Boekhandel Luc Vanhaverbeke
Kerkstraat 22a, 8340 Damme, België [+32] (0)475 701611            Email: lucvanhaverbeke@skynet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
019416: - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. Opstellen aangeboden aan Professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat
007129: - 75 jaar luchtvaart 1909 Antwerpen 1984
028544: - Mademoiselle Javotte ouvrage moral écrit par elle-meme et publié par une de ses amies
008998: - West-Vlaanderen 57 Vlamingen tussen Kadzand en Brugge
020804: - Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas deel 73 1e en 2e aflevering samen
024747: - Singfibel für Soldaten Das Singen auf dem Marsch und in der Runde
006628: - Eros en vruchtbaarheid in de kunst
025532: - Desiré Mergaert Retrospectieve
021879: - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog 3 delen
007069: - Kosmos Groot Citatenboek 12000 citaten,spreuken en gezegden
025278: - De Guldensporenslag
007891: - Mobiele fresco's van het Noorden Wandtapijten uit onze gewesten,16de-20ste eeuw
013298: - Arca Lovaniensis artes atque historiae reserans documenta Jaarboek 1976 Religieus leven
011691: - De kruisweg van Frank Brangwyn
013984: - De aloude heerlijkheid Wommelgem Bijdragen tot de geschiedenis van Wommelgem
015127: - Eigen recht van de Zusters van Liefde van Kortemark 2 delen
022440: - Louis Gueuning 70 1898-5.III -1968 Liber Amicorum
009091: - Devotieboekje over het H.Bloed te Voormezele met de teksten van 1664
027400: - " Zwartboek " Verhaeghen
028111: - Album Zotique 2 tomes
026951: - Kant uit Brugse kerken en kloosters
025131: - Curiosa album no 6 400 documents érotiques et rares
027203: - Maatstaf nr 9 / 10 1990 Over de biografie
025408: - Musée Magritte / Magritte museum
020899: - Van oude naar moderne kant Internationale tentoonstelling
020372: - Vlaanderen 256 Licht in de middeleeuwen Kerstening in wrstelijk Vlaanderen
026839: - Het symbolisme in Europa
025149: - Vlaanderen 198 Vijf europese kathedralen
028107: - De interieurbijbel
026140: - Schatten uit Brugse apotheken
022101: - Dictionnaire Quillet de la langue française 4 tomes
025277: - van der loo De poëtische surrealist
027099: - Une Loge révèle Franc-Maçonnerie ou initiation ?
014339: - Poëtisch bericht Honderd gedichten uit " Vlaanderen" Vlaanderen nr 250
015031: - Bzzlletin nr 70 L.-F. Céline
028015: - Cyriel Buysse 1859-1932 album samengesteld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden
027950: - I Tjing Het boek der veranderingen
027889: (ELSSCHOT, WILLEM) - Spreken over Elsschot 15 jaar tafelspeeches
012970: - Vlaanderen 185 Actuele vlaamse dichters deel 1
025119: - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
020645: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLI
026274: - Brugge garnizoensstad
007213: - De Leiegouw Jg.1982 afl. 1
028259: - Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem Jaarboek 1997
025340: - Van den vos reynaerde naar het Comburgse handschrift vertaald door Walter Verniers
020636: - Danzig 1939 : Schätze einer zestörten Gemeinde
028584: - Ma vie de garçon ou Les Fiats se Gestes du vicomte Nantel
026093: - Scenario du Pas de l' Arbre d' Or Fetes inaugurales des ports de Bruges 24-28 juillet 1907
023764: - De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster
017978: - Liber amicorum Julia Tulkens
000592: - van der loo De poëtische surrealist
011218: (GEZELLE,GUIDO) - Vlaanderen 274 Guido Gezelle
012165: - West-Vlaanderen september 1955 Gewijde kunst
004128: - Vlaanderen 214 De Brugse Edelsmeedkunst
027817: - Lieven Debrabandere
025377: - Snoeck's groote almanak 1944
025465: - Jaarboek I 1975
024872: - Paaseiland : een raadsel ?
028105: - The complete reprint of Exotique The first 36 issues 1951-1957 3 volumes
026575: - Le couvent anglais Bruges Guide à l' exposition Jan van Ruusbroec - Thomas More- Guido Gezelle
025308: - Isidoor Teirlinck album Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tactigsten verjaardag 2 januari 1931
024161: - De Vlaamsche Interpellatie 14-15-21-22 mei 1919
025886: - Tentoonstellingscatalogus Kerkschatten uit Oudenburg
025724: - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel
024695: - Oorlogsboek van het Davidsfonds Een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdeelingen 1914-1918 deel 2 : Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
023749: - Gids voor geneeskrachtige planten
007515: - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel
006679: - The War in Pictures 6 volumes
010340: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 2
018641: - 't Beertje Volkskundige almanak 1992
011938: - Arsbroek kring : Hervé Stalpaert 1985 Jaarboek 2
027201: - Fascination Le musée secret de l' érotisme album no 3
028483: - Richard Celis Sporen trekken
026763: - Dictionnaire des femmes
009753: - Albrecht Dürer Keuze uit het gegraveerd werk uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
025318: - Felix Timmermans leeft voort ! ... Na tien jaar
007651: - Album Joseph Delbaere
024979: - Vlaanderen 216 Sint-Arnoldusnummer 1087-1987
010833: - Dimensie Willem M.Roggeman nummer
004115: - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
028509: - 175 jaar Universiteit Gent Ghent University 1817-1992 Een verhaal in beeld A Story in Pictures
020358: - Rubens and his World Bijdragen - Etudes - Studies - Beiträge opgedragen aan Prof.Dr.Ir.R.-A. d' Hulst
011243: - Van kappen,koven en kelen Volksklederdrachten uit de Zuiderkempen
024815: - Tot edelsteen verheven
022966: - Het Journaal van Bontekoe hertaald door Thomas Rosenboom
026568: - Le Siècle d' Or de la miniature flamande Le mécénat de Philippe le Bon
027101: - Het symbolisme in Europa
028547: - Julie philosophe ou Le Bon Patriote tome premier
025204: - Album Antoon Viaene
024291: - Het koninklijk gezelschap De Witte Beer jubileert 1932-1967
019413: (BOON,LOUIS PAUL) - Het voortplantingsoffensief of De hele wereld kijkt toe door Frans De Bruyn, Marc Andries e.v.a
018081: - De Franse Nederlanden Les Pays-Bas Français Jaarboek 1987
018805: - Gezelliana Hulde-album voor Prof.Dr. Jan Persyn
021493: - Egypte's glorie Meesterwerken van het Brooklyn Museum
028542: - Correspondance d' Eulalie ou tableau du Libertinage de Paris
022006: - Stad Mechelen 500 jaar Grote Raad Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel
011220: (STREUVELS,STIJN) - Vlaanderen 251 Stijn Streuvels
028213: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 5
007442: - Vlaanderen nr 278 Funeraire kunst
011221: - Vlaanderen 156 Rubens in de Vlaamse kerken
026813: - Le Collège d' Europe à Bruges Ses origines
009717: - West-Vlaanderen nr 4 derde jaargang themanummer Ieper en omstreken
021648: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef januari 2003, jaargang 3, nr 1
019848: - Joris van Severen zijn persoon - zijn gedachten - zijn invloed- zijn werk Jaarboek 5
028125: - Erotische kunst uit China Chinese prenten en poëzie gewijd aan de kunst van de liefde
021893: - Retrospektieve tentoonstelling Juliaan De Vriendt
019654: - Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830
018996: - Picasso originele etsen, lithografieën en linoleumsneden 1927-1967
007745: - 150 Jahre Ferdinand Enke Verlag Ein Abriss der Verlagsgeschichte
028548: - Le Canapé couleur de feu suivi de La belle sans chemise ou Eve ressuscitée
010972: - Le patrimoine monumental de la Belgique volume 3 Province de Liége Arrondissement de Liége Ville de Liège
023637: - Het boek in Vlaanderen 1953
026749: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen deel 18nb Stad Brugge Middeleeuwse stadsuitbreiding Zuid
023982: - Rétrospective Magritte
027573: - Tau -Te- Tsing Het boek van Weg en Deugd
021659: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef sept. 2006, jaargang 6, dubbelnummer 2/3 De Tweede Wereldoorlog in de Vlaamse literatuur
012529: - Remi van Duyn 1910-1982 portret van een Vlaming
001331: - Herdenkings-album Alfons De Cock 1850-1921
019401: - Oosterse wijsheid voor de westerse mens
006705: - Légende de la vierge de Münster
025183: - Kosmos Groot Citaten Boek 12000 citaten, spreuken en gezegden
025788: - Frans Van Cauwelaert Vriendenboek bij zijn zeventigste verjaardag
010170: - Historie van het Zoute-kerkje 1925-1975
022023: - Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 1989- 1991 / 1-3 Miscellanea Henri Pauwels
028543: - Les cannevas de La Paris mémoires pour servir à l' histoire de l' Hotel du Roule
009477: - Proffesor Dr. Carlos Hooft 1910-1980 Levenschets , getuigenissen , uitstralingen
009728: - Religieuze thematiek van Ensor tot nu
011230: - Vlaanderen 213 Constant Permeke
026447: - Het levensverhaal van de familie Crevits
001465: - De Guldensporenslag
001546: - Jaarboek I 1975
010675: (CLAUS, HUGO) - Watou '94 ( beeldende kunstenaars rond de dichter) Hugo Claus
003692: - Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876 Europese Monumenten
027530: - map Valerius de Saedeleer
004290: - De Leiegouw juni 1983
012764: ONDER GULDEN VLEUGELS SINT-MICHIELSKOLLEGE BRASSCHAAT 1931-1981 -
020908: - Antwerpse Meesters uit de Hermitage / Leningrad
020525: - De wagenmenner en andere verhalen Album Discipulorum Prof.Dr.M.De Maeyer
007370: - Sint-Jacobs erfgoed Catalogus
018311: - Apostolorum Limina
006268: - Michelangelo Genie en wereld
023693: - Godelieve van Gistel De 'Vita Godeliph' van de monnik Drogo '1084)
012233: - Een jubileumboekje Colibrant 1950-1975
025081: - Op de lippen van Herman Vanderpoorten
025082: - Fortunatus' beurs en wenshoedje
025172: - Het vroom en vrolijk leven van Pastoor Van Haecke
008373: - Baudelaire Genie en wereld
008385: - Jezus Genie en wereld
008513: - Mozart Genie en wereld
017322: - De Veldartilleriebatterij
009169: - Liber amicorum Herman Maes
013296: - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris 1899-1984 een postuum eresaluut
016919: - AeroAtlas Vlaams-Brabant en Brussel schaal 1 : 10 000
017738: - Correcte vertaling der Brusselse straatnamen Traduction correcte des noms de rues de Bruxelles
017205: - Een dag in het leven van Japan
017155: - 40 jaar Orde van den Prince
017317: - " Leef voor de eeuwigheid" Herinneringen aan E.H.Kanunnik Veys 1897-1993
017357: - Zwevezele 1000 jaar dorpsleven
026574: - Van middeleeuwen tot heden Bladeren door Brugse kunst en geschiedenis
017739: - Collectie John Bel
016412: - Zola Genie en wereld
011217: (CLAES,ERNEST) - Vlaanderen 107 Ernest Claes
016113: - Keur uit het werk van Karel van de Woestijne
018812: - Bouwen en leven te Antwerpen in de 16de eeuw
015093: - Julius Sabbe en de herleving van Brugge
021019: - Gustave De Smet Retrospectieve tentoonstelling
013477: - Hemingway Genie en wereld
024666: - Leie Sprokkels Jaarboek 2009-2010
004119: - Rogier van der Weyden Rogier de le Pasture Officiële schilder van de Stad Brussel Portretschilder aan het Hof van Bourgondië
007357: - Pervigilium veneris Een lentelied
016415: - Victor Hugo Genie en wereld
020618: - Signal Eine kommentierte Auswahl abgeschloddener, völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht 5 Bände
017022: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge
020942: - Sint-Jozef te Brugge Vreugdegroet
006608: - Van Gogh Genie en wereld
023835: - Vogels in Vlaanderen Voorkomen en verspreiding
024245: - Anne Frank in the World - Le monde d' Anne Frank 1929-1945
014260: - Paaseiland : een raadsel ?
