Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het natuurrecht volgens de wijsbegeerte der wetsidee - een kritische beschouwing (with a summary in English)
Description: Nijmegen, Drukk.Gebr.Janssen, 1955. (vi +) 196pp. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.. 22 juni 1955, J25784

Keywords: juridica recht droit law Filosofie Philosophy natuurrecht

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: De Lezenaar
- Book number: J25784

See more books from our catalog: Juridica (Recht, criminologie)