Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verwekkinge der christelycke herten tot meerdere achting ende liefde van Maria moeder ende bruid des saligmakers [& 4 andere mariologische werken]
Description: Antwerpen, Joannes Franciscus de Roveroy, 1764. Convoluut van 5 werken van de auteur C. Van den Abeele, samengebonden in 1 fysieke band, 36 + 16 + 36 + 40 + 82pp. 17cm. tekst helder, contemporaine vollederen band (wat slijtage aan hoeken en randen, wat verlies van leder aan uiteinden rug), [Volledige titels: I: Verwekkinge der christelycke herten tot meerdere achting ende liefde van Maria moeder ende bruid des saligmakers, ook tot grooter betrouwen op haer vermogen ende bermhertigheit (2e druk), II: Weder-liefde tot de minnende herten van Jesus ende Maria, III: Maria troost van haere dienaers ende dienaressen int leven ende de dood (2e druk), IV: Soetigheid ende Nuttigheid van de liefde tot de H. Moeder Gods (2e dr.), V: Uitmuntentheit van Maria als de laeste Eva bruid van den laesten Adam Jesus-Christus sone Gods (2e dr.)], R104620

Keywords: Religie religion mariologie mariology devotie Jesuitica

Price: EUR 170.00 = appr. US$ 184.76 Seller: De Lezenaar
- Book number: R104620

See more books from our catalog: Religie