013699: - Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel
013875: - Vies de Femmes 1830-1980
018005: - Herdenking Pol Heyns
010384: - Guillaume Michiels
014346: - De Leiegouw Jg. XXVI, afl.2-3, juni 1984
016330: - Les Fastes du Gothique le siècle de Charles V
000049: - Briefwisseling tusschen Multatuli En G.L.Funke
018002: - Maria- Jaarkrans Mariale kunst uit Oost en West
025614: - Miscellanea Jozef Duverger Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden 2 delen
018255: - De kerkschatten van de Sint-Martinus kerk te Werken (Kortemark)
017894: - België onder het Consulaat en het Keizerrijk
017391: - Harelbeke in pennebeeld pentekeningen : Noé Noppe aangepaste gedichten : André Velghe
017655: - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden 3 delen (= compleet)
020075: - Volksmuziekinstrumenten uit de Lage Landen
017893: - Album gewijd aan Henri De Braekeleer en zijn werk
015168: - Proef van Nederduitsche letters en gothische initialen uit de XVde eeuw
017625: - Gedenkboek van het Eeuwfeest 1852-1952
028477: - Van den Vos Reynaerde hertaald door Karel Jonckheere
011262: (DENIJS,WILLEM) - Tweede omnibus van de gulle vlaamse lach
001582: - Ostendiana II Jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende-Kuststreek
010337: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 6
006647: - Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 1973
013326: - Kunstschatten uit China 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China
018642: - 't Beertje Volkskundige almanak 1995
020630: - Schlachten des Weltkrieges in Einzeldarstellungen bearbeitet und herausgegeben im Auftrage des Reichsarchivs Bände 20 und 21 Somme-Nord
023736: - Totum me libris dedo Festschrift zum 80. Geburtstag von Adolf Seebass
026064: - Sint-Jozef te Brugge Vreugdegroet
013579: - Drie Vlaamse meesters van de XVIIIe eeuw J.Garemijn - H.Pulinx - P.Pepers
024993: - Herdenkings-Album Alfons De Cock 1850-1921
027178: - Russische verhalen
025593: - Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde Handelingen VI
026272: - Guillaume Michiels
002052: - Julius Caesar Genie en wereld
026040: - Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876
016620: - Het Roelandslied Frans en Nederlands
023993: - Honoré Lagae 1863-1935 Sint-Eloois-Winkel Volkskunstenaar
023151: - 50 jaar socialistische propagandaclub Jef Van Der Meulen (1932-1982)
025232: (DENIJS, WILLEM) - Tweede omnibus van de gulle vlaamse lach
007950: - Napoléon Bonaparte Souvenirs personnels
024978: - Huldeboek André Demedts
014533: - Louis XV Un moment de perfection de l' art français
026829: - De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster
006363: - 1914 ! Twintig jaar 1934 ? Anti-oorlogsgedenkboek
024955: - Aanwijzende fotografische inventaris van de drie rechterlijke kantons Brugge
008093: - Johan Fleerackers Herinneringen en gedachten
024210: - Curiosa 400 documents érotiques et rares album no 6 , receuil des no 13,14,15
028104: - The Complete Reprint of Physique Pictorial 3 volumes 1951-1990
024945: - Gids voor geneeskrachtige planten
028306: - Hoogtij der middeleeuwen Portugese kunst 12de-15de eeuw
010336: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 1
025458: - Van Blindekens naar de Potterie Een eeuwenoude Brugse belofte
012558: - Male Burcht en abdij
022326: - Van Blindekens naar de Potterie Een eeuwenoude Brugse belofte
023200: - Mozart Genie en wereld
015057: - Bijbelse namen lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen
001822: - Richard Wagner
021897: - Het Gulden Vlies Vijf eeuwen kunst en geschiedenis
007412: - Van middeleeuwen tot heden Bladeren door Brugse kunst en geschiedenis
021463: - Vlaanderen en Cadtilla y Leon Op de drempel van Europa
003244: - 40 jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp
028132: - Forbidden Erotica The Rotenberg Collection
026280: - Energie voor Brugge Van Desclée-de Brouwer tot EBES
011780: - Noorse kunst van de Vikings tot de XVIIIe eeuw
023254: - Mauriac Collection Génies et Réalités
020304: - Miscellanea F.Lyna
008516: - Schrijvers op Linkeroever 55 straten,8 gedichten, 8 verhalen
028209: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 6
007207: - Mauritshuis Dutch Painting of the Golden Age
026361: - Vlaanderen 144 Brugge, een oude stad voor mensen van heden
022127: - Jane's Fighting Ships 1984-85
026752: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen deel 18 na Stad Brugge Oudste kern
026451: - Dertiende biënale van de kleingrafiek (veel over Edgard Tytgat en Emmanuel De Ghendt)
028210: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 5
028211: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 7
028212: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 3
027037: - Eugène Verboeckhoven
010784: - Almanach des étudiants libéraux de l' Université de Gand 1914
010786: (EXPO 58) - Catalogue et guide officiel de la participation française
026288: - Behoedzaam Omgaan Monumentenzorg in Brugge 1988 / 1993
027164: - Der Liebe Lust 1 Vier Erotische Bilderfolgen aus dem Biedermeier
007240: - Rubens en zijn tijd Tekeningen uit Belgische verzamelingen Tentoonstelling naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Rubenshuis als museum
001717: - Het vroom en vrolijk leven van Pastoor Van Haecke
001807: - Tea for 2 Theerituelen van over de hele wereld
010382: - Heemkundige kring Bos en Beverveld Jaarboek 1996
025372: - Vlaanderen speciale uitgave Anton van Wilderode
009676: - 40 Jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp
007186: - Album Archivaris Jos.De Smet
000472: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23 - Marcellus Emants
000476: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 16 - Henriette Roland Holst
000531: - Jan van Goyen 1591656 Poet of the Dutch Landscape
000535: - Nederland in vroeger tijd Deel XXV Overijssel
000581: - Handschriften uit Diestse kerken en kloosters
017923: - Gedenkboek Pater Dr. D.A. Stracke S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag (12 december 1955) en de viering daarvan
021586: - Schilders van het landelijk leven in België Van realisme tot post-expressionisme
003088: - Lodewijk De Raet en Willem Zuidema Een briefwisseling uit de jaren 1891-1892
000663: - P.P.Rubens als boekillustrator
025907: - Beatrijs hertaald door Karel Jonckheere
006347: - Jaarboek 1991
027696: - Un été à la campagne Petite suite de scènes champetres
020642: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XXXVII 1983
007919: - Le procès Robineau
003455: - Verzamelde geschriften Frans Smekens
001569: - Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays Littérature Philosophie Musique Sciences 5 tomes
026431: - Handelingen van deGeschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde deel L
001734: - Waarheid en Leugen over het Oera Linda Boek
001770: - Maatstaf Brieven-special
001976: - L'exotisme au quotidien
001984: - Profiel van Mol
002065: - Ethnologia Flandrica 15 (1999)
002181: - De achterkant van de Ronde Tafel De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw
002332: - Jantje ging naar schole...De Lagere School in België van de middeleeuwen tot nu Bloemlezing
027344: - Tirade 300
008721: - Roger De Backer
002433: - De schone historie van Ridder Malegijs
025084: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Kanton Nevele 12 n 1
002531: - Fortunatus' beurs en wenshoedle
011990: - West-Vlaanderen nr 4 De nationale gedachte in de kunst
027169: - Scrabble woordenlijst gebaseerd op de dertiende uitgave van de Grote Van Dale
002799: - Nederlandsch Bibliografisch Woordenboek
002896: - Verzameling Alla en Bénédict Goldschmidt
018456: - Bagnols, début et fin de siècle
003034: - Torenland
003080: - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica "De Fonteine" te Gent Jaarboek 1959
003116: - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943
003143: - N.B.B. Antwerpen een gebouw- een eeuw
003211: - Valentijn en Ourson naar het oude volksboek vrij bewerkt
009731: - Le peintre Ernest Kockaert
003413: - Van Bruegel tot Rubens De Antwerpse schilderschool 1550-1650
003422: - In memoriam Cecile Voorkens
007414: - De metropool herontdekt Nieuwe schilderkunst in Berlijn
003457: - Olivier Vanneste & West-Vlaanderen
004430: - Germaine Rimbout Catalogue des dessins et des estampes conservés au Cabinet des Estampes
003701: - Vlaanderen nr 188 Anthonis de Roovere
003729: - Vlaanderen 103 Pieter Bruegel de Oude
003779: - Vlaanderen 238 Mozartnummer
003846: - Kunst uit Thailand
028127: - Sex in Smurfenland
004041: - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw
004067: - Vlaanderen 178 Gezelle-Rodenbach en de Westvalaamse school
004066: - Vlaanderen 181 Drie markante theatermanen Renaat Verheyen Lode Geysen Anton van de Velde
004126: - Vlaanderen 119 Kastelen in Vlaanderen
004125: - Vlaanderen 198 Vijf europese kathedralen
004124: - Vlaanderen 216 Sint-Arnoldusnummer 1087-1987
004184: - Geschenken aan het Keizerlijk Hof van Oostenrijk
028214: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 8
028215: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 4
028216: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 4
010995: - Lettres portugaises (attribuées à Guilleragues) suivies de La Princesse de Clèves (attribuée à Madame de La Fayette)
004334: - The Journal of Christopher Columbus
024704: - Beeldenboek Kortrijkse monumenten & standbeelden
028546: - Histoire de Mademoiselle Brion dite Comtesse de Launay
004739: - Vlaanderen 134 Hendrik Conscience
025999: - 75 jaar luchtvaart 1909 Antwerpen 1984
027567: - Muziekhandschriten van Sint^Goedele
007652: - Guldenmond Blije boodschappen uitgegeven door Den Gulden Engel
007143: - Jean-Brice Un officier chrétien
001573: - Album Antoon Viaene
007475: - Rond de Poldertorens 19e jaargang nrs 1-2-3-4
010672: - Beeld,Boek en Spel in de Volkskunde
008097: - De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik
000190: - Lode Baekelmans 1879-1965
028134: - Ma vie de garçon Faits et Gestes du Vicomte de Nantel
024987: - De schone historie van Ridder Malegijs
