Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Pastoor Pastoor Campens zaliger - 66ste tot 75ste duizendtal.
Description: Brussel, D.A.P. Reinaert, (1950-51) - ge•llustr softcover, ca. 18,5 x11 cm 216 genummpp - met illustraties van Lutgarte De Meyer - gebruikt maar geod exempaar

Keywords:

Price: EUR 3.00 = appr. US$ 3.26 Seller: Handboekbinderij en antiquariaat De Kruisboog
- Book number: 1263