Boekhandel Luc Vanhaverbeke
Kerkstraat 22a, 8340 Damme, België [+32] (0)475 701611            Email: lucvanhaverbeke@skynet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
007427: - Jaarboek XXVI Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
019416: - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. Opstellen aangeboden aan Professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat
007129: - 75 jaar luchtvaart 1909 Antwerpen 1984
023958: - Leven en werk van toondichter Louis De Meester roeselare 1904 - Gent 1987
008998: - West-Vlaanderen 57 Vlamingen tussen Kadzand en Brugge
020804: - Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas deel 73 1e en 2e aflevering samen
024747: - Singfibel für Soldaten Das Singen auf dem Marsch und in der Runde
006628: - Eros en vruchtbaarheid in de kunst
024798: - Nieuwe Rumbeekse avondstonden
021879: - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog 3 delen
007069: - Kosmos Groot Citatenboek 12000 citaten,spreuken en gezegden
025457: - De zilveren lepel Toscane
025278: - De Guldensporenslag
022122: - Topografische Atlas België - Atlas Topographique Belgique 1 : 50.000
006254: - Shakespeare Genie en wereld
007891: - Mobiele fresco's van het Noorden Wandtapijten uit onze gewesten,16de-20ste eeuw
012862: - Henri de Toulouse-Lautrec
013298: - Arca Lovaniensis artes atque historiae reserans documenta Jaarboek 1976 Religieus leven
013984: - De aloude heerlijkheid Wommelgem Bijdragen tot de geschiedenis van Wommelgem
015127: - Eigen recht van de Zusters van Liefde van Kortemark 2 delen
022440: - Louis Gueuning 70 1898-5.III -1968 Liber Amicorum
009091: - Devotieboekje over het H.Bloed te Voormezele met de teksten van 1664
011094: - Aanwijzende fotografische inventaris van de drie rechterlijke kantons Brugge
025131: - Curiosa album no 6 400 documents érotiques et rares
025408: - Musée Magritte / Magritte museum
020899: - Van oude naar moderne kant Internationale tentoonstelling
020372: - Vlaanderen 256 Licht in de middeleeuwen Kerstening in wrstelijk Vlaanderen
025149: - Vlaanderen 198 Vijf europese kathedralen
020539: - De geschiedenis doorheen munten en medailles Vijftien jaar werkzaamheden van de Cercle d' Etudes Numismatiques
022101: - Dictionnaire Quillet de la langue française 4 tomes
008202: - Spectrum-Rand Mc.Nally Grote Wereldatlas
025277: - van der loo De poëtische surrealist
002061: - Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis Société D'Emulation te Brugge jaar 1952 (afl 1-2 )
014339: - Poëtisch bericht Honderd gedichten uit " Vlaanderen" Vlaanderen nr 250
015031: - Bzzlletin nr 70 L.-F. Céline
001783: - Archief 1975
000107: - Mieke kiest Simon S.Vesdijk 1898-1998
020542: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks-deel XLVI 1992
017983: - Bzzlletin 75 Gerrit Komrij
017915: - Gaston Feremans herdacht
025119: - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
006690: - Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Jaarboek XX
021116: - Volkskundig jaarboek 't Beertje III 1979
021663: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef december 2003, jaargang 3, nr 4
020645: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLI
007213: - De Leiegouw Jg.1982 afl. 1
025340: - Van den vos reynaerde naar het Comburgse handschrift vertaald door Walter Verniers
020636: - Danzig 1939 : Schätze einer zestörten Gemeinde
023764: - De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster
017978: - Liber amicorum Julia Tulkens
025346: - Vlaanderen 103 Pieter Bruegel de oude
000592: - van der loo De poëtische surrealist
011218: (GEZELLE,GUIDO) - Vlaanderen 274 Guido Gezelle
023616: - Het boek van De Haan... en de haan
012165: - West-Vlaanderen september 1955 Gewijde kunst
009033: - Kunstwerken uit de eeuw van Rubens in Antwerpse kerken en kloosters
006647: - Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 1973
007089: - Rollariensia VI 1974 Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
012221: - Le Cardinal Mercier (1851-1926
001784: - Archief 1968
025377: - Snoeck's groote almanak 1944
025465: - Jaarboek I 1975
020644: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks-deel XL
024742: - Hell klingen unsre Lieder Liederbuch der Bundeswehr
024872: - Paaseiland : een raadsel ?
000390: - Bzzlletin 125 Du Perronnummer
021665: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef Bijbel van een kapotte tijd Vijftig jaar De Kapellekensbaan
025308: - Isidoor Teirlinck album Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tactigsten verjaardag 2 januari 1931
024161: - De Vlaamsche Interpellatie 14-15-21-22 mei 1919
002432: - De reizen van Sint-Brandaan naar het oude volksboek vrij bewerkt
007434: - Jaarboek XIII Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
024695: - Oorlogsboek van het Davidsfonds Een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdeelingen 1914-1918 deel 2 : Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
025187: - Françoys Villon 1431-1463...
007440: - Jaarboek VI Nationale Commissie voor Folklore
006848: - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel
007515: - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel
006679: - The War in Pictures 6 volumes
010340: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 2
018641: - 't Beertje Volkskundige almanak 1992
011938: - Arsbroek kring : Hervé Stalpaert 1985 Jaarboek 2
011214: - Vlaanderen 144 Brugge,een oude stad voor mensen van heden
009753: - Albrecht Dürer Keuze uit het gegraveerd werk uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
024678: - Eeuwfeest van het Willems-Fonds 1851-1951
025318: - Felix Timmermans leeft voort ! ... Na tien jaar
007651: - Album Joseph Delbaere
018140: - West-Vlaanderen in beeld Kunst op straat Selectie van beelden sinds Expo 1958 door auteurs uit elke afdeling deel 1
024979: - Vlaanderen 216 Sint-Arnoldusnummer 1087-1987
010833: - Dimensie Willem M.Roggeman nummer
004115: - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
020358: - Rubens and his World Bijdragen - Etudes - Studies - Beiträge opgedragen aan Prof.Dr.Ir.R.-A. d' Hulst
023533: - De Reader's Digest bloemen- en plantenencyclopedie Een geïllustreerd naslagwerk over gekweekte bloemen en planten
018071: - Verschaeviana tweede deel (allevering 1 + aflevering 2 )
011243: - Van kappen,koven en kelen Volksklederdrachten uit de Zuiderkempen
024815: - Tot edelsteen verheven
022966: - Het Journaal van Bontekoe hertaald door Thomas Rosenboom
018521: - Doorheen de nationale geschiedenis 2 delen permanente tentoonstelling
007430: - Jaarboek XXIII Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
025204: - Album Antoon Viaene
024291: - Het koninklijk gezelschap De Witte Beer jubileert 1932-1967
024624: - Deutscher Soldatenkalender 1960
024625: - Deutscher Soldatenkalender
024623: - Deutscher Soldatenkalender 1959
024741: - Liederbuch der Bundeswehr
018081: - De Franse Nederlanden Les Pays-Bas Français Jaarboek 1987
018805: - Gezelliana Hulde-album voor Prof.Dr. Jan Persyn
021493: - Egypte's glorie Meesterwerken van het Brooklyn Museum
022006: - Stad Mechelen 500 jaar Grote Raad Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel
011220: (STREUVELS,STIJN) - Vlaanderen 251 Stijn Streuvels
019408: - Marieken van Nieumegen
007084: - Rollariensa IV 1972 Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
007441: - Jaarboek V Nationale Commissie voor Folklore
007442: - Vlaanderen nr 278 Funeraire kunst
001788: - Archief 1974
011221: - Vlaanderen 156 Rubens in de Vlaamse kerken
007768: - Fragmenta Maandschrift voor de Geschiedenis van Steden en Dorpen in Vlaanderen eerste reeks 2e jaargang 1887-1888
009717: - West-Vlaanderen nr 4 derde jaargang themanummer Ieper en omstreken
020615: - Leiesprokkels Jaarboek 1989 Ooigem / Wielsbeke / Sint- Baafs-Vijve
021648: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef januari 2003, jaargang 3, nr 1
021649: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef december 2004, jaargang 4, nr 4 Maurice Roggeman
000389: - Bzzlletin 54 Menno Ter Braaknummer
021651: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef juni 2005, jaargang 5, nr 2 Wapenbroeders
021653: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef juni 2002, jaargang 2, nr 2
021655: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef Herdenking 25e sterfdag Louis Paul Boon juni 2004, jaargang 4, nrs.1&2
021893: - Retrospektieve tentoonstelling Juliaan De Vriendt
007435: - Jaarboek XII Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
005321: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde nr 55
007745: - 150 Jahre Ferdinand Enke Verlag Ein Abriss der Verlagsgeschichte
010972: - Le patrimoine monumental de la Belgique volume 3 Province de Liége Arrondissement de Liége Ville de Liège
023957: - Retrospektieve Antoon De Vaere
023637: - Het boek in Vlaanderen 1953
024467: - Arsbroek Jaarboek 31
000507: - De leeuw universeel symbool en wapen van Vlaanderen
023982: - Rétrospective Magritte
021659: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef sept. 2006, jaargang 6, dubbelnummer 2/3 De Tweede Wereldoorlog in de Vlaamse literatuur
012529: - Remi van Duyn 1910-1982 portret van een Vlaming
000217: - Bzzlletin 125 Du Perron nummer
000220: - Bzzlletin 84 François Haverschmidt
007126: - Studies over de kerkelijke en kunstgeschiedenis van West-Vlaanderen opgedragen aan Z.E.H.Michel English
021966: - Leve de Republiek !