022211: - 26 maart 1955 Album ter herinnering aangeboden aan de 300.000 die zich op weg begaven en de 100.000 die door de mazen van het net glipten om in de hoofstad getuigenis af te leggen van 's lands onverbiddelijk verzet tegen de aanslag op de grondwettelijk
028031: - Waanzin is vrouwelijk La folie au féminin Madness is Female Kunst van vrouwen in psychiatrie omstreeks 1900. De Prinzhorncollectie
006648: - Rogier Van Der Weyden Rogier de le Pasture Official painter to the city of Brussels.Portrait painter of the Burgundian Court
024182: - De mens Beeld en evenbeeld Europalia 89 Japan in Belgium
006333: - West-Vlaanderen 5 Kortrijk en de Leie
003565: - De mens Beeld en evenbeeld
008869: - Truwanten een toneeltekst uit handschrift- Van Hulthem
006848: - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel
004560: - West-Vlaanderen 51 Boek en grafiek
006872: - Vincent Van Gogh speciale uitgave van " het cahier" ter gelegenheid van de tentoonstelling te Antwerpen mei-juni 1955
009860: - Trésors d' art de la Chine
007760: - Vlaanderen 278 Funeraire kunst
010387: - Catalogue de la bibliothèque communale de Marseille Histoire 3 tomes
010339: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 5
010338: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 3
009899: - Historische flitsen van Spel en Speelgoed
006708: - Robert Vandekerckhove
021664: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef De correspondentie Boon- Burssens maart 2002, jaargang 2, nr 1
011971: - Le Folklore Brabançon no 46 L' Ommegang du Sablon
009727: - Piet Peere figuurtekeningen en etsen
008997: - West-Vlaanderen 5 Brugge kunststad in heden en verleden
026025: - Male, burcht en abdij
027986: - Cécile ou les rencontres amoureuses par un chroniqueur de ce temps
017749: VAN DEN BERGHE F. E.A. - De Zwartzusters van Brugge, Diksmuide , Oostende , Veurne en Brazilië
022573: AAFJES, BERTUS - Griekse kusten
027402: AAFJES, BERTUS - Een voetreis naar Rome
019674: AALDERS, GERARD - Berooid De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945
012211: VAN AALST,H. - Onder martieners en bietsers Een zwerversleven
001308: VAN DEN AARDWEG,G.J.M. - Homofilie,neurose en dwangzelfbeklag
014767: ABBEY, PAUL - Maori op klompen Handgemeen met de tegenvoeters
025123: ABDOLAH, KADER - De Koning roman
027625: ABDOLAH, KADER - Kélilé en Demné
027806: ABDOLAH, KADER - De koe Een hervertelling van het klassieke Perzische meestewerk Kélilé en Demné
012155: ABDOLAH,KADER - Het huis van de moskee
009662: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - Emiel Van den Abeele - een vechter-
027395: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - De kinderen van Hiram Vrijmetselarars en Vrijmetselarij
018661: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - De kinderen van Hiram Vrijmetdelaars en Vrijmetselarij
026227: VAN DEN ABEELE, ANDRIES ; CATRY, MICHAËL - Makelaars en handelaars Makelaars en handelaars van nering der makelaars naar kamer van koophandel in het XVIIde-eeuwse Brugge
000851: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - "Ik kom u te vragen een uytsteekbart"
028361: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - Les enfants d' Hiram Francs-maçons et franc-maçonnerie
025749: VAN DEN ABEELE, RAF ; D'HAESE, JAN - Gust De Smet
007020: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - Het Ridderlijk Gezelschap van de Witte Beer Steekspelen in Brugge tijdens de late Middeleeuwen
026338: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - Emiel Van den Abeele een vechter
002524: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - Epitaaf voor Dirk de Witte
010778: VAN DEN ABEELE,ANDRIES ; WEBSTER,CHRISTOPHER - Architect Robert D.Chantrell en de kathedraal van Brugge
019582: ABICHT, LUDO E.V.A. - Hoe Vlaams zijn de Vlamingen ? Over identiteit
009531: ABICHT,LUDO - Intelligente emotie
028142: ABICHT, LUDO - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden
002231: ABICHT,LUDO - Intelligente emotie
024035: ABICHT, LUDO - Brood, rozen & utopie
020731: ABICHT, LUDO - Het lunapark en andere plekken autobiografisch materiaal
015308: ABICHT, LUDO - De joden van België
024927: ABICHT, LUDO - Het lunapark en andere plekken Autobiografisch materiaal
009795: ABISH,WALTER - Hoe Duits is het Wie Deutsch ist es
008948: ABOULELA,LEILA - De vertaalster
024117: ABSILLIS, KEVIN - Vechten tegen de bierkaai Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
024751: VAN ACHTE, JOHAN - Liefde voor muziek Vlaamse liedjesteksten om te blijven zingen
027747: ACHTERHUIS, HANS E.A. - De denkers Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw
016419: VAN ACKER, ACHIEL - Tochten
022845: VAN ACKER, ACHILLE - Herinneringen Kinderjaren
025202: VAN ACKER, ACHIEL - Puntdichten en grafschriften
022934: VAN ACKER, ACHIEL - Puntdichten en grafschriften
026381: VAN ACKERE, J.E. - Renaissance, Barok en Rococo in Europa
011255: VAN ACKERE,J. - Kunstreizen van de Alpen tot de Main barok bekend en onbekend,restauratie en herwaardering
025286: VAN ACKERE, J. - Vlaanderen 199 De trap, variaties op een cultuurhistorisch thema
008777: VAN ACKERE,J. (SAMENST.) - Vlaanderen 199 De trap,variaties op een cultuurhistorisch thema
024878: VAN ACKERE, J. - Kunstreizen van de Alpen tot de Main
012116: VAN ACKERE,JULES (SAMENST.) - Vlaanderen 219 De Fontein
006447: ACKROYD,PETER - Miltons vlucht naar Amerika
017100: ACKROYD, ERIC - Encyclopedie van droomsymbolen Inleiding tot de droompsychologie - Dromen leren interpreteren en begrijpen - Meer dan 700 droombeelden van A tot Z
025768: ACX, FRANS - De ontstaansgeschiedenis van het Kanaal Roeselare-Leie Een analyse van een 19de eeuws besluitvormingsproces
025446: ADAMS, GERRY - Herinneringen
024246: ADAN, H.PH. - Le monde invisible dévoilé Révélations du microscope
021628: ADÉ,GEORGES P.P. - Vier gnomische poëzie
007782: ADÉ,GEORGES E.A. (HOOFDRED.) - Diogenes letterkundig tijdschrift eerste jaargang nr 1
003629: ADÉ,GEORGES - Uit het schrijfboek van een japneus essays
028026: ADRIA, FERRAN ; SOLER, JULI ; ADRIA, ALBERT - Een dag bij elBulli Bewonder de ideeën, methodes en creativiteit van Ferran Adria
017865: ADRIAENSENS, ANNE - Huldeboek Juliaan Wilmots 1936-2000 Vlaams musicus
026066: ADRIANSENS, WILLY E.V.A. - Groen Brugge
014575: AEBI, TANIA - Solo Een achttienjarig meisje zeilt alleen de wereld rond
021355: AERTS, J.F. ; VANGENECHTEN, K. - Nederlands-Latijns Lexicon
020317: AERTS, BERT - Ik koos de liefde
027147: AERTS, J. E.A. - Moderne encyclopedie der wereldliteratuur 9 delen
013355: AERTS, BERT ; DE MAN, JOS - Advokaat in nacht en nevel Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de nazi's
020033: AERTS, KAREL - Ontmoeting met Mozart
008338: AGACINSKI,SYLVIANE - Journal interrompu 24 janvier-25 mai 2002
026256: AGHION, I. E.A. - Héros et dieux de l' antiquité Guide iconographique
028320: AICHELE, DIETMAR ; SCHWEGLER, HEINZ-WERNER - Thieme's grassengids Grassen, Russen, Biezen, Zeggen
010816: AICHELE,D. - Wat bloeit daar ? Een gids voor het determineren van wilde bloemplanten van Nederland en Midden-Europa
028406: AICHELE, D. - Wat bloeit daar ? Wilde bloemplanten van Nederland en Midden-Europa
020065: AICHINGER, ILSE - Gratis advies Verschenkter Rat
025666: AICHINGER, ILSE - Naar de andere oever
025957: AICHINGER, ILSE - Verschenkter Rat Gedichte
009739: AJAR,EMILE - De luimen van koning Salomon
016924: AJTMATOV, TSJINGIZ - Het beulsblok
021142: AJTMATOV, TSINGIZ - De liefde van een vrachtrijder
028490: AJTMATOV, TSJINGIZ - Dzjamilja Een Kirgizisch verhaal
027028: VAN AKEN, PIET - Het begeren
024922: VAN AKEN, PIET - De Goddemaers
007131: VAN AKEN,PIET - De hoogtewerkers
028336: VAN AKEN, PIET - De falende God
028334: VAN AKEN, PIET - Het hart en de klok
011315: VAN AKEN,PIET - De Goddemaers verhalen
009199: VAN AKEN,PIET - De Nikkers
015579: VAN AKEN, PIET - De duivel vaart in ons
023119: VAN AKEN, PIET - Het begeren
027833: VIRMAUX, ALAIN ET ODETTE - La constellation surréaliste
006915: ALBAHARI,DAVID - Moederland
021525: ALBÉRÈS, R.M. - Sartre
013406: ALBERT, G. - 50 jaar liberalisme in Vlaanderen
011114: ALBERT,LAURENCE - Les Grands Saints Mystères,histoire,actualité
017640: ALBERTI, RAFAEL - Gedichten De zee, de engelen, de ballingschap
027886: ALBERTI, SANTAGO - Diccionari de la llengua catalana
011550: ALBERTS,A. - De zilveren kogel
004492: ALCOTT,LOUISA MAY - Fatale liefdesjacht
027536: ALEXANDER, JANE - Compleet handboek van de natuurlijke geneeswijzen
006330: ALEXANDRE,JEAN ; MENNE,GILBERT - Les Géants de Bruxelles accueillent les Géants de Belgique dans le Quartier Bruegel
026552: ALGOUD, ALBERT - Dictionnaire amoureux de Tintin
027938: ALI, AYAAN HIRSI - Infidel My Life
012776: ALIA,JOSETTE - Etoile bleue,chapeaux noirs Israël aujourd'hui
014256: ALLARD, DOMINIQUE (O.L.V.) - Terracotta's uit de 17de en 18de eeuw De verzameling Van Herck
014255: ALLARD, DOMINIQUE (O.L.V.) - Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw De verzameling Van Herck
028198: ALLEGAERT, PATRICK E.V.A. - Verborgen werelden Outsiderkunst in het Museum Dr.Guislain
025481: ALLEMANN, FRITZ RENÉ ; V.BAHDER, XENIA - Catalonië Kunst en cultuur in Barcelona en wijde omgeving
027263: ALLEN, BENEDICT - Amazone Een reis naar het hart van de jungle
025574: ALLENDE, ISABEL - Liefde en schaduw
012559: ALLENDE,ISABEL - Afrodite Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels
028256: ALLENDE, ISABEL - Fortuna's dochter
027071: ALLENDE, ISABEL - De som der dagen
028226: ALLENDE, ISABEL - Het woud van de pygmeeën
013476: ALLENDE, ISABEL - Herinnering aan mijn Chili
011854: ALLEY,RONALD - Graham Sutherland
008248: ALMEIDA,GERMANO - Het testament van senhor Araujo Zinnenprikkelende zedenschets van de Kaapverdische eilanden
026648: ALPERS, SVETLANA - De kunst van het kijken Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw
009691: ALPERS,SVETLANA - De firma Rembrandt Schilder tussen handel en kunst
028271: VAN ALPHEN, JAN - Gegoten voor de eeuwigheid Bronzen meesterwerken uit Indië en de Himalaja in Belgische en Nederlandse collecties
001563: VAN ALTENA,ERNST - Reinaert de Vos de middeleeuwse satire hertaald door E. v.A.
