Boekhandel Luc Vanhaverbeke
Kerkstraat 22a, 8340 Damme, België [+32] (0)475 701611            Email: lucvanhaverbeke@skynet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
019416: - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. Opstellen aangeboden aan Professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat
007129: - 75 jaar luchtvaart 1909 Antwerpen 1984
028544: - Mademoiselle Javotte ouvrage moral écrit par elle-meme et publié par une de ses amies
008998: - West-Vlaanderen 57 Vlamingen tussen Kadzand en Brugge
020804: - Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas deel 73 1e en 2e aflevering samen
024747: - Singfibel für Soldaten Das Singen auf dem Marsch und in der Runde
006628: - Eros en vruchtbaarheid in de kunst
025532: - Desiré Mergaert Retrospectieve
021879: - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog 3 delen
007069: - Kosmos Groot Citatenboek 12000 citaten,spreuken en gezegden
025278: - De Guldensporenslag
007891: - Mobiele fresco's van het Noorden Wandtapijten uit onze gewesten,16de-20ste eeuw
013298: - Arca Lovaniensis artes atque historiae reserans documenta Jaarboek 1976 Religieus leven
011691: - De kruisweg van Frank Brangwyn
013984: - De aloude heerlijkheid Wommelgem Bijdragen tot de geschiedenis van Wommelgem
015127: - Eigen recht van de Zusters van Liefde van Kortemark 2 delen
022440: - Louis Gueuning 70 1898-5.III -1968 Liber Amicorum
009091: - Devotieboekje over het H.Bloed te Voormezele met de teksten van 1664
027400: - " Zwartboek " Verhaeghen
028111: - Album Zotique 2 tomes
026951: - Kant uit Brugse kerken en kloosters
025131: - Curiosa album no 6 400 documents érotiques et rares
027203: - Maatstaf nr 9 / 10 1990 Over de biografie
025408: - Musée Magritte / Magritte museum
020899: - Van oude naar moderne kant Internationale tentoonstelling
020372: - Vlaanderen 256 Licht in de middeleeuwen Kerstening in wrstelijk Vlaanderen
026839: - Het symbolisme in Europa
025149: - Vlaanderen 198 Vijf europese kathedralen
028107: - De interieurbijbel
026140: - Schatten uit Brugse apotheken
022101: - Dictionnaire Quillet de la langue française 4 tomes
025277: - van der loo De poëtische surrealist
027099: - Une Loge révèle Franc-Maçonnerie ou initiation ?
014339: - Poëtisch bericht Honderd gedichten uit " Vlaanderen" Vlaanderen nr 250
015031: - Bzzlletin nr 70 L.-F. Céline
028015: - Cyriel Buysse 1859-1932 album samengesteld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden
027950: - I Tjing Het boek der veranderingen
027889: (ELSSCHOT, WILLEM) - Spreken over Elsschot 15 jaar tafelspeeches
012970: - Vlaanderen 185 Actuele vlaamse dichters deel 1
025119: - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
020645: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLI
026274: - Brugge garnizoensstad
007213: - De Leiegouw Jg.1982 afl. 1
028259: - Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem Jaarboek 1997
025340: - Van den vos reynaerde naar het Comburgse handschrift vertaald door Walter Verniers
020636: - Danzig 1939 : Schätze einer zestörten Gemeinde
026093: - Scenario du Pas de l' Arbre d' Or Fetes inaugurales des ports de Bruges 24-28 juillet 1907
023764: - De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster
017978: - Liber amicorum Julia Tulkens
000592: - van der loo De poëtische surrealist
011218: (GEZELLE,GUIDO) - Vlaanderen 274 Guido Gezelle
012165: - West-Vlaanderen september 1955 Gewijde kunst
004128: - Vlaanderen 214 De Brugse Edelsmeedkunst
027817: - Lieven Debrabandere
025377: - Snoeck's groote almanak 1944
025465: - Jaarboek I 1975
024872: - Paaseiland : een raadsel ?
028105: - The complete reprint of Exotique The first 36 issues 1951-1957 3 volumes
026575: - Le couvent anglais Bruges Guide à l' exposition Jan van Ruusbroec - Thomas More- Guido Gezelle
025308: - Isidoor Teirlinck album Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tactigsten verjaardag 2 januari 1931
024161: - De Vlaamsche Interpellatie 14-15-21-22 mei 1919
025886: - Tentoonstellingscatalogus Kerkschatten uit Oudenburg
025724: - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel
024695: - Oorlogsboek van het Davidsfonds Een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdeelingen 1914-1918 deel 2 : Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
023749: - Gids voor geneeskrachtige planten
007515: - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel
006679: - The War in Pictures 6 volumes
010340: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 2
018641: - 't Beertje Volkskundige almanak 1992
011938: - Arsbroek kring : Hervé Stalpaert 1985 Jaarboek 2
027201: - Fascination Le musée secret de l' érotisme album no 3
028483: - Richard Celis Sporen trekken
026763: - Dictionnaire des femmes
009753: - Albrecht Dürer Keuze uit het gegraveerd werk uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
025318: - Felix Timmermans leeft voort ! ... Na tien jaar
007651: - Album Joseph Delbaere
024979: - Vlaanderen 216 Sint-Arnoldusnummer 1087-1987
010833: - Dimensie Willem M.Roggeman nummer
004115: - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
028509: - 175 jaar Universiteit Gent Ghent University 1817-1992 Een verhaal in beeld A Story in Pictures
020358: - Rubens and his World Bijdragen - Etudes - Studies - Beiträge opgedragen aan Prof.Dr.Ir.R.-A. d' Hulst
011243: - Van kappen,koven en kelen Volksklederdrachten uit de Zuiderkempen
024815: - Tot edelsteen verheven
022966: - Het Journaal van Bontekoe hertaald door Thomas Rosenboom
026568: - Le Siècle d' Or de la miniature flamande Le mécénat de Philippe le Bon
027101: - Het symbolisme in Europa
028547: - Julie philosophe ou Le Bon Patriote tome premier
025204: - Album Antoon Viaene
024291: - Het koninklijk gezelschap De Witte Beer jubileert 1932-1967
019413: (BOON,LOUIS PAUL) - Het voortplantingsoffensief of De hele wereld kijkt toe door Frans De Bruyn, Marc Andries e.v.a
018081: - De Franse Nederlanden Les Pays-Bas Français Jaarboek 1987
018805: - Gezelliana Hulde-album voor Prof.Dr. Jan Persyn
021493: - Egypte's glorie Meesterwerken van het Brooklyn Museum
028542: - Correspondance d' Eulalie ou tableau du Libertinage de Paris
022006: - Stad Mechelen 500 jaar Grote Raad Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel
011220: (STREUVELS,STIJN) - Vlaanderen 251 Stijn Streuvels
028213: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 5
007442: - Vlaanderen nr 278 Funeraire kunst
011221: - Vlaanderen 156 Rubens in de Vlaamse kerken
026813: - Le Collège d' Europe à Bruges Ses origines

Next 100 books from Boekhandel Luc Vanhaverbeke

4/22