001331: - Herdenkings-album Alfons De Cock 1850-1921
006705: - Légende de la vierge de Münster
025183: - Kosmos Groot Citaten Boek 12000 citaten, spreuken en gezegden
010170: - Historie van het Zoute-kerkje 1925-1975
022023: - Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 1989- 1991 / 1-3 Miscellanea Henri Pauwels
020543: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XXXV 1981
020544: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XXXVI 1982
009477: - Proffesor Dr. Carlos Hooft 1910-1980 Levenschets , getuigenissen , uitstralingen
009728: - Religieuze thematiek van Ensor tot nu
000206: - Bzzlletin 129 De tachtigers
017314: - Album Albert Schouteet
001868: - Huldeboek André Demedts
001465: - De Guldensporenslag
001546: - Jaarboek I 1975
003692: - Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876 Europese Monumenten
004065: - Vlaanderen 170 Van Broeksele tot Brussel
004290: - De Leiegouw juni 1983
012764: ONDER GULDEN VLEUGELS SINT-MICHIELSKOLLEGE BRASSCHAAT 1931-1981 -
020908: - Antwerpse Meesters uit de Hermitage / Leningrad
012272: - Nieuwe kaas 14 schrijvers schrijven Elsschot
020525: - De wagenmenner en andere verhalen Album Discipulorum Prof.Dr.M.De Maeyer
016526: - All of one Company The VOC in biographical perspective
016537: - Const gaet voor cracht Zestien Vlaamse volksliedcomponisten
018311: - Apostolorum Limina
006268: - Michelangelo Genie en wereld
006269: - Lenin Genie en wereld
023693: - Godelieve van Gistel De 'Vita Godeliph' van de monnik Drogo '1084)
012233: - Een jubileumboekje Colibrant 1950-1975
025081: - Op de lippen van Herman Vanderpoorten
025082: - Fortunatus' beurs en wenshoedje
025172: - Het vroom en vrolijk leven van Pastoor Van Haecke
008373: - Baudelaire Genie en wereld
008385: - Jezus Genie en wereld
008513: - Mozart Genie en wereld
017322: - De Veldartilleriebatterij
009169: - Liber amicorum Herman Maes
013296: - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris 1899-1984 een postuum eresaluut
016919: - AeroAtlas Vlaams-Brabant en Brussel schaal 1 : 10 000
005374: - De Spaanse burgeroorlog Affiches en karikaturen
017738: - Correcte vertaling der Brusselse straatnamen Traduction correcte des noms de rues de Bruxelles
017205: - Een dag in het leven van Japan
017155: - 40 jaar Orde van den Prince
017317: - " Leef voor de eeuwigheid" Herinneringen aan E.H.Kanunnik Veys 1897-1993
017357: - Zwevezele 1000 jaar dorpsleven
017739: - Collectie John Bel
016412: - Zola Genie en wereld
015913: - J.Goethals-Vercruysse (1759-1838) te Kortrijk herdacht Kataloog van de tentoonstelling
024548: - Deutsches Soldatenjahrbuch 1963 Elfter Deutscher Soldatenkalender
011217: (CLAES,ERNEST) - Vlaanderen 107 Ernest Claes
016113: - Keur uit het werk van Karel van de Woestijne
016143: - De Mandenmaker
018812: - Bouwen en leven te Antwerpen in de 16de eeuw
015093: - Julius Sabbe en de herleving van Brugge
015095: - Vriendenboek voor Pieter van der Meer de Walcheren
021019: - Gustave De Smet Retrospectieve tentoonstelling
013477: - Hemingway Genie en wereld
020442: - Hugo Claus Wat een boek al niet mag zijn Tentoonstelling
024666: - Leie Sprokkels Jaarboek 2009-2010
024468: - Arsbroek jaarboek 30
007357: - Pervigilium veneris Een lentelied
016144: - De Kuiper
016415: - Victor Hugo Genie en wereld
020618: - Signal Eine kommentierte Auswahl abgeschloddener, völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht 5 Bände
017022: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge
020942: - Sint-Jozef te Brugge Vreugdegroet
020977: - Hoenderstandaard + kLEURPLATEN IN DE n.h.d.b.-standaard van veren en veerpatronen van hoenders en dwerghoenders
015085: (TIMMERMANS, FELIX) - Geuigenissen Jaarboek van het Felix Timmermans-genootschap
006608: - Van Gogh Genie en wereld
020551: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLII 1988
015032: - Bzzlletin 81 Annie Romein - Verschoor
015033: - Bzzlletin 135 Harry Mulisch
023835: - Vogels in Vlaanderen Voorkomen en verspreiding
012969: - Vlaanderen 211 Actuele vlaamse dichters deel 2
012970: - Vlaanderen 185 Actuele vlaamse dichters deel 1
018205: - Textilia in Gents openbaar bezit Selektie uit de verzamelingen van het Hoger Rijksinstituut voor Textiel en Kunststoffen en van het Museum voor Sierkunst
020648: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks deel XXXV
024245: - Anne Frank in the World - Le monde d' Anne Frank 1929-1945
013288: - Le notariat en roman pays de Brabant et l' enseignement du notariat à l' université catholique de Louvain
013418: - Gedenkboek Orde van Prémontré 1121-1971
013583: - La Peinture américaine 1900-1970
014260: - Paaseiland : een raadsel ?
013699: - Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel
013875: - Vies de Femmes 1830-1980
018005: - Herdenking Pol Heyns
018006: - Jan Naaijkens, een grote meneer in de Noord-Brabantse cultuur
020541: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLVIII 1994
014113: - Gent duizend jaar kunst en cultuur 3 delen
010384: - Guillaume Michiels
014224: - Herdenking Roeland Savery Kortrijk 1576-Utrecht 1639
014346: - De Leiegouw Jg. XXVI, afl.2-3, juni 1984
016330: - Les Fastes du Gothique le siècle de Charles V
003107: - Jos Leye Uit eerlijke overtuiging,met grenzeloze inzet
000049: - Briefwisseling tusschen Multatuli En G.L.Funke
018002: - Maria- Jaarkrans Mariale kunst uit Oost en West
015326: - Vlaanderen 255 Vlaanderen en Bourgondië Bourgondië en Vlaanderen
000891: - Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1954-1960
018255: - De kerkschatten van de Sint-Martinus kerk te Werken (Kortemark)
017894: - België onder het Consulaat en het Keizerrijk
017391: - Harelbeke in pennebeeld pentekeningen : Noé Noppe aangepaste gedichten : André Velghe
017655: - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden 3 delen (= compleet)
020075: - Volksmuziekinstrumenten uit de Lage Landen
017893: - Album gewijd aan Henri De Braekeleer en zijn werk
015168: - Proef van Nederduitsche letters en gothische initialen uit de XVde eeuw
017625: - Gedenkboek van het Eeuwfeest 1852-1952
016640: - Wegweiser durch das Museum für Deutsche Volkskunde
024542: - Deutsches Soldatenjahrbuch 1965 Dreizehnter Deutscher Soldatenkalender
011262: (DENIJS,WILLEM) - Tweede omnibus van de gulle vlaamse lach
001582: - Ostendiana II Jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende-Kuststreek
024945: - Gids voor geneeskrachtige planten
010337: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 6
020602: - 353 tekeningen van May Néama in de Koninklijke Bibliotheek Albert I
019923: - Colloquium Liefde en fortuna in de nederlandse letteren van de late middeleeuwen
000222: - Vlaanderen 107 Ernest Claes nummer
013326: - Kunstschatten uit China 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China
018642: - 't Beertje Volkskundige almanak 1995
024526: - Deutsches Soldatenjahrbuch 1966 Vierzehnter Deutscher Soldatenkalender
020630: - Schlachten des Weltkrieges in Einzeldarstellungen bearbeitet und herausgegeben im Auftrage des Reichsarchivs Bände 20 und 21 Somme-Nord
023736: - Totum me libris dedo Festschrift zum 80. Geburtstag von Adolf Seebass
007057: - Florida verhalen van een schiereiland
024993: - Herdenkings-Album Alfons De Cock 1850-1921
024547: - Deutscher Soldatenkalender 1957 Fünftes Jahrbuch
024469: - Arsbroek jaarboek 29
002052: - Julius Caesar Genie en wereld
016620: - Het Roelandslied Frans en Nederlands
016665: - Als je ladder een appelboom wordt... Fernand Etienne "65"
020646: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - Deel XLIV
020647: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLV
023993: - Honoré Lagae 1863-1935 Sint-Eloois-Winkel Volkskunstenaar
023151: - 50 jaar socialistische propagandaclub Jef Van Der Meulen (1932-1982)
025232: (DENIJS, WILLEM) - Tweede omnibus van de gulle vlaamse lach
007953: - Ter Cuere Bredene Jaarboek 1985
007950: - Napoléon Bonaparte Souvenirs personnels
021589: - L' art culinaire français Les recettes de cuisine - patisserie-conserves
024978: - Huldeboek André Demedts
014533: - Louis XV Un moment de perfection de l' art français
011263: - Knack Wereldgeschiedenis 6 delen
006363: - 1914 ! Twintig jaar 1934 ? Anti-oorlogsgedenkboek
024955: - Aanwijzende fotografische inventaris van de drie rechterlijke kantons Brugge
008093: - Johan Fleerackers Herinneringen en gedachten
021654: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef april 2005, jaargang 5, nr 1 Ben Cami
024210: - Curiosa 400 documents érotiques et rares album no 6 , receuil des no 13,14,15
007436: - Jaarboek X Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
010336: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 1
025458: - Van Blindekens naar de Potterie Een eeuwenoude Brugse belofte
012558: - Male Burcht en abdij
022326: - Van Blindekens naar de Potterie Een eeuwenoude Brugse belofte
023200: - Mozart Genie en wereld
015057: - Bijbelse namen lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen
000221: - Vlaanderen 296 Couperusnummer
001822: - Richard Wagner
021897: - Het Gulden Vlies Vijf eeuwen kunst en geschiedenis
007412: - Van middeleeuwen tot heden Bladeren door Brugse kunst en geschiedenis
018271: - Als je ladder een appelboom wordt... Fernand Etienne "65"
021463: - Vlaanderen en Cadtilla y Leon Op de drempel van Europa
020616: - Leiesprokkels Jaarboek 1990 Ooigem / Wielsbeke / Sint-Baafs-Vijve
019587: - Het Antwerpse landjuweel van 1561 Een keuze uit de vertoonde stukken
007142: - Voortrekkers van den Nederlandschen stam Een bundel levensbeschrijvingen bezorgd door het bestuur der groep "Nederland" van het Algemeen Nederlandsch Verbond
