JEF - Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie
45627: VAN DER BILT DR. J. - Sterrenkunde.
19950123: VAN DE BILT EDUARD, TOEBES JOOP (RED.), QUISPEL CHRIS, HOVENS PIETER, VAN BUSSEL GERARD - Een samenleving op de rails. De Verenigde Staten tussen 1776 en 1917.
20728: BINA VLADIMIR - Over liefde en avontuur
34233: BINCK W.J.C. - Omzwervingen in de Alphensche Praehistorie
47135: BINNEMANS ROGER, LEFEVER KRIES - 60 jaar 1924-1984. ter gelegenheid van 60-jarig bestaan Standaard Boekhandel.
47842: BINNENDIJK D.A.M. - Dichters van dezen tijd
19870030: BINOCHE ET GODEAU - Colons
19920224: BIRD RICHARD M., CASANEGRA DE JANTSCHER MILKA, [IMF - INTERNATIONAL MONETARY FUND] - Improving Tax Administration in Developing Countries
32421: BIRRELL T.A. - Engelse Letterkunde. Overzicht van de belangrijkste schrijvers en stromingen, van Geoffrey Chaucer tot T.S. Eliot
39528: BIRRELL T.A. - Amerikaanse Letterkunde.
19960059: BIRT JOHN (DIRECTOR-GENERAL BBC) - Producers' Guidelines
201801250400: DE BISSCHOP SARAH, VAN STEENDAM TIM, VERHOFSTADT GUY - Een jaar in het spoor van Guy Verhofstadt
77201: BJORNSON BJORNSTJERNE - Het bruidslied / De vlaggen in stad en haven
19520019: BLAAUW T.J.W. E.A. - Drukken - Uniforme Leerstof
19490021: BLACKETT P.M.S. - Fear, war, and the bomb - Military and political consequences of atomic energy
34130: BLACKHAM, HEPBURN, KNOTT, MARTIN - Bezwaren tegen het humanisme
20030146: BLACKLEDGE CATHERINE - Het verhaal van V. Het boek begint waar De Vagina Monologen ophouden
20731: BLACKMORE R.D. - Lorna Doone. A romance of exmoor
201508261719: VAN BLADEL LOUIS S.J. - Materie, macht en minne. Verzamelde opstellen.
19660108: VAN BLADEL L. DR S.J. - Kerngedachten van Karl Marx
201508171633: VAN BLADEL L. - Christelijk geloof en maatschappijkritiek. Evangelie - Marx - Baudrillard - Girard
201702110945: VAN BLADEL L. DR S.J. - Kerngedachten van Karl Marx
34112: BLAMAN ANNA - Op leven en dood
18500007: BLANC LOUIS - Pages d'histoire de la révolution de Février 1848
19760045: BLANCHELANDE JEAN - L'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte
32416: BLANCKE JAN - Ga mijn volk bevrijden. Het denken van Cardijn
19760042: BLANDFORD LINDA - Oliesjeiks. Families die de wereld beheersen
19930191: BLANKESTEIJN HERBERT - Verbazingwekkende vindingen van de 20e eeuw.
31229: BLANKSTEEN JANE, ODENI AVI - TV Careers behind the scene
19530035: BLANSHARD PAUL - Vaticaan en vrijheid [vertaling van American Freedom and catholic power]
35307: BLÄSING DR. J.F.E. - Op het spoor van de Körver. Ontstaan, groei en transformatie van de Brabantse familieonderneming Hendrix'Fabrieken 1979/1930. bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
31709: BLAVATSKY H.P. - Isis Unveiled. A master-key to the mysteries of ancient and modern science and theology
31805: BLAVATSKY H.P. - Isis Unveiled: a Master-Key to the mysteries of ancient and modern science and theology
45817: BLAVATSKY H.P. - De Stem van de Stilte, en andere uitgelezen fragmenten uit het Boek der Gulden Voorschriften.
20070064: BLED JEAN-PAUL - Histoire de la Prusse
19690037: VAN BLERK HENDRIK - De mijnramp, oorspr. titel 'Die Mynramp'
19900156: BLES MARK - Een kind in oorlog. Het ware verhaal van Hortense Daman.