026835: DE BORCHGRAVE D'ALTENA,GRAAF J. - Het St.-Joris-retabel van Jan Borman
001446: DE BORCHGRAVE D'ALTENA,GRAAF J. - Het St-Joris-retabel van Jan Borman
027197: ALTENA, PETER E.A. - Van Abélard tot de Zwaanridder Literaire en historische personages uit middeleeuwen en later tijd, met hun voortleven in de kunsten
022358: ALTER, ROBERT - Stendhal A Biography
026665: BARRAL I ALTET, XAVIER - Vroege middeleeuwen Van de late klassieke oudheid tot het jaar 1000
019565: ALVAREZ, JULIA - Een betere wereld
015958: AMADO, JORGE - Tocaia Grande Kroniek van een zondige stad
018903: VAN AMERONGEN, MARTIN : BREGSTEIN, PHILO - Willem Mengelberg tussen licht en donker
008772: VAN AMERONGEN,MARTIN - Uren met Jeanne In het spoor van de Maagd van Orléans
023674: AMIS, MARTIN - London Fields
013365: AMIS, KINGSLEY - De groene man
023480: AMIS, KINGSLEY - Vrouw en vijand
024473: VAN AMSTEL, G. - De zak met vlooien Oflag 67 M,Stalag 371 ontvluchtingen van nederlandse officieren uit krijgsgevangenschap 1942-1945
026944: AMUNDSEN, ROALD - De verovering van de Zuidpool 1910-1912
028545: CONFESSION DE MADEMOISELLE SAPHO LE SECTE DES ANANDRYNES -
013679: ANATI, EMMANUEL - La Préhistoire des Alpes Les Camuniens, aux racines de la civilisation européenne
012515: ANDERSEN,KURT - Eeuwwisseling
021416: ANDRÉ, ALAIN ; VERMOTE, MICHEL (EINDRED.) - Recht door zee Bijdragen tot de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide (tot 1940)
027882: ANDREAE, JOHANN VALENTIN - De Chymische Bruiloft van Chritian Rosencreutz anno 1459
002179: ANDRES,STEFAN - Wij zijn Utopia Een novelle
003462: ANDRIAN,LEOPOLD - De tuin van inzicht
008980: ANDRIESSE,CO - Verstoorde aarde
011491: ANDRIESSEN,PIETER - Van cithara tot toverfluit De Orfeusmythe in de muziek
026024: ANDRIESSEN, PIETER - Die van Muziken gheerne horen Muziek in Brugge 1200-1800
021991: ANDRIEUX, MAURICE - La vie quotidienne dans la Rome pontificale au XVIII e siècle
002677: ANDRZEJEWSKI,JERZY - As en diamant
017998: ANGERMILLE, KAREL - De Lotgevallen van een Activist Van Antwerpen naar Antwerpen ! 1914-1929
010134: ANGERMILLE,KAREL - De Lotgevallen van een Activist Van Antwerpen naar Antwerpen !
003761: LENOIR ANICET,JR - Hercule ou la Profitable Sagesse du Baron Puffart de la Calomelle
014714: ANKER, ROBERT - Vrouwenzand
012401: ANKER,ROBERT - Een soort Engeland
016356: ANKUM, EDO - Eondom Afrika Een zeilreis met een jong gezin
020051: ANQUINET, GERRIT - Waterstaat gedichten
027372: ANRYS, HENRI - Congé pour mourir Les Belges dans la Royal Navy
028347: ANSEEUW, HENK - Er is leven in Brugge 1856-2006 : Van Halve Maan tot Brugse Zot
026102: ANSEEUW, JAN E.A. - Achter Brugse muren Op zoek naar materiële cultuur in Brugge 1500-1800
024973: ANSTADT, MILO - De verdachte oorboog Autobiografische roman
007611: ANSTADT,MILO - Alles wat het geval is
002789: ANSTADT,MILO - De verdachte oorboog Autobiografische roman
012333: ANSTADT,MILO - Scheuren in de heksenketel Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan
027930: ANTEUNIS, MARCEL - Broeder Max 1903-1973 Schilder, tekenaar, houtsnijder
024936: ANTHIERENS, JOHAN - Het Belgische domdenken smaadschrift
026619: ANTHIERENS, JOHAN - De IJzertoren onze trots en onze schande
005397: ANTHIERENS,JOHAN - De Ijzertoren onze trots en onze schande
028139: ANTHIERENS, JEF - Tien jaar Vlaamse Televisie
008655: ANTHIERENS,JOHAN - Het Belgische domdenken Smaadschrift
000833: ANTHIERENS,JOHAN - Leve mij Niemands meester niemands knecht
015311: ANTHIERENS, JOHAN - Jacques Brel De passie en de pijn
026814: ANTONETTI, PIERRE - Het bruisende leven in Florence ten tijde van Dante
015161: CARLUCCIO, ANTONIO EN PRISCILLA - Eten in Italië
020688: ANTONISSEN, ROB. - Handleiding in het Afrikaans Een praktisch overzicht
027787: LOBO ANTUNES, ANTONIO - De judaskus
024780: APOLLINAIRE, GUILLAUME - De mooiste van Guillaume Apollinaire
012345: ARENTS,PROSPER - Cervantes in het Nederlands Bibliografie
016549: ARETS, JOS - Heksen en duivels in de beide Limburgen
002895: ARGAN,GIULIO CARLO - L' Europe des Capitales 1600-1700
006504: ARICKX,VALERE - Geschiedenis van Pittem
026644: ARISTOPHANES - De vrede in nederlandsche rijmen overgezet door H.M.Wertheim
026191: ARISTOPHANES - Acharniërs
011480: ARMSTRONG,KAREN - Jeruzalem Een geschiedenis van de Heilige Stad
026492: ARMSTRONG, JOHN - De filosofie van de schoonheid
004887: ARMSTRONG,KAREN - De wenteltrap Mijn weg uit de duisternis
027336: ARMSTRONG, KAREN - De strijd om God Een geschiedenis van het fundamentalisme
023312: ARNAL, JEAN - Les statues-menhirs, hommes et dieux
027808: ARNAUT, ROBERT - Albert Schweitzer L' homme au-delà de la renommée internationale Un médecin humaniste d' exception en Afrique-Equatoriale française
025938: ARNOLD, JEAN - Idesbald ons Baldje uit de Westhoek
006949: ARNOLD,PAUL - Esotérisme de Shakespeare
028538: ARNOLD, MARIE-MADELEINE ; STÉPHANY, PIERRE - Tien Belgische Nobelprijswinnaars
004844: ARNOLDI,FRANK - Met pijp en stift Handleiding voor de grimeerkunst
024155: ARON, JACQUES - Anthologie du Bauhaus
001670: ARON, PAUL E.V.A. - Verliefd verloofd getrouwd Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië vroeger en nu
021289: ARON, PAUL ; GOTOVITCH, JOSÉ - Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique
003975: ARON,JACQUES - Le sionisme n'est pas le judaïsme Essai sur le destin d' Israël
024528: ARTHUR, HELEN - Whisky Uisge Beatha Het levenswater
025793: ARTIGAS, ISABEL - Modernisme Art Nouveau in Barcelona - Jugendstil in Barcelona -Modernisme in Barcelonz
005768: ARTS,HERWIG - Waarom geloven in God ?
