Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: E.J. Potgieters’s verspreide en nagelaten werken;.
Description: (uitgegeven onder toezicht van) Joh. C. Zimmerman. E.J. Potgieters’s verspreide en nagelaten werken;Uitgeverij Kruseman & Tjeenk Willink, Haarlem, 1876. Harde kaft (rood), leren donkerrode rug, gouden letters (gebruikerssporen). 3 delen. Schetsen en verhalen. sommige pagina’s hebben roestvlekjes.Eerste Deel (322 p.) bevat: de eerste schilderij van Rembrandt van Rhijn; Anna (schets uit den Spaansche tijd): oudejaars-avond en nieuwjaars-morgen. Proeve van een vriendschappelijke briefwisseling), Marten Harperts; Lodewijk de geer; de harp van Erin en de Joden-harp; Frans hals en zijn dochter; de Hoeve (naar aanleiding van eene schilderij van Ary Scheffer): de maaijers en de visschers (van Leopold Robert), Mahaskaf of de witte wolk. Het Engelsch gevolgd.: Drie schoolmakkers (schetsen uit het dagelijksch leven); het togtje naar ter Ledestein; het Christenleger; tehuiskomst (tafereel uit den winter van 1813);Tweede Deel (416 p.) bevat:Albert; een avondschemering op Ischia; Leuchtstein; Uitspanningen van Christopher Nord (Proeve van vertaling): een prospectus; winterbloemen; Salmagundi; Derde deel (382 p.) bevat Salmagundi (voortzetting); landverhuizing naar de Vereenigde Staten: een dag te Kleef: Wenschen en droomen; Een novelle?; Onder weg in den regen.

Keywords:

Price: EUR 65.00 = appr. US$ 70.65 Seller: Anna Domino Books
- Book number: ADB_00369

See more books from our catalog: OUD EN ZELDZAAM