011780: - Noorse kunst van de Vikings tot de XVIIIe eeuw
023254: - Mauriac Collection Génies et Réalités
020304: - Miscellanea F.Lyna
007439: - Jaarboek VII Nationale Commissie voor Folklore
007437: - Jaarboek IX Nationale Commissie voor Folklore
007438: - Jaarboek VIII Nationale Commissie voor Folklore
008516: - Schrijvers op Linkeroever 55 straten,8 gedichten, 8 verhalen
007207: - Mauritshuis Dutch Painting of the Golden Age
011755: - Neoklassieke schilderkunst in Frankrijk
005373: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde nr 52
022127: - Jane's Fighting Ships 1984-85
011691: - De kruisweg van Frank Brangwyn
020718: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLIII
010784: - Almanach des étudiants libéraux de l' Université de Gand 1914
010786: (EXPO 58) - Catalogue et guide officiel de la participation française
007404: - F.A.Snellaert en J.A.Alberdingk Thijm Briefwisseling 1843-1872 met een inleiding en aantekeningen van Ada Deprez
007240: - Rubens en zijn tijd Tekeningen uit Belgische verzamelingen Tentoonstelling naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Rubenshuis als museum
020650: - Gentse bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde XXVII (1988)
020651: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XXXIX
020657: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLVII
007239: - Albert Ayguesparse La mémoire et l' histoire Exposition réaliseé par l' A.S.B.L. archives et musée de la littérature
001717: - Het vroom en vrolijk leven van Pastoor Van Haecke
024521: - Deutsches Soldatenjahrbuch 1964 12.Deutscher Soldatenkalender
010382: - Heemkundige kring Bos en Beverveld Jaarboek 1996
025372: - Vlaanderen speciale uitgave Anton van Wilderode
007186: - Album Archivaris Jos.De Smet
007428: - Jaarboek XXV Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
000472: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23 - Marcellus Emants
000476: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 16 - Henriette Roland Holst
000528: - Bzzlletin 93 S.Vestdijknummer
000496: - 't Is vol van schatten hier 2 delen
000531: - Jan van Goyen 1591656 Poet of the Dutch Landscape
000535: - Nederland in vroeger tijd Deel XXV Overijssel
000581: - Handschriften uit Diestse kerken en kloosters
017923: - Gedenkboek Pater Dr. D.A. Stracke S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag (12 december 1955) en de viering daarvan
003088: - Lodewijk De Raet en Willem Zuidema Een briefwisseling uit de jaren 1891-1892
000663: - P.P.Rubens als boekillustrator
000892: - Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1977
000893: - Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1962-1963
000895: - Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1979
006347: - Jaarboek 1991
001178: - Bzzlletin nr 69 Lodewijk Van Deyssel
020642: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XXXVII 1983
007919: - Le procès Robineau
003455: - Verzamelde geschriften Frans Smekens
001512: - Jaarboek 1964 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
001569: - Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays Littérature Philosophie Musique Sciences 5 tomes
008879: (ANTHIERENS,JOHAN) - Yang 69 Johan Anthierens nummer
001734: - Waarheid en Leugen over het Oera Linda Boek
001770: - Maatstaf Brieven-special
001776: - Archief Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland
001780: - Archief mededelingen van het koninklijk zeeuwsch genootschap der wetenschappen
001779: - Archief mededelingen van het koninklijk zeeuwsch genootschap der wetenschappen
001781: - Archief 1972 & 1973
001791: - Archief 1981
001976: - L'exotisme au quotidien
001984: - Profiel van Mol
002077: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société d'Emulation te Brugge jaar 1938 (afl. 1-2 )
002082: - Handelingen van het Genootschap voor GeschiedenisSociété D'Emulation te Brugge jaar 1935 (nr 1 en 2, nr 3 en 4 )
002058: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société D'Emulation te Brugge Jaar 1955 (aflevering 1-2 en 3-4 )
002060: - Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis Société D'Emulation te Brugge jaar 1953 ( afl. 1-2 en 3-4 )
002063: - Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis Société D'Emulation te Brugge jaar 1950 ( afl.1-2 en 3-4 )
002065: - Ethnologia Flandrica 15 (1999)
002066: - Ethnologia Flandrica 13 (1997)
002073: - Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis Sciété D'Emulation te Brugge jaar 1949
002074: - Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis Société D'Emulation te Brugge jaar 1948
002075: - Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis Société d'Emulation te Brugge jaar 1947
002078: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société D'Emulation te Brugge
002057: - Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis Société D'Emulation te Brugge jaar 1956 (allevering 1-2 en 3-4)
002083: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société D'Emulation te Brugge jaar 1934
002085: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1932 (fasc 1 et 2-4 )
002088: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1929
002087: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1930
002089: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1928 (fasc 1-2 et 3-4 )
002095: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1923 (fasc.1 et 2-3 et 4)
002094: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1924 (fasc. 1 en 2-3 en 4)
002093: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1925 (fasc.1-2 et 3-4 et bibliographie )
002092: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1926 (fasc. 1-2 et 3-4 et bibliographie )
002099: - Annales de la Société D'Emulation année 1896 ( livraison 1 et 2-3 )
002098: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1913 (fasc. 1 et 2 et 3-4 )
002108: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société D'Emulation jaar 1988 (afl 1-2 en 3-4)
002112: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société D'Emulation te Brugge jaar 1985 (afl.1-2 en 3-4 )
002113: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société D'Emulation te Brugge jaar 1989 (afl. 1-2 en 3-4 )
002181: - De achterkant van de Ronde Tafel De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw
002182: - Bzzlletin 106 A.Alberts
002332: - Jantje ging naar schole...De Lagere School in België van de middeleeuwen tot nu Bloemlezing
008721: - Roger De Backer
002433: - De schone historie van Ridder Malegijs
025084: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Kanton Nevele 12 n 1
002531: - Fortunatus' beurs en wenshoedle
011990: - West-Vlaanderen nr 4 De nationale gedachte in de kunst
006909: - Zannekin Jaarboek 22 De Nederlanden 'extra muros'
002799: - Nederlandsch Bibliografisch Woordenboek
002822: - Zannekin Jaarboek 10
002823: - Zannekin Jaarboek 11
002824: - Zannekin Jaarboek 12
002896: - Verzameling Alla en Bénédict Goldschmidt
018456: - Bagnols, début et fin de siècle
003034: - Torenland
003083: - Juristen en rechtsleven ten tijde van Rubens
003080: - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica "De Fonteine" te Gent Jaarboek 1959
001787: - Archief 1978
001785: - Archief 1980
024621: - Deutscher Soldatenkalender 1956
024622: - Deutscher Soldatenkalender 1958
003116: - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943
003143: - N.B.B. Antwerpen een gebouw- een eeuw
003211: - Valentijn en Ourson naar het oude volksboek vrij bewerkt
009731: - Le peintre Ernest Kockaert
003413: - Van Bruegel tot Rubens De Antwerpse schilderschool 1550-1650
003422: - In memoriam Cecile Voorkens
007414: - De metropool herontdekt Nieuwe schilderkunst in Berlijn
003457: - Olivier Vanneste & West-Vlaanderen
004430: - Germaine Rimbout Catalogue des dessins et des estampes conservés au Cabinet des Estampes
003652: - Oblita Terra
003701: - Vlaanderen nr 188 Anthonis de Roovere
003729: - Vlaanderen 103 Pieter Bruegel de Oude
003749: - Gedenkboek Willem Eekelers
003779: - Vlaanderen 238 Mozartnummer
003780: - Jaarboek 1978 Ter Cuere Bredene
003846: - Kunst uit Thailand
003940: - Jaarboek 1961 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
004041: - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw
004067: - Vlaanderen 178 Gezelle-Rodenbach en de Westvalaamse school
004066: - Vlaanderen 181 Drie markante theatermanen Renaat Verheyen Lode Geysen Anton van de Velde
004109: - Collection Jean Walter-Paul-Guillaume catalogue
004105: - Islamische Kunst Verborgene Schätze
004126: - Vlaanderen 119 Kastelen in Vlaanderen
004125: - Vlaanderen 198 Vijf europese kathedralen
004124: - Vlaanderen 216 Sint-Arnoldusnummer 1087-1987
004123: - Vlaanderen 149 Gerard Vermeersch
004184: - Geschenken aan het Keizerlijk Hof van Oostenrijk
007864: - Anonieme Vlaamse Primitieven Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15de en het begin van de 16de eeuw
004280: - Gedenkboek lustrumviering van het Delftsch Studentencorps 29 juni-4 juli 1908
010995: - Lettres portugaises (attribuées à Guilleragues) suivies de La Princesse de Clèves (attribuée à Madame de La Fayette)
004331: - Hedendaagse Zuidwestvlaamse auteurs
004334: - The Journal of Christopher Columbus
024704: - Beeldenboek Kortrijkse monumenten & standbeelden
002084: - Annales de la Société D'Emulation de Bruges année 1933
004447: - Vlaanderen 273 Gerard Walschap
004464: - Poolse Culturele Dagen te Gent Tentoonstellingen
004666: - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1969-1970
004667: - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1943-1945
004739: - Vlaanderen 134 Hendrik Conscience
004963: - Françoys Villon 1431-1463...
