Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Opper-hoofdigheyt ende onfeylbaerheyt vande Pausen van Roomen bewezen door P.Cornelius Hazrt Priester der Societeyt Jesu.
Description: Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1667. 10 parts in 1 vol in-12. Volleder bandje, rug op nerven met resten van gouddecoratie. Titel en jaartal in zwarte stift op de rug. Bandje versleten. Zeer zeldzaam convoluut met geschriften van Hazart tegen het protestantisme en Calvinisme. Zoals: " Geuse praetiens met de welcke sy hunne secte verweiren teghen de catholycken" " Nieuwe atheisterye van onse tyden, ghesproten uyt de kettersche dwaelinghen, ende overtuyght uyt haere eyghen leeringhen" " Grondigh bewys dat de ghemeente der Calvinisten oft Ghereformeerde de waere ghemeente Godts niet en is " " Catholycke vraghe: waer was de ghereformeerde kercke voor de tijden van Luther en Calvijn? Voor-gehouden aen alle de predikanten van Hollandt om te beantwoorden " " Ongerymtheden der ghereformeerde religie uyt-ghegheven door Cornelius Hazart " en vele meer . Boekblok los in de band. Bandje zou moeten gerestaureerd worden.

Keywords: contrareformatie, Gereformeerde kerk, Calvinisme, Luther, protestanten

Price: EUR 250.00 = appr. US$ 271.71 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 1766

See more books from our catalog: Contrareformatie