008289: ARTS,HERWIG - De wegen van het hart Over vriendschap
016638: BEN ARTZI - PELOSSOF, NOA - Tussen hoop en verdriet Het verhaal van de kleindochter van Jitschak Rabin
027733: POIVRE D' ARVOR, VÉRONIQUE - à Solenn
027731: POIVRE D' ARVOR, PATRICK - Tenir et se tenir Entretiens avec Nathalie Duplan et Valérie Raulin
020390: ASAERT, J.E.V.A. - Recht heeft vele significatie Rechtshistorische opstellen van Prof.Dr.L.Th. Maes
025070: ASAERT, GUSTAAF (ED.) - Geschiedenis van volk en land van Beveren 5 delen
022927: ASAERT, GUSTAAF - De Antwerpse naties Zes eeuwen actief in stad en haven
005915: ASCHERSON,NEAL - De biografie van Leopold II De Koning nv
027639: ASCHERSON, NEAL - Zwarte Zee
025201: ASHE,ROSALIND - More Literary Houses
004717: ASHE,ROSALIND - More Literary Houses
008026: ASMA,FIRMIN - Pen of Penis bij Marnix Gijsen
019564: AL ASWANI, ALAA - Het Yacoubian
013362: ATKINSON, KATE - Achter de schermen
028062: ATTALI, JACQUES - Les Juifs, le Monde et l' Argent Histoire économique du peuple juif
025866: ATTWELL, DAVID - Het universum van J.M.Coetzee Oog in oog met de tijd
027356: AUDEN, W.H. ; MACNEICE, LOUIS - Lettres d' Islande (1936)
028153: VAN AUDENHAEGE, LEO - Van Küssnacht naar Argenteuil Drama's in het Belgisch koninghuis (1935-2002)
027459: VAN AUDENHAEGE, LEO - Van Küssnacht naar Argenteuil Drama's in het Belgisch koningshuis (1935-2002)
023988: VAN AUDENHAEGE, LEO - Van Küssnacht naar Argenteuil Drama's in het Belgisch koningshuis (1935-2002)
027340: AUDI, PAUL - Superioriteit van de ethiek Van Schopenhauer tot Wittgenstein
009369: AUGUSTIJN,CORNELIS - Erasmus
014866: AUGUSTIN, ELISABETH - Het onvoltooide leven van Malcolm X
004898: AUGUSTIN,ELISABETH - Het patroon Herinneringen
024842: AUSTEN, JANE - Emma
024051: AUSTER, PAUL - Lulu on the Bridge scénario suivi d' entretiens avec Rebecca Prime
006010: AUSTER,PAUL - Orakelnacht
025809: AUSTER, PAUL - Sunset Park
026847: DIVERSE AUTEURS - Brugge tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur jaargangen 1963-1963
026472: DIVERSE AUTEURS - Julius Sabbe en de herleving van Brugge
027149: AUWERA, FERNAND ; VAN CAUWENBERGH, GEORGE - Cultuurstad Antwerpen een gids voor iedereen
010303: AUWERA,FERNAND - The Child is Father of the Man Flemish Writers about their Parents
015956: AVENTIN, CHRISTINE - De geverfde duivel
024554: AVERMAETE, ROGER - Alice Frey
026409: AVERMAETE, ROGER - Rubens en zijn tijd
004191: AVERMAETE,ROGER - Merkwaardigheden van de Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen
004824: AVERMAETE,ROGER - Petite fresque des arts et des lettres dans la Belgique d' aujourd'hui
014842: AXELSSON, MAJGULL - Huis der nevelen
022337: AYÇOBERRY, PIERRE - La question nazie Les interprétations du national-socialisme 1922-1975
008644: AYER,A.J. - Hume
025537: AYER, A.J. - Hume
011379: AYGUESPARSE,ALBERT - Simon-la-bonté
027902: DE AZEVEDO, DOMINGOS - Grande Dicionario Portugues / fRANCES
014405: BAAIJENS, ARITA - Een regen van eeuwig vuur Kamelentochten door de Egyptische woestijn
020935: BAART, A.G.H.A.; LOUAGE, J. (HOOFDRED.) - Culturele geschiedenis van Vlaanderen 10 delen (= compleet))
028562: BACCARNE, R. ; STEEN, J. - Poelkapelle 1914-1918
025283: BACH, EDWARD - Genezing door bloemen
028068: BACHMANN, ROBERT M. - Pijn bij reuma natuurlijk behandelen
020085: BACKS, JEROEN - Mortaliteit in Gent (1830-1950)
010960: BADINTER,ELISABETH - Fausse route
009649: BAEDEKER,K. - Le Sud-Ouest de la France de la Loire à la frontière d' Espagne
000414: BAEKELMANS,LODE - De nuchtere minnaar
013197: BAEKELMANS,LODE - Tille
028173: BAELS, EDUARD J. - Oostende onder het Franse bewind
000358: DE BAERE, C - Gestalten uit het werk van Gerard Walschap
021618: DE BAERE, MICHEL - Heusden in woord en beeld
015184: DE BAERE, BART E.A. - Catalogus van de collectie - Catalogue de la collection 1988
016764: BAERT, FRANK E.A. (RED.) - Tekens voor Thomas Opstellen aangeboden aan Prof.dr.Piet Thomas naar aanleiding van zijn emeritaat
007822: BAES,EMILE - La physionomie du Christ dans l' art
026342: BAES, WALTER, E.A. - De Praalstoet van de Gouden Boom Les Fastes de l' Arbre d' Or Der Festzug des goldenes Baumes The Pageant of the golden Tree
021878: VAN BAEST, MARIEKE J.E.H.T. - " fiere herte doelt na minnen gronde" De fierheid als kernmoment in het zelfverstaan van Hadewijch
013765: BAETENS, JAN ; GELDOF, KOENRAAD (RED.) - Franse literatuur na 1945 deel 1 : Figuren uit de canon
025324: BAETENS, ROLAND - Brepols drukkers en uitgevers
009630: BAETENS,G. (RED.) - Van Mercator tot Frimaut Vier eeuwen Vlaams vernuft
017429: DE BAETS, ANTOON - De figuranten van de geschiedenis Hoe het verleden van andere culturen wordt verbeeld en in herinnering gebracht
027484: BÄHRENS, KURT - Die flämische Bewegung Europäisches Problem oder innerbelgische Frage
012552: BAIER,LOTHAR - Un Allemand né de la dernière guerre Essai à l' usage des Français suivi de Une langue gutturale par Nadine Fresco
012270: BAIGENT,MICHAEL ; LEIGH,RICHARD ; LINCOLN,HENRY - Het Heilige Bloed en de Heilige Graal
024867: BAILLON, ANDRÉ - Waanzinnen
000380: BAILLON,ANDRÉ - Een doodeenvoudig man
018054: BAINBRIDGE, BERYL - Het uitstapje van de flessenfabriek
021919: BAIR, DEIRDRE - Anaïs Nin Biografie
024286: BAIR, DEIRDRE - Anaïs Nin Biografie
027397: BAKER, THEODORE ; SLONIMSKY, NICOLAS - Dictionnaire biographique des musiciens 3 tomes
021877: BAKER, CHRISTOPHER P. - Mi Moto Fidel Op de motor door het Cuba van Fidel Castro
006594: BAKKER,SIEM ; KURSTJENS,WILLEM (SAMENST.) - Nieuwe maatjes opvallende debuut-verhalen uit de Nederlandse en Vlaamse literaire tijdschriften van 1988 tot 1994
005534: BAL,NIC - Mijn wankele wereld Vier jaar in het socialistisch verzet
028560: DE BAL, MARCEL BOLLE - Les survivants du boyau de la mort Lettres de deux jeunes Wallons en 14-18
027884: BALANCK, JOZEF E.A - Herinneringen aan Jozef verhelle (1910-1975)
018343: BALDICK, ROBERT - La vie de J.K.Huysmans
024728: BALDUCK, ELIE E. - Leven en kreperen
016476: BALDUCK, ELIE E. - Johan Ballegeer
008453: BALIS,JAN - Van diverse pluimage Tien eeuwen vogelboeken
007417: BALLEGEER,J.P. - Lineart Gent 1990 Internationale Kunstbeurs 20e eeuw
027320: BALLEGEER, JOHAN ; DESMEDT, RUDY - Historama Lissewege Meer dan 1000 jaar geschidenis
004550: BALLEGEER,JOHAN - Gids voor de Zwinstreek
027040: BALLEGEER, JOHAN ; BRAEMS, JEAN-PIERRE - Zeebrugge in oude prentkaarten deel 2
003390: BALLEGEER,JOHAN - Gids voor de Zwinstreek
014212: BALLEGEER, JOHAN - Gids voor oud Brugge
006753: BALTHAZAR,HERMAN - Op de Oranjeberg Opstellen en toespraken over de Vlaamse Beweging
016348: BALTHAZAR, HERMAN ; BLOCKMANS, WIM E.V.A. - De Gouden Delta der Lage Landen Twintig eeuwen beschaving tusseb Seine en Rijn
013454: DE BALZAC, HONORÉ - De baldadige vertelsels
028408: BANG, PREBEN - Elseviers diersporengids Sporen enkentekens van zoogdieren en vogels
027851: BANK, ZSUZSA - De zwemmer
007618: BANKS,RUSSELL - Bone is de baas
010141: BANTJE,H.F.W. - Twee eeuwen met de weduwe Geschiedenis van De Erven de Wed.J.van Nelle N.V. 1785-1982
028058: BANVILLE, JOHN - Ancient Light
011888: BANZ,P.ROMUALD - Geschiedenis van de Latijnse letterkunde
024827: BARBER, BENJAMIN - Het rijk van de angst Oorlog, terrorisme en democratie
026495: BARBERO, ALESSANDRO - Waterloo Het verhaal van de veldslag
006531: BARBERO,ALESSANDRO - Waterloo Het verhaal van de veldslag
027113: BARBIER, CHRISTOPHE - Andy Warhol Itinéraire d' un enfant du siècle
024297: BARBIER, RINA ; WESTRA, BERT - Dans en ballet van A tot Z
007096: BARBUSSE,HENRI - La vérité est révolutionnaire Oeuvres choisies
016595: BARILLÉ, ELISABETH - Anaïs Nin Gemaskerd, ontmaskerd
027807: BARILLÉ, ELISABETH - Een modelpaar
009412: BARKER,PAT - Het oog in de deur
012495: BARNARD,BENNO - Het ondermaanse
027052: BARNARD, MARCEL ; VAN DE HAAR, GERDA - De Bijbel cultureel De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw beeldende kunst- film - theater - klassieke muziek - popmuziek - literatuur
028341: BARNARD, BENNO - Mijn gedichtenschrift
018379: BARNARD, CHRISTIAAN - Goed leven, goed sterven Een mening over euthanasie en suïcide
020855: BARNES, JULIAN - Alsof het voorbij is
027065: BARRA, JEAN-MARIE - Onderwijs in Leffinge deel 1
027058: BARRA, JEAN-MARIE ; CONSTANDT, MARC - Middelkerke bezet Beelden van Wehrmachtsoldaat Bruno Pischetsrieder juli 1940-mei 1942
022334: PÉREZ DE BARRADAS, JOSÉ - Les indiens de l' Eldorado Etude historique et ethnographique des Muiscas de Colombie
