Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Dr. L. Reypens-album - Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.L.Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964
Description: Antwerpen, Ruusbroec-Genootschap, 1964. xxix + 420pp.+ 10 buitentekstills.+ 1 portret, linnen band, [L.Reypens was vorser van het vroomheidsleven in de Nederlanden]

Keywords: Huldeboek Letteren Letterkunde Nederlanden Vlaanderen Middeleeuwen Mediaevalia Religie Geschiedenis

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: De Lezenaar
- Book number: T29415

See more books from our catalog: Literatuur, taal-en letterkunde