Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelyk afbeeldsel eener vrye gemeente in Haspengouw, vooral sedert de XVIe eeuw tot het einde der XVIIIe, zoo in't geestelyke als in't wereldlyke opzigt.
Description: Leuven, boekdrukkery van C.J. Fonteyn, 1861. 2 vols in-8°. Papieren uitgeversbanden, ruggen verstevigd met bruin papier. 494 + 562 pp ¶ Goed exemplaar , geļllustreerd met platen , oorkonden, stamlijsten enz.

Keywords: belgicana, sint-truiden, montenaken, haspengouw

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 2207

See more books from our catalog: Belgicana