Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Den bekeerden boer of samenspraeke tusschen eenen patriot ende eenen boer, raekende de troubels van dezen tyd.
Description: Gend, Petrus de Goesin, s.d. (ca . 1798) In-8°. 31 pp. Papieren band. ¶ Verzameling drukwerkjes alle in verband met de boerenkrijg, waaronder enkele zeer zeldzame. Onder de werken vinden we: " Samenspraeke tusschen zyne majesteyt den Keyser Josephus den II ende zyne Majesteyt Ludovicus XVI, Koning van Vrankrijk". Gent, Bernard Poelman, 22 pp. " De dry Heintiens aen het hoofd der nederlanders, verplettende den tyran van Oostenryk, met korte verklaeringen der duystere plaetsen door Gabriël Arlequin ". 1789. 24 pp . " De zegenpraelende verlossinge van het Nederland door den zienelyken bystand van den almogenden. Sermoon gepredikt door eenen Brabandschen Pastoor. In het begin der maend januarius 1790." Loven, Franciscus Michel. 19 pp. " Versamelinge der brieven van den Heere Keuremenne aen de heeren Theologanten van de seminarien van Gend, Brugge, Ipren, & c. over het soogenaemt seminarie-generael, waer in ontdeckt worden alle heymelyke geschiedenisse voorgevallen ten dien opzigte." Tot Trier, by Pluckhaen van Lier, 22 pp, 72 pp. " Echte verzameling der origineele brieven van den keyzer Josephus den II. Aen den generael Richard d'Alton commandant van de troupen in de nederlanden." Loven, Franciscus Michel, 67 pp. " Het groot ligt door den waeren Brabander. N°. 1. " 1790. 29 pp; " Verklaer van F. De Clerck, pachter van't Hof ten Berg onder S. Lambrechts-Woluwe, raekende het boekxken: het groot licht door den waeren brabander. 6 pp.

Keywords: Révolution brabançonne, brabantse revolutie, boerenkrijg, guerre des paysans

Price: EUR 220.00 = appr. US$ 239.11 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 1167

See more books from our catalog: Belgian History