005110: - Protestantse poëzie der 16de en 17de eeuw 2 delen
005351: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde nr 53
005368: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde nr 35
005372: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde nr 57
005371: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde nr 56
005370: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde nr33
005369: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde nr 34
017982: - Frans Van Cauwelaert Vriendenhulde bij zijn zeventigste verjaardag
007652: - Guldenmond Blije boodschappen uitgegeven door Den Gulden Engel
024620: - Deutscher Soldatenkalender 1961
007170: - Rollariensia XI 1979 Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
007169: - Rollariensa X 1978 Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
007143: - Jean-Brice Un officier chrétien
001573: - Album Antoon Viaene
007475: - Rond de Poldertorens 19e jaargang nrs 1-2-3-4
010672: - Beeld,Boek en Spel in de Volkskunde
020716: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XXXVIII
016410: - Multatuli Genie en wereld
008097: - De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik
006334: - West -Vlaanderen 4 Rodenbachnummer
000190: - Lode Baekelmans 1879-1965
024987: - De schone historie van Ridder Malegijs
007083: - Rollariensia XIII 1981 Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
022211: - 26 maart 1955 Album ter herinnering aangeboden aan de 300.000 die zich op weg begaven en de 100.000 die door de mazen van het net glipten om in de hoofstad getuigenis af te leggen van 's lands onverbiddelijk verzet tegen de aanslag op de grondwettelijk
006648: - Rogier Van Der Weyden Rogier de le Pasture Official painter to the city of Brussels.Portrait painter of the Burgundian Court
024182: - De mens Beeld en evenbeeld Europalia 89 Japan in Belgium
007762: - Fragmenta Maandschrift voor de Geschiedenis van Steden en Dorpen in Vlaanderen Tweede reeks 5e jaargang 1891
007767: - Fragmenta Maandschrift voor de Geschiedenis van Steden en Dorpen in Vlaanderen tweede reeks 4e jaargang 1890
006096: - Oostvlaams Literair Lexicon
006333: - West-Vlaanderen 5 Kortrijk en de Leie
021970: - Golfslag In memoriam Felix Timmermans
003565: - De mens Beeld en evenbeeld
007429: - Jaarboek XXIV Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
008869: - Truwanten een toneeltekst uit handschrift- Van Hulthem
007090: - Rollariensia IX 1977 Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
004560: - West-Vlaanderen 51 Boek en grafiek
007199: - Koning Boudewijn 35 jaar dialoog met de natie Een keuze uit de koninklijke toespraken van 1951 tot 1986
007200: - Tienjarig ambtsjubileum van de Heer R.D.De Man Burgemeester van Roeselare 1965-1975
006872: - Vincent Van Gogh speciale uitgave van " het cahier" ter gelegenheid van de tentoonstelling te Antwerpen mei-juni 1955
023679: - Het evangelie volgens Lucas - De handelingen van de apostelen in de nieuwe Bijbelvertaling
009860: - Trésors d' art de la Chine
007760: - Vlaanderen 278 Funeraire kunst
007426: - Jaarboek XXVIII Koninklijke Commissie voor Volkskunde
010387: - Catalogue de la bibliothèque communale de Marseille Histoire 3 tomes
010339: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 5
010338: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 3
009899: - Historische flitsen van Spel en Speelgoed
006708: - Robert Vandekerckhove
021664: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef De correspondentie Boon- Burssens maart 2002, jaargang 2, nr 1
022296: - 1600 : Slag bij Nieuwpoort catalogus
011971: - Le Folklore Brabançon no 46 L' Ommegang du Sablon
007301: - Tegendraadse tango's Verhalen van schrijfsters uit Zuid-Amerika
009727: - Piet Peere figuurtekeningen en etsen
002059: - Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis Société D' Emulation te Brugge jaar 1954 (afl.1-2 en 3-4 )
008997: - West-Vlaanderen 5 Brugge kunststad in heden en verleden
022573: AAFJES, BERTUS - Griekse kusten
021444: VAN AAL, HENRI-FRANÇOIS - Télé-mémoires de Vleeschauwer - Gutt - Spaak
019674: AALDERS, GERARD - Berooid De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945
024164: (ELSSCHOT, WILLEM ) AALDERS, HEIN - ' Ik wenste dat je mijn vader was' De vriendschap tussen Peter van Steen en Willem Elsschot
012211: VAN AALST,H. - Onder martieners en bietsers Een zwerversleven
001308: VAN DEN AARDWEG,G.J.M. - Homofilie,neurose en dwangzelfbeklag
023319: (ELSSCHOT, WILLEM ) AARTS, C.J. - Hij moet om beurten Frans, Vlaams, Duits en Pools aanheffen Elsschot in vertaling 2
014767: ABBEY, PAUL - Maori op klompen Handgemeen met de tegenvoeters
015768: ABÉCASSIS, ELIETTE - De verstotene
024976: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - Epitaaf voor Dirk de Witte
018661: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - De kinderen van Hiram Vrijmetdelaars en Vrijmetselarij
000851: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - "Ik kom u te vragen een uytsteekbart"
009662: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - Emiel Van den Abeele - een vechter-
002524: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - Epitaaf voor Dirk de Witte
023031: VAN DEN ABEELE, RAF - Albijn Van den Abeele
024868: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - De kinderen van Hiram Vrijmetselaars en Vrijmetselarij
019582: ABICHT, LUDO E.V.A. - Hoe Vlaams zijn de Vlamingen ? Over identiteit
024927: ABICHT, LUDO - Het lunapark en andere plekken Autobiografisch materiaal
025360: ABICHT, LUDO - Eén maat en éen gewicht Een kritisch essay over Israël-Palestina
002231: ABICHT,LUDO - Intelligente emotie
024035: ABICHT, LUDO - Brood, rozen & utopie
020731: ABICHT, LUDO - Het lunapark en andere plekken autobiografisch materiaal
009795: ABISH,WALTER - Hoe Duits is het Wie Deutsch ist es
025152: ABOULELA, LEILA - De vertaalster
008948: ABOULELA,LEILA - De vertaalster
009444: ABRAHAM,PEARL - Vreugde der wet
024117: ABSILLIS, KEVIN - Vechten tegen de bierkaai Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
024751: VAN ACHTE, JOHAN - Liefde voor muziek Vlaamse liedjesteksten om te blijven zingen
016419: VAN ACKER, ACHIEL - Tochten
018236: VAN ACKER, KAREL - Kroniek van een overleving De Belgische ziekenfondsen tijdens de Tweede Wereldoorlog
025202: VAN ACKER, ACHIEL - Puntdichten en grafschriften
022934: VAN ACKER, ACHIEL - Puntdichten en grafschriften
011255: VAN ACKERE,J. - Kunstreizen van de Alpen tot de Main barok bekend en onbekend,restauratie en herwaardering
025286: VAN ACKERE, J. - Vlaanderen 199 De trap, variaties op een cultuurhistorisch thema
008777: VAN ACKERE,J. (SAMENST.) - Vlaanderen 199 De trap,variaties op een cultuurhistorisch thema
012974: VAN ACKERE,J.E. (SAMENST.) - Vlaanderen 164 Arnold Schönberg,Alban Berg,Anton Webern : de Moderne Weense School
024878: VAN ACKERE, J. - Kunstreizen van de Alpen tot de Main
012116: VAN ACKERE,JULES (SAMENST.) - Vlaanderen 219 De Fontein
006447: ACKROYD,PETER - Miltons vlucht naar Amerika
025446: ADAMS, GERRY - Herinneringen
024246: ADAN, H.PH. - Le monde invisible dévoilé Révélations du microscope
004687: ADÉ,GEORGES - Huis der liefde
021628: ADÉ,GEORGES P.P. - Vier gnomische poëzie
007782: ADÉ,GEORGES E.A. (HOOFDRED.) - Diogenes letterkundig tijdschrift eerste jaargang nr 1
003629: ADÉ,GEORGES - Uit het schrijfboek van een japneus essays
019437: ADLER, ALFRED - Mensenkennis
017865: ADRIAENSENS, ANNE - Huldeboek Juliaan Wilmots 1936-2000 Vlaams musicus
017844: ADRIAENSSENS, IVAN - Maurice Braet Het leven van een geniesoldaat tijdens WO I
012086: ADULED,ERIC - Toen de bakens niet verzet werden
003632: ADULED,ERIC - Toen de bakens niet verzet werden
014575: AEBI, TANIA - Solo Een achttienjarig meisje zeilt alleen de wereld rond
021355: AERTS, J.F. ; VANGENECHTEN, K. - Nederlands-Latijns Lexicon
020317: AERTS, BERT - Ik koos de liefde
008178: AERTS,EGBERT - Thuiskomst in Brugge
025207: AERTS, EGBERT - Ritorno a Bruges Romanzo allegorico in tre tempi / movimento
017189: AERTS, EGBERT - Ritorno a Bruges Romanzo allegorico in tre tempi / movimenti
013355: AERTS, BERT ; DE MAN, JOS - Advokaat in nacht en nevel Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de nazi's
020033: AERTS, KAREL - Ontmoeting met Mozart
008338: AGACINSKI,SYLVIANE - Journal interrompu 24 janvier-25 mai 2002
013363: AHERN,CECELIA - PS : Ik hou van je
020065: AICHINGER, ILSE - Gratis advies Verschenkter Rat
013350: AICHINGER,ILSE - De gebondene verhalen
004798: AICHINGER,ILSE - Naar de andere oever
009739: AJAR,EMILE - De luimen van koning Salomon
023341: AJAR, EMILE - La vie devant soi
023354: AJAR, EMILE - L' angoisse du roi Salomon
016924: AJTMATOV, TSJINGIZ - Het beulsblok
021142: AJTMATOV, TSINGIZ - De liefde van een vrachtrijder
012637: AKALAY,LOTFI - De nachten van Azed
015744: VAN AKEN, PAUL - Niemand te hoog Humanisme, Vrijzinnigheid en Vlaamse literatuur
024922: VAN AKEN, PIET - De Goddemaers
007131: VAN AKEN,PIET - De hoogtewerkers
011315: VAN AKEN,PIET - De Goddemaers verhalen
009199: VAN AKEN,PIET - De Nikkers
015579: VAN AKEN, PIET - De duivel vaart in ons
023119: VAN AKEN, PIET - Het begeren
024919: VAN AKEN, PIET - De Nikkers
006382: VAN AKEN,PIET - De jager,niet de prooi
024427: AKOENIN, BORIS - Vrij lezen
006915: ALBAHARI,DAVID - Moederland
021525: ALBÉRÈS, R.M. - Sartre
013406: ALBERT, G. - 50 jaar liberalisme in Vlaanderen
011114: ALBERT,LAURENCE - Les Grands Saints Mystères,histoire,actualité
017640: ALBERTI, RAFAEL - Gedichten De zee, de engelen, de ballingschap
011550: ALBERTS,A. - De zilveren kogel
004492: ALCOTT,LOUISA MAY - Fatale liefdesjacht
006330: ALEXANDRE,JEAN ; MENNE,GILBERT - Les Géants de Bruxelles accueillent les Géants de Belgique dans le Quartier Bruegel
009615: ALGULIN,INGEMAR - A History of Swedish Literature
012776: ALIA,JOSETTE - Etoile bleue,chapeaux noirs Israël aujourd'hui
014256: ALLARD, DOMINIQUE (O.L.V.) - Terracotta's uit de 17de en 18de eeuw De verzameling Van Herck
014255: ALLARD, DOMINIQUE (O.L.V.) - Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw De verzameling Van Herck
021575: ALLEENE, CARLOS - Roger Raveel 'Een verschrikkelijk mooi leven' 2 delen
025481: ALLEMANN, FRITZ RENÉ ; V.BAHDER, XENIA - Catalonië Kunst en cultuur in Barcelona en wijde omgeving
012559: ALLENDE,ISABEL - Afrodite Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels
025387: ALLENDE, ISABEL - Eva Luna
018579: ALLENDE, ISABEL - Zorro
024714: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
024715: ALLENDE, ISABEL - Het goud van Tomas Vargas
011854: ALLEY,RONALD - Graham Sutherland
013179: ALLILOEJEWA, SWETLANA - Een jaar als geen ander
011669: ALLISON,DOROTHY - Bastaard uit Carolina
008248: ALMEIDA,GERMANO - Het testament van senhor Araujo Zinnenprikkelende zedenschets van de Kaapverdische eilanden
007349: ALOYSIUS,BR. - Troost der zieken receptenboek van geneesmiddelen
009691: ALPERS,SVETLANA - De firma Rembrandt Schilder tussen handel en kunst
025164: VAN ALPHEN, JAN - Enku 1632-1695 Tijdloze beelden uit 17de-eeuws Japan
001563: VAN ALTENA,ERNST - Reinaert de Vos de middeleeuwse satire hertaald door E. v.A.
