Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Schat van uitgelezene traktaten aangaande het stadhouderlyk gezag, als de bekwaamste vorm van regering in deeze Vereenigde Nederlanden, door verscheide liefhebbers verzamelt en op nieuws uitgegeven.
Description: Amsteldam, H.W. van Welbergen, 1749. 4 delen in 1 vol in-8. 15 pp, 79 pp, 100 pp, 51 pp , 149-189 pp [4] . Eigentijds vol perkamenten band. 1: Onpartydige bedenkingen en overweegingen op het stuk van de bekwaamste vorm van regeeringe ... 2: De herstelde prins, tot stadt-houder ende kapitein generaal van de vereenigde nederlanden ... 3: Consideratien van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeeland ... Twede stuk . 4: Tweede vervolg op de korte schets of dag-verhaal van het tegenwoordig gedrag der burgeren van Amsterdam ... ZELDZAAM !

Keywords: dutch political history, vereenigde nederlanden, nederlandse politieke geschiedenis,

Price: EUR 250.00 = appr. US$ 271.71 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 2466

See more books from our catalog: Dutch History