Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend in't bezonder , en van de provincie van Oost-Vlaenderen in het algemeyn, ... voor het jaer M.D.CCC.XXII.
Description: Gent, F.J.Bogaert-de Clercq, 1822. In-12. [46] 156 pp [4]. Bedrukte papieren kaft. Volledig bestuurlijk organigram der provincie Oost-Vlaanderen en de verschillende districten voor het jaar 1822. Met het nieuw stelsel der directe en indirecte belastingen, een opsomming van de koophandel enz.

Keywords: almanach, Gent, Oost-Vlaanderen, Audenaarde, Sint-Niklaas, Dendermonde, Eekloo, Aalst

Price: EUR 95.00 = appr. US$ 103.25 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 840

See more books from our catalog: Almanach