Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: ACTUM DEN 17 MEYE 1791... opzichtelyk tot den wederzydigen Eed door zyne Majesteyt LEOPOLDUS II als Grave van Vlaenderen ende de Staeten dezer Provintie.
Description: .: S.l. (Gent), 1791, in-f, 32,5 x 19,5 cm, 31 pp. gebrocheerd, zonder omslag. Met brieven die de besluiten weergeven, genomen door de deelraden die deel uitmaken van de Raad van Vlaanderen, betreffende hogergenoemde eed, de steden Gent, Brugge, Brugse Vrije, Kortrijk, Oudenaerde, Kasteel en Oudenburg van Gent, Kasselrije van Kortrijk, Kasselrije van Oudenaerde, Land van Aalst, Land van Waes, Dendermonde, Land van Dendermonde, Ninove, Assenede, Bouchout, Bornhem, Nieuwpoort, Oostende verklaren zich, in deze volgorde, akkoord. .

Keywords:

Price: EUR 175.00 = appr. US$ 190.20 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 6136