20090022: BLIGNY JEAN-FRANÇOIS - Le canal de Bourgogne
201405282138: BLIJSTRA R. - WIJ WONEN / WONEN WIJ. Beschouwingen over het leven binnen en buiten de woning
19370040: BLIXEN KAREN, POLLACK SYDNEY - Een lied van Afrika (vert. van Out of Africa/Den afrikanske Farm - 1937). Boek + DVD.
201803250155: BLOCH MARC - Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Tome I. (1931)
32218: BLOCK DR. SIEGFRIED - Die grosse Chance. Naturheilverfahren - eine Waffe gegen den Krebs
33206: BLOCK N.J., DWOKIN GERALD - The IQ Controversy. Critical Readings
40703: DE BLOCK JAN (RED) - 400 jaar Jezuietencollege te Gent.
19460001: BLOCKEL RENÉ - Opérations de Banque. Etude technique à l'usage de la pratique et de l'enseignement
37602: BLOCKHUYS J., GERVAIS A. - De kunstnijverheid of de kunst beschouwd in hare betrekking met de nijverheid. Volksboek ter ontwikkeling van den kunstsmaak der ambachtslieden.
201404082040: BLOCKMANS WIM - Een middeleeuwse vendetta. Gent 1300.
19940126: BLOCKMANS WIM PROF. (EDITOR) - Europa door de eeuwen heen. Wetenschap, Transport, Oorlogen, Sport & Spel, Gezondheid en Kunst
19970144: BLOCKMANS WIM - Geschiedenis van de macht in Europa. Volkeren, markten, staten.
19520044: BLOCKMANS FRANS - De bevolkingscijfers te Antwerpen in de XVIIIde eeuw (overdruk uit Antwerpen in de XVIIIde eeuw)
20000184: BLOCKMANS WIM - Keizer Karel 1500-1558. De utopie van het keizerschap
19970248: BLOCKMANS WIM - Geschiedenis van de macht in Europa. Volkeren, markten, staten.
47134: BLOFELD JOHN - I Ching (the book of change). A new translation of the ancient chinese text .
201711281756: DE BLOIS M., RIJPKEMA P.P. - Grondslagen van het recht 1+2: 1. Hoofdlijnen, 2. Achtergronden
35428: BLOK IR J.A. - Uit de werken van Tsjwang-Tze.
45612: BLOK IR. J.A. - De Bhagawad Gita.
45729: BLOK IR. J.A. - Oepanisjads.
20050063: BLOK VINCENT - Rondom de vloedlijn. Filosofie en kunst in het machinale tijdperk. Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger.
19890099: BLOKKER, J. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland, 1889-1989
30330: BLOM ROBERT J. - Alternatieve geneeswijzen. Een complete praktische gids
20010156: J.C.H. BLOM, LAMBERTS E. (REDACTIE), BLOCKMANS W.P. - Geschiedenis van de Nederlanden [old book number 20010110A]
19780179: VAN DER BLOM AD - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland
30007: BLOMMAERT ALOÏS - Wroeters
201711190038: BLOMMAERT STEFAN - Warme oorlog, koude vrede. Verhalen uit Rusland en de Balkan
201403262018: BLONDÉ ANNE - Orde en tucht op de heide. De kolonie van Wortel en Merksplas.
19870163: BLONDÉ B. - De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch, 1500-1550
19700112: BLONDEAU R.A. - Mandarijn en Astronoom. Ferdinand Verbiest, s. j. (1623-1688) aan het hof van de Chinese Keizer
19930197: BLONDEAU ROGER-A. - Mercator van Rupelmonde
37107: BLONDEEL H. - Mielke. Verhaal over uitwijkelingen.
19360061: BLOSSFELDT KARL - Urformen der Kunst. Photografische Planzenbilder.
20000094: BLÜHM ANDREAS & LIPPINCOTT LOUISE - Licht! Het industriële tijdperk 1750-1900. Kunst & wetenschap, technologie & samenleving.
19370018: BLUM LÉON - L'Exercice du Pouvoir - Discours prononcés de Mai 1936 à Janvier 1937.
19820159: BLUM JEROME (DIR.) - Histoire des paysans (trad. de Our forgotten past)
46217: BLUMENSON MARTIN - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog. Eisenhower. Een man die succes had.
44902: BLUND HANS FRIEDRICH, DOMES FRED J. - Die nordische Welt. Geschichte, Wesen und Bedeutung der nordischen Völker.