027716: BARRET, PIERRE ; GURGAND, JEAN-NOËL - Bid voor ons te Compstella
019356: BARRET, PIERRE ; GURGAND, JEAN-NOËL - Bid voor ons te Compostella Het leven van de pelgrims op de wegen naar Sint-Jacob
021778: BARTELINK, G.J.M. - Prisma handwoordenboek Grieks Nederlands
026209: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde Overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur
011332: BARTHES,ROLAND - S/Z
010286: BARTHOLEYNS,E. - La Cote Belge De La Panne à Knocke
028008: BARTIER, JOHN - Karel de Stoute
014537: BARTLETT, W.H.; VAN KAMPEN, N.G. - Gezigten in Holland en België naar teekeningen op de plaats zelve vervaardigd
004196: BARUCH,J.Z. - Leven en werk van Andreas Vesalius in het kader van zijn tijd
017388: BARÜSKE, HEINZ - Grönland Reise in das Wunderland der Arktis
024545: BARWICK, JAMES - De schaduw van de Wolf
014365: BARZ, MONIKA E.A. - Wie had gedacht dat we met zovelen zijn Lesbische vrouwen in de kerk
023943: BARZINI, LUIGI - The Europeans
017622: BAS, C.E.A. - Standaardlijst van nederlandse paddestoelnameb
027053: BASMANOV, ALEXANDER ; DRIESSEN, JOZIEN J. - In het spoor van Peter de Grote
023714: BASSANI, GIORGIO - De tuin van de familie Finzi-Contini
014419: BASSE, MAURITS - De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930 2 delen
023219: BASTEN, WIEL - Het aspergeboek
017925: BASTET, FRÉDÉRIC - Helse Liefde boigrafisch essay over Marie d'Agoult, Fréderic Chopin, Franz Liszt, George Sand
015253: BATAILLE, GEORGES - Mijn moeder
007490: BATES,H. - De Minnaar
024457: SLICHER VAN BATH, B.H. - Indianen en Spanjaarden Een ontmoeting tussen twee werelden Latijns Amerika 1500-18000
028046: BATTA, ANDRAS - Opera Componisten - Werken - Uitvoeringen
013079: BATTICUS - Klein maar zijn
027564: VAN BATTUM, ANNET - Erasmus rebel tegen wil en dank
014751: BAUDELAIRE, CHARLES - De mooiste gedichten van Charles Baudelaire
012803: BAUDET,HENRI - Mijn dorp in Frankrijk
000616: BAUDEZ,CLAUDE F. - Amérique Centrale
012953: BAUDOUIN,FRANS - Maria Segers
022336: BAUER, RAOUL - In het teken van verzoening Brief van Petrus Venerabilis, een tijdgenoot uit de twaalfde eeuw (ca. 1092-1156)
027083: BAUER, RAOUL - De geniale mislukking van de middeleeuwen
025338: BAUER, RAOUL - In het teken van verzoening Brief van Petrus Venerabilis, een tijdgenoot uit de twaalfde eeu (ca.1092-1156)
000842: BAUER,RAOUL E.A. - De twaalfde eeuw Een breuklijn in onze beschaving
005932: BAUER,RAOUL - De geniale mislukking van de Middeleeuwen
001678: BAUMAN,GUY C.; LIEDTKE,WALTER A. - De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea
011352: BAUMANN,UWE - Cleopatra Een biografie
027024: BAUMANN, UWE - Cleopatra Een biografie
025836: BAUTERS, PAUL - Kracht van Wind en Water Molens in Vlaanderen
026965: BAUWENS, EVARIST - Zuid en Noord Een bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse schrijvers eerste deel
026691: VAN DER BAUWHEDE, DIRK ; GOETINCK, MARC - De Hertog van Anjou en De Prins van Oranje te Bruggee 17 juli-19 augustus 1582 Het mislikte compot van Juan de Salcedo en Francesco Baza
009950: BAY,ANDRÉ - Adieu Lucy Le roman de Pascin
023595: BAYLEY, JOHN - Eligie voor Iris
017395: BAZIN,GERMAIN E.A. - Muraille et laine La tapisserie française
027148: BAZIN, JEAN-FRANÇOIS - Bourgogne
004381: BÉALU,MARCEL - De ervaring van de nacht
027195: DE BEAUVOIR, SIMONE - Bloed van anderen
026880: DE BEAUVOIR, SIMONE - Brieven aan Sartre 1940-1963
024073: DE BEAUVOIR, SIMONE - Een wereld van mooie plaatjes Les belles images
023416: DE BEAUVOIR, SIMONE - Met kramp in de ziel
023558: DE BEAUVOIR, SIMONE - De bloei van het leven
028431: DE BEAUVOIR, SIMONE - De tweede sekse 2 delen
026360: BEC, CHRISTIAN E.A. - L' Italie de la Renaissance Un monde en mutation (1378-1494)
013173: BECK, M. - Herinneringen
027269: BECKER, GEORGES E.A. - Guide des champignons
022950: BECKER, UDO - Lexikon der Symbole
016542: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis Een Grand Tour
026848: BECUWE, MARC E.A. - De Vesten anders bekeken Een groene wandeling rond Brugge
003374: BEDAUX,JAN BAPTIST - De regressieve wereld van Wim Biewenga
022345: BEDÜRFTIG, FRIEDEMANN - Die lieblichste der lieblichsten Gestalten Ulrike von Levetzow und Goethe
020309: OP DE BEECK, ROLAND A.E. - De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de kathedraal van Antwerpen Vijfhonderd jaar Mariaverering te Antwerpen
013745: BEEKELAAR, G.A.M. , VAN TONGEREN, P. (RED.) - Stadsgezichten Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur
024361: BEEKHUIS, C. - Earth-Cataclysms ( a theory of drift and a historic review of the geological adventures of our earth's surface-
027531: BEELEN, STAF E.A. - Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
000424: DE BEER,KAN.A. - De onsterfelijke Dante 2 delen
027911: BEER, REGINE - KZA 5148
019962: BEERNAERT, BRIGITTE E.A. - Huizen en hun bewoners Een 16de-eeuwse stadswandeling door Brugge
026393: BEERNAERT, BRIGITTE ; CARDINAEL, PATRICK - De verborgen geschiedenis van de stadsparken Een verkenning in de Brugse binnenstad
026097: BEERNAERT, BRIGITTE E.A. - De Visitatie Bewonings- en bouwgeschiedenis van het huis Wulfhagestraat 18 in Brugge
026098: BEERNAERT, BRIGITTE E.A. - Over de koe, het hert, de uil... Zes huizen, zes verhalen De eigendommen van de West-Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij ( WVEM) in Brugge
024219: BEEVOR, ANTONY - D-Day Van de landing in Normandië tot de bevrijding van Parijs
022585: BÉGARIDA, FRANÇOIS - Normandie 44 Du débarquement à la libération
011839: BEGHIN,TOM - Joseph Haydn Sonaten voor pianoforte
024980: BEGHIN,TOM - Joseph Haydn Sonaten voor pianoforte
007275: BEGLEY,LOUIS - Max
004555: BEHNE,ADOLF - Alte Deutsche Zeichner Meisterwerke Deutscher Graphik von den Karolingern bis zum Barock
016639: BEHR, EDWARD - Hirohito, de keizer die moest blijven De waarheid achter de mythe
027741: BEHR, EDWARD - Pu Yi le dernier empereur
025192: BEKAERT, GEERT - Charles Vandenhove 1985-1995
002019: BEKAERT,GEERT - Charles Vandenhove 1985-1995
000970: BEKAERT,GEERT - Landschap van Kerken 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen
026115: BEKAERT, GEERT - Landschap van Kerken 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen
024854: BEKINK, WILLEM - Erfenis van de goden Klassieke tradities van de japanse schermkunsten
027422: BEL, JACQUELINE - Nederlandse literatuur in het fin de siècle Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900
018412: DE BELDER, J.L. - Verzamelde gedichten
009487: VAN BELLE,JULIAAN - Les pays de par deçà : De Bourgondische Nederlanden deel II Regeerperiode van Karel de Stoute (1467-1477)
027960: VAN BELLE, JULIAAN - Maria ban Bourgondië De tragiek van een vorstin
001164: VAN BELLE,JULIAAN - Maria van Bourgondië De tragiek van een vorstin
007049: VAN BELLE,JULIAAN - De nacht van 6 december Misdaadroman
026245: VAN BELLE, JULIAAN - Les pays de par deçà De Bourgondische Nederlanden deel 2 : Regeerperiode van Karel de Stoute ( 1467-1477 )
012181: VAN BELLE,JULIAAN - Les pays de par deçà De Bourgondische Nederlanden deel III Regeerperiode van Maria van Bourgondië (1477-1482)
026878: VAN BELLINGHEN, PHILIPPE E.A. - Kortrijk Residentieel Erfgoed
017934: BELPAIRE, M.E. E.V.A. - Dr. Jules Persijn
026590: BENALI, ABDELKADER - Bruiloft aan zee
017337: BENALI, ABDELKADER - De eeuwigheidskunstenaar
007680: BENALI,ABDELKADER - Laat het morgen mooi weer zijn
023929: BENDERS, RAYMOND J. ; SMULDERS, WILBERT - Apollo in Brasserie Lipp Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans
023075: BENJAMIN, WALTER E.A. - Proces-verbaal van Franz Kafka Essays van Walter Benjamin, Maurice Blanchot, Marthe Robert, Jean Starobinski
021996: BENJAMIN, WALTER - Critique et utopie
028264: BENNETT, ALAN - Writing Home
004491: BENNETT,ALAN - Thuis schrijven
010391: BENOIT,PETER - Vlaamsche Brieven
025292: BENOY, H.C.H.E.A. - Het Petersburg van Poesjkin Pushkin's Petersburg
007650: BENOY,H.C.H.E.A. - Het Petersburg van Poesjkin Pushkin's Petersburg
026636: BERENSON, BERNARD - De Italiaanse schilders van de Renaissance
026282: BERENSON, BERNARD - Le voyageur passionné
017220: VAN DEN BERG, JOOP - De man die vrouwen verzamelde Een koloniale geschiedenis van de Kokos-eilanden
020465: SCOTT BERG, A. - Charles Lindbergh Ein Idol des 20. Jahrhunderts
010295: VAN DEN BERG,JAN - Fabels van La Fontaine Over leven,liefde en dood bijeengelezen en ingeleid door Jan van den Berg
013509: BERGÉ, PIETER - Carl Philipp Emanuel Bach ( 1714-1788)
