Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Griekse bonden in de vroeg-hellenistische periode (336-ca.250v.Chr.). Religieuze en politieke betrekkingen tussen monarch en steden
Description: Leuven, 1999-2000. xxxvii + 211pp.met 3 kaarten, 30cm. enkele aantekeningen in pen, goede staat, onuitgegeven licentiaatsthesis aan de Katholieke Universiteit Leuven (promotor: Hans Hauben), G72203

Keywords: geschiedenis Griekse oudheid religie politiek

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: De Lezenaar
- Book number: G72203

See more books from our catalog: Geschiedenis