001446: DE BORCHGRAVE D'ALTENA,GRAAF J. - Het St-Joris-retabel van Jan Borman
022358: ALTER, ROBERT - Stendhal A Biography
019565: ALVAREZ, JULIA - Een betere wereld
015958: AMADO, JORGE - Tocaia Grande Kroniek van een zondige stad
018032: VAN AMERONGEN, MARTIN - De moord op Mozart van Nazareth
018903: VAN AMERONGEN, MARTIN : BREGSTEIN, PHILO - Willem Mengelberg tussen licht en donker
008772: VAN AMERONGEN,MARTIN - Uren met Jeanne In het spoor van de Maagd van Orléans
006266: AMIDON,STEPHEN - Dorst
023674: AMIS, MARTIN - London Fields
012788: AMIS,MARTIN - De gele hond
013365: AMIS, KINGSLEY - De groene man
023480: AMIS, KINGSLEY - Vrouw en vijand
005841: AMIS,MARTIN - Nachttrein
012312: AMIS,MARTIN - De informatie
022742: AMIS, MARTIN - Lionel Aso Dit is Engeland
024473: VAN AMSTEL, G. - De zak met vlooien Oflag 67 M,Stalag 371 ontvluchtingen van nederlandse officieren uit krijgsgevangenschap 1942-1945
013679: ANATI, EMMANUEL - La Préhistoire des Alpes Les Camuniens, aux racines de la civilisation européenne
012515: ANDERSEN,KURT - Eeuwwisseling
021416: ANDRÉ, ALAIN ; VERMOTE, MICHEL (EINDRED.) - Recht door zee Bijdragen tot de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide (tot 1940)
021168: BRAIVE, ANDRÉE ET GEORGES - Encyclopédie familiale Larousse
014272: ANDRES, STEFAN - De schommel der liefde
002179: ANDRES,STEFAN - Wij zijn Utopia Een novelle
003462: ANDRIAN,LEOPOLD - De tuin van inzicht
006718: ANDRIES,MARC - De maagdenhorde roman
007638: ANDRIES,MARC - Een zeer brave borst De cycloop
007639: ANDRIESSE,PETER - Verboden te jodelen ! verhalen
010244: ANDRIESSE,C.D. - Een boudoir op Terschelling
008980: ANDRIESSE,CO - Verstoorde aarde
020948: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Wat na de Tora kwam Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala
010245: ANDRIESSE,C.D. - De diefstal van Prometheus
011491: ANDRIESSEN,PIETER - Van cithara tot toverfluit De Orfeusmythe in de muziek
020881: ANDRIESSEN, HANS E.A. (RED.) - De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 deel 15
021991: ANDRIEUX, MAURICE - La vie quotidienne dans la Rome pontificale au XVIII e siècle
002677: ANDRZEJEWSKI,JERZY - As en diamant
013386: ANEMA, S. - Wat bracht ons Wencélius' " Esthétique de Calvin"
020109: ANGELOU, MAYA - Bij het gloren van de dag On the pulse of morning gedicht
017998: ANGERMILLE, KAREL - De Lotgevallen van een Activist Van Antwerpen naar Antwerpen ! 1914-1929
010134: ANGERMILLE,KAREL - De Lotgevallen van een Activist Van Antwerpen naar Antwerpen !
003761: LENOIR ANICET,JR - Hercule ou la Profitable Sagesse du Baron Puffart de la Calomelle
019699: ANKER, ROBERT - Nieuw-Lelievelt
014714: ANKER, ROBERT - Vrouwenzand
023547: ANKER, ROBERT - Een soort Engeland
012401: ANKER,ROBERT - Een soort Engeland
016356: ANKUM, EDO - Eondom Afrika Een zeilreis met een jong gezin
025112: ANNOOT, ROLAND ; GYSELEN, GABY ; SCHEPENS, LUC - Guido Gezelle in West-Vlaanderen
020051: ANQUINET, GERRIT - Waterstaat gedichten
000764: ANRYS, HENRI E.A. - De zeemacht Van de Admiraliteit van Vlaanderen tot de Belgische Zeemacht
024973: ANSTADT, MILO - De verdachte oorboog Autobiografische roman
007611: ANSTADT,MILO - Alles wat het geval is
002789: ANSTADT,MILO - De verdachte oorboog Autobiografische roman
011517: ANSTADT,SERA - De weg Een Poolse generatie in de verstrooiing
012333: ANSTADT,MILO - Scheuren in de heksenketel Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan
024936: ANTHIERENS, JOHAN - Het Belgische domdenken smaadschrift
015311: ANTHIERENS, JOHAN - Jacques Brel De passie en de pijn
005397: ANTHIERENS,JOHAN - De Ijzertoren onze trots en onze schande
008655: ANTHIERENS,JOHAN - Het Belgische domdenken Smaadschrift
013250: ANTHIERENS, JOHAN - Jacques Brel De passie en de pijn
000833: ANTHIERENS,JOHAN - Leve mij Niemands meester niemands knecht
011062: ANTIERENS,BETTY - De weg naar Oran
012666: ANTON,FERDINAND A.O. - Primitive Art Pre-Columbian - North American Indian - African - Oceanic
015161: CARLUCCIO, ANTONIO EN PRISCILLA - Eten in Italië
020688: ANTONISSEN, ROB. - Handleiding in het Afrikaans Een praktisch overzicht
004792: ANTONISSEN,ROB - Verkenning en kritiek Studies en referate,ingelei deur W.F.Jonckheere
024780: APOLLINAIRE, GUILLAUME - De mooiste van Guillaume Apollinaire
017404: APOSTEL, LEO - Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw
023987: ARENDS, JAN - Verzameld Werk
025444: ARENSE, J.L. - Zeppelins en de luchtscheepvaart
012345: ARENTS,PROSPER - Cervantes in het Nederlands Bibliografie
021721: ARENZ, SIGRUN E.A. - Jacobswege in Franken Unterwegs auf alten Pilgerpfaden
004570: ARETINO,PIETRO - Uit het ' leven' Erotische verhalen uit de 15e eeuw Tweede deel van de gesprekken
016549: ARETS, JOS - Heksen en duivels in de beide Limburgen
002895: ARGAN,GIULIO CARLO - L' Europe des Capitales 1600-1700
018370: ARIDJIS, HOMERO - 1492 of De tijd en het leven van Juan Cabezon uit Castilië
009325: ARIÈS,PHILIPPE - Met het oog op de dood Westerse opvattingen over de dood,van de middeleeuwen tot heden
025341: ARKOUN, MOHAMMED - Islam in discussie 24 vragen over de islam
025161: ARMSTRONG, KAREN - Compassie
019462: ARMSTRONG, KAREN - De grote transformatie Het begin van onze religieuze tradities
003091: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God Vierduizend jaar jodendom,christendom en islam
023312: ARNAL, JEAN - Les statues-menhirs, hommes et dieux
006949: ARNOLD,PAUL - Esotérisme de Shakespeare
004844: ARNOLDI,FRANK - Met pijp en stift Handleiding voor de grimeerkunst
024155: ARON, JACQUES - Anthologie du Bauhaus
021289: ARON, PAUL ; GOTOVITCH, JOSÉ - Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique
003975: ARON,JACQUES - Le sionisme n'est pas le judaïsme Essai sur le destin d' Israël
024528: ARTHUR, HELEN - Whisky Uisge Beatha Het levenswater
005768: ARTS,HERWIG - Waarom geloven in God ?