024918: VAN DE BERGE, CLAUDE - Attu De piramidenschriften
012383: BERGÉ,GENEVIÈVE - La ménagère et le hibou Impressions de Rembrandt
012817: VAN DE BERGE,CLAUDE - Attu De piramideschriften
011423: VAN DE BERGE,CLAUDE - Het bewegen van het hoge gras op de top van de heuvel
015261: VAN DE BERGE, CLAUDE - De koude wind die over het zand waait
017678: TEN BERGE, H.C. - De honkvaste reiziger Dagboekbladen, veldnotities I
020779: VAN DE BERGE, CLAUDE - Asland
014688: VAN DE BERGE, CLAUDE - Stemmen
008188: VAN DE BERGE,CLAUDE - De koude wind die over het zand waait
009819: BERGEN,DORIS L. - Kruis met haken Duitse Christenen in het Derde Rijk
011535: DE BERGERAC,CYRANO - De andere wereld of De Staten en de Rijken van de Maan
020213: BERGEYS, ROLAND - Aanvallen ! Het verhaal van Ward van het 13e
025740: VAN DEN BERGHE, FRITS ; MINN, RICHARD - Stripverhalen 1931-1935 Brieven van Pierke
027349: VANDEN BERGHE, LOUIS ; DE MEYER, LEON - Urartu een vergeten cultuur uit het bergland Armenië
021533: VANDEN BERGHE, YVAN - Het grote misverstand ? Een geschiedenis van de Koude Oorlog ( 1917-1990)
015145: VAN DEN BERGHE, JAN - Noblesse oblige Kroniek van de Belgische adel
021464: VAN DEN BERGHE, GIE - Met de dood voor ogen Begrip en onbegrip tussen overlevenden van Nazi-kampen en buitenstaanders
012794: VAN DEN BERGHE,F. E.A. - Bethels Schatkiste Gedichten van Guido Gezelle en van Michiel English over de Zwartzusters van Brugge,Diksmuide,Menen,Oostende en Veurne
023389: VANDEN BERGHE , YVAN - De Koude Oorlog Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)
025617: VAN DEN BERGHE, F. E.A. - Bethels Schatkiste Gedichten van Guido Gezelle en van Michiel English over de Zwartzusters van Brugge, Diksmuide, Menen, Oostende en Verne
005530: VANDEN BERGHE,YVAN - Zeventig jaar koude oorlog (1917-1987)
018846: BERGHMANS, JAN - De zaak mens eenakter
017267: BERGOUNIOUX, PIERRE - De komst van de tijd
021242: BERKHOF, ASTER - Professorenliefde ( De professor wordt minister - Saluut professor - Ja maar neen, professor )
023960: BERLING, PETER - Les enfants du Graal
028511: BESNARD-BERNADAC, MARIE-LAURE E.A. - Musée Picasso Catalogue sommaire des collections Peintures - Papiers collés - Tableaux-reliefs - Sculptures - Céramiques
023195: BERNADAC, CHRISTIAN - Les assassins Le front de l'est
001317: BERNADAC,CHRISTIAN - L'ordre SS Le Glaive et les Bourreaux III
026264: BERNARD, GABRIEL - Le Wagner de " Parsifal"
028021: BERNET, ANNE - Bernadette Soubirous Het levensverhaal van een ongewapende strijdster
014429: BERNHEIM, EMMANUÈLE - Zijn vrouw roman
024744: BERNIER, ARMAND - Robert Liard
016246: BERNLEF, J. - Tegenliggers Portretten en herinneringen
026584: BERNLEF, J. - Hersenschimmen
022213: BERNLEF, J. - De losse pols Essays
017332: BERNUS, LÉON - Les faufes dè J.Lafontaine in patoès d' Chaleroèt
027758: BERSIER, J.-E. - Aux quatre vents de l' estampe (Dürer, Rembrandt, Goya, Daumier)
026629: BERTEAUT, SIMONE - Piaf
025685: BERTEAUT, SIMONE - Piaf
023230: BERTEN, JO - Brugge en de Franstalige letterkunde Een gids voor literaire wandelingen
027321: BERTIN, CÉLIA - Femmes sous l' Occupation
026276: BERTIN, CHARLES - La petite dame en son jardin de Bruges
011970: BERTON,PIERRE - My Country The Remarkable Past
013433: BESCHUYT, DIRK - Koken onder de toren deel 2 Een kookboek voor de amateur gastronoom
027855: BESSEMANS, LUTGARDE E.A. - Leven te Leuven in de late Middeleeuwen
024309: DE BEUCKELAER, GERARD - Vlaanderen sterft !
020966: VAN BEUGEM, IS. - In 't droomland Eugeen Vansteenkiste en zijn schilderwerk
011959: DE BEUL,DANIEL (VERZAMELD DOOR) - Zei-spreuken kijkboek
011803: DE BEUL, DANIEL - Zei - spreuken deel 1
000464: BEUMER,KOKKY - De Singers en de Dooijewaards
028527: BEUN, JOHAN - Mesen, kleine stad op de heuvel Verzameling historische bijdragen over Mesen
028075: BEURDELEY, MICHEL - Chinese Erotic Art
025717: BEX, FLOR E.A. - Guillaume Bijl
019685: MISPELBLOM BEYER, ALEXANDER - Bevrijding Een kennismaking met ontspannings- en hypnotherapie
026778: VAN BEYLEN, JULES - De Hengst De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en in Vlaanderen
020479: BEZEMER, T.J. - Indonesische kunstnijverheid Platen-atlas
027584: BHARADWAJ, MONISHA - Het Indiase geluksboek breng meer geluk in uw leven
016409: BIBBY, GEOFFREY - Vierduizend jaar geleden Het leven van 2000-1000 v.Chr.
012212: DE BIE,MARK - De Coburger Leopold I, een monoloog als zelfportret
027538: BIERACH, ALFRED J. - Het gezicht, de spiegel van de ziel Verbeter uw mensenkennis
020905: BIERMANN, WOLF - und als ich von Deutschland nach Deutschland Lieder mit Noten, Gedichte, Balladen aus dem Osten, aus dem Westen
010232: VAN BIERVLIET,LORI - Joseph Octave Delepierre 1802-1879 Brugs historicus, publicist en bibliofiel Biografische schets,met een overzicht van zijn briefwisseling en bibliografie
025306: VAN BIERVLIET, TILLO-AUBERT - Het Stevenisme in Vlaanderen
015056: VAN BIERVLIET, AUBERT-TILLO - Heiligen uit ons volk
001516: VAN BIERVLIET,TILLO-AUBERT - Het Stevenisme in Vlaanderen
016727: BIEZEN, JAN - Atalanta
007152: BIEZEN,JAN (ORGANISATORISCHE LEIDING) - 28 Wase dichters
024570: BILCKE, MAURITS - Armand Vanderlick
025816: BILÉ, ELIE - De Blankenbergse badkarren
018508: BILÉ, ELIE - Het Rode Kruis te Blankenberge in oorlog en vrede
005825: BILLET,GEORGES - De strijd van Luitenant Victor Billet (Miskend) Stichter van de Belgische Militaire Marine
015957: BILLETDOUX, RAPHAËLE - Mijn nachten zijn mooier dan jouw dagen
028549: BILLINGS, MALCOLM - De kruistochten Op oorlogspad in het Heilig Land
004608: VAN BILSEN,JEF - Kongo 1945-1965 Het einde van een kolonie
028535: VAN BILSEN, JEF - Kongo 1945-1965 Het einde van een kolonie
012611: BINNEMANS,ROGER (SAMENST.) - De verbeelding aan de macht ? ' 68 - '88
026705: JANSSENS DE BISTHOVEN, AQUILIN E.A. - Souvenirs Britanniques à Bruges Catalogue
007772: JANSSENS DE BISTHOVEN,A. - Catalogus van de Brugse stadsgezichten schilderijen XVIIe- XXe eeuw met een inleiding over het Arentshuis
028503: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. - Catalogus van de Brugse stadsgezichten schilderijen 17e - 20 e eeuw
003109: DE VOS,DIRK;A.JANSSENS DE BISTHOVEN - Koetsen in het Brugse stadsbeeld Tentoonstelling van stadsgezichten en koetsen uit stedelijk bezit
016234: VAN BLADEL, L. - Kerngedachten van Karel Marx
020121: BLAIR, CHERIE - In mijn eigen woorden Memoires
026156: BLANCHARD, DAMIEN - Le voyage de Bruges en compagnie des écrivains français
005891: BLANCKE,JEF - Holleweg
011802: BLANCKE,JEF - Blokje om of Het universum van Arthur Brandts door hemzelf verteld
000433: BLANKERT,ALBERT E.A. - Barend Blankert Meester van de melancholie Schilderijen
013484: BLAU, MARTHE - In Zijn handen
022491: BLEGEN, C.W. - Troje en de trojanen
025374: BLEICH, ANET - Joop Den Uyl 1919-1987 Dromer en doordouwer
004292: BLES,MARK - Een kind in oorlog Het ware verhaal van Hortense Daman
010471: BLEYEN,JAN - De dood in Vlaanderen Opvattingen en praktijken na 1950
018900: BLIECK, YOURI - Mango, salsa & socialismo Een dag op Cuba
023773: BLIECK, RENÉ ; HERPELS, FRANS ; GAEREMYNCK, GRIET - Sprankels en sprokkels uit de kerk- en parochiegeschiedenis Sint-Amandus Gullegem
017639: BLOCKMANS, WIM - Keizer Karel V 1500-1558 De utopie van het keizerschap
025359: BLOCKMANS, FR. - 1302 Voor en na Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis
028403: BLOEMENDAL, JAN - Latijn Cultuurgeschiedenis van een wereldtaal
020780: BLOGG, S.E. - Kobeleth Schlomoh
027225: BLOMME, BART E.A. - Izegem in vlaggen
017939: BLONDEAU,R.A. - Mandarijn en astronoom Ferdinand Verbiest s.j. (1623-1688) aan het hof van de Chinese Keizer
028171: BLONDEAU , ROGER-A. - Jan Yperman Vader van de Vlaamse heelkunde ca.1275-1331
023819: BLONDEEL, CLAUDE - Coco & Co schone vrouwen
027756: BLONDIN, ANTOINE - Oeuvre romanesque
026051: BLONTROCK, NICO ; WEYMEIS, CHRIS - Brugge archiefbeelden
027478: BLONTROCK, NICO ; WEYMEIS, CHRIS - Brugge deel II Archiefbeelden
026459: BLONTROCK, NICO - Brugse boekhandel 75 jaar
023663: BLUMENSON, MARTIN - Patton
028252: BLUNDEN, EDMOND - Oorlogsgedruis ( Undertones of War)
025099: DE BO, L-L. - Kleine nederduitsche spraakkunst
022167: DE BO, L.-L. - Westvlaamsch idioticon 2 delen ( = compleet)
025543: BOARDMAN, JOHN - Kooplieden, soldaten, geleerden De Grieken veroveren de wereld
006875: DE BOCK,EUG. - Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamse Romantiek
000379: DE BOCK,EUG. - Beknopte geschiedenis van de boekhandel in de Nederlanden
