Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Vergelyking van den Republicaenschen met den Gregoriaenschen Almanach, beginnende van den 1sten Vendemiaire jaer 1 (22 september 1792) dag zijner stichtinge, tot den 10 Nivose jaer 14 (laesten december 1805) inclus, tijdstip zijner vernieting
Description: Gent, Drukk. J. Houdin, s.d. [1805 of 1806]. xii + 86pp. waarvan 86pp. met tabellen, 17cm. gecart. band met gemarbreerde platten, exemplaar uit de collectie van Bernard Janssens (met zijn ingekleefd ex-libris), goede staat, G90299

Keywords: Geschiedenis history tijdsmeting kalender almanak

Price: EUR 90.00 = appr. US$ 97.82 Seller: De Lezenaar
- Book number: G90299

See more books from our catalog: Geschiedenis