008289: ARTS,HERWIG - De wegen van het hart Over vriendschap
016638: BEN ARTZI - PELOSSOF, NOA - Tussen hoop en verdriet Het verhaal van de kleindochter van Jitschak Rabin
025511: ASAERT, GUSTAAF - Ook dat was Antwerpen Een geschiedenis van de kleine man Over armoede en politieke onmacht
025070: ASAERT, GUSTAAF (ED.) - Geschiedenis van volk en land van Beveren ( 4 delen = compleet)
020390: ASAERT, J.E.V.A. - Recht heeft vele significatie Rechtshistorische opstellen van Prof.Dr.L.Th. Maes
022927: ASAERT, GUSTAAF - De Antwerpse naties Zes eeuwen actief in stad en haven
025201: ASHE,ROSALIND - More Literary Houses
004717: ASHE,ROSALIND - More Literary Houses
008026: ASMA,FIRMIN - Pen of Penis bij Marnix Gijsen
019564: AL ASWANI, ALAA - Het Yacoubian
013362: ATKINSON, KATE - Achter de schermen
014217: DIERKENS-AUBRY, FRANÇOISE ; VANDENBREEDEN, JOS - Art Nouveau in België Architectuur & Interieurs
015709: AUCLAIR, MARIE-JOSÉ ; LARAMÉE, PAUL - Les Cantons - de -l' Est (Canada)
005834: AUDENAERT,RITA ; MUSSCHOOT,DIRK - En toen kwam de vijand...
014866: AUGUSTIN, ELISABETH - Het onvoltooide leven van Malcolm X
004898: AUGUSTIN,ELISABETH - Het patroon Herinneringen
021539: AUSTEN,JANE - Verstand en onverstand Sense and Sensibility
024842: AUSTEN, JANE - Emma
024051: AUSTER, PAUL - Lulu on the Bridge scénario suivi d' entretiens avec Rebecca Prime
024935: AUWERA, FERNAND - Memoires van een afwezige
004751: AUWERA,FERNAND - De nachten van Andreas Richter
012019: AUWERA,FERNAND - Memoires van een afwezige
017377: AUWERA, FERNAND - Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd
013222: AUWERA, FERNAND ; BERCKMANS, J.M.H. E.A. - Antwerpen centraal Een stad in negen verhalen
018939: AUWERA, FERNAND - Brahms voor Hitler roman
010280: AUWERA,FERNAND - Cowboy spelen en andere literaire bezigheden
010303: AUWERA,FERNAND - The Child is Father of the Man Flemish Writers about their Parents
015956: AVENTIN, CHRISTINE - De geverfde duivel
024554: AVERMAETE, ROGER - Alice Frey
004191: AVERMAETE,ROGER - Merkwaardigheden van de Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen
004824: AVERMAETE,ROGER - Petite fresque des arts et des lettres dans la Belgique d' aujourd'hui
014842: AXELSSON, MAJGULL - Huis der nevelen
022337: AYÇOBERRY, PIERRE - La question nazie Les interprétations du national-socialisme 1922-1975
008644: AYER,A.J. - Hume
011379: AYGUESPARSE,ALBERT - Simon-la-bonté
014405: BAAIJENS, ARITA - Een regen van eeuwig vuur Kamelentochten door de Egyptische woestijn
012895: BAART,ANNE MARIE - De ballade van het rusthuis Verhalen
020935: BAART, A.G.H.A.; LOUAGE, J. (HOOFDRED.) - Culturele geschiedenis van Vlaanderen 10 delen (= compleet))
011613: VAN BABYLON,DIRK - De Brabantse Decamerone Ramadan
025367: BACH, ANNA MAGDALENA - De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach Echtgenote van Johann Sebastian Bach
023467: BACH, EDWARD - Genezing door bloemen
025283: BACH, EDWARD - Genezing door bloemen
020085: BACKS, JEROEN - Mortaliteit in Gent (1830-1950)
010960: BADINTER,ELISABETH - Fausse route
020414: BADT, KURT - Kunsttheoretische Versuche
009649: BAEDEKER,K. - Le Sud-Ouest de la France de la Loire à la frontière d' Espagne
000414: BAEKELMANS,LODE - De nuchtere minnaar
013197: BAEKELMANS,LODE - Tille
002545: VAN BAELEN,KAMIEL - Volledig Werk 2 delen
000358: DE BAERE, C - Gestalten uit het werk van Gerard Walschap
021618: DE BAERE, MICHEL - Heusden in woord en beeld
015184: DE BAERE, BART E.A. - Catalogus van de collectie - Catalogue de la collection 1988
016764: BAERT, FRANK E.A. (RED.) - Tekens voor Thomas Opstellen aangeboden aan Prof.dr.Piet Thomas naar aanleiding van zijn emeritaat
010549: BAERT,JAAK - Oorsprong,bloei en toekomst van het Mechels Groot Begijnhof binnen de stadsmuren
007822: BAES,EMILE - La physionomie du Christ dans l' art
021878: VAN BAEST, MARIEKE J.E.H.T. - " fiere herte doelt na minnen gronde" De fierheid als kernmoment in het zelfverstaan van Hadewijch
004736: BAETE,MARCELLA - Jeannetje van Diependaele
004735: BAETE,MARCELLA - Oceanenkind
018503: BAETEN, ELS ; DIELS, DIRK - Het gemurmel van de muze Over kunst en werkelijkheid
023392: BAETEN, EDWARD - Spelen met jonge duiven
013765: BAETENS, JAN ; GELDOF, KOENRAAD (RED.) - Franse literatuur na 1945 deel 1 : Figuren uit de canon
025324: BAETENS, ROLAND - Brepols drukkers en uitgevers
024569: BAETENS, ROLAND - Industriële archeologie in Vlaanderen Theorie en praktijk
009630: BAETENS,G. (RED.) - Van Mercator tot Frimaut Vier eeuwen Vlaams vernuft
017429: DE BAETS, ANTOON - De figuranten van de geschiedenis Hoe het verleden van andere culturen wordt verbeeld en in herinnering gebracht
025166: BAETSLÉ, GILBERT - Handboek bij de studie van de mouterij- en brouwerijtechnologie
012552: BAIER,LOTHAR - Un Allemand né de la dernière guerre Essai à l' usage des Français suivi de Une langue gutturale par Nadine Fresco
021138: BAIER, LOTHAR - Pas le temps ! Traité sur l' accélération
008560: BAIGENT,MICHAEL ; LEIGH,RICHARD ; LINCOLN,HENRY - Het Heilige Bloed en de Heilige Graal
025162: BAIGENT, MICHAEL ; LEIGH, RICHARD - De inquisitie Bizarre kruistocht tegen ketters en andersdenkenden
024558: BAIGENT, MICHAEL ; LEIGH, RICHARD - Claus von Stauffenberg en zijn mystieke kruistocht tegen Hitler
012270: BAIGENT,MICHAEL ; LEIGH,RICHARD ; LINCOLN,HENRY - Het Heilige Bloed en de Heilige Graal
024867: BAILLON, ANDRÉ - Waanzinnen
021352: BAILLON, LOUIS - Het verzet der administratie
018054: BAINBRIDGE, BERYL - Het uitstapje van de flessenfabriek
013659: BAINES, JOHN ; MALEK, JAROMIR - Atlas de l' Egypte Ancienne
025216: BAIR, DEIRDRE - Simone de Beauvoir Biografie
021919: BAIR, DEIRDRE - Anaïs Nin Biografie
024286: BAIR, DEIRDRE - Anaïs Nin Biografie
024065: BAKEMA, PETER E.A (RED.) - Vlaams-Nederlands woordenboek van ambetanterik tot zwanzer
021877: BAKER, CHRISTOPHER P. - Mi Moto Fidel Op de motor door het Cuba van Fidel Castro
006594: BAKKER,SIEM ; KURSTJENS,WILLEM (SAMENST.) - Nieuwe maatjes opvallende debuut-verhalen uit de Nederlandse en Vlaamse literaire tijdschriften van 1988 tot 1994
024063: BAKOENIN, MICHAEL - Brief aan een Fransman De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870
000627: BAL,NIC - De mens is wat hij doet BRT-memoires
018343: BALDICK, ROBERT - La vie de J.K.Huysmans
024728: BALDUCK, ELIE E. - Leven en kreperen
012082: BALDUCK,ELIE E. - Georges Lucien Declercq " e vriend is lik e stekkerdroad..'
016476: BALDUCK, ELIE E. - Johan Ballegeer
009426: BALDWIN,JAMES - Een ander land
008453: BALIS,JAN - Van diverse pluimage Tien eeuwen vogelboeken
020412: BALLE, JEAN-LUC ; GOFFIN, JACQUES - Wording van een boekband
007417: BALLEGEER,J.P. - Lineart Gent 1990 Internationale Kunstbeurs 20e eeuw
010182: BALLEGEER,JOHAN - Beertje van de Loge
023727: BALTHAZAR, HERMAN ; VAN CAMPENHOUT, NICO - Twwe jonge Vlamingen in den Grooten Oorlog Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en Leo Picard
006753: BALTHAZAR,HERMAN - Op de Oranjeberg Opstellen en toespraken over de Vlaamse Beweging
016348: BALTHAZAR, HERMAN ; BLOCKMANS, WIM E.V.A. - De Gouden Delta der Lage Landen Twintig eeuwen beschaving tusseb Seine en Rijn
013454: DE BALZAC, HONORÉ - De baldadige vertelsels
024057: BANCROFT, ANNE - Zij bepalen onze toekomst Aldous Huxley - Alan Watts - Thomas Merton - Teikard de Chardin e.v.a.
