Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschiedenis en symbolism der geheime orden Ridders van den gulden hoorn, Ridders van het schild en geallieerde hoogere orde der Ridders van Roland.
Description: s.l., 1933. In-4°. 335 pp. Rode uitgeversbanden. ¶ Zeldzaam werk over de belgische tak van de "Knights of the golden horn" . Bestaande of fantasie-orde ?

Keywords: knights of the golden horn, freemasonry, franc-maçonnerie, vrijmetselaarij, geheime genootschappen en ridderorden, geheime ridderorden

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat Garcia
- Book number: 1058

See more books from our catalog: Knights