36513: BLUSSE L., WESSELING H.L., WINIUS G.D. - History and underdevelopment. Essays on underdevelopment and European expansion in Asia and Africa (eng & fr)
19490039: BLUSSÉ VAN OUD - ALBLAS, A. - De geschiedenis van het Clipperschip in Noord-Amerika, Engeland en Nederland.
19970096: DE BLUST GEERT & SLOOTMAEKERS MARC (FOTOGRAFIE) - De Kalmthoutse Heide
19600002: BLYTH CONRAD - The Use of Economic Statistics
13480001: BOCCACCIO GIOVANNI - Decamerone
13480002: BOCCACCIO GIOVANNI - Decamerone
19820002: DE BOCK WALTER, DE WILDE MAURICE (WOORD VOORAF) - De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in België, voor, tijdens en na WO II.
19700001: DE BOCK EUG. - Ondergang en herstel of het begin van de ""Vlaamse Beweging""
19810121: DE BOCK WALTER, CAPELLE J., MAESSCHALK A., LEGROS F., GRAINDORGE M., DUMONT S., VERHOEYEN E. - Extreem-rechts en de Staat
41904: BOCKEMÜHL MICHAEL - Rembrandt 1606-1669. Het raadsel van de verschijning.
62806: BOCKSTAEL M.F.J., PETILLON (PRÉFACE) - Belgisch Congo - Fabrieksmerken - Congo Belge - Marques de Fabrique - 1888-1950
201605140108: VAN BOCKSTAELE GEERT, VANDEN HERREWEGEN ANNE-MARIE, DE COCK LOUIS, E.A. - Van scholaster tot principaal. Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989)
201712221753: BODANIS DAVID - E = mc². De biografie van de formule die de wereld veranderde. [Einstein]
47718: BODANS DAVID - E=MC2 A biography of the world's most famous equation.
45502: BODART ROGER - Suzanne Van Damme. Monografieën over Belgische Kunst.
19960234: BODDAERT FRANÇOIS, LAMPO JAN, LOMBAERDE PIET, MEEWIS WIM, VAN REETH INGE - 750 jaar Sint-Bernardusabdij
201803021542: BODIFÉE GERARD - Weg uit de leegte. De spirituele nood van Europa.
32519: BODIFEE GERARD - Dialoog over de verbeterbare staat van de wereld
19910193: BODIFEE GERARD - Resonanties
19870195: BODIFEE GERARD - Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven.
201412110039: DE BOECK SVEN, DE MOL JORIS - De Route - Sporen tussen Eeklo en Maldegem - Chemin de Fer entre Eeklo et Maldegem
19490026: DE BOECK L.-B. (MISSIONARIS VAN SCHEUT) [VOORWOORD GROOTAERS] - Taalkunde en de talenkwestie in Belgisch-Kongo [Congo]
33009: BOEHMER KONRAD, REGTIEN TON - Van provo naar oranje vrijstaat
19950188: BOEHMER ELLEKE - Colonial & Postcolonial Literature. Migrant metaphors
30125: BOEKE J. - De afstamming van den mensch
201408061442: BOEKEMA FRANS, KUIJPERS ELSA (RED.) - Westerscheldetunnel: Op weg naar nieuwe economische dynamiek in een Nederlands-Vlaamse grensregio?
201408061451: BOEKEMA FRANS, VAN BRUSSEL JUDITH (RED.) - Theoretische en empirische aspecten van Plattelandsvernieuwing
19500087: BOEKENSTEUNEN/BOOK ENDS/BUCHSTÜTZE/APPUI-LIVRE - Paar boekensteunen: lezende monikken in witte pij (gebakken klei multichroom). Monogram 'VD'
19500086: BOEKENSTEUNEN/BOOK ENDS/BUCHSTÜTZE/APPUI-LIVRE - Paar marmeren boekensteunen: witte adelaars/Eagles/Adler/Aigles
19500084: BOEKENSTEUNEN/BOOK ENDS/BUCHSTÜTZE/APPUI-LIVRE - Paar boekensteunen (olifantjes)/book ends (elephants)/Buchstütze (Elefant)/Appui-livre (éléphants)
45806: BOELAARS G.B. - Oude wijsheid in een nieuw tijdperk. Analyse en perspectief.
19560109: BOELAERT R.P.E. - L'Etat Indépendant et les Terres Indigènes
40028: BOENDERS FRANS - Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven.
