Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen
Description: Groningen, Wolters, 1934. 128 + 2 pp. 24cm. Academisch proefschrift (ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen)

Keywords: Letterkunde taalkunde dichtkunde middelnederlands mediaevalia middeleeuwen filologie

Price: EUR 23.00 = appr. US$ 25.00 Seller: De Lezenaar
- Book number: T59601

See more books from our catalog: Literatuur, taal-en letterkunde