Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschiedenis der gemeenten Oplinter, Bunsbeek en Hauthem, alsook der abdij van Oplinter.
Description: Leuven, C.-J. Fonteyn, 1870. Klein in-8. 300 pp, 112 pp, 59 pp145 pp. Groen half-leder, gladde rug met titels in goudopdruk. 4 verschillende werkjes samen. Samengebonden met : " Historische schets der steden van de provincie Antwerpen, Borgerhout 1870, " " Harrij Peters , vier bladzijden uit het rampenboek, Antwerpen 1866 " " J. Daelemans, Uccle, Maria's dorp, bewezen uit echte oorkonden, gevolgd van eenige geschiedkundige verhalen die plaets betreffende , Brussel 1858 ". Met opdracht van de Heer Delcour minister van 't inwendig landsbeheer ...

Keywords: belgicana, Oplinter, Bunsbeek, Hauthem, Tienen, Uccle, ukkel

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 2432

See more books from our catalog: Belgicana