19980060: BOENDERS FRANS, EVENHUIS ALMA, VAN DER ZEE GEERT H., VAN GYSEGEM MARK - Martin R. Baeyens. From the late years of XX century
19760105: BOENDERS FRANS - De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme
19800163: BOENDERS FRANS (SAMENSTELLING) - Het boek van België. Een controversieel portret van cultureel België.
25923: BOENIN IWAN A. - Soechodol. Mitja's Liefde. Verhalen.
43422: DE BOER DR. A.A. - Inleiding tot het denken van J.M. Keynes.
19440039: BOER JO - Catherina en de magnolia's (1938)
19570027: BOER S. DE - Zeemanschap voor de grote handelsvaart - Tweede deel
19800022: DE BOER A. - Uurwerken, tijdmeting, antieke klokken, reisklokken, elektrische klokken, horloges
19870193: DEN BOER PIM - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk [1818-1914].
19510080: BOERHAVE BEEKMAN W. - Hout in alle tijden. deel 3. Bossen, bomen en hout van thans; de voornaamste bostypen en houtsoorten der wereld.
35426: BOERICKE WILLIAM - Pocket manual of Homoeopatic Materia Medica comprising the Characteristic and Guiding Symptoms of alle Remedies.
45655: BOËTHIUS - Vertroosting der wijsbegeerte.
19940135: BOEVA LUC - Pour les Flamands la même chose. Hoe de taalgrens ook een sociale grens was.
19990124: BOEVEN LIEVE (RED.) - De kerk in Vlaanderen: avond of dageraad?
43543: BOEY M. - Zo leefde, zo sprak Prof. Dr Frans Daels?
33018: BOEY MARCEL - Tragedie 14/18. Het voorspel van 'Vlaanderen aan de Ijzer'. Met een voorwoord van Hendrik Borginon
43109: BOEY MARC - De Geus. Roman.
19920096: BOEY KOEN - In vrijheid goed leven. Een proeve van fundamentele ethiek
19760069: BOEY KOEN - Vertel mij over vrijheid (ook: Vertel me over vrijheid)
201803092241: BOEY KOEN - In vrijheid goed leven. Een proeve van fundamentele ethiek
201712161710: BOFF LEONARDO, BOFF CLODOVIS - Wat is theologie van de bevrijding?
39506: BOGAARDS PIET - Reclame maken, zo werkt't. Een boek vol adviezen voor effectieve reclame.
19800119: BOGAART NICO, VAN EEUWIJK PAUL, ROGIER JAN - Zigeuners. De overleving van een reizend volk
201404301843: BOGAERT CHRISTELLE (EINDRED.) - Een leven in mode. Vrouwenkleding 1750-1950. Uit de collectie Jacoba de Jonge. - Living Fashion. Women's Daily Wear 1750-1950. From the Jacoba de Jonge Collection.
43566: BOGAERT HERMAN - Ik, Guido Gezelle.
19730030: VAN BOGAERT E.R.C. PROF DR - Volkenrecht
19740152: BOGAERT ANDRÉ - Un homme seul contre Hitler. L'attentat de la Bürgerbräukeller, 8 novembre 1939
20050143: BOGAERT PIETER-JAN - Reeks van 10 artikelen over incidenten in de Belgische geschiedenis (De Morgen)
35121: BOGAERTS THEO - Oceania. Dagboek van een vacantie
20050001: BOGAERTS RUDY (HOOFDREDACTEUR) - PAF! (nr 001), [Verhofstadt Guy]
19510008: BOGENHOF A. - Televisie voor iedereen. Eenvoudig verteld
19870245: BOGHOSSIAN ROUPEN - Le Conflit Turco-Armenien
45424: VAN BOHEMEN JAN - Moderne aquariumtechniek voor het tropisch zoetwater-aquarium.
19900030: BOHETS JAN - De donkere kant van de wereld - Ontwikkeling in perspectief
19960071: BOHETS JAN - De losbandige jaren Hoe een fortuinlijke generatie met de welvaartsstijging omging
19750047: BOHETS JAN - België en de multinationals
20020209: BOHETS JAN - Met weloverwogen lichtzinnigheid De biografie van André Leysen
33844: BOIGELOT R. S.J. - L'Homme et l'univers: leur origine, leur destin, IV L'origine de l'homme, Collection Pro Fide n° 4
201407062247: BOILET GEORGES EDOUARD - La doctrine sociale de Napoléon III; Réalisations Nationales et Internationales. Documents authentiques.