007618: BANKS,RUSSELL - Bone is de baas
025179: BANKS, RUSSELL - Bone is de baas
010141: BANTJE,H.F.W. - Twee eeuwen met de weduwe Geschiedenis van De Erven de Wed.J.van Nelle N.V. 1785-1982
011888: BANZ,P.ROMUALD - Geschiedenis van de Latijnse letterkunde
024827: BARBER, BENJAMIN - Het rijk van de angst Oorlog, terrorisme en democratie
024297: BARBIER, RINA ; WESTRA, BERT - Dans en ballet van A tot Z
007096: BARBUSSE,HENRI - La vérité est révolutionnaire Oeuvres choisies
009513: BARDAWIL,GEORGES - Inès Armand Biographie
013667: BARGHOETTI, MOERIED - Weerzien met Ramallah
016595: BARILLÉ, ELISABETH - Anaïs Nin Gemaskerd, ontmaskerd
009412: BARKER,PAT - Het oog in de deur
012495: BARNARD,BENNO - Het ondermaanse
022292: BARNARD, BENNO - Het gat in de wereld
017031: BARNARD, BENNO - Het mens
018379: BARNARD, CHRISTIAAN - Goed leven, goed sterven Een mening over euthanasie en suïcide
004850: BARNARD,BENNO - Fragments d' un siècle une autobiographie généalogique
025219: BARNES, JULIAN - Flauberts papegaai
020855: BARNES, JULIAN - Alsof het voorbij is
025126: BARNES, JONATHAN - Aristoteles
015774: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT ; HELFENSTEIN, JOSEF (EDS.) - The Blue Four Feininger, Jawlensky, Kandinsky, and Klee in the New World
009460: BAROLI, MARC - Lignes et Lettres anthologie littéraire du chemin de fer
022334: PÉREZ DE BARRADAS, JOSÉ - Les indiens de l' Eldorado Etude historique et ethnographique des Muiscas de Colombie
021778: BARTELINK, G.J.M. - Prisma handwoordenboek Grieks Nederlands
010945: BARTELS,BRUNO - Een goddelijke brief en vier andere verhalen
011332: BARTHES,ROLAND - S/Z
014537: BARTLETT, W.H.; VAN KAMPEN, N.G. - Gezigten in Holland en België naar teekeningen op de plaats zelve vervaardigd
004196: BARUCH,J.Z. - Leven en werk van Andreas Vesalius in het kader van zijn tijd
017388: BARÜSKE, HEINZ - Grönland Reise in das Wunderland der Arktis
024545: BARWICK, JAMES - De schaduw van de Wolf
011531: BARY,JULES E.A. - Les fastes du parti 1885-1960
014365: BARZ, MONIKA E.A. - Wie had gedacht dat we met zovelen zijn Lesbische vrouwen in de kerk
017622: BAS, C.E.A. - Standaardlijst van nederlandse paddestoelnameb
014419: BASSE, MAURITS - De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930 2 delen
003849: VAN BASTELAAR,KAROL - De Jules Verne gids Een portret van de schrijver
023219: BASTEN, WIEL - Het aspergeboek
018941: BASTET, F.L. - Lobster cocktail en andere verhalen
017002: BASTIAENSEN, JEAN E.A. - Grenzeloos geheugen Aspecten van de geschiedenis van Roosendaal, Essen en Kalmthout
007490: BATES,H. - De Minnaar
024457: SLICHER VAN BATH, B.H. - Indianen en Spanjaarden Een ontmoeting tussen twee werelden Latijns Amerika 1500-18000
013079: BATTICUS - Klein maar zijn
014587: BATTUS - Opperlans ! Taal - & letterkunde
012803: BAUDET,HENRI - Mijn dorp in Frankrijk
000616: BAUDEZ,CLAUDE F. - Amérique Centrale
012953: BAUDOUIN,FRANS - Maria Segers
004232: BAUDOUIN,F. - Rubens en zijn eeuw
022760: BAUDSON, PIERRE E.A. - Kunst in de wandelgangen Het onbekende patrimonium van de Senaat
022712: BAUER, RAOUL - Tussen rampspoed en vernieuwing Een Europese cultuurgeschiedenis van de veertiende en de vijftiende eeuw
025373: BAUER, RAOUL - Tussen rampspoed en vernieuwing Een europese cultuurgeschiedenis van de veertiende en de vijftiende eeuw
022336: BAUER, RAOUL - In het teken van verzoening Brief van Petrus Venerabilis, een tijdgenoot uit de twaalfde eeuw (ca. 1092-1156)
025338: BAUER, RAOUL - In het teken van verzoening Brief van Petrus Venerabilis, een tijdgenoot uit de twaalfde eeu (ca.1092-1156)
022413: BAUER, RAOUL - Een verhaal van vrijheid en macht Vézelay
005932: BAUER,RAOUL - De geniale mislukking van de Middeleeuwen
001678: BAUMAN,GUY C.; LIEDTKE,WALTER A. - De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea
011352: BAUMANN,UWE - Cleopatra Een biografie
004460: BAUMANN,EMILE - Mémoires
001273: BAUTERS,PAUL - Kracht van Wind en Water Molens in Vlaanderen
004936: BAUWENS,JAN - Van muizen,mensen en muizen
009950: BAY,ANDRÉ - Adieu Lucy Le roman de Pascin
023387: BAYER, MARCEL - Chili
017395: BAZIN,GERMAIN E.A. - Muraille et laine La tapisserie française
004381: BÉALU,MARCEL - De ervaring van de nacht
024156: BEAUDUIN, EDOUARD - Mémoires d' Erasme
020748: BEAUMONT, JEAN-JACQUES - Le Point
023416: DE BEAUVOIR, SIMONE - Met kramp in de ziel
022111: DE BEAUVOIR, SIMONE - Memoires De bloem van het leven
024073: DE BEAUVOIR, SIMONE - Een wereld van mooie plaatjes Les belles images
025329: DE BEAUVOIR, SIMONE - De gevoelige leeftijd / Monoloog / De gebroken vrouw drie novellen
006713: BEBEL,AUGUST - Uit mijn leven 2 delen
013173: BECK, M. - Herinneringen
023003: BECKER, MAX ; SCHICKHAUS, STEFAN - Wolfgang Amadeus Mozart Geïllustreerde biografie
022950: BECKER, UDO - Lexikon der Symbole
016542: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis Een Grand Tour
003374: BEDAUX,JAN BAPTIST - De regressieve wereld van Wim Biewenga
022345: BEDÜRFTIG, FRIEDEMANN - Die lieblichste der lieblichsten Gestalten Ulrike von Levetzow und Goethe
020309: OP DE BEECK, ROLAND A.E. - De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de kathedraal van Antwerpen Vijfhonderd jaar Mariaverering te Antwerpen
013745: BEEKELAAR, G.A.M. , VAN TONGEREN, P. (RED.) - Stadsgezichten Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur
024361: BEEKHUIS, C. - Earth-Cataclysms ( a theory of drift and a historic review of the geological adventures of our earth's surface-
024219: BEEVOR, ANTONY - D-Day Van de landing in Normandië tot de bevrijding van Parijs
022585: BÉGARIDA, FRANÇOIS - Normandie 44 Du débarquement à la libération
009695: HAVERKAMP BEGEMANN,E. - Hercules Seghers
011839: BEGHIN,TOM - Joseph Haydn Sonaten voor pianoforte
024980: BEGHIN,TOM - Joseph Haydn Sonaten voor pianoforte
007275: BEGLEY,LOUIS - Max
004555: BEHNE,ADOLF - Alte Deutsche Zeichner Meisterwerke Deutscher Graphik von den Karolingern bis zum Barock
011849: BEKAERT,PIET - Amarillis
015011: BEKAERT, PIET - Gotisch blauw honderd gedichten
025192: BEKAERT, GEERT - Charles Vandenhove 1985-1995
002019: BEKAERT,GEERT - Charles Vandenhove 1985-1995
000970: BEKAERT,GEERT - Landschap van Kerken 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen
024854: BEKINK, WILLEM - Erfenis van de goden Klassieke tradities van de japanse schermkunsten
018412: DE BELDER, J.L. - Verzamelde gedichten
007049: VAN BELLE,JULIAAN - De nacht van 6 december Misdaadroman
019097: VAN BELLE, JULIAAN - Maeyken Karrebrouck Heksenprocessen in de zeventiende eeuw
017934: BELPAIRE, M.E. E.V.A. - Dr. Jules Persijn
017436: BELZER, G. - Sige Heil !
