Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Jubile van vyf honderd vyf-en-twintig jaren der mirakuleuse kruisen van Assche, plegtig gevierd te Assche van 8 to 22 juny 1862.
Description: Brussel, boek- en steendruk. Van G. Adriaens, 1862. Klein in-8 leporello. Album in lithografie van de drie historische stoeten , vaak met naamvermelding van de deelnemers.

Keywords: Asse, Assche, historische stoeten, leporello,

Price: EUR 85.00 = appr. US$ 92.38 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 2412

See more books from our catalog: Belgicana