Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het boek der psalmen; nevens de gezangen by de hervormde kerk in gebruik: allen, volgens de gewoone zangwyzen, op nieuw in dichtmaat gebragt door een kunstgenootschap onder de zinspreuk Laus Deo,Salus Populo.
Description: Amsteldam,Pieter Meijer, 1761. Klein in-8. [8] 562 pp, 52 pp. Rode maroquin band. Mooi psalmboek met de psalmen in notenschrift. Samengebonden met een catechismus voor de gereformeerde kerken en scholen.

Keywords: liturgy, psalmen, church music, kerkmuziek, psalmbook, psalmboek, psaumes

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 2189

See more books from our catalog: Liturgy