30324: BOISSET YVES-FRED - A la rencontre de Saint-Yver d'Alveydre et de son oeuvre
19490001: BOIVIN EMILE - Histoire du Journalisme
43740: BOK S.T. - Cybernetica. Stuurkunde. Hoe sturen wij ons leven, ons werk en onze machines?
19800176: VON BOKOR CHARLES - Die Geschichte der Freimaurer
19370012: BOKS D.J. IR & VAN DER DEIJL L.H. IR. - Stoomketels - Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en zelfstudie
38340: BOLKESTEIN, DEKKER, VAN GELDER, LEEMAN, NELSON, WASZINK, SCHNUR - Horatius. Opstellen ontleed aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963
41521: BÖLL HEINRICH (VERT. MICHEL VAN DER PLAS) - Meningen van een clown.
43508: BÖLL HEINRICH - Meningen van een clown. Vertaling van Michel van der Plas. Voorwoord van Peter Härtling. Illustraties van Fritz Bauer.
19740171: BÖLL HEINRICH - De verloren eer van Katharina Blum (vertaling van Die verlorene Ehre der Katharina Blum - 1974)
201711220247: BOLLE JACQUES, VAN LEEMPUT L. - Katanga - Kasai
19600099: BOLLE JACQUES, DUMONT JACQUES - Cominière 1910-1960
19720098: BOLLE JACQUES (REDACTIE), NOKIN MAX (INLEIDING) - Société Générale de Belgique 1822-1972 [Nederlandstalige uitgave]
19630027: BOLLE JACQUES - Solvay. L'Homme, la découverte, l'entreprise industrielle
19780234: BOLLE BERT - Barometers
20060144: BOLLMANN STEFAN, HEMMERECHTS KRISTIEN (INLEIDING) - Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk. Lezende vrouwen in de schilderkunst en de fotografie.
44329: BOLOGNE MAURICE, VANDERVELDE EMILE (INTRODUCTION) - L'insurrection prolétarienne de 1830 en Belgique. Introduction de Em. Vandervelde.
19680076: BOLT J.H. - In de greep van morgen
201408061505: BOLTE WOUTER, MEIJER JOHAN - Van Berlage tot Bijlmer
44218: BOMANS G., NOOTEBOOM C., SCHMIDT A., AAFJES B., BRUSSE J., E.A. - Lekker lui 1997.
46521: BOMANS GODFRIED - Een Hollander ontdekt Vlaanderen.
18010001: BONAPARTE NAPOLÉON, PIE VII - Concordat Religieux. Convention entre le Gouvernement Français & Sa Sainteté Pie VII
19790144: BONAPARTE NAPOLÉON - Oeuvres littéraires
1939000001: BONDEN VAN HET H. HART - AFFICHE: Januari 1939: De intenties van den H. Vader: Terugkeer van alle dwalenden
1940000001: BONDEN VAN HET H. HART - AFFICHE: Juli 1940: Het Eucharistisch Kongres te Nice
19520049: BONDER H. - De archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland voor 1850. (Alg.Rijksarch.).
20000203: DE BONDT FERDINAND, CREVE JAN, MARTENS BART - Doel moet blijven
19580118: BONENFANT PAUL - Du meurtre de Montereau au traité de Troyes
31107: BONI ARMAND - De roman van een blinde
19480037: BONI ARMAND - Ernest Claes, een blik op zijn leven en zijn levenswerk
19700106: BONI ARMAND - Een provo, genaamd François Villon
19530082: BONI ARMAND - Scherpenheuvel - Basiliek en gemeente in het kader van de Vaderlandse Geschiedenis
46938: BONI ARMAND - De roman van een blinde.
19870217: BONIN HUBERT - Suez, du Canal à la Finance
42230: BONNAFE ALPHONSE, [BRASSENS GEORGES] - Georges Brassens. Poésie et chansons.
19980025: BONNER PAUL & ASTON LESLEY - Independent Television in Britain - Volume 5 - ITV and IBA, 1981-92 - The Old Relationship Changes

Next 1000 books from MERS Antique Books Antwerp

10/25