Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Vincent van Beauvais (1184/94-1264?), zijn leefwereld en opvattingen over de opvoeding van adelllijke meisjes in "De eruditione filiorum nobilium"
Description: Leuven, 1989. xiii + 167pp. in-4, mooie staat, [onuitgegeven thesis tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in de geschiedenis, KUL, promotor: Prof.dr.J. Goossens]

Keywords: onderwijs pedagogie letteren literatuur latijn middeleeuwen mediaevalia geschiedenis histoire

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: De Lezenaar
- Book number: O62469

See more books from our catalog: Opvoedkunde, onderwijs (pedagogie)