Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De naervolginge Christi van Thomas Kempis regulier met syn leven, door den Eerw. P. , Heribertus Rosweydus, priester der sociteyt Jesu. Op een nieuw oversien en van veel fauten gecorrigeert.
Description: Tot Brussel, by J.B. Jorez, drukker en boekverkooper in de Boter-straet 1776 - hardcover, eigentijdse vollederen band,rug met 5 valse ribben en titelschild in goeudopdruk ca. 14x8 cm 344 grnumm pp + tafels+ lijst van boeken tekoop bij deze drukker met prijsvermelding - schutbladen gelost van band, zeer redelijk exemplaar

Keywords:

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Handboekbinderij en antiquariaat De Kruisboog
- Book number: 467