Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De voornaamste waarheden van den Christelyken Godsdienst, getrokken uit de H. Schriftuur; tot onderwijzinge der Jonkheid.
Description: Utrecht, J. Schelling, 1788. 2 delen in 1 band in-32. 129 pp, 35 pp [2]. Eigentijds half-lederen bandje. Samengebonden met: Kleine Katechismus of kort begrip der geschillen onder de katholijken in Holland. Op bevel der Hoogwaardige Heeren Aartsbisschop van Utrecht, Bisschop van Haarlem en Bisschop van Deventer. Goed exemplaar.

Keywords: catechismus, hollandse catechismus, catechismus.

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 1694

See more books from our catalog: Theology