001420: DE BOCK,EUGÈNE - De Nederlanden Overzicht van de geschiedenis,de beeldende kunst,de bouwkunst en de letterkunde van de oudste beschaving tot 1830
007154: DE BOCK,EUGÈNE - Een uitgever herinnert zich
013030: DE BOCK, EUG. - De Nederlanden Overzicht van de geschiedenis,de beeldende kunsten, de bouwkunst en de letterkunde
014005: DE BOCK, EUG. - Johan Baptist Houwaert
014006: DE BOCK, EUG. - Verkenningen in de achttiende eeuw
019849: DE BOCK, EUG. - Verkenningen in de eerste helft van de negentiende eeuw
009682: DE BOCK,EUG. - Ondergang en herstel of het begin van de "Vlaamse Beweging"
025411: DE BOCK, EUG. - Beknopte geschiedenis van de boekhandel in de Nederlanden
010954: DE BOCK,EUG. - Opstellen over Colijn Van Rijssele en andere rederijkers
022475: BOCUSE, PAUL - La cuisine du marché
025093: BODART, ROGER ; GALLE, MARC ; STUIVELING, GARMT - Literaire gids van België, Nederland en Luxemburg
000491: BODART,ROGER - Suzanne Van Damme
017419: BODIFÉE, GERARD - Natuurlijke ongehoorzaamheid Apologie voor een ordeverstoring
024884: BODIFÉE, GERARD - Resonanties
002236: BODIFÉE,GERARD - Aandacht en aanwezigheid over creativiteit in een onvoltooide wereld
008347: BODIFÉE,GERARD - Het vreemde van de aarde Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven
007568: BODIFÉE,GERARD - Ruimte voor vrijheid De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief
002233: BODIFÉE,GERARD - In beginsel Elementen van een christelijk geloof
012569: BODIFÉE,GERARD - Het zichtbare en het denkbare
019852: BODIFÉE, GERARD - Klassieken van de wetenschap Van Plato tot Prigogine
018232: BODIFÉE, GERARD - Dialoog over de verbeterbare staat van de wereld
024905: BODIFÉE, GERARD - In beginsel Elementen van een christelijk geloof
006186: BODIFÉE,GERARD - Met het oog op Mars
014337: DE BODT, SASKIA - Brussel kunstenaarskolonie Nederlandse schilders 1850-1890
025419: BOELAARS, ZUS - Kantklossen slag voor slag
026023: BOELAERT, JOHAN R. - Zes eeuwen infectie in Brugge 1200-1800
002246: BOELEMA,IDA (RED.) - Couzijn beeldhouwer / sculptor
027827: BOENDERS, FRANS E.A. - Lieve Dejonghe Hoe meer je kijkt hoe groter de Wereld wordt
010576: BOENS,DAAN - Van aanschijn tot aanschijn
015240: BOEREBOOM, M. - Handboek van de muziekgeschiedenis 4 delen
021512: BOERMAN, ROBERT - Graancirkels, Goden en hun Geheimen
009822: BOERS,WALTER - Eén Volk,Eén Lied Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
021551: BOERSMA, MEINDERT - Mandylion Het ware portret van Christus Een meditatieve benadering van het Thomasevangelie
017144: BOES, OCTAAF - Joris' jonge jaren en de tijd nadien
006687: BOES,J. - Folklore van de volksbuurt
025619: BOETS, JOZEF - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
018795: BOETS, JOZEF - Gezelles Leermaren Journalistiek werk uit 1881
004420: BOETS,J.;COUTTENIER,P.;D'HAEN,CHR. - Gezelle in origineel
024898: BOETS, J. - Gezelles Cortracena
025618: BOETS, JOZEF - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
001982: BOETS,J. - Gezelles Cortracena
026832: BOETS, J.E.A. - Gezelle in origineel
027438: BOETS, JOZEF (SAMENST.) - Een xereld van papier zal heel de wereld wezen De beste gedichten van Guido Gezelle
002795: BOETS,JOZEF (SAMENST.) - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
020383: DE BOEVER, JAN - Lucas Dheere 1534-1584 Schider van Gent Een biografische notitie op basis van documenten
006121: BOEY,MARCEL - Tragedie 14/18 Het voorspel van ' Vlaanderen aan de IJzer'
023606: BOEY, M. - Daels 90 Zo leefde, zo sprak Prof.Dr Frans Daels
027399: BOGAARD, P.H.E.A. - In memoriam Charles Nypels 1893-1952
020258: BOGAERT, ANDRIES ; VAN ONCKELEN, WIM - Trouw totterdood Borms 1878-1978 een huldeboek
020486: VAN DEN BOGAERT (COLONEL) - Recherches sur l' histoire primitive des Belges Les Saga scandinaves
026468: VEYS ; BOGAERTS - Notice biographique des hommes illustres dont les statues, bustes et médaillons décorent de nouveau la grand'place de la ville de Bruges à l' occasion des fetes de septembre 1850
026344: GALTIER-BOISSIÈRE - Larousse médical illustré
024876: BOKHOVE, NIELS - Reiziger in scheerapparaten Kafka in Nederland en Vlaanderen
009158: BOLCKMANS,ALEX - Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen
024740: BÖLL, HEINRICH - Meningen van een clown
008130: BÖLL,HEINRICH - Waar zijt gij,Adam ?
026987: BÖLL, HEINRICH - Wie gaat er mee naar Ierland varen?
027963: BOLT, ROELF - Leugenaars & vervalsers Een kleine encyclopedie van misleiding
027078: BOMANS, GODFRIED - Werken VI Radio Geluidsband Televisie
027080: BOMANS, GODFRIED - Werken IV Bijdragen aan de Volkskrant
027081: BOMANS, GODFRIED - Werken III Beeldverhalen Feuilletons Redevoeringen Gedichten
014179: BOMBAL, MARIA LUISA - Vandaag heb ik mijn minnaar gezien twee bovellen
026196: LAFFONT-BOMPIANI - Dictionnaire encyclopédique de la littérature française
026177: LAFFONT-BOMPIANI - Dictionnaire des personnages Littéraires et dramatiques de tous les temps et de tous les pays
021143: BON, FRANÇOIS - Gevangenis
001010: VAN DEN BON,DR.A. - Het achthonderd jaar oud Sint-Janshosoitaal van de stad Brugge.Zijn geschiedenis in alle mogelijke aspekten,met de klemtoon op de geneeskunde
013432: BONA, DOMINIQUE - Camille & Paul De passie van de Claudels
026250: BONAFOUX, PASCAL - Les peintres et l' autoportrait
024371: CABALLERO BONALD, JOSÉ MANUEL - De familie Romero
019163: BONDUEL, LUC (SAMENST.) - Sint-Michiels Geschiedenis van de Brugse rand
007227: BONI,ARMAND - Ernest Van Der Hallen (1898-1948) Een silhouet
019046: BONIN, HUBERT - Marie Brizard 1755-1995
013076: BONIN,FRANCK ; DEVAUX,BERNARD ; DUPRÉ,ALAIN - Toutes les tortues du monde
027252: BONNECARRÈRE, PAUL - Twaalf legioensoldaten
007790: BONNEURE,FERNAND E.A. (RED.) - Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars deel 6
013014: BONNEURE,FERNAND - Brugge
024937: BONNEURE, FERNAND - Literaire gids voor West-Vlaanderen
025815: BONNEURE, FERNAND - Hubert Minnebo
001942: BONNEURE,FERNAND - Brugge beschreven Hoe een stad in teksten verschijnt
016782: BONNEURE, FERNAND - Panorama op de West-Vlaamse letteren
008063: BONNEURE,FERNAND E.A. (RED) - Lexicon van Westvlaamse schrijvers 6 delen
028471: BONNEURE, FERNAND ; DE GEEST, JOOST - Koen Scherpereel Schilder en dichter, bevlogen kunstenaar Peintre et poète, artiste engagé
008986: BONNEURE,FERNAND - Kunstgids voor Brugge
009683: BONNEURE,FERNAND - Bijvoorbeeld
026038: BONNEURE, FERNAND ; VERSTRAETE, LIEVEN - Het prinselijk begijnhof De Wijngaard in Brugge Geschiedenis van de site en van de bewoners
019096: BONNEURE, FERNAND - Kijkers op Koppen
026977: BONNEURE, FERNAND E.A. (RED.) - Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars deel 4
026270: BONNIER, HENRY - Les enfants de Bruges
004598: VAN DEN BOOGAARD,OSCAR - Liefdesdood
008779: BOOM,WILLY - Klein-Brabant Land van de Boerekrijg
020409: DE BOOM, GHISLAINE - Don Carlos L' héritier de Jeanne la Folle
010731: BOOMSMA,GRAA - Vrijheid in de steigers Een literaire zwerftocht door Amerika
011039: DEN BOON,TON (SAMENST.) - Een oude bok lust nog wel een groen blaadje en 2499 andere spreekwoorden Van Dale Modern Spreekwoordenboek
026802: BOON, LOUIS PAUL - De bende van Jan de Lichte / De zoon van Jan de Lichte
026869: DEN BOON, TON - Een oude bok lust nog wel een groen blaadje en 2499 andere spreekwoorden Van Dale Modern Spreekwoordenboek
028053: BOON, LOUIS PAUL - 1 De voorstad groeit 2 Vergeten straat 3 Mijn kleine oorlog
028043: BOON, LOUIS PAUL - De onkruidromans ( De liefde van Annie Mols - Het nieuwe onkruid - Als het onkruid bloeit
027697: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike's obscene jeugd
028373: BOON, LOUIS PAUL - Zomer te Ter-Muren Het 2de boek over De Kapellekensbaan
028376: BOON, LOUIS PAUL - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
014550: BOON, LOUIS PAUL - Abel Gholaerts
013937: BOON, LOUIS PAUL - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst
028375: BOON, LOUIS PAUL - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
027278: BOON, LOUIS PAUL - Wat een leven !
012020: BOON,LOUIS PAUL - Kapellveien (De Kapellekensbaan )
028331: BOON, LOUIS-PAUL - De Voorstad groeit
027153: BOON, LOUIS PAUL - De bende van Jan de Lichte - De zoon van Jan de Lichte
027661: BOON, LOUIS PAUL - 16 van Louis Paul Boon
027776: BOONE, MARC - Historici en hun métier Een inleiding tot de historische kritiek
023978: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers 2 volumes luxury edition

Next 1000 books from Boekhandel Luc Vanhaverbeke

5/9