017337: BENALI, ABDELKADER - De eeuwigheidskunstenaar
007680: BENALI,ABDELKADER - Laat het morgen mooi weer zijn
023075: BENJAMIN, WALTER E.A. - Proces-verbaal van Franz Kafka Essays van Walter Benjamin, Maurice Blanchot, Marthe Robert, Jean Starobinski
021996: BENJAMIN, WALTER - Critique et utopie
004491: BENNETT,ALAN - Thuis schrijven
010391: BENOIT,PETER - Vlaamsche Brieven
025292: BENOY, H.C.H.E.A. - Het Petersburg van Poesjkin Pushkin's Petersburg
007650: BENOY,H.C.H.E.A. - Het Petersburg van Poesjkin Pushkin's Petersburg
008451: BENSTOCK,SHARI - Femmes de la Rive Gauche. Paris,1900-1940
012414: BERBEROVA,NINA - De begeleidster
008534: BERCHOLZ,SAMUEL ; KOHN,SHERAB CHÖDZIN (RED.) - De stroom ingaan... Boeddha's leven en leer
017220: VAN DEN BERG, JOOP - De man die vrouwen verzamelde Een koloniale geschiedenis van de Kokos-eilanden
020465: SCOTT BERG, A. - Charles Lindbergh Ein Idol des 20. Jahrhunderts
009951: VAN DEN BERG,JOOP - Het verloren volk Een geschiedenis van de Banda-eilanden
012102: BERGÉ,PIETER - Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
024316: TEN BERGE, H.C. - Matglas
024918: VAN DE BERGE, CLAUDE - Attu De piramidenschriften
012383: BERGÉ,GENEVIÈVE - La ménagère et le hibou Impressions de Rembrandt
012817: VAN DE BERGE,CLAUDE - Attu De piramideschriften
011423: VAN DE BERGE,CLAUDE - Het bewegen van het hoge gras op de top van de heuvel
015261: VAN DE BERGE, CLAUDE - De koude wind die over het zand waait
020820: VAN DE BERGE, CLAUDE - IJsmummie West-Groenland
017678: TEN BERGE, H.C. - De honkvaste reiziger Dagboekbladen, veldnotities I
020779: VAN DE BERGE, CLAUDE - Asland
014688: VAN DE BERGE, CLAUDE - Stemmen
008188: VAN DE BERGE,CLAUDE - De koude wind die over het zand waait
009819: BERGEN,DORIS L. - Kruis met haken Duitse Christenen in het Derde Rijk
011535: DE BERGERAC,CYRANO - De andere wereld of De Staten en de Rijken van de Maan
020213: BERGEYS, ROLAND - Aanvallen ! Het verhaal van Ward van het 13e
021533: VANDEN BERGHE, YVAN - Het grote misverstand ? Een geschiedenis van de Koude Oorlog ( 1917-1990)
015145: VAN DEN BERGHE, JAN - Noblesse oblige Kroniek van de Belgische adel
021464: VAN DEN BERGHE, GIE - Met de dood voor ogen Begrip en onbegrip tussen overlevenden van Nazi-kampen en buitenstaanders
012794: VAN DEN BERGHE,F. E.A. - Bethels Schatkiste Gedichten van Guido Gezelle en van Michiel English over de Zwartzusters van Brugge,Diksmuide,Menen,Oostende en Veurne
023389: VANDEN BERGHE , YVAN - De Koude Oorlog Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)
008612: VAN DEN BERGHE,GIE - De uitbuiting van de Holocaust
024627: VANDEN BERGHE, YVAN - 1950 Mijn oom Kamiel Kleine kroniek van het heilig jaar 1950
004480: VAN DEN BERGHE,E. - De kamerverkiezingen van 1863 te Brugge Eene bladzijde uit de Geschiedenis der Vlaamsche Beweging
005049: VAN DEN BERGHE,HENRICUS - Tractatus de legibus quem praecipue ad usum alumnorum suorum
005530: VANDEN BERGHE,YVAN - Zeventig jaar koude oorlog (1917-1987)
018846: BERGHMANS, JAN - De zaak mens eenakter
017267: BERGOUNIOUX, PIERRE - De komst van de tijd
003315: VAN BERKEL,COR - Impromptus Tragiek en romantiek in het leven van veertien markante figuren uit de muziekgeschiedenis
017957: BERKHOF, ASTER - De winter komt
024399: BERKHOF, ASTER - Patricia
023833: BERKHOF, ASTER - De man in het midden
021242: BERKHOF, ASTER - Professorenliefde ( De professor wordt minister - Saluut professor - Ja maar neen, professor )
011234: BERKHOF,ASTER - Octopus Dei roman
023195: BERNADAC, CHRISTIAN - Les assassins Le front de l'est
001317: BERNADAC,CHRISTIAN - L'ordre SS Le Glaive et les Bourreaux III
020088: UHDE-BERNAYS, HERMANN - Carl Spitzweg
014429: BERNHEIM, EMMANUÈLE - Zijn vrouw roman
024744: BERNIER, ARMAND - Robert Liard
016246: BERNLEF, J. - Tegenliggers Portretten en herinneringen
022213: BERNLEF, J. - De losse pols Essays
017332: BERNUS, LÉON - Les faufes dè J.Lafontaine in patoès d' Chaleroèt
010669: BÉROUL - Le roman de Tristan version complète en français moderne par Herman Braet
023230: BERTEN, JO - Brugge en de Franstalige letterkunde Een gids voor literaire wandelingen
008963: BERTHET,FRÉDÉRIC - Daimler gaat weg
024510: BERTHOLD, WILL - Malmedy, het laatste offensief Ardennen 1944
011970: BERTON,PIERRE - My Country The Remarkable Past
013433: BESCHUYT, DIRK - Koken onder de toren deel 2 Een kookboek voor de amateur gastronoom
004743: DEN BESTEN,G.J.; PAPING,TH.B.; POL H. (RED.) - Mens & medemens Geestelijke stromingen in onze samenleving
024309: DE BEUCKELAER, GERARD - Vlaanderen sterft !
020966: VAN BEUGEM, IS. - In 't droomland Eugeen Vansteenkiste en zijn schilderwerk
011959: DE BEUL,DANIEL (VERZAMELD DOOR) - Zei-spreuken kijkboek
011803: DE BEUL, DANIEL - Zei - spreuken deel 1
000464: BEUMER,KOKKY - De Singers en de Dooijewaards
016738: BEURSKENS, HUUB - Zomer in Montalla
016230: BEURSKENS, HUUB - O mores ! roman
003931: BEYENS,LOUIS - Het masker van de raaf Leven in het noordpoolgebied
019685: MISPELBLOM BEYER, ALEXANDER - Bevrijding Een kennismaking met ontspannings- en hypnotherapie
020479: BEZEMER, T.J. - Indonesische kunstnijverheid Platen-atlas
016409: BIBBY, GEOFFREY - Vierduizend jaar geleden Het leven van 2000-1000 v.Chr.
020546: BIEGANSKI, WITOLD E.A. - Historia Militaris Polonica
020905: BIERMANN, WOLF - und als ich von Deutschland nach Deutschland Lieder mit Noten, Gedichte, Balladen aus dem Osten, aus dem Westen
025306: VAN BIERVLIET, TILLO-AUBERT - Het Stevenisme in Vlaanderen
015056: VAN BIERVLIET, AUBERT-TILLO - Heiligen uit ons volk
012407: VAN BIERVLIET,A.T. - Steenbrugge Geschiedenis van de abdij en van de parochie
001516: VAN BIERVLIET,TILLO-AUBERT - Het Stevenisme in Vlaanderen
016695: BIEZEN, JAN - Rode Zeus - Blauwe Poseidon - Gele Hades
016727: BIEZEN, JAN - Atalanta
007152: BIEZEN,JAN (ORGANISATORISCHE LEIDING) - 28 Wase dichters
011508: BIJNSDORP,ROB - De zee Een ontdekkingsreis
024570: BILCKE, MAURITS - Armand Vanderlick
002792: BILDERDIJK,WILLEM - Dichterlijke zelfbeschrijving Een keuze uit zijn korte gedichten
025439: BILÉ, ELIE - De straatnamen van Blankenberge Oorsprong en betekenis
018508: BILÉ, ELIE - Het Rode Kruis te Blankenberge in oorlog en vrede
022039: BILÉ, ELIE - De straatnamen van Blankenberge Oorsprong en betekenis
015957: BILLETDOUX, RAPHAËLE - Mijn nachten zijn mooier dan jouw dagen
013011: BILLIET,HUIB - Rumba Variaties op een Cubaanse bekkenbeweging
024665: BILLIET, DANIEL - Nog even flink zijn
004608: VAN BILSEN,JEF - Kongo 1945-1965 Het einde van een kolonie
012611: BINNEMANS,ROGER (SAMENST.) - De verbeelding aan de macht ? ' 68 - '88
022356: BIRRELL, T.A. - Engelse letterkunde
008198: BIRRELL,T.A. - Amerikaanse letterkunde
024590: BIRZVALKA, I. - English - Latvian Dictionary
003109: DE VOS,DIRK;A.JANSSENS DE BISTHOVEN - Koetsen in het Brugse stadsbeeld Tentoonstelling van stadsgezichten en koetsen uit stedelijk bezit
016234: VAN BLADEL, L. - Kerngedachten van Karel Marx
020121: BLAIR, CHERIE - In mijn eigen woorden Memoires
005891: BLANCKE,JEF - Holleweg
011802: BLANCKE,JEF - Blokje om of Het universum van Arthur Brandts door hemzelf verteld
000433: BLANKERT,ALBERT E.A. - Barend Blankert Meester van de melancholie Schilderijen
013484: BLAU, MARTHE - In Zijn handen
021951: BLAUGRUND, ANNETTE - Paris 1889 American Artists at the Universal Exposition
022491: BLEGEN, C.W. - Troje en de trojanen
025374: BLEICH, ANET - Joop Den Uyl 1919-1987 Dromer en doordouwer
004292: BLES,MARK - Een kind in oorlog Het ware verhaal van Hortense Daman
010471: BLEYEN,JAN - De dood in Vlaanderen Opvattingen en praktijken na 1950
023773: BLIECK, RENÉ ; HERPELS, FRANS ; GAEREMYNCK, GRIET - Sprankels en sprokkels uit de kerk- en parochiegeschiedenis Sint-Amandus Gullegem
025359: BLOCKMANS, FR. - 1302 Voor en na Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis
020780: BLOGG, S.E. - Kobeleth Schlomoh
013959: BLOK, VINCENT - Rondom de vloedlijn Filosofie en kunst in het machinale tijdperk Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger
023790: BLOK, D.P. - De Franken in Nederland
013205: BLOK,W. - Verhaal en lezer Een onderzoek naar enige structuuraspecten van "Van oude mensen,de dingen die voorbij gaan" van Louis Couperus
007956: BLOK,W. - P.C.Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe
024425: BLOM, ONNO ; PFEIJFFER, ILJA LEONARD - Oode & nieuwe Leidsche Verhalen van een stad
017939: BLONDEAU,R.A. - Mandarijn en astronoom Ferdinand Verbiest s.j. (1623-1688) aan het hof van de Chinese Keizer
023663: BLUMENSON, MARTIN - Patton
012060: DE BO, L-L. - Kleine nederduitsche spraakkunst voor vlamingen

Next 1000 books from Boekhandel Luc Vanhaverbeke

12/15